TR | RU | KK | BE | EN |

Українська література

українська література 7 клас, українська література
Культура
• Архітектура • Кухня • Кіно
Література • Мода • Музика
• Народне мистецтво
• Образотворче мистецтво
• Спорт • Театр • Танці

Українська діаспора
Австралія • АвстріяАргентина • Бельгія
БолгаріяБоснія і Герцеговина • Бразилія
Білорусь • Великобританія • Вірменія
ГреціяГрузіяІспаніяІталія • Казахстан
КанадаКиргизстанКитай • Литва
ЛатвіяМолдоваНімеччина • Парагвай
ПольщаПортугаліяРумунія • Росія
СербіяСловаччина • США • Угорщина
• Уругвай • ФранціяХорватія • Чехія

Етнографічні групи українців
Бойки • Волиняни • Галичани • Гуцули
Кубанці • Лемки • Литвини • Наддніпрянці
Ополяни • Пінчуки • Подоляни • Покутяни
• Поліщуки • РусиниСіверяни • Слобожани • Харцизи

Українська міфологія
Релігія
Православ'я: УАПЦ • УПЦ-КП • УПЦ (МП)
Католицизм: РКЦ • УГКЦ
Протестантизм • Іслам • Юдаїзм
• Атеїзм

Мова
Українська та її діалекти

Інші статті
Україна • Знамениті українці • Історія
Всесвітні форуми українців • Голодомори
Етнокультурні регіони • Розселення
• Етногенез українців • Українські меценати

Цей шаблон:
 • переглянути
 • обговорити
 • редагувати
Видатні українські письменники і поети.

Українська література — література, написана українською мовою або українськими письменниками. Українська література мала важкий розвиток через постійне іноземне панування над українськими землями. В деякі періоди використання української мови навіть було заборонено до друку. Однак, незважаючи на численні репресії, Україна має багату літературну спадщину, яку створила велика кількість відомих авторів.

Зміст

 • 1 Періодизація
 • 2 Український літературний канон
 • 3 Історія української літератури
  • 3.1 Джерела
  • 3.2 Література Київської Русі
  • 3.3 Середня доба
  • 3.4 Нова українська література
  • 3.5 Романтизм
  • 3.6 Реалізм
  • 3.7 Модернізм
  • 3.8 Українська література у міжвоєнний період
  • 3.9 Шістдесятництво
  • 3.10 Українська література з кінця 1980-их
 • 4 Література української діаспори
 • 5 Тематичний і жанровий спектр
 • 6 Сучасна українська література
  • 6.1 Часописи
  • 6.2 Видавництва
  • 6.3 Літературні премії
  • 6.4 Літературні фестивалі
 • 7 Див. також
 • 8 Примітки
 • 9 Джерела
 • 10 Посилання

Періодизація

Періодизація української літератури залежить від методології. Крайні підходи — соціологічний і естетичний.

Соціологічна періодизація представлена у Сергія Єфремова («Історія українського письменства»):

 • І. Доба національно-державної самостійності до з'єднання з Литвою й Польщею (кін. XIV ст.).
 • ІІ. Доба національно-державної залежності, але з повсякчасними спробами вернути втрачену волю (кін. XIV — кін. XVIII ст.).
 • ІІІ. Доба національного відродження (кін. XVIII — XX ст.).

Подібна концепція потім була в радянському літературознавстві.

Естетичну періодизацію запропонував Дмитро Чижевський у своїй «Історії української літератури»:

 • І. Доба монументального стилю — 11 ст.
 • II. Доба орнаментального стилю — 12-13 ст.
 • III. Переходова доба — 14-15 ст.
 • IV. Ренесанс та Реформація — кінець 16 ст.
 • V. Бароко — 17-18 ст.
 • VI. Класицизм — кінець 18 ст. — 40 роки 19 ст.
 • VII. Романтика — кінець 20-х років — початок 60-х років 19 ст.
 • VIII. Реалізм — від 60-х років 19 ст.
 • IX. Символізм — початок 20 ст.

Іван Франко на засадах культурно-історичної школи (повнота і різносторонність, твори як документи духовного життя певної епохи) увів узагальнену періодизацію української літератури. Він виділив три епохи:

 • I. Староруська (XI–XV ст.)
 • II. Середньоруська (XVI–XVII ст.)
 • III. Новочасна (XIX ст.)

Цей підхід був продовжений Михайлом Возняком, який виділив три доби в історії української літератури: давня, середня і нова.

Український літературний канон

Історія української літератури

Докладніше: Історія української літератури

Джерела

Українська література має тисячолітню історію. Початки її належать до часів формування Київської Русі. Однак ще в передісторичну добу (до ІХ ст.) предки українців мали розвинену усну творчість.

Література Київської Русі

Докладніше: Давня українська література та Середньовічна українська література

Першою визначною писемною пам'яткою Київської Русі є літопис «Повість минулих літ», який є не тільки джерелом історичних відомостей, а й хрестоматією епічних пісень, легенд та переказів епохи Київської Русі. Поетичним шедевром давньої літератури є «Слово о полку Ігоревім». Цей героїчний епос увібрав у себе найкращі зразки народної творчості того часу і став надбанням та гордістю всього слов'янського світу.

Середня доба

Докладніше: Українська латиномовна література

Значний інтерес викликає художнє надбання XV–XVIII ст., яскравим виразником духовного контексту доби в якому є забезпечена глибоким історичним корінням полімовність. Саме на цей час в Україні припадає створення основного масиву новолатинської літератури (термін європейського літературознавства, який охоплює твори різних жанрів, написані латинською мовою, починаючи з епохи Відродження). Літературна латиномовна спадщина європейських народів, попри низку спільних ознак, володіє виразними національними рисами. Тісна взаємодія із польсько-литовськими складовими західного світу в коді літератур результувала вироблення українськими митцями прийнятного способу духовно-культурного синтезу власної та перейнятої традицій.

Самобутнім явищем середньовічної літератури є полемічні твори Івана Вишенського, Мелетія Смотрицького, Феофана Прокоповича та ін. Вершина давньої української літератури доби бароко — творчість поета і філософа Григорія Сковороди (1722–1794). «Український Сократ» мандрував Україною та країнами Центральної Європи, щоб ближче пізнати людей. Наскрізною для філософії Григорія Сковороди є проблема щастя, яка мислиться ним через розкриття божественної суті людини, виявлення таланту, закладеної в неї Богом, що забезпечує працю за покликанням. Слова філософа «Світ ловив мене, та не впіймав», які він заповів викарбувати на своїй могилі, стали ще одним свідченням відданості Григорія Сковороди духовному життю перед земними суєтністю і марнотою.

Незважаючи на тривале забуття і винищення латиномовного спадку, в Україні ще й досі збереглося безліч творів етикетного, наукового, історіографічного та богословського напрямів. Їх можна знайти у відділах стародруків бібліотек Києва, Львова, Чернігова, Ніжина та інших.

Нова українська література

Докладніше: Нова українська література

Наприкінці XVIII ст. бурлескно-травестійна поема Івана Котляревського «Енеїда» знаменувала появу новітньої літературної української мови і початок сучасної української літератури. Цей твір увібрав у себе перлини українського гумору, відобразив яскравий народний побут. Гумористичний і сатиричний тон творів Котляревського був підхоплений іншими письменниками, передусім членами т. зв. харківського гуртка (П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка). До харківського гуртка належав також Г. Квітка-Основ'яненко — основоположник української художньої прози, який перервав традицію використання української мови тільки в комічних жанрах.

Романтизм

Докладніше: Український романтизм Т. Шевченко. Кобзар. 1840

XIX ст. — це доба становлення національної самосвідомості. Поетична збірка «Кобзар» видатного українського поета Тараса Шевченка, яка побачила світ у 1840 році, фактично стала проголошенням літературної та інтелектуальної незалежності українців. Творчість Тараса Шевченка визначила на десятиліття вперед подальший розвиток української літератури — (не тільки поезії, а й прози і драматургії). Шевченкова поезія стала важливим етапом і в розвитку української літературної мови. Шевченко завершив процес її формування, розпочатий ще його попередниками (Котляревський, Квітка-Основ'яненко, поети-романтики та ін.), здійснивши її синтез з живою народною мовою і збагативши виражальні можливості українського художнього слова. Ім'я Тараса Шевченка стало символом української культури у світі, подібно до таких емблематичних імен універсального рівня як Шекспір, Гете чи Пушкін, кожен з яких асоціюється не тільки з літературою, а й культурою своїх країн.

У 1820 році засновано Руську трійцю — галицьке літературне угрупування, очолюване М. Шашкевичем, Я. Головацьким та І. Вагилевичем, що з кінця 1820-их років розпочало на Західних Українських Землях національно-культурне відродження.

Реалізм

Докладніше: Реалізм в українській літературі

Літературний процес другої половини XIX ст. формувався під впливом творчості цілої плеяди талановитих письменників — Івана Нечуя-Левицького, Марка Вовчка, Панаса Мирного, Михайла Коцюбинського, Івана Франка, Ольги Кобилянської, Бориса Грінченка та ін. Для літератури того часу характерні різноманітність художніх напрямів та індивідуальних стилів письменства, використання різних жанрів — від епічних романів і повістей до новел, фейлетонів, оповідань тощо. Значна частина письменників цієї доби вела активну політичну і просвітницьку діяльність.

Прикладом універсальної особистості в історії не тільки української, а й світової культури є постать Івана Франка — поета, прозаїка, драматурга, журналіста, літературного критика, теоретика та перекладача. Творчий доробок І. Франка вражає своєю неосяжністю (понад 50 томів). Письменник одним з перших почав перекладати твори світової літератури українською (Гете, Гейне, Байрона).

Модернізм

З появою на зламі століть нової генерації авторів українська література зазнає впливу європейського модернізму. Найяскравіше цей підхід позначився на творчості двох провідних літературних постатей цього періоду — поетеси Лесі Українки та прозаїка Михайла Коцюбинського. Леся Українка збагатила українську літературу образами світової літератури й сюжетами з історії, міфології різних епох і різних народів світу. Поряд з великим талантом поетеси Леся Українка виявила неабиякий хист перекладача. Їй належать чудові переклади з творів Гомера, Г. Гейне, В. Шекспіра, Дж. Байрона, В. Гюго, єгипетських та італійських народних пісень, індійського епосу.

Українська література у міжвоєнний період

Після революції літературний процес відзначався особливим драматизмом і складністю в Україні, як і в усьому СРСР. З одного боку українська література у цей час переживала небачений розквіт. На багатій літературній палітрі співіснували різноманітні художні школи, стилі і напрями — від радикального пролеткультівства, теоретики якого пропагували створення «лабораторним шляхом» «чисто пролетарської культури» (В. Блакитний, Г. Михайличенко, М. Хвильовий) до футуризму (М. Семенко) і навіть неокласицизму, представники якого орієнтувалися на створення високого гармонійного мистецтва на основі освоєння класичних зразків світової літератури (група неокласиків на чолі з М. Зеровим).

У 1925–1928 роках відбулась «літературна дискусія» — публічне обговорення шляхів розвитку, ідейно-естетичної спрямованості та завдань нової української радянської літератури, місця і ролі письменника в суспільстві. Дискусія виникла через глибокі розходження у розумінні природи і мети художньої творчості серед українських письменників, ідейну і політичну конкуренцію літературних організацій.

Однак більшість представників цієї хвилі українського відродження загинули в часи Громадянської війни, голодомору 1932-33 рр. та більшовицьких репресій 30-х років. У 1938–1954 рр. було репресовано близько 240 українських письменників, хоча багато з них були прихильниками радянської влади, воювали за неї, відбулися як письменники вже після революції. Деякі з них були розстріляні, деякі так і померли в ув'язненні, доля деяких з них після арештів так і залишилася невідомою. Зазнавав арешту і визнаний радянською владою поет М. Рильський, 10 років провів у таборах за обвинуваченням в участі у міфічній Українській військовій організації Остап Вишня, були розстріляні Г. Косинка, М. Зеров, М. Куліш, Є. Плужник, М. Семенко. Покінчив життя самогубством М. Хвильовий, який намагався врятувати багатьох товаришів. Опинився під забороною і експериментальний театр «Березіль», а його керівник — всесвітньо відомий режисер Лесь Курбас — був арештований і розстріляний. Це покоління письменників в історії української літератури отримали власну назву — Розстріляне відродження.

Незважаючи на жорсткі рамки панівного у радянську добу стилю соціалістичного реалізму, українським письменникам вдалося творити літературу, яка не втратила своєї актуальності і сьогодні. Це, передусім, твори П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри, О. Довженка, О. Гончара та інших.

Шістдесятництво

У 1960-і роки завдяки хрущовській відлизі і певній лібералізації суспільно-політичного життя в Україні зародився потужний мистецьких рух, представники якого згодом отримали назву «шістдесятники». «Шістдесятники» шукали нових форм творчості, нового осмислення національного досвіду в рамках тоталітарної системи. До цього покоління належали Василь Стус, Ліна Костенко, Василь Симоненко, Григір Тютюнник, Дмитро Павличко, Іван Драч та інші. Активна громадянська позиція привела В. Стуса, як і багатьох інших його колег по перу в ряди «дисидентської» інтелігенції. У 1970 рр. прокотилася нова хвиля масових арештів української інтелігенції, багато провідних письменників були ув'язнені в сибірських таборах за «антирадянську агітацію». Деякі з них були реабілітовані посмертно на початку 90-х рр.

Українська література з кінця 1980-их

Докладніше: Сучасна українська література

Література української діаспори

Докладніше: Література української діаспори

Надзвичайно розмаїта і багата література письменників української діаспори, яка творилася впродовж ХХ ст. вихідцями з України на просторах від Європи до Австралії. Серед найяскравіших її представників — Іван Багряний, Василь Барка, Євген Маланюк, Ігор Костецький, Богдан Бойчук, Віктор Домонтович, Улас Самчук, Юрій Тарнавський, Емма Андієвська та багато інших.

Тематичний і жанровий спектр

 • Український історичний роман

Сучасна українська література

Докладніше: Сучасна українська література

Сучасну українську літературу творять письменники нової генерації Іван Андрусяк, Юрій Андрухович, Дмитро Білий, Наталка Білоцерківець, Андрій Бондар, Юрій Винничук, Олексій Волков, Богдан-Олег Горобчук, Анатолій Дністровий, Сергій Жадан, Богдан Жолдак, Оксана Забужко, Юрій Іздрик, Олександр Ірванець, Юрій Олійник, Євгенія Кононенко, Андрій Курков, Іван Малкович, Таня Малярчук, Марія Матіос, Богдана Матіяш, Дзвінка Матіяш, Кость Москалець, Ігор Павлюк, Галина Пагутяк, Світлана Пиркало, Юрій Покальчук, Микола Рябчук, Олег Соловей, Володимир Чорномор, Василь Шкляр та інші. Твори багатьох з них знані в Україні та за кордоном, перекладені багатьма мовами світу.

Два українські письменники (Андрій Курков та Ігор Павлюк) представлені у книзі «European writer Introduction».

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології надають можливість письменникам публікувати твори не лише у формі друкованих книжок, але також на авторських веб-сайтах , які, наприклад надає Проект «Автура» чи сайт Поетичні майстерні.

Часописи

 • Журнал «Дніпро»
 • Слово і час

Видавництва

Докладніше: Видавництва України Див. також категорію: Видавництва України

Літературні премії

Докладніше: Літературні і літературно-мистецькі премії в Україні Див. також категорію: Літературні премії України

Літературні фестивалі

 • Meridian Czernowitz
 • Львівський міжнародний літературний фестиваль
 • Малахітовий носоріг (конкурс)
 • Підкова Пегаса (фестиваль)
 • Просто на Покрову
 • Сумський фестиваль української поезії «Ми-Суми»

Див. також

 • Категорія:Українські письменники
 • Українське літературознавство
 • Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
 • Слово і час
 • Українська літературна енциклопедія
 • Україна та українці в російській літературі від 17 — до початку 20 століття
 • Четья-Мінея 1489

Примітки

 1. ↑ Гр. Грабович. Сергій Єфремов як історик українського письменства // Грабович Г. Ю. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. — К., 1997
 2. ↑ Франко І. План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви / Зібр. тв. У 50-ти Т. Т.41. С. 34-48
 3. ↑ Возняк М. С. Історія української літератури. Том I. Львів, 1992. С. 56-58.
 4. ↑ BARNES & NOBLE. European writer Introduction: Gjergj Fishta, Nar-Dos, Marko Cepenkov, Johannes Mario Simmel, Ihor Pavlyuk, Mit'hat Frash ri, Vartan Pasha

Джерела

 • Єфремов С. Історія українського письменства: В 2 т. — Київ — Ляйпціг, 1924.
 • Возняк М. С. Історія української літератури: В 3 т. — Львів, 1920–1924.
 • Грушевський М. С. Історія української літератури: В 6 т. — Київ – Львів, 1923—1927.
 • Чижевський Д. І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). — Нью-Йорк, 1956.
 • Український Радянський Енциклопедичний Словник: В 3-х т. / Редкол.: …А. В. Кудрицький (відп. ред.) та ін. — 2-е вид. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1987. — С. 467—468.
 • Підручник з української літератури: історія і теорія.-Донецьк:Східний видавничий дім, 2003. — 324 с.
 • Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобі-бліографічні відомості (науково-довідкове видання)/ Упорядк. В.А.Просалової. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, Український культурологічний центр. 2012. – 516 с.

Посилання

 • Література України - історія Української літератури та критичні статті.
 • http://litplayer.com.ua Українська класична література — аудіобібліотека
 • http://medievist.org.ua  — українська латиномовна література.
 • http://poetry.uazone.net/  — Поетика. Бібліотека української поезії
 • Українська Література на порталі «Український Центр»
 • Людмила Шевченко-Савчинська. Етикетна латиномовна поезія в українській літературі 16-18 ст. Дис. на здобуття наукового ступеня к. філол. н. КНУ імені Тараса Шевченка. Київ, 2005.
 • Шкільні матеріали з української літератури

  Література   Українська література   Сучасна українська література

українська література, українська література 10 клас авраменко, українська література 11 клас, українська література 5 клас, українська література 5 клас авраменко, українська література 5 клас авраменко гдз, українська література 5 клас гдз, українська література 7 клас, українська література 7 клас коваленко, українська література 8 клас авраменко


Українська література Інформацію Про

Українська література


 • user icon

  Українська література beatiful post thanks!

  29.10.2014


Українська література
Українська література
Українська література Ви переглядаєте суб єкт.
Українська література що, Українська література хто, Українська література опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Лозинський Олександр Іванович

Лозинський Олександр Іванович

Лозинський Олександр Іванович — український кінооператор Народ 31 травня 1947 р Закінчив К...
Негативна свобода

Негативна свобода

Негативна свобода характеризується як свобода від втручання інших людей та протиставляється позитивн...
Монтенвіль (Івлін)

Монтенвіль (Івлін)

Монтенві́ль (фр. Montainville) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент І...
Голубицьке

Голубицьке

Голуби́цьке — село Волноваського району Донецької області України. Голубицьке підпорядковане Зл...