TR | RU | KK | BE | EN |

Пісок

пісок в нирках, пісок фото
Пісо́к, піски — осадова уламкова гірська порода і штучний матеріал, що складається із зерен гірських порід. Часто зерна піску представлені майже винятково кварцем.

Зміст

 • 1 Загальна характеристика
 • 2 Окремі різновиди
 • 3 Класифікація
  • 3.1 Походження та вид
  • 3.2 Хімічні властивості
  • 3.3 Механічні властивості
  • 3.4 Добування піску
 • 4 Застосування
 • 5 В природі
 • 6 Примітки
 • 7 Див. також
 • 8 Література

Загальна характеристика

Пісок на площі розміром 1—2 квадратних сантиметрів. Електронна мікросвітлина піщинок. Видко обкатані і необкатані зерна.

Дрібноуламкові пухкі осадові гірські породи, що складаються з уламків різних мінералів (частіше всього кварцу) або гірських порід величиною від 0,05 до 2(3) мм (за іншими класифікаціями, 0,1—1 мм).

Піщані зерна (sand grains, sandy particles) — результат вивітрювання, розмивання або абразії осадових або деяких магматичних гірських порід.

За умовами утворення піски поділяють на річкові, озерні, морські, водно-льодовикові та інші.

За розміром зерен піски класифікують на тонкозернисті (0,05—0,1 мм), дрібнозернисті (0,1—0,25 мм), середньозернисті (0,25—0,5 мм), крупнозернисті (0,5—1,00 мм), грубозернисті (1—2(3) мм).

За речовинним складом розрізнюють піски мономінеральні, що складаються із зерен головним чином одного мінералу, олігоміктні, складені зернами 2—3 мінералів з переважанням одного, і полімінтні, що складаються із зерен мінералів і гірських порід різного складу. Найчастіше зустрічаються піски кварцові, аркозові (кварц-полевошпатові), глауконіт-кварцові, слюдисті і інші. Домішки — слюда, карбонати, гіпс, магнетит, ільменіт, циркон тощо.

Зерна піску за формою округлі, округло-кутасті і кутасті, за ступенем обкатаності — обкатані, напівобкатані і гострокутні.

Окремі різновиди

Пісок
 • Пісок валунний (рос. песок валунный, англ. boulder sand, нім. Geschiebesand m) — пісок, який містить гравій, гальку та валуни. Як правило, є продуктом перемивання проточною водою моренного матеріалу.
 • Пісок кварцовий (рос. песок кварцевый, англ. quartz sand, high-silica sand, нім. Quarzsand m) — пісок, що складається більше ніж на 90% з уламків кварцу. Як правило, форма зерен добре обкатана. Матеріал добре відсортований, однорідний. Пісок кварцовий характерний для платформних районів. Утворюється як в умовах жаркого вологого клімату за рахунок перевідкладення продуктів глибокого хімічного вивітрювання материнських порід, так і безвідносно до клімату при тривалому перевідкладенні піщаного матеріалу або при формуванні осадів за рахунок розмивання древніших кварцових пісків (пісковиків).

Кварцові піски використовуються для виробництва скла (30 — 38% від усього видобутку), як формувальні піски при литті металів, а також для виготовлення бетону і штукатурок.

 • Пісок середньозернистий (рос. песок среднезернистый, англ. medium sand, нім. Mittelsand m) — пісок з розміром зерен 0,25—0,5 мм.
 • Пісок стандартний (рос. песок стандартный, англ. standard sand, нім. Standardsand m) — фракція або суміш фракцій піску кварцового, що вміщує округлі зерна з нормованим зерновим та хімічним складом. Призначається для випробування цементу.

Класифікація

Піски класифікують за такими ознаками:

 • густиною;
 • походженням та видом;
 • зерновим складом;
 • вмістом пилоподібних і глинистих часток, у тому числі глини у грудках;
 • вмістом органічних домішок;
 • характером форми зерен;
 • вмістом шкідливих домішок і сполук;
 • міцністю;
 • порожнистістю;
 • питомою поверхнею;
 • стабільністю фізико-механічних властивостей.
Класифікація пісків у залежності від густини
Клас піску Група піску за густиною Середня густина зерен, г/см³ Насипна густина, кг/м³
Щільні Дуже важкі понад 2,8 понад 1800
Важкі від 2,0 до 2,8 включно від 1300 до 1800 включно
Середні від 1,2 до 2,0 включно від 800 до 1300 включно
Пористі Легкі від 0,6 до 1,2 включно від 400 до 800 включно
Дуже легкі менше 0,6 менше 400

Походження та вид

Піски за походженням підрозділяють на природні (в тому числі із порід, що попутно видобувають, та відходів збагачення), із відходів промисловості та штучні (що спеціально виготовляють).

В залежності від походження щільні піски підрозділяють на види, що наведені в таблиці 2, пористі — в таблиці 3.

Таблиця 2
Походження піску Вид щільного піску
Природний

Рядовий
Збагачений
Фракціонований
Подрібнений
Подрібнений збагачений
Подрібнений фракціонований
Декоративний
Із піщано-гравійної суміші
Збагачений із піщано-гравійної суміші

Природний

Із відсівів подрібнення вивержених гірських порід
Збагачений із відсівів подрібнення вивержених гірських порід
Із відсівів подрібнення щільних осадових порід
Збагачений із відсівів подрібнення щільних осадових порід
Із порід, що попутно видобувають, та відходів збагачення гірничозбагачувальних підприємств вугільної, металургійної та інших галузей промисловості

Із відходів промисловості

Із металургійних, паливних та інших шлаків
Із золошлакової суміші теплових електростанцій

Таблиця 2
Походження піску Вид пористого піску
Природний

Рядовий
Подріблений
Із відсівів подрібнення осадових (карбонатних) порід

Із відходів промисловості

Із металургійних, паливних та інших шлаків
Із грубодисперсної золи виносу
Із золошлакової суміші теплових електростанцій

Штучний (що спеціально виготовляють)

Керамзитовий випалювальний
Керамзитовий подрібнений
Шунгізитовий
Аглопоритовий
Шлакопемзовий
Перлітовий
Вермикулітовий
Граншлак

Хімічні властивості

Хімічна формула основної речовини, з якої складається пісок, — SiO2. Пісок — тугоплавка речовина t=1 728 °C , у воді не розчиняється.

Механічні властивості

Розрахунковий опір R в кг/см² піщаних основ
№ з/п Назва ґрунту Ґрунти основи
щільні середньої
щільності
1 Піски гравелисті і крупнозернисті незалежно від вологості 4,5 3,5
2 Піски середньої зернистості незалежно від вологості 3,5 2,5
3 Піски дрібні
а) низьковологі 3,0 2,0
б) дуже вологі і насичені водою 2,5 1,5
4 Піски пилуваті
а) низьковологі 2,5 2,0
б) дуже вологі 2,0 1,5
в) насичені водою 1,5 1,0

Добування піску

Сортування піску.

Застосування

Піски використовуються при будівництві автомобільних і залізничних доріг, для виготовлення бетонів і будівельних розчинів, у виробництві силікатних будівельних матеріалів, при виготовленні виробів грубої кераміки, покрівельних рулонних матеріалів, в цементному, а також в ливарному виробництві (піски формувальні).

Пісок широко застосовують на будівництві для добування скла, кераміки, порцеляни, фаянсу, цегли, цементу.

В природі

Пісок (SiO2) входить до складу деяких живих організмів. Масова частка його у крові та плазмі людини становить 0,001%. Проте штучне проникнення пилу піску у живі тканини шкідливе, викликає подразнення бронхів, силікоз легенів, захворювання шлунково-кишкового тракту.

Примітки

 1. ↑ Примітка 1. Насипна густина щільних пісків визначається у стані природної вологості.
  Примітка 2. Насипна густина пористих пісків визначається у сухому стані.
  Примітка 3. Насипна густина визначається за середньою густиною зерен й середньою порожнистістю піска, яка приймається рівною 35%
 2. ↑ Примітка. При замовленні у найменуванні піску слід зазначати його групу за густиною, походження та вид. Наприклад, пісок легкий природний рядовий

Див. також

 • Дюни
 • Мономінеральний пісок
 • Нафтоносні піски
 • Піски будівельні
 • Піски елювіальні
 • Піски еолові
 • Піски льодовикові
 • Піски морські та озерні
 • Піски розсипів
 • Піски рудні
 • Піски рухомі
 • Піски сипучі
 • Піски скляні
 • Формувальні піски
 • Піски чорні
 • Пісковик
 • Піскові фракції
 • Піскова структура
 • Піски глибоководні

Література

 • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Донецьк : Донбас, 2004. — ISBN 966-7804-14-3.
 • ДСТУ Б В.2.7-29-96 Черепиця керамічна.
 • Будівельне матеріалознавство / За ред. П.В.Кривенко. — К. : Ліра-К, 2012. — 624 с. — ISBN 978-966-2609-04-2..
Уламкові осадові породи
Група порід Розмір уламків Не зцементовані (пухкі) Зцементовані
Обкатані Не обкатані Обкатані Не обкатані
Псефіти (Pf) > 1024 мм Бриловий валунник Скупчення брил Бриловий конгломерат Брилова брекчія
1024 - 256 мм Валунник Необкатаний валунник Валунний конгломерат Валунна брекчія
256 - 4 мм Галечник Щебінь Конгломерат Брекчія
4 - 2 мм Гравійник Жорства Гравеліт Жорствяник
Псаміти (Ps) 2,0 - 0,063 мм Пісок Пісковик
Алеврити (Al) 0,063 - 0,004 мм Алеврит Алевроліт
Пеліти (Pe) < 0,004 мм Глина Аргіліт

пісок в нирках, пісок для дітей, пісок картинка, пісок кварцевий, пісок купити львів, пісок кінетичний, пісок під мікроскопом, пісок формула, пісок фото, пісок ціна


Пісок Інформацію Про

Пісок


 • user icon

  Пісок beatiful post thanks!

  29.10.2014


Пісок
Пісок
Пісок Ви переглядаєте суб єкт.
Пісок що, Пісок хто, Пісок опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Haskell

Haskell

Haskell (укр. Хаскель або Хаскелл) — стандартизована, винятково функціональна мова програмування з н...
Зізнання шопоголіка

Зізнання шопоголіка

Зізнання шопоголіка англ Confessions of a Shopaholic — американська кінокомедія 2009 року, що б...
The Long Road

The Long Road

«The Long Road» — четвертий студійний альбом канадського гурту «Nickelback» Випущений 23 вересня 200...
Бойовий потенціал

Бойовий потенціал

Бойови́й потенціа́л — узагальнена характеристика бойових можливостей (вогневих, ударних та мане...