TR | RU | KK | BE | EN |

Трипільська культура

трипільська культура, трипільська культура презентація
Трипі́льська культу́ра, культу́ра Кукуте́нь (рум. Cucuteni, або культурна спільність «Кукуте́нь-Трипі́лля») — археологічна культура часів енеоліту, назва якої походить від назви села Трипілля на Київщині (у зазначеній «розширеній» назві культури присутня ще й назва румунського села Кукутень). Культура набула найбільшого розквіту між 5500 та 2750 роками до н. е., розташовувалась між Карпатами та Дніпром на територіях сучасних України, Молдови та Румунії загальною площею понад 350 тис. км². У часи розквіту культури їй належали найбільші за розміром поселення у Європі:кількість мешканців деяких з них перевищувала 15 тис. осіб.

Трипільська культура є однією з основних давньоземлеробських культур мідного віку. Трипільські племена займали простори Східної Європи від Дніпра до Карпат, від Полісся до Чорного моря і Балканського півострова. Розвивалася ця культура в IV–III тис. до н. е. (протягом 1500–2000 років) і пройшла в своєму розвитку три етапи — ранній, середній та пізній. В Україні виявлено понад тисячу пам'яток трипільської культури. Вони згруповані у трьох районах:найбільше в Середній Наддністрянщині та Надпрутті й Надбужжі, менше у Наддніпрянщині. Вірогідно, за густотою розселення об'єднання племен.

Однією з особливостей трипільської культури була величезна територія поширення (близько 190 тис. км²). Жодна з європейських розвинених землеробських енеолітичних культур не могла зрівнятися з нею за площею або темпами поширення. Під час свого найбільшого розквіту (наприкінці середнього етапу) населення на всій території трипільської культури за різними оцінками становило від 410 тис. до щонайменше 1 млн осіб.

Проблема походження трипільців не до кінця з'ясована. Більшість археологів схиляються до думки, що основу ранньотрипільської культури становили південні землеробсько-скотарські племена культур балканського походження, які, однак, в процесі поширення на нові східні території включали в себе на різних етапах елементи місцевих неолітичних та енеолітичних культур.

Зміст

 • 1 Історія дослідження
  • 1.1 Польові дослідження
  • 1.2 Наукові дослідження
 • 2 Періодизація та хронологія
  • 2.1 Хронологія
  • 2.2 Ранній етап
  • 2.3 Середній етап
  • 2.4 Пізній етап
 • 3 Трипільська культура в європейському контексті
 • 4 Трипільська культура в сучасному міфотворенні
 • 5 Музеї
 • 6 Див. також
 • 7 Примітки
 • 8 Бібліографія
 • 9 Посилання
 • 10 Фільми про Трипільську культуру

Історія дослідження

Територія поширення трипільської культури від часів її відкриття і до сьогодні належала різним державам, що спричинило появу трьох назв — Кукутень в Румунії, мальованої кераміки в Галичині і Буковині та трипільської культури на Поділлі, Черкащині та Київщині.

Перші відомості про архаїчну культуру з мальованою керамікою було отримано і опубліковано львівським археологом А. Шнайдером у 70-х роках ХІХ ст. за результатами досліджень на території Галицького Поділля, яке входило тоді до складу Австро-Угорської імперії. На її території в Галичині наприкінці ХІХ ст. зроблені перші стратиграфічні та хронологічні спостереження культури мальованої кераміки.

В Румунії культура отримала назву села Кукутені, біля якого 1884 року румунським фольклористом і етнографом Теодором Бурада(en) були знайдені перші артефакти — фрагменти кераміки та теракотові фігурки. 1885 року групою інтелектуалів з Ясс були здійснені перші розкопки, і того ж року поет Ніколає Белдічану(en) опублікував статтю про старожитності Кукутені. Оголошення результатів археологічних робіт відбулося 1889 року на міжнародній конференції в Парижі.

Археолог Вікентій Хвойка відкрив перше трипільське поселення на території сучасної України у 1893-94 роках на вулиці Кирилівській, 55, у Києві. Хвойка презентував свої знахідки у серпні 1899 року на ХІ археологічному з'їзді в Києві. Офіційним роком відкриття Трипільської культури в Україні вважається 1893 — рік початку розкопок на вулиці Кирилівській у Києві. В 1896–1897 роках кілька поселень з матеріалами, подібними до київських знахідок, Вікентій Хвойка знайшов в околицях містечка Трипілля Київського повіту (нині — село Трипілля Обухівського району Київської області). В радянських, молдавських, російських, українських та інших публікаціях для пам'яток з території України та Молдови поширена назва «Трипільська культура».

З часом стало зрозуміло, що археологічна культура Кукутень на території Румунії та культура Трипілля на території України належать до одного культурного комплексу. Зараз часто використовується назва «Кукутень-Трипілля», хоча назви «Кукутень» та «Трипілля» також можуть використовуватися окремо. Використовується також назва «культурно-історична спільність» або «спільність» Трипілля-Кукутень (Кукутень-Трипілля).

Польові дослідження

За даними Тетяни Пассек, найдавніший час знахідки трипільської культури з Подніпров'я з колекцій Державного історичного музею у Москві — 1854 рік. Однак є дані, що в Галичині перші розкопки для поповнення приватної колекції відбулись 1750, а знаменита печера Вертеба з трипільськими старожитностями була випадково відкрита 1822. Дослідження трипільської культури наприкінці XIX століття на землях України, які входили до складу Австро-Угорської імперії, здійснювали А. Шнайдер (Борщівщина, 1870-ті; с. Кошилівці, 1878), А. Кіркор (Більче-Золоте, 1876; с. Козаччина, 1877) І. Коперницький та В. Пшебиславський (с. Городниця, 1877) та інші. У працях вищезгаданих археологів знайдені старожитності культури мальованої кераміки були визначені як «домікенські», тим самим вказувалося на їхнє певне місце серед європейських старожитностей. Було зроблено перші стратиграфічні та хронологічні спостереження. Виникла дискусія про інтерпретацію скупчень обпаленої глини як поховальних споруд (Г. Оссовський) або жител (В. Деметрикевич, Р. Ф. Кайндль, К. Гадачек). Накопичені під час перших розкопок джерела стали базою для подальших розкопок і досліджень культури мальованої кераміки.

Археологічні дослідження на Поділлі наприкінці XIX — на початку XX ст. пов'язані з розвідувальними працями Ю. Й. Сіцінського та створенням археологічної карти Поділля. На карті, виданій у 1920-ті роки, було позначено 30 трипільських пам'яток (усього карта нараховувала біля 2 000 пам'яток). У 1891 році відомий історик В. Б. Антонович разом з Ч. Зборовським розкопали трипільське поселення біля села Кринички на Поділлі. Було досліджено залишки жител, серед яких виявлено мальовану кераміку, антропоморфні статуетки.

Наукові дослідження

Археологічні пам'ятки трипільської культури на території України

Періодизація та хронологія

Хронологія

Культура Трипілля-Кукутень, з огляду на тривалий час її існування, значне поширення, широкі зв'язки та ступінь вивченості, займає особливе місце у розробці питань синхронізації, періодизації та хронології більшості пам'яток мідного віку в Україні та за її межами. Нині використовують дві схеми періодизації культури Трипілля-Кукутень, розроблені на підставі стратиграфічних даних, а також типологічного, стилістичного та статистичного аналізу керамічних комплексів багатьох поселень, які було досліджено на території Румунії, Молдови та України. Щодо трипільської культури в Україні дослідники застосовують насамперед періодизацію, розроблену Т. С. Пассек ще у 1930-х роках і вдосконалену у 1949 році , а також вдосконалену Н. Виноградовою у 1982. Відповідно до неї виділено три періоди, два з яких поділяються на етапи:

 • ранній (А),
 • середній (В)
  • етап ВІ,
  • етап ВІ-ІІ
  • етап ВІІ,
 • пізній (С)
  • етап СІ
  • етап СІІ.

Для території Румунії періодизація (стосовно культури Кукутень) була розроблена Г. Шмідтом, а вдосконалена В. Думітреску та іншими дослідниками. Виокремлюються періоди Кукутень А (з фазами A1, А2, A3, A4), Кукутень А-В (фази А-В1 та А-В2), Кукутень В (фази В1, В2, ВЗ). В її основу покладена стратиграфія поселень, насамперед Ізвоара, та типологія мальованого посуду. Пам'ятки, що становлять основу культури Кукутень і відповідають Трипіллю А, виділено в культуру Прекукутень (Докукутень), розділену в свою чергу та три фази — І, II, III. В окрему культуру Городіштя-Фолтешть-Ербічень виділено найпізніші пам'ятки, які відповідають пізньо-трипільським (етап СІІ).

За час, що минув після виходу 1949 праці Т. С. Пассек, присвяченої періодизації поселень трипільської культури, до схеми періодизації іншими дослідниками було внесено деякі зміни та доповнення. Не всі з них були прийняті більшістю науковців, лише окремі зміни почали використовувати досить широко. Було визнано виділений Н. М. Виноградовою етап ВІ-ІІ, перехідний між етапами BI і BII середнього періоду трипільської культури. Крім того, до пізнього періоду почали зараховувати лише етап СІІ, майже вийшло з ужитку застосування для південної зони поширення трипільської культури позначення відповідних етапів літерою «γ». Тому етапи γI, γІІ у багатьох сучасних працях позначені відповідно як СІ, СІІ.

Інший варіант періодизації::

 • Початковий:5300—4000 до н. е. (румунське Прикарпаття)
 • Ранній:4000—3600 до н. е. (Прутсько-Дністровське межиріччя)
 • Середній:3600—3100 до н. е. (Дністро-Бузьке межиріччя)
 • Пізній:3100—2500 до н. е. (Дністро-Дніпровське межиріччя)
Свастика на трипільському посуді

Ранній етап

У другій половині VI тисячоліття та у першій половині V тисячоліття до н. е. племена трипільської культури розселялися в басейні Дністра і Південного Бугу, де дослідники виявили багато ранньотрипільських поселень. За цього періоду вони розташувалися здебільшого в низьких місцях біля річок, але виявлено також поселення, розміщені на підвищених плато. Житла будували у вигляді заглиблених землянок або напівземлянок, а також переважно наземні, підлогу і вогнище або печі з припічком зміцнювали глиною; стіни споруджували з дерева або плоту, обмазаного глиною. На ранньому етапі розвитку трипільської культури з'являються наземні прямокутної форми будівлі на стовпах з обмазаними глиною дерев'яними плетеними стінами, що мали солом'яну або очеретяну покрівлю. У поселеннях, розташованих на підвищених плато, план розміщення жител наближався до форми кола чи овалу.

Основою господарства за цього періоду було хліборобство і скотарство. Полювання, рибальство і збиральництво також мали важливе значення. Сіяли пшеницю (однозернянку, двозернянку, полбу), ячмінь, просо, жито, горох. Землю обробляли за допомогою мотик, зроблених із рогу оленя, каменю або з кістки та палиць-копалок із загостреними вістрями. Урожай збирали за допомогою серпів з кремінними вкладнями. Зерно розтирали кам'яними зернотерками. Жінки ліпили посуд, виготовляли прядиво, одяг. Чоловіки полювали, розводили худобу, займалися рибальством, виготовляли знаряддя з кременю, кісток та каменю.

У тваринництві перше місце належало великій рогатій худобі, на другому були свині, вівці, кози. Відомий домашній кінь. Для поповнення м'ясної їжі за цієї доби велике значення мало полювання на оленя, дику свиню та сарну.

Значного розвитку досягли гончарні вироби. Глиняний посуд різноманітної форми ліпили руками:великі посудини грушоподібної форми для зерна, різної форми горщики, миски, ложки, друшляки, біноклеподібний посуд. З глини ліпили жіночі статуетки, модельки житла, намисто, амулети. Поверхню посуду вкривали заглибленим орнаментом або канелюрами у вигляді стрічок з кількох паралельних ліній, що утворювали спіральні форми орнаменту. Таким орнаментом вкривали також більшість статуеток. Статуетки, модельки жител та амулети мали ритуальне призначення і були пов'язані з хліборобськими культами. Серед досліджених ранньотрипільських поселень виявлено, хоч дуже рідко, різні вироби з міді, переважно прикраси:браслети, кільця, гачки тощо, а в поселенні біля села Корбуни в Молдавії знайдено великий скарб мідних речей, переважно прикрас, котрий датовано першою половиною V тисячоліття до н. е.

На думку фінського науковця Аско Парполи, індолога з Гельсінського університету, існують лінгвістичні причини вважати, що колесо було винайдено саме в Трипільській культурі на території сучасної України. Версію про європейське походження колеса висунув ще у 1990-х німецький вчений А. Хойслер. Про знахідки моделей коліс у розкопках трипільських поселень останньої чверті 5 тис. до н. е. (за тисячоліття до відповідних знахідок у Месопотамії) повідомляв 1981 у наукових публікаціях румунський археолог Діну. Звідси інновація швидко поширилася Європою:згадки про колесо зустрічаються у поселеннях Зюшен (Німеччина), Броночице (Польща), рештки возів знайдено наприкінці 1980-х на території Краснодарського краю Росії датуванням середина 4 тис. до н. е.. В українському килимарстві, гончарстві, дереворізьбярстві, вишивках і писанках існує дуже багато геометричних і рослинних орнаментальних мотивів, які виразно нагадують орнамент палеолітичної та неолітичної доби в Україні.

Середній етап

Археологічні знахідки часів трипільської культури на території Бессарабії

На середньому етапі розвитку племена трипільської культури посідали величезні простори лісостепу від Східної Трансільванії на захід до Дніпра на схід. Вони розселилися в районі сточищ Верхнього і Середнього Дністра, Прута, Серета, Південного Побужжя та Правобережжя Дніпра. Поселення цього періоду значно більші за розміром (що свідчить про збільшення кількості населення) і розташовані на підвищених плато біля річок та струмків. Наземні житла в них будувалися по колу або овалом. Житла в плані мали форму видовженого прямокутника й будувалися на фундаменті з розколотого дерева, покладеного впоперек, на нього накладався товстий шар або кілька шарів глини. Плетені дерев'яні стіни на стовпах і перегородки всередині житла обмазували глиною, з глини будували печі на дерев'яному каркасі, припічки, лежанки коло печі. З глини робили ритуальні жертовники в житлах, круглі або у формі хреста (с. Коломийщина, Володимирівка, Майданецьке, Тальянки). Разом зі збільшенням населення збільшувалися посівні площі. Скотарство також було розвинене більше, ніж раніше, полювання мало допоміжне значення. Знаряддя праці вироблялося з кременю, каменю та кісток тварин, мотики для обробки землі з рогу оленя. У поселеннях було виявлено клиновидної форми та провушні сокири з міді. Почалося видобування міді із родовищ на Волині та у Подністров'ї. Рівня ремесла досягло гончарство. Характерним для кінця цього періоду став монохромний спіральний орнамент, нанесений чорною фарбою на жовтувато-червонуватому ангобу. Посуд різних форм ліпився руками, можливо застосовувалося повільне гончарне коло. Типові великі грушовидні та кратероподібні посудини для збереження зерна, миски, горщики, біконічні посудини та ін. (Володимирівка, Сушківка, Попудня, Шипинці); також з глини виробляли схематизовані жіночі статуетки, фігурки тварин, модельки жител. Суспільний лад племен Трипільської культури цього періоду лишався далі патріархально-родовим. До середньої доби Трипільської культури належать поселення, що їх виявив В. Хвойка біля сіл Трипілля, Верем'я, Щербанівка, а також Володимирівка, Веселий Кут, Миропілля, Небелівка та ін.

Пізній етап

За пізнього періоду трипільської культури значно розширилася територія, заселена трипільцями:на землі східної Волині, сточища рік Случі й Горині, обидва береги Київського Придніпров'я та степи північно-західного Причорномор'я, де трипільці стикалися з носіями інших культур. Значно зросло значення скотарства в степу. Скотарство кочового характеру складалося переважно з дрібної рогатої худоби (вівці, кози) (до 63-65%). Помітного значення набув кінь (до 15-16%) (Усатове). За цього періоду, на думку деяких фахівців, зберігався патріархальний лад. Під впливом контактів із племенами інших культур, коли на початку III тисячоліття до н. е. у степовій зоні, південних районах Лісостепу Східної Европи та Дніпровського басейну розселилися скотарські племена так званої ямної культури, що посувалися зі степів Поволжя та Подоння в пошуках нових пасовищ, у культурі пізньотрипільських племен зникає багато рис, характерних для трипільської культури попереднього часу. Змінюється характер житлобудівництва, зникає спіральна орнаментація в мотивах розпису посуду і типові трипільські форми, натомість з'являється новий тип посуду, орнаментованого відтисками шнура, схематизується антропоморфна пластика. З'являється новий тип поховання в ямах з насипом та без насипу з кам'яною обкладкою навкруги і витворюється обряд поховання, подібний до обряду сусідніх патріархальних племен ямної культури. Усатівські племена західних районів Північного Причорномор'я та нижнього Подністров'я (села Усатове, Галеркани, Борисівка, Маяки та ін.) були асимільовані носіями ямної культури, відтак праіндоєвропейцями. Історична доля інших пізньотрипільських племен була різна; зміни в їхній культурі Середнього і Горішнього Подністров'я пов'язані з появою на цій території племен культури кулястих амфор (рання бронза).

Трипільська культура в європейському контексті

Споріднені археологічні культури:

 • Данило-хварська культура (побережжя Адріатики);
 • Бутмір (Боснія);
 • Культура Вінча (Центральні Балкани);
 • Тиська (басейн річки Тиса);
 • Лендель (Середньодунайський басейн і північ Центральної Європи);
 • Боян(ru) (Нижньодунайський басейн);
 • Хаманджія (Чорноморське побережжя);
 • Караново (Фракія і Східна Македонія);
 • Петрешті (Трансільванія);
 • Дніпро-донецька (Україна).

Трипільська культура в сучасному міфотворенні

Країну трипільців іноді також називають Українська Аратта. Автором концепції т. зв. «Українською Аратти» є Юрій Шилов, який у 1990-их роках висловив ідею про нібито найдавнішу державу світу — «праслов'янську Аратту». Локалізація згаданої у месопотамських письмових джерелах легендарної Аратти в Україні була презентована спочатку у доповідях, тези яких були опубліковані, а згодом і у більших за обсягом працях.

За уявленнями Шилова трипільська Аратта — це колиска трьох братніх народів (росіян, українців, білорусів) а Російська імперія є «прямою спадкоємицею найдавнішої у світі держави Арати … і, отже, берегинею етнокультурного кореня індоєвропейських народів і земної цивілізації взагалі …». Іншими археологами подібна версія вважається типовим прикладом історичної міфотворчості, оскільки суперечить науковим фактам.

За твердженням археологів велика кількість літературних фантазій на тему трипільської культури створила окремий псевдонауковий жанр, який отримав назву «трипологія». Одним із його наріжних каменів є непохитний автохтонізм трипологів.

Музеї

Монета НБУ присвячена Трипільській культурі
 • Історико-археологічний музей «Прадавня Аратта — Україна» у селі Трипілля на Київщині.
 • На території музею «Київська фортеця» у Києві є Музей трипільської культури.

Див. також

 • Вікентій Хвойка
 • Трипільські міста
 • Кирилівська стоянка
 • Доісторична Україна
 • Сандрацьке поселення
 • Неоліт в Україні
 • Енеоліт в Україні
 • Дяківська культура
 • Черняхівська культура

Примітки

 1. а б Енциклопедія Трипільської цивілізації.— Т.1, кн.1. — К., 2004. — С. 21-23.
 2. ↑ Antichităţile de la Cucuteni.
 3. ↑ «Cucuteni-Trypillya:una grande civiltà dell'antica Europa»
 4. ↑ Пассек Т. С. Периодизация трипольских поселений // МИА -М. — Л. — Вып. 10. — 1949. — стор. 7
 5. ↑ Rook Е., Trela Е. Stanowiska kultury trypolskiej w Bilczu Zlotym w dawmym powiecie Borszcow, w swietlie zbiorow krakowskich // Z archeologij Ukrainy і Jury Ojcowskiej. — Ojcow, 2001. — S.183-206
 6. ↑ Пассек Т. С. Периодизация трипольских поселений // МИА -М. — Л. — Вып. 10. — 1949.
 7. ↑ Виноградова Н. М. Племена Днестровско-Прутского междуречья в период расцвета трипольской культуры (Периодизация, хронология, локал. варианты) / АН МССР. Отд. зтнографии и искусствоведения. — Кишинев:Штиинца, 1983. — 107 с.
 8. ↑ Етнічна історія давньої України. — Київ:Інститут археології НАНУ, 2000. — C. 20 — 21.
 9. ↑ Почему колесо изобрели так поздно?
 10. ↑ Колесо изобрели не на Востоке
 11. ↑ Шилов Ю. Доскитські цивілізації Подніпров'я. // Космос древньої України. — Київ. — 1992. — С. 109–110
 12. ↑ Шилов Ю. Індоєвропейсько-семітсько-картвельські зв'язки Наддніпрянщини. // Український Світ. — 1994. -І\І 3-4 — С. 14-17
 13. ↑ Шилов Ю. Аратта і Аріан. Пракорені Русі. // Переяславська земля та її місце в розвитку Української нації, державності і культури. — Тези Всеукраїнської наук. конф. — Переяслав-Хмельницький, 1992. — С. 46-47
 14. ↑ Шилов Ю. О. Джерела витоків української етнокультури XIX тис. до н. е. — II тис. н. е.. — К.:Аратта. — 2002.
 15. ↑ Шилов Ю. В. Праслов'янська Аратта. — К.:Аратта. — 2003. — 93 с.
 16. ↑ Залізняк Леонід, Про трипільців, семітів та нардепів-трипіллязнавців // ZN.UA. — 14 травня 2004.
 17. ↑ Відкритий лист редколегії журналу «Археологія» до мас-медіа
 18. ↑ Музей Київська фортеця

Бібліографія

Українською

 • Бібіков С. Трипільська культура. Археологія Української РСР, т. І. Київ, 1971.
 • Енциклопедія українознавства :Словникова частина :в 11 т. / Наукове Товариство ім. Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк ; Львів :Молоде життя, 1954–2003.
 • Енциклопедія Трипільської цивілізації, Київ, Укрполіграфмедіа, 2004, т. І-ІІ.
 • Захарук Ю. Пізній етап трипільської культури. Археологія Української РСР, т. I. Київ, 1971.
 • Пастернак Я. Археологія України. Торонто 1961.
 • Магура Сильвестр Сильвестрович, Питання побуту на підставі залишків трипільської культури. «Трипільська культура на Україні», 1926, вип. 1;
 • Магура Сильвестр Сильвестрович, Експедиція 1934 р. для дослідження пам'яток трипільської культури. «Наукові записки ІІМК УАН», 1937, кн. 2.
 • Трипільська культура, т. І, АН УРСР, Інститут Археології. Київ, 1940.
 • Черниш К. Ранньотрипільське поселення Ленківці на Середньому Дністрі. АН УРСР, Інститут Археології. Київ, 1959.
 • Бунятян К. П., Мурзін В. Ю. та Симоненко О. В. На світанку історії. Том. 1. — К., 1998.
 • Бурдо Н. Б. — Населення раннього етапу Трипільської культури межиріччя Дністра та Південного Бугу. — К., 1993.
 • Бурдо Н. Б. Сакральний світ трипільської цивілізації. Київ, Наш Час, 2008
 • Бурдо Н. Б., Відейко М. Ю. Трипільська культура. Спогади про золотий вік. — Харків, Фоліо,2007
 • Енциклопедія Трипільської цивілізації. — К., Укрполіграфмедіа, 2004, т. І-ІІ.
 • Смолій В. А. — Історія України — К., 1997.
 • Толочко П. П. — Давня історія України, Кн. 1 — К., 1994.

Німецькою

 • Schmidt H. Cucuteni in der oberen Moldau, Rumanien:Die befestigte Siedlung mit bemalter Keramik von der Steinkupferzeit bis in die vollentwickelte. Berlin-Leipzig:Gruyter, 1932.

Російською

 • Археология Украинской ССР, Киев, 1985, т.1.
 • Бибиков С. Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре. МИА н. 38. М. — П. 1953.
 • Пассек Т. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья, МИА, н. 84. Москва, 1961.
 • Пассек Т. Периодизация трипольских поселений. МИА, н. 10. М. — П. 1949.
 • Рыбаков Б. А., Космогония и мифология земледельцев энеолита // Советская археология, 1965, № 1—2.
 • Рындина Н. В. Древнейшее металлообрабатывающее производство Восточной Европы, М., 1971.
 • Хвойко В. Каменный век Среднего Поднепровья // Труды одиннадцатого археологического сьезда в Киеве. І. Киев, 1901.
 • Гимбутас Мария, Цивилизация Великой Богини:мир Древней Европы, Москва, РОССПЭН, 2006.
 • Черныш Е. К., К истории населения энеолитического времени в Среднем Приднестровье // Неолит и энеолит юга Европейской части СССР, Москва, 1962.

Румунською

 • Dumitrescu, V. Arta culturii Cucuteni. Bucuresti:Editura Meridiane, 1979.

Посилання

 • Трипільська культура. Barbaricum
 • Трипольская культура. Восточноевропейский археологический журнал (рос.)
 • Трипільська цивілізація
 • Трипільська культура на Київщині
 • Навколонауковий сайт «Аратта—Україна»
 • Світлини музею трипільської культури с. Трипілля
 • Трипільська культура на території України. За книгою Семчишин М. "Тисяча років української культури. К., 1993.
 • Леонід Залізняк. Про трипільців, семітів та нардепів-трипіллязнавців
 • Сергій Гірік. Наук-поп як зброя проти псевдонауки // Історична правда
 • Ігор Голод. Фальсифікаціям — ні. Про трипільську культуру та «арійство» // Історична правда
 • Валентин Мойсеєнко. Трипільські протоміста і світова цивілізація
 • Валентин Мойсеєнко. Це солодке слово — АМАРГІ, або Сага про демократію
 • Ігор Каганець. Трипільські агроміста — перші міста-держави
 • Енциклопедія Трипільської Цивілізації
 • У Ватикані відкрилася виставка Трипільської культури // УНІАН, 17.09.2008
 • Василь МОРОЗ Що несе Україні «час Жар-птиці»? Настав… 7522-й рік від початку трипільського календаря // Галичина 25.03.2014
 • Богдан Скаврон. Енциклопедія Наддністрянських Помпей // Збруч, 18.04.2014

Фільми про Трипільську культуру

 • «Світло для світу» (реж. І. Канівець) (частина 1) (рос.)
 • «Світло для світу» (реж. І. Канівець) (частина 2) (рос.)
 • «Світло для світу» (реж. І. Канівець) (частина 3) (рос.)
 • Трипільці ч1 — д/ф 2007 т/к «Тоніс»
 • Трипільці ч2 — д/ф 2007 т/к «Тоніс»

  Історія   Київщина   Київ   Україна

трипільська культура, трипільська культура в україні, трипільська культура вікіпедія, трипільська культура презентація, трипільська культура реферат, трипільська культура речові пам*ятки, трипільська культура роки, трипільська культура та її особливості, трипільська культура твір, трипільська культура фото


Трипільська культура Інформацію Про

Трипільська культура


 • user icon

  Трипільська культура beatiful post thanks!

  29.10.2014


Трипільська культура
Трипільська культура
Трипільська культура Ви переглядаєте суб єкт.
Трипільська культура що, Трипільська культура хто, Трипільська культура опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Лозинський Олександр Іванович

Лозинський Олександр Іванович

Лозинський Олександр Іванович — український кінооператор Народ 31 травня 1947 р Закінчив К...
Негативна свобода

Негативна свобода

Негативна свобода характеризується як свобода від втручання інших людей та протиставляється позитивн...
Монтенвіль (Івлін)

Монтенвіль (Івлін)

Монтенві́ль (фр. Montainville) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент І...
Голубицьке

Голубицьке

Голуби́цьке — село Волноваського району Донецької області України. Голубицьке підпорядковане Зл...