TR | RU | KK | BE | EN |

Росіяни

росіяни в україні, росіяний склероз
 Україна:
   8 334 000 (перепис 2001)
 Казахстан:
   3 797 000 (перепис 2009)
 США:
   2,652,214 (перепис 2000)
 Білорусь:
   785 000 (перепис 2009)
 Латвія:
   556 000 (перепис 2011)
 Узбекистан:
   555 000
 Киргизстан:
   395 000
 Естонія:
   342 000
 Канада:
   337 960
 Молдова:
   201 000 (перепис 2004)
 Бразилія]:
   200 000
 Німеччина:
   178 600
 Литва:
   147 000
 Туркменістан]:
   133 000
 Азербайджан:
   119 000 (перепис 2009)
 Франція:
   115 000 (потреб. уточнення)
 Таджикистан:
   79 000
 Грузія:
   70 000
 Австралія:
   60 200
 Румунія:
   30 000
 Фінляндія:
   20 000
 Туреччина:
   20 000 (потреб. уточнення)
 КНР:
   15 600+ (потреб. уточнення)

Інщі країни:
   (нема даних)
Близькі етнічні групи Індоєвропейці
Мова Російська мова Релігія Православ'я

Це стаття про етнічну групу. Термін «росіяни» має інше значення, див. Населення Росії

Росіяни (рос.  русскиеопис файлу) — східнослов'янський етнос, основне населення Російської Федерації. Нараховують близько 137 мільйонів осіб у всьому світі, з них в Російській Федерації — 111,017 млн.(2010), в Україні — 8,334 млн. (2001), Казахстані — 3,797 млн. (2010), Білорусі — 0,785  млн. Розмовляють переважно російською мовою. Росіяни є найбільшою національною меншиною в Україні.

Зміст

 • 1 Чисельність
 • 2 Етнографічні групи
  • 2.1 Расовий склад
 • 3 Антропологія та генографія росіян
 • 4 Історія
  • 4.1 Етноніми
  • 4.2 Етногенез
   • 4.2.1 В офіційній науці часів СРСР
   • 4.2.2 У працях В. О. Ключевського
   • 4.2.3 У працях К. Валишевського
   • 4.2.4 У працях С. М. Соловйова
   • 4.2.5 У працях Л. Н. Гумільова
   • 4.2.6 У працях М. С. Грушевського
   • 4.2.7 У працях М. І. Костомарова
  • 4.3 Розселення
 • 5 За кордоном
  • 5.1 Росіяни в Україні
 • 6 Росіяни за даними переписів населення Російської імперії та СРСР
 • 7 Див. також
 • 8 Література
 • 9 Примітки

Чисельність

Загальна чисельність росіян у світі останнім часом становить близько 133 мільйонів осіб (за різними оцінками — від 127 млн чол. до 150 млн осіб), з них в Росії — 111 мільйонів (2010) або близько 77,8% населення країни (в 2002 році — 116 мільйонів або близько 79,8%).

Складають більшу частину населення Російської Федерації, а також значну частину населення в країнах колишнього СРСР: в Україна, в Білорусі, Казахстані, Узбекистані, Латвії, Киргизії, Естонії, Литві, Молдавії, (в тому числі у Придністров'ї, Туркменістані. Великі діаспори присутні в США, Канаді, Бразилії, Німеччини.

Етнографічні групи

За особливостями мови і побуту росіяни поділяються, згідно з усталеною О. О. Шахматовим, О. І. Соболевським та пізніше прийнятою багатьма, зокрема радянськими, дослідниками (Б. М. Ляпунов, Ф. Філіп та ін.) схемою, на два чи три великі наріччя: північне окаюче, та південне акаюче з посереднім між ними говором Москви (первинно окаючим, але під впливом південного наріччя). Розмежування між ними проходить лінією Псков—Твер—Москва—Нижній Новгород. Урал та Сибір переважно окають. Дехто з дослідників (Д. Ушаков, Д. Зеленін та ін.) трактують дві перші групи як окремі народності, на межі яких розвинулася ще й третя (середньоросійська) — з культурним і політичним центром — Москвою, на основі якої відбувається мовна та культурна уніфікація. (див. також Російська мова). Сьогодні, у зв'язку з розвитком освіти та засобів масової інформації, різниця у діалектах значно зменшилась, але за сукупністю ознак російські етнографи виділяють на Європейській території російського розселення північну та південну історико-культурну зони з північноросійською та південноросійською «групами народу».

Побутово-мовними особливостями серед росіян вирізняється ще низка менших етнічних груп:

 • Помори — на узбережжях Білого і Баренцевого морів;
 • Козаки — в басейнах річок Дон, Кубань, Урал, та у Сибіру;
 • Мещера — на півночі Рязанської області;
 • Молокани — на північному Кавказі;
 • Семейські — на Забайкаллі;
 • А також: липовани, камчадали, марковці, сибіряки.

Расовий склад

Велика частина росіян належить до європеоїдної раси, представленої усіма трьома своїми групами (північною, південною, перехідною), але з різкою перевагою перехідних форм.
До північної групи належать північно-західні групи росіян.
До перехідних форм належить більшість росіян європейської частини Російської Федерації.
На Поволжі, на Уралі, у Західному Сибіру здавна утворилася контактна зона між європеоїдами та монголоїдами, причому ознаки монголоїдної раси сильніше проявляються у східному напрямку.
Перші поселенці-росіяни Сибіру, що змішалися з місцевим населенням, утворили не дуже численні своєрідні групи, що відрізняються від росіян європейської частини РФ не лише у етнокультурному, але і у расовому відношенні — це камчадали, колимчани.

Антропологія та генографія росіян

Антропологічні ознаки та генографічні особливості росіян докладно вивчені,.

Генографічні дослідження засвідчили значну генетичну неоднорідність етнічних росіян у порівнянні з іншими європейськими популяціями,,,. Встановлені «кардинальні відмінності північних і південних росіян» при аналізі карт мінливості різних ознак: гаплогрупп Y-хромосоми і класичних маркерів, прізвищ та антропологічних ознак.

Середні антропологічні показники або збігаються з середніми західноєвропейськими величинами, або відхиляються від них, залишаючись, проте, в межах коливань західних груп. Можна відзначити наступні ознаки, що відрізняють росіян:

Домінантні гаплогрупи
Y-хромосоми у Європі Генетична гетерогенність народів Європи: чим більший «показник гетерогенності етносу», тим більше одні його популяції зовсім несхожі з іншими
 • Частка світлих і середніх відтінків волосся і очей підвищена, частка темних — знижена;
 • Знижений зріст брів і бороди;
 • Помірна ширина обличчя;
 • Переважання середнього горизонтального профілю і середньовисокі перенісся;
 • Менший нахил чола і більше слабкий розвиток надбрів'я.

У російських популяціях відзначається вкрай низька частота генетичних ознак, характерних для монголоїдних популяцій. Вельми рідкісний епікантус, який з числа більш ніж 8500 обстежених росіян чоловічої статі виявили лише 12 раз, причому тільки в зародковому стані. З такою ж частотою епікантус спостерігається у населення Німеччини.

За результатами досліджень Y-хромосомних маркерів виділяються дві групи російських популяцій — північну і центрально-південну,. У етнічних росіян північної групи, які увійшли в обширний «північний» кластер разом з популяціями балтів (латишів і литовців), фіномовних народів (комі, фінів, естонців, карелів), а також німецькомовних шведів, висока частка гаплогруп, типових для угро-фінів (N1c, N1b становлять 40-54%) і високий ступінь генетичної диференціації. Південно-центральна група етнічних росіян входить в загальний кластер з білорусами, українцями та поляками, для яких характерна генетична однорідність та високі частки типових для східних слов'ян гаплогруп R1a (50-56%) та І2 (10-16%). Частоти східноєвразійских гаплогруп у росіян відповідають середнім по Європі.

За результатами дослідження маркерів мтДНК, а також аутосомних маркерів росіяни схожі з іншими популяціями Центральної та Східної Європи, але їх мітохондріальний генофонд характеризується високим різноманіттям. За його структурою етнічні росіяни віднесені до двох кластерів — східно-європейського (входять західні та східні слов'яни, балти, а також балканські народи) та північно-європейського (західні фіно-угорські народи та північні російські популяції).

Для російського народу в ареалі його поширення характерна надзвичайно висока гетерогенність (ḠST = 2,0) порівняно з «типовими» народами Західної Європи (ḠST = 0,7), Кавказу (ḠST = 0,8), Східної Європи (ḠST = 1,2), Приуралля і Зауралля (ḠST = 1,4), Середньої Азії і Казахстану (ḠST = 1,3).

Історія

Етноніми

Українська назва від — Росія (Росіа), грецької форми «Русь». Самоназва — «русские» наприкінці XIII ст. розповсюджується на північно-східних землях поряд з топонімом «Русь», витісняючи місцеві земельні назви. На відміну від етноніма субстантива «русини» (порівн. «литвини», «мордвини», «волошини» та ін.), назва «Руські» спочатку було атрибутивом, що означало належність людини до «руського» князя чи руської землі, та згодом перетворилося на субстантив.

У XIV ст. константинопольським патріархатом були введені терміни Велика та Мала Росія, за аналогією з термінами «Мала Греція» (основні землі, метрополія) та «Велика Греція» (колонії), під «Малою Росією» розуміли метрополію — саме Русь (сучасну Україну), а під «Великою Росією» — північні руські землі. Відтак, значно пізніше, розповсюджується прийнята у державному діловодстві Росії у 18—19 ст. форма «великоросіяни», «великороси», на відміну від «малоросіян», «малоросів» — українців.

« Великоруси — термін, штучно введений у 19 столітті . Оригінальний текст (рос.)

…великоруссы — термин, искусственно введенный в 19 в.

 »

Під такою назвою росіяни відомі в російській, українській, подекуди в іншомовній науковій літературі 19 — 20 ст. В українській, польській та інших слов'янських мовах прийнята для росіян також назва «москалі» (або «московини» від Московія, Москва). З часом назва «москаль» стала вважатись росіянами образливою, причинами цього стало перейменування Московії на Російську Імперію і подальше перейменування етносу, що населяв імперію. Особливо старанно працювала на цій ниві Катерина ІІ, російська імператриця німецького походження. Також на Дону та у деяких інших місцях поширена самоназва росіян — «кацапи».

В Естонії поширене образливе для росіян прізвисько — тібла, яке пов'язують з використанням ненормативної лексики російськими вояками.

Етногенез

Етнографічна карта СРСР, 1930

Росіяни в етногенезі є продуктом синтезу праукраїнців, і є дітьми українців (якщо користуватися родинною термінологією), всупереч амбіціям російської політики бути «старшим братом» у відношенні до українців (див. етногенез українців). Російський народ в історичному розвитку утворився у значній мірі шляхом ослов'янення угро-фінських племен: мурома, меря, весь, мещера, мокша, перм, нарова та інших. Такої думки притримуються російські історики, що працювали за часів Російської імперії: К. Валишевський, М. М. Карамзін («Історія держави російської». 1803–1826 рр.), В. О. Ключевський («Курс російської історії». 1904–1910 рр.), С. М. Соловйов (Історія Росії з найдавніших часів. 1851–1879 рр.). Те, що угро-фінські племена були етнічним субстратом російського народу не заперечує і радянська наука.

Досить чітко визначали межі розселення росіян і західні посли: Посол Папи Римського до Імперії Чингісидів Іоан де Плано Карпіні, посол короля Франції Людовика ІХ до хана Золотої Орди Сартака Вільгельм де Рубрук. Перший відвідав двір хана Батия і столицю Імперії Каракорум у 1246 році й повернувся у Європу в 1247 році через Київ. Другий відвідав країну хана Сартака, країну хана Батия і столицю Імперії Каракорум у 1253–1254 рр. і повернувся в «землю обітованну» 1255 року.

Вільгельм де Рубрук зазначав, що землі Русі лежали на північ від Перекопу. За його спостереженням Русь всюди мала ліси та тягнулася від Польщі й Угорщини до Танаїда. Ось як Рубрук описував народи, що заселяли землі на північний схід від ставки Сартака (орієнтовно північний схід сучасної Воронезької області):

« Ця країна за Танаїдом дуже гарна і має ріки й ліси. На півночі є величезні ліси, в яких живуть два роди людей, а саме: Моксель, які не мають ніякого закону, справжні язичники. Міст у них нема, а живуть вони в маленьких хатинах у лісах. Їхній государ і більша частина люду були вбиті в Германії. Удосталь є в них свиней, меду й воску, дорогоцінних хутер і соколів. Позад них живуть інші, йменовані Мердас, яких Латини називають Мердиніс, і вони - Сарацини. За ними Етилія.  »

Суміш угро-фінських, монгольських та татарських етнічними компонентів увійшла до етногенезу росіян, який сформувався на базі слов´янських племен радимичів і в´ятичів. Внаслідок етнічного змішування з угрофінами, а пізніше з татарами та частково з монголами, росіяни мають антропологічний тип, відмінний від києво-руського (українського). Під впливом угро-фінського мовного середовища відбулися формування фонетичної системи росіян (акання, ґекання, цокання).

Згідно з дослідженнями меряніста Ореста Ткаченка, «В російського народу, по материнській лінії зв'язаного із слов'янською прабатьківщиною, батьком був фін. По батьківській лінії росіяни походять від фіно-угрів». Слід зазначити, що згідно з сучасними дослідженнями галотипів Y-хромосоми насправді ситуація була зворотною — чоловіки слов'яни одружувалися з жінками місцевого фіно-угорського населення. На думку Михайла Покровського, росіяни є етнічною сумішшю, в якій фінам належить 4/5, а слов'янам —1/5. Пережитки фіно-угорської культури у культурі російській простежуються у таких особливостях, що не зустрічаються серед інших слов'янських народів: жіночі кокошник та сарафан, чоловіча сорочка-косоворотка, лапті (личаки) у національному костюмі, пельмені у стравах, стиль народної архітектури (шатрові будівлі, крыльцо), російська баня, священна тварина — ведмідь, 5-ти тонова гама співу, а-кання та редукція голосних, парні слова типу стежки-дорожки, руки-ноги, жив-здоров, такой-сякой, мовний зворот у меня єсть (замість я маю, характерного для інших слов'ян) казковий зачин «жил-был», відсутність русального циклу, колядок, культу Перуна, наявність культу берези, а не дуба.

Далеко не всі знають, що в прізвищах Шукшин, Веденяпін, Піяшева нічого слов'янського немає, а походять вони від назви племені шукша, імені богині війни Ведень Ала, дохристиянського імені Піяш. Так значна частина фінно-угрів була асимільована слов'янами, а деякі, прийнявши мусульманство, змішалися з тюрками. Тому сьогодні угрофіни не становлять більшості населення навіть у республіках, яким дали своє ім'я. Але, розчинившись в масі росіян (рос. русских), угрофіни зберегли свій антропологічний тип, який тепер сприймається як типово російський (рос. русский).

На думку переважної більшості істориків, фінські племена мали надзвичайно мирну і лагідну вдачу. Цим самі московити пояснюють і мирний характер колонізації, заявляючи, що військових сутичок не було, бо писемні джерела нічого такого не згадують. Однак, як зазначає той же В. О. Ключевський, «в переказах Великоросії вціліли окремі смутні спогади про боротьбу, яка спалахувала в деяких місцях».

В офіційній науці часів СРСР

Не заперечуючи тези, що етнічним субстратом російського населення центральних та північно-східних земель стали, крім слов'янських племен словенів, кривичів, в'ятичів і східних сіверянив, частково угро-фінські та балтійськи племена — меря, мурома, весь, голядь та ін., офіційна радянська наука висунула в 1950-их роках концепцію спільного походження трьох східно-слов'янських народів — російського, українського й білоруського, які, згідно з цією концепією, складали колись «єдину давньоруську (чи „руську“) народність», а формування з неї цих народів почалося щойно після розпаду Київської Русі. Ця концепція була стверджена в офіційній урядово-партійній тезі, що «єдиний руський народ», «далекий предок рус., укр. і білор, націй», утворився вже в 10 — 11 вв., але процес його формування був перерваний пізнішими історичними умовами (зокрема монголо-татарською нашестям), внаслідок яких згодом, у 14 — 15 ст., сформувалися три окремі «братні» народності: великоруська, українська й білоруська. За цією концепцією, російська (великоруська) народність склалася щойно в 14 — 15 ст. в районі Великого Новгорода і Волго-Окського межиріччя з центром у Володимирі на Клязьмі і потім у Москві, в період піднесення останньої і поступового об'єднання навколо неї всієї Північної і Північно-Східної Русі, тобто Московщини.

Прихильники радянської концепції «єдиної давньоруської народності» намагалися оминати увагою культурні та мовні відмінності різних слов'янських племен Русі, про які зазначено і в тексті «Повісті врем'яних літ». При цьому вони погоджувалися з думкою, що давньоруська народність була відносно неоднорідною.

У працях В. О. Ключевського

На думку російського науковця дійсного члена Російської академії наук В. О. Ключевського весь великий край від Тули й Рязані на північ і схід у ХІ-ХІІІ століттях належав фінським племенам: мурома, меря, весь, мокша, мещера та інші. Плем'я великоросів, або російський народ, як він сьогодні зветься, з'явилося близько XV–XVII ст. серед муроми, мері, весі, мокші, мещери, звідки, згідно з автором почало «розтікатися».

« В області Оки й верхньої Волги в ХІ-ХІІ століттях жили три фінські пелмена: мурома, меря і весь. Початковий київський літопис доволі точно позначає місця проживання цих пелемен: він знає мурому на нижній Оці, мерю поблизу озер Переяславського і Ростовського, весь в області Білоозера. Нині в центральній Великоросії немає вже живих залишків цих племен, але вони лишили по собі пам'ять у її географічній номенклатурі. На великому просторі від Оки до Білого моря ми зустрічаємо тисячі неруських назв, легко помітити, ... що колись на всьому цьому просторі звучала одна мова, якій належали ці назви, і вона споріднена з тими наріччями, якими спілкується тубільне населення нинішньої Фінляндії і фінських інородців середнього Поволжя, мордва, черемиси.  »

У працях К. Валишевського

На думку російського науковця К. Валишевського Московське князівство у XVI на дев'ять десятин мало неруське населення. Решта — колонізатори з руських земель. Основою населення скрізь було фінське плем'я.

У працях С. М. Соловйова

Завідувач кафедри російської історії Московського університету професор Соловйов обґрунтував твердження, що Ростовсько-Суздальська земля була заселена фінською мерею.

« Лише коли по смерті Боголюбського ростовці висловили свої вимоги, почалася відкрита боротьба між ними і братами Андрія, яка закінчилася поразкою ростовців. Не дивно, що боротьба була нетривала: звернувши увагу на розташування Ростова, важко припустити, щоб це місто було сильне, мало чисельне народонаселення внаслідок великої торговельної діяльності; важко припустити, щоб це місто, заховане своїми засновниками, фінською мерею від живого шляху, від Волги, до сумного мертвотного озера, щоб це місто процвітало, як Новгород, Смоленськ, Полоцьк.  »

У працях Л. Н. Гумільова

Російський історик, етнограф та теоретик етногенезу Л. Н. Гумільов вважав, що новий етнос росіян виник впродовж 1200–1380 р на основі злиття слов'ян, татар, литовців та фіно-угорських народів. За час перебування під протекторатом Золотої Орди Москва збирала данину з інших руських князівств та виплачувала її в Орду. В цей час вихідці з Орди часто одружувались на росіянках, а татарки виходили заміж за росіян. Москва не продовжувала традицій Київа, а навпаки — вона знищила традиції вічевої вольності та княжих міжусобиць, замінивши їх нормами поведінки, в значній мірі запозиченими у монголів, — системою суворої дисципліни, етнічної терпимості та глибокої релігійності.

У працях М. С. Грушевського

В «Історії України-Руси» М. Грушевський висунув тезу, що «початком формування наймолодшого, але й найчисленнішого з слов'янських народів — великоросів» була новгородсько-кривицька та кривицько-вятська колонізація, яка, «асимілюючи фінську людність і модифікуючись під її впливом… заховала в нім вповні слов. нац. тип». Намічений М. Грушевським історичний процес постання росіян, як народу, ствердили зрештою ще раніше російські історики С. Соловйов та В. Ключевський, а пізніше зокрема радянський історик М. Покровський (та його школа) в тезі про велику відсоткову участь угрофінського елементу в постанні російського народу. На чисто слов'янському субстраті зформувалися тільки нащадки ільменських словенів — росіяни Новгорода і його земель і нащадки вихідців з Київської Русі — російської Суздальщини. Згідно з здогадом В. Ляпунова і Ф. Філіна, Ростовсько-Суздальська область була заселена в добу Київської Руси окремим слов'янським племенем, назва якого не збереглася.

У працях М. І. Костомарова

М. Костомаров у «Двох руських народностях» («Основа», 1861) стверджував, що росіяни відрізняються від українців своїм зовнішнім виглядом, одягом, поведінкою, домашнім побутом, звичаями й обрядами, як і господарською технікою.

Розселення

Географічні групи росіян. За місцем проживання з ліва на право: Псков, Твер, Смоленськ, Калуга, Тула; 1862 р. Росіяни Воронезької губернії 1862 р. Юні російські селянки, фото Сергія Прокудіна-Горського, 1909 рік

Ядром рос. етнічної території було Володимирсько-Суздальське, а згодом — В. Московське князівство; на початку 16 ст. її можна рахувати (без рідко заселених або й незаселених просторів на півн.) на яких 1 млн км², а кількість Р. — на 5 — 6 млн (?). Натомість вона не зазнавала більших змін на зах. — з теперішніми естонцями й латишами і на півд. зах. — з білорусами й українцями, де етнічна межа покривалася приблизно з кордонами Москви і В. Князівства Лит. та Речі Посполитої (див. стор. 2585).

Росіяни постійно колонізували північ і суцільно заселили півд. частину тайґи, а уздовж рік, зокрема Півн. Двини дійшли до Білого м. (Помор'я): невеликі фінські народи зазнавали русифікації, за винятком карельців на зах. і комі (зирян) в сточищі Печори. У другій пол. 16 і особливо в 17 ст. Росіяни колонізували Сер. Надволжя й Урал і витиснули місц. досить численні народи — тюркські (татар, чувашів, башкирів) і фінські (мордву, удмуртів, марійців) з їх найкращих земель, так що мордва тепер являє собою невеликі острови на своїй кол. території (вони становлять в Мордовській АССР 35,4%), а ін. народи живуть щоправда компактніше, але Росіяни в їхніх автономних респ. становлять від 40 до 47%. Також з поч. 16 ст. розпочалася рос. колонізація степ. Центр.-Чорноморського району (у 16 — 17 ст. Р. заселили у ньому територію бл. 300 000 км²), і в пол. 17 ст. зіткнулися тут з укр. колонізаційною хвилею. Заселення Р. Дол. Поволжя припадає на 17 і 18 ст. (на ньому рос. уряд у 18 ст. поселив нім. і укр. колоністів), Передкавказзя — на другу пол. 18 і гол. 19 ст.; і тут Р. зустрілися з укр. колонізацією. Заселення Зах. Сибіру Р. почалося з кінця 17 ст. (на поч. 18 ст. у Зах. Сибіру жило бл. 300 000 P., перев. в півд. смузі тайґи), пізніше воно поширилося на сх. Сибір, у другій пол. 19 вна Далекий Сх. і Сер. Азію; в колонізації Степу і Далекого Сх. (Зелений Клин) з кінця 19 ст. брали інтенсивну участь й українці. З місц. населення численнішими є тепер якути і буряти (обидва народи мають свої АССР).

Разом з тим постійно збільшувалася рос. етнічна територія — лише в Європі з 1 млн км² на початку 16 ст. до 2,6 млн на початку 20 ст. (без слабо заселених етнічно мішаних земель). Ще швидшим темпом зростала кількість P.: з бл. 5 млн на початку 16 ст. до 12 — 13 млн на початку 18 ст. і яких 30 — 32 млн у 1858. Швидка колонізація та часткова асиміляція різнонац. племен призвели до постання окраїнних груп рос. населення з подекуди автономістичними й опозиційними щодо рос. держ. центру тенденціями (донські й уральські козаки, сибіряки) і обширних етнічно мішаних територій на Сер. Поволжі, Уралі, в Карелії та (рос.-укр.) на сх. Передкавказзі (разом бл. 0,6 млн км²).

За кордоном

Особливості
На поглиблення прикмет національного характеру сильний вплив мала Російська Православна церква, натхненна духом та ідеологією візант.-моск. імперіалізму. На основі цієї псевдоцерк. ідеології розвивалися й утверджувалися такі прояви нац. характеру, як ототожнення влади кожночасного володаря з волею Бога, шанування князів і царів, як Божих помазаників, виключних господарів над. підданими («холопами») і їх майном, обожнювання встановленої «вищою силою» політ. і рел. першості нац. столиць — спершу Володимира) на Клязьмі, а згодом Москви, і піднесення понад усі ін. свого народу й держави. Ці прояви досягли завершення в постійному намаганні моск. царів (і згодом рос. імператорів) очолити не тільки світську, але й церк. владу. На ґрунті таких духових та ідейних настанов розвинувся рос. нац. месіянізм (переконання з тому, що Москва — «третій Рим», єдина «правовірна» христ. держава в усьому світі), перебраний в його традиційних основах і тенденціях у секуляризованій формі рос. рев. течіями 19-20 вв., включно з марксо-ленінським комунізмом (концепція «старшого брата», панування рос. мови). Це вплинуло на посилення й утвердження рос. нетолерантності не тільки в ставленні до чужих віровизнань, переконань та ідеологій, але й до ін. народів, не виключаючи й найближчих — українців, і білорусів.

В соц.-екон. житті і в народився побуті ці настанови виявилися у приматі ідеї і влади «міра» над індивідуальною свободою та ініціативою, в пануванні «общини» й общинної власности та в підкоренні суспільства інтересам і директивам держави й урядової адміністрації.

Цьому сприяло також кріпацтво, що особливо розвивалось на Московщині з другої пол. 16 ст., було остаточно утверджене 1649 р., й тривало аж до 1861 року.

Росіяни в Україні

Див. докладніше статтю: Росіяни в Україні

В Україні (в сучасних межах) росіяни другий за чисельністю народ після українців від 1920-х років. Перед тим російська етнічна група була третьою за чисельністю після єврейської, ще раніше — четвертою (після євреїв та поляків), п‘ятою (після євреїв, поляків та кримських татар). Місце етнічної групи українських росіян у розвитку етнічної будови людності України упродовж ХХ ст. суттєво змінювалося і залежало великою мірою від політики московського уряду.

Сучасна етнічна група росіян в Україні сформувалася переважно завдяки міграційному допливу росіян з близьких до України губерній Росії від кінця XIX ст. до середини ХХ ст. та організованих радянською владою масових переселень росіян, для компенсації втрат населення внаслідок українських голодоморів, а також масових депортацій. Суттєвим чинником збільшення долі росіян у післявоєнні часи слугували політика утворення «радянського народу», що здійснювалась шляхом стимулювання міграції, змішування населення та творення багатонаціональних робочих колективів.

На час перепису населення 2001 р. в Україні зафіксовано 8 334 141 особа, що назвала себе росіянином (росіянкою). Це значно менше, ніж напередодні розпаду СРСР (на час перепису 1989 р) — 11 356 тис., коли чисельність та питома вага росіян на території України сягнули максимальних значень.

Росіяни за даними переписів населення Російської імперії та СРСР

Частка росіян у Росії за переписом 1989 р.

1897 р.
Кількість Росіян відома за даними перепису 1897. За ним на території всієї Російської Імперії жило 55,8 млн росіян, у тому числі у 50 европейських губерніях (без Царства Польського і Фінляндії) — 48,6 млн, на Кавказі — 1,8 млн, в Азії — 5,0 млн;

У 50 европейських губерніях росіяни становили абсолютну більшість у 28 (без Прибалтики, України й Білоруси та Астраханської Уфімської й Казанської губерній)

Фактично число Росіян було менше (до них зараховано, наприклад, також білорусів Смоленщини і українців північної Чернігівщини).

  • Кількість росіян у світі на 1897 — 55,8 млн. Їх число (для порівняння — також українців та білорусів) за урядовими статистиками і оцінками в млн та (у дужках) їхні відсоткові співвідношення такі:
Рік росіяни українці білоруси
1897 55,8 (63,3) 26,4 (29,9) 6,0 (6,8)
1914 79,0 (63,0) 40,0 (30,0) 9,0 (7,0)
1926 79.0 (62,5) 40 — 41 (31,0) 8,5 (6,5)
1959 115,6 (70,3)* 40,0 (24,5)** 8,5 (5,2)
1970 130,4 (71,0)* 43,3 (23,7)** 9,7 (5,8)

-* ч. і % надто високі;

-** ч. і % надто низькі.

1926 р.
За радянським переписом 1926 р., кількість росіян значно збільшилася (77,8 млн). Пропорція між трьома східно-слов'янськими народами сильно не змінилась. Інтенсивно колонізуючи Азію, відсоток росіян у ній збільшився (разом з Кавказом) з 12,3% у 1897 до 18,2% у 1926.

Цей нормальний розвиток кількости P., простору їхньої етнічної території та пропорції до ін. народів СРСР, зокрема українців, зазнав раптових змін, почавши з поч. 1930-их pp. через зміну національної політики КПРС . Посилена русифікація, особливо позбавлення всіх нац. прав українців, що живуть поза межами УРСР, постійне переселювання Р. на території ін. народів при одночасному (перев. примусовому) виселюванні неросіян з їхніх земель, фіз. нищення неросіян (насамперед українців) призвело до чималого збільшення кількости Р. коштом ін. народів та поширення їхньої нац. території.

Після другої світової війни Р. заселили Сх. Пруссію (Калінінградська область) і півд.-сх. Фінляндію, у яких вони ніколи не жили. Складовою частиною рос. етнічної території стали кол. білор. Смоленщина і укр. півн. Чернігівщина, простори кол. нім. коловій на Надволжі, більшість Карели.

Значно посунений процес русифікації кол. укр. частини Вороніжчини, Курщини і Білгородщини (у 1926 — 1,4 млн українців, за переписом 1970 — 0,2 млн), Кубані й Сх. Передкавказзя (1926 — 2,5 млн українців, 1970 — 0.25 млн), укр. колоній на Надволжі та Уралі (0,52 і 0,13 — без Оренбурзької області), півн. Казахстану. Справді русифікація українців не пішла аж так далеко, як у світлі сов. перепису, але безперечним фактом є перетворення укр. Пограничних земель на складову частину рос. етнічної території.

Пізніші переписи показали, що швидке примусове російщення у 1930-х роках українців на українській етнічній території, що була підпорядкована РРФСР, з подальшим закріпленням у паспортах (в процесі паспортизації населення) відбилося на етнічній самосвідомості української людності. Сьогодні українці, що не втратили етнічну самоназву («українці»), кількісно переважають лише на локальних територіях (переважно в межах колишнього Острогозького полку).

Тепер можна рахувати рос. етнічну територію в Європі без мішаних і рідко заселених земель на 2,8 млн км² (з мішаними на 3,4 млн), а рос. етнічну територію в Азії (без мішаних і рідко заселених земель на 2,0 до 2,5 млн км²). Разом з тим збільшується пєреселювання Р. до Азії (з 18,2, всіх Р. у 1926 до 22,3% у 1970) та їхній відсоток у ін. ССР, АССР і Авт. Обл. з 13,1% у 1926 до 26,5% у 1970 (у тому ч. в УРСР з 8,1% до 19,4%; у надбалтицьких респ. з 0,3% до 19,0%).

  • В наслідок цих процесів безупинно зростає в СРСР кількість Р. (у млн і — у дужках — у % всього населення СРСР; для порівняння кількість українців):
Рік росіяни українці
1926 78,7 (46,6) 38,8 (22,8)
1959 114,1 (54,8) 37,2 (17,8)
1970 129,0 (53,5) 40,8 (16,9)

1959 — 70
Зменшення відсотка P. в СРСР за 1959 — 70 іде за рахунок їхнього зменшения в Сер. Азії та на Закавказзі (з 22,4 на 20,0%) спричинене значно вищим природним приростом їх народів, порівняно з Р.

Фактично приріст P., a разом з тим зменшення українців було менше, бо сов. статистика — невірна. На ділі кількість осіб укр. походження в СРСР на яких 10 млн (?) вища, кількість Р. відповідно нижча.

  • Значно вищою, ніж кількість Р. за національністю є кількість осіб, які подали рос. мову як свою рідну. За сов. статистикою вона така (у млн і — у дужках — у % всього населення):
Рік росіяни українці
1926 85,0 (50,2) 35,2 (20,6)
1959 124,1 (59,5) 33,2 (15,9)
1970 141,8 (58,8) 35,4 (14,7)

Про далеко посунену мовну русифікацію свідчить, що 1970 — 10,5% не-росіян подало рос. мову як рідну (серед українців — 14,3%, білорусів — 19,0%, євреїв — 79%).

Див. також

 • Росіяни в Україні
 • Російська мова

Література

 • Енциклопедія українознавства : Словникова частина : в 11 т. / Наукове Товариство ім. Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк ; Львів : Молоде життя, 1954–2003.
 • Костомаров М. Две русские народности. ж. Основа, март. П. 1861;
 • Шахматов А. К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей. Журнал Министерства Народного Просвещения, апрель 1899;
 • Грушевський М. Історія України-Руси. т. 1, друге вид. К. 1913 (передрук у Нью-Йорку 1954);
 • Zelenin D. Russische (Ostslawische) Volkskunde. Берлін — Ляйпціґ 1927;
 • Смаль-Стоцький С. Розвиток поглядів про сім'ю слов. мов і їх взаємне споріднення. Прага 1927;
 • Державин Н. Происхождение русского народа. М. 1944;
 • Мавродин В. Образование єдиного русского государства. П. 1951;
 • Історія Укр. РСР. т. І. К. 1953;
 • Вопросы формирования русской народности и нации. М. — Л. 1958;
 • Курінний П. Советські концепції походження великоруської народности та «руської» нації. Наук. Записки УВУ, ч. 7. Мюнхен 1963;
 • Народы Європейской части СССР, т. І. М. 1964;
 • Рыбаков Б. Первые века русской истории. М. 1964;
 • Чубатий М. Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східньо-слов. націй. ЗНТШ, т. 178. Нью-Йорк — Париж 1964;
 • Происхождение и этническая история русского народа по антропологическим данным. Под редакцией В. Бунака. М. 1965;
 • Русские. Историко-этнографический атлас. М. 1967;
 • Брайчевський М. Походження Русі. К. 1968;
 • Ляпунов Б. Древнейшие взаимные связи языков русского и украинского и некоторые выводы о времени их возникновения как отдельных лингвистических групп. У зб. Русскал историческая лексикология. М. 1968.
 • Филин Ф. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. П. 1972.
 • Чирков О. Зовнішня міграція — головна причина наявності етнічно неукраїнської людності в сучасній Україні // Дзеркало Тижня. — 2002. — № 3 (378). — 26 січня — 1 лютого.
 • Чирков О. Втрачені землі: (Порівняння національної території України, визначеної Степаном Рудницьким на початку 1920-х років, з сучасними державною та етнічною українськими територіями) // Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького. Монографія. — К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. — С.131-141.
 • Чирков О. Зміст поняття «етнічна будова людності України» та вивчення відділом української етнології Науково-дослідного інституту українознавства розвитку впродовж XX ст. етнічної будови української людності // Українознавство. — 2007. — № 1. — С. 258–263.
 • Чирков О. Центр ваги поросійщених українських мас пересувається на Донбас. (Російщення українців Донецької і Луганської областей за 13 років — від початку 1989 р. до кінця 2001 р. за статистичними даними.) // Українознавство. — Ч.1, 2005 р. — С.: 225–228.
 • Чирков О. Періодизація розвитку етнічної структури населення України упродовж XX ст. // Українознавство. — Ч. 3-4, 2004. — С.: 120–125.
 • Чирков О. Стан етнічної будови людності України на межі ХІХ й XX століть // Українознавство. — № 3. −2009. — С.265-271.
 • Чирков О. Історія України та етнічна будова її людності: взаємна зумовленість розвитку в XX ст. (національний та загальносвітовий виміри) // Українознавство. — 2011. — №. 1 (38). — С.: 202–208.
 • В. О. Ключевский. Курс русской истории ЛЕКЦИЯ XVII
 • Лев Гумилев «От Руси к России»
 • Два народи-антиподи
 • Суперечка Русі з Московією закінчиться перемогою України
 • Неслов'янська Росія
 • Василь Балушок «Давньоруська народність»: Що насправді ховається за терміном?
 • Леонід Залізняк Про давньоруську народність та її прибічників в Україні
 • Наталія Юсова Олексій Шахматов як фундатор концепції давньоруської народності

Примітки

 1. ↑ «Slav (people)»
 2. ↑ People: Russian (англійською). Архів оригіналу за 2012-05-27. Процитовано 2012-02-28. 
 3. ↑ Фонд сприяння об'єднання російського народу «Русские»: Скільки російських живе в Росії і на Землі?
 4. ↑ Утюг-TV: Скільки росіян живе в Росії і на Землі?
 5. ↑ Інститут Російського зарубіжжя. Портал "Росія і співвітчизники ": Нас 150 мільйонів
 6. ↑ Всероссийская перепись населения 2010. Национальный состав населения РФ 2010
 7. ↑ Всеросійський перепис населення 2002 р. Національний склад
 8. ↑ «Південноросійське населення (Рязанська, Тамбовська, Воронезька, Курська, Тульська, Орловська і Калузька губернії) етнографічно і діалектологічно відрізняється від північноросійського (в Новгородській, Володимирській, В'ятській, Вологодській та інш. губерніях) значно більше, ніж від білорусів. Тому з повним правом можна говорити про два російських народи: північноросійський та південноросійський» Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. — М.: Наука, 1991. — С. 40.
 9. ↑ «Північна історико-культурна зона характеризується наявністю „окаючого“ діалекту і такими особливостями в культурі, як малодвірні сільські поселення, що утворюють окремі „гнізда“ селищ, монументальне житло (рос. изба), поєднане з господарським двором, так званий сарафанний комплекс жіночого народного костюма, особливий сюжетний орнамент у вишивках і розписах, побутування билин та протяжних пісень і голосінь, наявністю сохи — головного орного знаряддя. Ці риси народної культури простежуються у росіян … в Карелії, Новгородській, Архангельській, Вологодській, Ярославській, Іванівській, Костромській, на півночі Тверської і Нижньогородської областей». Русские. М.: Наука, 1997 / РАН. Ин-т этнологии и антропологии.
 10. ↑ «У південноросійській зоні відзначається „акаючий“ діалект і такі риси в культурі, як багатодвірні села, наземні житла, костюмний комплекс з плахтою, поліхромний геометричний орнамент… (на півдні Рязанської, в Пензенській, Калузькій, Тульській, Липецькій, Тамбовській, Воронезькій, Брянській, Курській, Орловській, Бєлгородській областях).» Русские. М.: Наука, 1997 / РАН. Ин-т этнологии и антропологи.
 11. ↑ Брук С. И. Население мира. Этнодемографический справочник / Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР.—М.: Наука, 1986.— 830 с.
 12. ↑ Дерябин В. Е. Восточные славяне. Антропология и этническая история / Т. І. Алєксєєва. — 2-е, доповнене. — Москва : Научный мир, 2002. — С. 30—59. — 1000 прим. — ISBN 5-89176-164-5.
 13. а б в г д е Балановский О. П. Изменчивость генофонда в пространстве и времени: синтез данных о геногеографии митохондриальной ДНК и Y-хромосомы. Автореф. дис. д.б.н. — МГНЦ РАМН, 2012.
 14. ↑ «На східноєвропейському фоні розбіжність в російському генотипі є дуже великою. Вона значно більша, ніж середні генетичні відхилення в середині кожного народу західної Європи» Е. Балановская, О.Балановский. Русский генофонд. Генетика русских.
 15. ↑ Differentiation of mitochondrial DNA and Y chromosomes in Russian populations. — Genetics Laboratory, Institute of Biological Problems of the North, Far-East Branch of the Russian Academy of Sciences.
 16. ↑ Two Sources of the Russian Patrilineal Heritage in Their Eurasian Context. Am. J. Hum. Genet., Vol. 82, Is. 1, 236–250, 10 January 2008.
 17. а б Маларчук Б. А., Деренко М. В. Структура русского генофонда. — «Природа», 2007, № 4.
 18. а б Бунак В. В. Происхождение и этническая история русского народа по антропологическим данным. — Москва : Наука, 1965. — Т. 88 (новая серия). — (АН СССР. Труды института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая).
 19. ↑ Чебоксаров Н. Н. Монголоидные элементы в населении Центральной Европы(рос.) // Уч. зап. МГУ. — Москва, 1941. — Вып. 63. — С. 235—270.
 20. а б Oleg Balanovsky, Siiri Rootsi, Andrey Pshenichnov, Toomas Kivisild, Michail Churnosov, Irina Evseeva, Elvira Pocheshkhova, Margarita Boldyreva, Nikolay Yankovsky, Elena Balanovska, and Richard Villems Two Sources of the Russian Patrilineal Heritage in Their Eurasian Context(англ.) // Am J Hum Genet. — 2008. — Vol. 82, no. 1. — P. 236—250.
 21. ↑ Khrunin AV, Khokhrin DV, Filippova IN, Esko T, Nelis M, et al. (2013) A Genome-Wide Analysis of Populations from European Russia Reveals a New Pole of Genetic Diversity in Northern Europe. PLoS ONE 8(3): e58552. doi:10.1371/journal.pone.0058552.
 22. а б Boris Malyarchuk, Miroslava Derenko, Tomasz Grzybovsky, Arina Lunkina, Jakub Charny, Serge Rychkov, Irina Morozova, Galina Denisova, Danuta Miscicka-Sliwka Differentiation of Mitochondrial DNA and Y Chromosomes in Russian Populations(англ.). — 2005.
 23. ↑ Балановская Е. В., Балановский О. П. Русский генофонд на Русской равнине. — М.: ООО «Луч». — 2007–416 с.
 24. ↑ Балановская Е. В., Балановский О. П. Архитектоника русского генофонда // Русский генофонд на Русской равнине. — М.: ООО «Луч». — 2007–416 с.
 25. ↑ Малая Советская Энциклопедия. Том седьмой: Прямая—Скулы. М.: Акционерное общество «Советская Энциклопедия», 1930.— С. 506.
 26. ↑ Москаль у польській мові
 27. ↑ Происхождение украинцев по данным современной этнологии, Леонид Зализняк, 2007 г. (рос.)
 28. ↑ Валишевский К. Иван Грозный. — М.ИКПА, 1989. — Репринтное воспроизведение издания 1912 года. — с.16 (рос.)
 29. ↑ Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 1. — М.: Моск. рабочий, Слог. 1993–1994. -с. 45 (рос.)
 30. ↑ Большая Советская Энциклопедия. — Изд. 3-е. — М, 1969–1978. Т.4. — с.582 (рос.)
 31. ↑ Иоанн де Пано Карпини. История Монгалов: Вильгельм де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. — СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1911. — с. 85 (рос.)
 32. ↑ Иоанн де Пано Карпини. История Монгалов: Вильгельм де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. - СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1911. - с. 88 (рос.)
 33. ↑ Лозко Галина Етнологія України Тема 18. Російський етнос: міфи і дійсність
 34. ↑ В. О. Ключевский. Курс русской истории. Лекция XVII
 35. ↑ Лев Гумилёв «От Руси к России» 3. Появление России. ЦЕРКОВЬ И МОСКВА, Вместо послесловия
 36. ↑ Лозко Галина Етнологія України Тема 18. Російський етнос: міфи і дійсність
 37. ↑ Откуда есть пошла северная Русь
 38. ↑ Лозко Галина Етнологія України Тема 18. Російський етнос: міфи і дійсність
 39. ↑ В. О. Ключевский. Курс русской истории. Лекция XVII. Этнографические следствия русской колонизации верхнего Поволжья.
 40. ↑ Наталія Юсова «Давньоруська народність»: неоднозначність термінологічного трактування
 41. ↑ Григорій Півторак. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Давньоруська народність: історична реальність чи ідеологічна вигадка?
 42. ↑ Росіян образив український підручник. Але заперечити свою історію вони не зможуть
 43. ↑ Повість врем'яних літ. До 6420
 44. ↑ П. П. Толочко Древнерусская народность. Воображаемая или реальная
 45. ↑ Н. М. Юсова. Давньоруської народності концепція
 46. ↑ Ключевский В. О. Исторические портреты. — М.: Правда. 1990. — с.42 (рос.)
 47. ↑ Ключевский В. О. Исторические портреты. — М.: Правда. 1990. — с.41-42 (рос.)
 48. ↑ Валишевский К. Иван Грозный. — М.ИКПА, 1989. — Репринтное воспроизведение издания 1912 года. — с.16 (рос.)
 49. ↑ Соловьев С. М. Чтения и рассказы по истории России. — М.: правда, 1989. — с. 224 (рос.)
 50. ↑ Л. Гумилёв «От Руси к России» Вместо послесловия
 51. ↑ Л. Гумилёв «От Руси к России» Появление России ЦЕРКОВЬ И МОСКВА
 52. ↑ Л. Гумилёв «От Руси к России» Вместо послесловия
 53. ↑ Див. у переліку літератури праці Чиркова О.
 54. ↑ Улянич, Володимир. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921–1933 роках. — К.: МАУП, 2004. — С. 5:"другим етапом стратегії голоду було заселення спустілих сіл переселенцями із Совєтської Росії."
 55. ↑ http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/ua/Rudnyc'kyj/chyrkov.htm


Це незавершена стаття з етнографії.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.
Це незавершена стаття з етнології.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.

nbsp;— невірна. На ділі кількість осіб укр. походження в СРСР на яких 10

росіяни, росіяни в україні, росіяний склероз, росіянин, росіянин в оон


Росіяни Інформацію Про

Росіяни


 • user icon

  Росіяни beatiful post thanks!

  29.10.2014


Росіяни
Росіяни
Росіяни Ви переглядаєте суб єкт.
Росіяни що, Росіяни хто, Росіяни опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Дамар (місто)

Дамар (місто)

Координати 14°33′00″ пн. ш. 44°24′06″ сх. д. / 14.55000° пн. ш. 44.4...
Порту-Тромбетас

Порту-Тромбетас

Порту-Тромбетас — гігінтське латеритне родовище гібситових бокситів в Бразилії. Характеристика ...
Зимова Універсіада 2017

Зимова Універсіада 2017

Зимова Універсіада 2017 — XXVIІI зимова Універсіада, що проходила з 29 січня по 8 лютого 2017 р...
Сістеля

Сістеля

Сістеля (кат. Cistella) - муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії. Зна...