GAAP


Бухгалтерський облік Основні поняття

Бухгалтер • Бухгалтерія
Облікова політика • Проводка
Дебет • Кредит • Сальдо
Актив • Капітал • Зобов'язання

Метод бухгалтерського обліку

Документація • Інвентаризація
Оцінювання • Калькуляція
Система бухгалтерських рахунків
Подвійний запис • Баланс
Звітність

Стандарти

П(С)БО • МСФЗ • GAAP

Бухгалтерська звітність Фінансова звітність

Бухгалтерський баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал

Податкова звітність Статистична звітність Види бухгалтерського облику

Фінансовий облік • Управлінський облік
Податковий облік
Бюджетний облік • Банківський облік

Аудит

Аудиторський ризик • Суттєвість
Аудиторські процедури • Аудиторський висновок

Державний фінансовий контроль Цей шаблон:
  • переглянути
  • обговорити
  • редагувати

Система загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку — англ. General Accepted Accounting Principles, GAAP). Іноді цю абревіатуру розшифровують як General Accepted Accounting Practices — загальноприйнята практика бухгалтерського обліку.

Це поняття використовується у двох значеннях — широкому і вузькому. В широкому значенні абревіатурою ГААП (із додаванням відповідного позначення) називають ту чи іншу систему національної бухгалтерської стандартизації. Наприклад, система бухгалтерських стандартів Великої Британії може йменуватися UK-GAAP, а система бухгалтерських стандартів Україна — UA-GAAP.

Проте на практиці більше розповсюдження має вузьке значення ГААП: так позначається система бухгалтерської стандартизації США — найбільша серед національних систем (тобто цю скорочену абревіатуру використовують замість US-GAAP).

Зміст

  • 1 Розвиток системи US-GAAP
  • 2 Стандарти
  • 3 Останні події
  • 4 Посилання

Розвиток системи US-GAAP

Після фондової кризи тридцятих років XX століття законодавство США надало Комісії з цінних паперів та фондового ринку (SEC) функції регулювання бухгалтерської звітності. У свою чергу, SEC делегувала професійному бухгалтерському співтовариству повноваження щодо стандартизації, зберігаючи за собою право вирішального голосу.

Професійне співтовариство США формує найбільшу і найавторитетнішу у світі громадську бухгалтерську організацію — Американський інститут сертифікованих громадських бухгалтерів (American Institute of Certified Public Accountants — AICPA).

Орган стандартизації США послідовно мав назву:

— Комітет з процедур бухобліку (Committee on Accounting Procedure — CAP). видавалися Бюлетені досліджень бухобліку (Accounting Research Bulletin — ARB), що носили рекомендаційний характер;

— Комітет з бухгалтерських принципів (Accounting Principles Board — АРВ) — з 1959 р. Видавалися Погляди Комітету з бухгалтерських принципів (Accounting Principles Board Opinion — APB'Opinion), що застосовувались за згодою бухгалтера;

— Рада зі стандартів фінансового обліку (Financial Accounting Standards Board — FASB) — з 1973 р. Видавалися два типи стандартів:

1. Положення по бухгалтерським концепціям (Statement of Financial Accounting Concepts — SFAC) — опис фундаментальних принципів, на яких засновані стандарти.

2. Положення з бухгалтерських стандартів (Statements of Financial Accounting Standards — SFAS) — встановлення облікових принципів і процедур з окремих питань бухгалтерського обліку.

З 2009 року діє SFAS 168, яким схвалено ієрархію US-GAAP двох рівнів:

1) авторитетні GAAP — Кодифікація бухгалтерських стандартів (ASC — Accounting Standards Codification), Положення стандартів наведені в ТЕМАХ (Topic) за розділами.

2) неавторитетні GAAP.

Нові стандарти системи US-GAAP приймаються у вигляді оновлення бухгалтерських стандартів (Accounting Standards Update-ASU)

На сьогоднішній день FASB і AICPA є основними розробниками бухгалтерської стандартизації в США.

Стандарти

Основні джерела GAAP:

1. Положення та інтерпретації FASB, APB, CAP, Комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо акціонерних товариств); облікові інтерпретації AICPA (Accounting Interpretation — AIN).

2. Положення про позицію (Statement on Position-SOP), Керівництва з обліку та аудиту (Accounting and Auditing Guide) AICPA, Технічні бюлетені (Technical Bulletins) FASB.

Офіційні документи, які зазвичай відносять до системи GAAP:

1. ARB No1-51, випущені у 1939–1959.

2. ATB (Accounting Terminology Bulletines-Бюлетені бухгалтерської термінології) No 1-

4, випущені AICPA у 1953–1959.

3. APB Opinions, випущені у 1962–1973.

4. SFAC, випущені у 1978-85.

5. SFAS, випущені з 1973.

6. Interpretations (Інтерпретації), випущені FASB з 1974.

7. Technical Bulletins (Технічні бюлетені), випущені FASB з 1979.

8. Industry Audit Guides (Посібники з аудиту промисловості), випущені AICPA.

9. SGAS (Statement of Government Accounting Standards — Положення зі стандартів урядового обліку), випущені GASB з 1984.

Останні події

Після гучних скандалів, пов'язаних з фальсифікацією звітності, що призвели до краху відомих компаній (Enron, WorldCom), в США в 2002 р. був прийнятий Закон Сарбейнса-Окслі (Sarbanes-Oxley Act, SOX), який серед іншого вимагав від SEC докорінного реформування системи стандартизації. На виконання цього закону:

2002 р. — FASB підписує з лондонською Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) Меморандум про взаємопорозуміння. Мета співпраці — конвергенція US-GAAP і системи міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ-IFRS).

2003 р. — SEC звітує перед Конгресом про напрямки реформ, і звертається до FASB з вимогою впровадження в систему стандартизації «обліку, заснованого на принципах» (principle based approach). Формується наглядовий орган, контролюючий стандартизацію — PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board).

2004 р. — FASB звітує перед SEC про основні напрями реформи US-GAAP.

2006 р. — FASB і IASB визначено Дорожню карту конвергенції стандартів, термін закінчення процесу — 2013 рік.

З 2007 р. в США звіти, складені за МСФЗ, визнаються повністю. Такі звіти безперешкодно допускаються до подання в SEC.

2008 р. — SEC оприлюднила Детальний план впровадження IFRS. Компанії США можуть готувати свої звіти за МСФЗ починаючи зі звіту за 2009 рік.

У 2011 році SEC має прийняти остаточне рішення про те, чи будуть США переходити на МСФЗ.

Посилання

  • Чалый И. МСФО или М-ГААП?
  • Сайт про МСФЗ та про GAAPuk:Бухгалтерська звітність


GAAP інформація про


GAAP
GAAP

GAAP інформація Відео


GAAP Перегляд теми.
GAAP що, GAAP хто, GAAP пояснення

There are excerpts from wikipedia on this article and video