Yeni medya


Yeni medya (yeni ortamlar, yeni araçlar, yeni mecralar), bilgisayarların işlem gücü olmadan oluşturulamayacak veya kullanılamayacak olan ortamlara denir. Genellikle dijital olup kullanıcısına veya hedef kitlesine etkileşim olanağı sağlar.

Yeni medyaya örnek olarak internet, websiteleri, video oyunları, CD-ROM ve DVDler sayılabilir. Yeni medya televizon programlarını, dergileri, kitapları ya da kağıt üzerine yayınları içermez eğer bunlar dijital etkileşimliliği etkin kılan teknoloji ile birleştirilmediyse. Türk Arama Motorua, online ansiklopedi, internet ortamındaki dijital döküman, görüntü ve videoları web-linkleri ve bir editor topluluğunun yaratıcı katkısı, kullanıcıların interaktif geri bildirimleri ve bağışcı grubunun yardımlarının bir araya geldiği örnek. Facebook da çoğu kullanıcının aynı zamanda katılımcı olarak yer aldığısosyal medya örneği.

Yeni medya olarak sayılabilecek ortamlar tartışmalı da olsa aşağıdakiler çoğunlukla bu terime dahil edilir:

 • Bilgisayar oyunları
 • Sanal gerçeklik ortamları
 • Multimedya (Çok ortamlı; Ses, Video, İnteraktif platformlar, Animasyon, Metin v.b) CD-ROM'lar gibi...
 • Yazılım
 • Web siteleri (blog'lar, wiki'ler de dahil olmak üzere)
 • Elektronik posta
 • Elektronik kiosklar
 • İnteraktif televizyon
 • Mobil medya
 • Podcast
 • Hypertext edebiyatı
 • Blog

Tarihi

1960'larda, programlama ve radikal sanat daha güçlü bir şekilde gelişmeye başladı. 1980'lerin sonu ile 1990'ların başında, sosyal değişim ve bilgisayar tasarımı ardında paralel farklı bir bağlantı olduğu fark edildi. Aralarında nedensel bir ilişki olmasa da, içerik olarak Soğuk Savaş ve web tasarımı aynı zamanda gelişti.

1980'lere kadar medya iletişimi temelde yazılı, analog modellere bağlıydı, televizyon ve radyo gibi. Son yirmi beş yılda, medya iletişiminde hızlı değişimler izlendi ve internet, video oyunları gibi dijital teknolojiler de kullanılmaya başlandı bu alanda. Ama, bunlar yeni medyanın sadece küçük bir kısmı.

W. Russell Neuman yeni medyanın;

 • Coğrafi anlamda uzaklığın anlamını değiştirdiğini
 • İletişimin sağlanmasında büyük bir artışı sağladığını
 • İletişimin hızının arttırılmasını mümkün kıldığını
 • İnteraktif iletişimi güçlendirdiğini
 • Önceden ayrı ve bağlantı kurulamayan iletişimin farklı formlarının oluşmasında katkı sağladığını ileri sürer.

Sonuç olarak, Douglas Kellner ve James Bohman gibi eğitimciler tarafından yeni medyanın demokratik ve postmodern bir atmosferi güçlendirdiğini iddia edilmektedir.

Globalleşme ve yeni medya

Yeni medyanın ilerlemesi tüm dünyadaki insanlar arasındaki iletişimi arttırdıThe rise of new media has increased communication between people all over the world and the Internet. Bu insanlara kendilerini bloglar, websiteleri, fotoğraflar aracılığı ile ifade etmelerine izin verdi.
Yeni medya Hakkında Bilgi


Yeni medya
Yeni medya

Yeni medya Hakkında Video


Yeni medya konusunu görüntülemektesiniz.
Yeni medya nedir, Yeni medya kimdir, Yeni medya açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video