TR | RU | KK | BE | EN |

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв


Націона́льна акаде́мія керівни́х ка́дрів культу́ри і мисте́цтв НАКККіМ — вищий навчальний заклад IV рівня акредитації в Києві, який надає вищу освіту, перепідготовку і підвищення кваліфікації в галузі культури і мистецтв

Академію очолює Чернець Василь Гнатович, доктор філософії ЮНЕСКО, 1993 р, професор 1992 р, заслужений працівник освіти України 2001 р, член колегії Міністерства культури і туризму України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2005 р, дійсний член УАН, академік АН Вищої школи України, член Спілки журналістів України

Зміст

 • 1 Історія
 • 2 Загальні відомості
 • 3 Матеріально-технічна база
 • 4 Мета Академії
 • 5 Спеціальності
 • 6 Періодичні фахові видання Академії
 • 7 Див також
 • 8 Примітки
 • 9 Посилання

Історіяред

Заснована 3 січня 1970 р як Інститут підвищення кваліфікації працівників культури З 1985 року академію очолює Чернець Василь Гнатович З 1 вересня 1998 р Постановою Кабінету Міністрів № 1358 від 31081998 р «Про створення у м Києві Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв» та відповідного наказу Міністерства культури і мистецтв № 395 від 21091996 р на базі інституту створено Державну академію керівних кадрів культури та мистецтв Створення Академії обумовлено необхідністю формування моделі безперервної освіти у сфері культури і мистецтв в Україні

Ураховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, її вагомий внесок у розвиток національної освіти та науки, указом Президента № 13/2010 Віктора Ющенка від 12 січня 2010 року Академії надано статус Національної

Академія за результатами рейтингу ЮНЕСКО 2009-2015 роки посідає перше місце серед вищих навчальних закладів у галузі культури і мистецтв України

Навчальний процес забезпечують:

 • 265 науково-педагогічних працівників;
 • 46 професорів;
 • 82  доценти;
 • 35 докторів наук;
 • 102 кандидати наук

В Академії працюють та викладають значні українські дослідники та науковці В сфері менеджменту: Клочко Валентин Петрович, Шморгун Леонід Григорович, Ольга Рафаїлівна Копієвська, Тимошенко Максим Олегович В сфері інформаційної та бібліотечної справи1 — Загуменна Віра Вікторівна, Шевченко Ірина Олександрівна, Петрова Людмила Григорівна, Збанацька Оксана Миколаївна, Боряк Тетяна Генадіївна, Хіміч Ярослава Олегівна В сфері дизайну: Кущ Микола Васильович, Папета Сергій Павлович В сфері мистецтва: Демещенко Віолета Валеріївна, Вантух Мирослав Михайлович, Кужельний Олексій Павлович

Загальні відомостіред

Рівень акредитації — IV Ліцензія Серія АВ № 301812 Сертифікат Серія РД-IV № 113326

Диплом державного зразка

 • бакалавр термін навчання — 4 роки
 • спеціаліст термін навчання — 1 рік
 • магістр термін навчання — 1-1,5 років

Матеріально-технічна базаред

У шести навчальних корпусах академії розміщуються інформаційно-обчислювальний центр, комп'ютеризовані аудиторії, два інтернет-центри, спеціалізовані аудиторії, бібліотека та читальний зал, де кожен студент може скористатися необхідними матеріалами, підручниками, посібниками відповідно до чинних освітніх стандартів

Академія має власні професійні студії звукозапису та кабельного телебачення, редакційно-видавничий відділ, видавничий комплекс, сучасні хореографічні класи, навчально-наукову виробничу лабораторію сучасних технологій проектування і будівництва ландшафтних об'єктів, лабораторію менеджменту, мультимедійний центр

В Академії навчається близько 3000 студентів, в Інституті післядипломної освіти підвищують кваліфікацію щорічно 3000 керівників і провідних фахівців культури і мистецтв, а також 1200 державних службовців

Регіональні структури:

 • Житомирський інститут мистецтв;
 • Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури;
 • Рівненський Центр підвищення кваліфікаціі працівників культури;
 • Вінницький факультет;
 •  Кам’янець-Подільський навчально-консультативний пункт;
 • Теребовлянський навчально-консультативний пункт

В Академії готують різні наукові, навчально-методичні, а також спеціалізовані видання

Проводяться тренінгові семінари із застосування сучасних інформаційних технологій у межах спільного проекту “HamburgEnglish” Гамбург, НімеччинаСпільно з посольством Німеччини в Україні впроваджено факультатив “Діалог культур: Україна в міжнародних культурних зв’язках” для студентів спеціальності “Менеджмент соціокультурної діяльності” та цикл лекцій “Німецька культура і культурна політика в епоху глобалізації» Спільно з посольством США здійснюється програма "Американські лектори" для студентів спеціальності «Менеджер соціокультурної діяльності

Тому поглиблено вивчаються іноземні  мови англійська, німецька, французька, іспанська та здійснюється безкоштовно підготовка до міжнародних екзаменів TOEIC, TOEFL, FCE, CAE, CPE, IELTS За результатами успішного тестування випускники академії разом з дипломом мають можливість отримати сертифікат

Академія співпрацює в напрямку розвитку і впровадження інноваційних послуг в українських бібліотеках з метою подальшої інтеграції України до всесвітнього інформаційного простору в межах програми «Бібліоміст» фундація Білла та Мелінди Гейтс спільно з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, разом з представництвом Європейської комісії в Україні проводить зустрічі на рівні Представництва Ради Європи, що дозволяє виробити практичні навички співпраці, побачити перспективи європейського розвитку

Фахівці Академії є членами міжнародних організацій, зокрема:

 • Міжнародної асоціації ландшафтних архітекторів країн СНД;
 • Гільдії ландшафтних архітекторів України;
 • Європейської асоціації ландшафтних архітекторів в Брюсселі Бельгія;
 • ICOMOS;
 • Українського національного комітету Міжнародного комітету збереження індустріальної спадщини – TICCIH – Україна;
 • Міжнародної асоціації музичних бібліотек, архівів і документальних центрів ІАМL Франкфурт-на-Майні, Німеччина;
 • Міжнародних хорових асоціацій: АСА, Evropa Cantat;
 • Проекту «Менеджер мистецького середовища» США – Україна;
 • Міжнародного центру «Європейська ініціатива» Львівського ставропігійського університету Франкфурт-на-Майні, Німеччина

Мета Академіїред

Академія будує свою роботу на нерозривній тріаді: підготовка, перепідготовка кадрів та підвищення кваліфікації працівників культури і мистецтв Підготовка та перепідготовка кадрів відбувається згідно з соціальним замовленням та індивідуальними запитами громадян України, підвищення кваліфікації у галузі культури і мистецтв — за державним замовленням

Виходячи з об'єктивних умов розвитку суспільства, Академія спрямовує свої зусилля на вирішення таких основних завдань:

 • приведення рівня професійної підготовки працівників галузі у відповідність з вимогами сучасного розвитку світової та національної культури, розкриття їхнього творчого потенціалу, оперативне оволодіння ними найнові шими досягненнями в галузі культури та мистецтв;
 • удосконалення змісту навчання, забезпечення наступності різних рівнів та ступенів освіти, її гуманізацію, орієнтацію не лише на професійний, але й на загальний розвиток фахівця, підвищення його інтелектуального і загальнокультурного рівня;
 • оптимізацію структури, удосконалення функцій, науково-методичного забезпечення безперервного підвищення кваліфікації;
 • посилення взаємодії державних, громадських та госпрозрахункових форм навчання для громадян, які прагнуть одержати знання за певною програмою;
 • здійснення кардинальних заходів щодо удосконалення економіко- управлінської підготовки керівних кадрів культури і мистецтв в умовах ринку;
 • створення належних умов для широкого залучення до педагогічної діяльності в системі підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки кадрів провідних учених, керівників різних галузей народного господарства, творчої інтелігенції, діячів культури і мистецтв;
 • розгортання наукових та прикладних досліджень з проблем теорії та історії культури, духовного розвитку суспільства, народознавства, фольклору та етнографії, педагогіки та психології, освіти тощо;
 • формування високої політичної культури у керівників, спеціалістів та усіх творчих працівників, пошук нових підходів до проблем підготовки і перепідготовки кадрів;
 • створення необхідних умов і можливостей для здобуття нової спеціальності на основі вищої освіти перепідготовка та підвищення категорійності у своїй професії на основі атестації за підсумками проходження підвищення кваліфікації

Спеціальностіред

В Академії надається можливість набути першу або другу вищу освіту в денній, заочній та екстернатній формі навчання

ІНСТИТУТ ПРАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ запрошує до вступу на:

 • КАФЕДРУ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІВЕНТ ТЕХНОЛОГІЙ
  • Менеджер зовнішньокультурної діяльності;
  • Менеджер індустрії дозвілля готельна, туристична, рекреаційна діяльність;
  • Менеджер з міжкультурного співробітництва
  • Менеджер ділового туризму
  • Менеджер-економіст;
  • Менеджер PR-технологій та виставкового бізнесу
 • КАФЕДРУ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРОЕКТІВ
  • Культуролог з фаховим знанням іноземної мови
 • КАФЕДРУ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
  • Мистецтвознавець-експерт

ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

запрошує до вступу на:

 • Документознавство та інформаційна діяльність;
 • Документознавець рекрутингових агенцій і кадрових структур;
 • Документознавець, менеджер електронної документації

ІНСТИТУТ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

запрошує до вступу на:

КАФЕДРУ СЦЕНІЧНОГО ТА АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

 • Режисер театралізованих видовищ та шоу-програм;
 • Актор, ведучий театралізованих видовищ та шоу-програм;
 • Звукорежисер;
 • Звукорежисер - дизайнер мультимедіа

КАФЕДРУ ЕСТРАДНОГО ВИКОНАВСТВА

 • Естрадний спів

КАФЕДРУ ХОРЕОГРАФІЇ

 • Сучасна хореографія;
 • Народна хореографія;
 • Бальна хореографія

ІНСТИТУТ ДИЗАЙНУ ТА РЕКЛАМИ

запрошує до вступу на:

КАФЕДРУ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ ТА ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Дизайн інтер’єру;

КАФЕДРУ ЛАНДШАФТНОГО МИСТЕЦТВА ТА МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Дизайн ландшафту;

КАФЕДРУ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ТА РЕКЛАМИ

 • Графічний дизайн і реклама;

Зарахування на всі спеціальності здійснюється за результатами тестування ЗНО або співбесіди

Академія має очну та заочну аспірантуру за спеціальностями «Теорія та історія культури»; «Документознавство та архівознавство»:

 • історія,
 • філософія,
 • мистецтво,
 • та спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських та докторських дисертацій

Періодичні фахові видання Академіїред

 • Збірник наукових праць «Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури» 2 рази на рік
 • Науковий журнал «Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв» 4 рази на рік
 • Альманах «Культура і сучасність» 2 рази на рік
 • Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки» 2 рази на рік

Див такожред

 • Інститут публічного управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Приміткиред

 1. ↑ Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства nakkkimeduua Процитовано 2016-01-12 

Посиланняред

 • Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв


Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Інформацію Про

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв


 • user icon

  Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв beatiful post thanks!

  29.10.2014


Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Ви переглядаєте суб єкт.
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв що, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв хто, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Гродненське воєводство

Гродненське воєводство

Гро́дненське воєводство — історична адміністративно-територіальна одиниця у складі Великого кня...
Василівка (Любашівський район)

Василівка (Любашівський район)

Васи́лівка — село в Україні, в Любашівському районі Одеської області. Населення становить 112 о...
Третя ступінь

Третя ступінь

Долорес Костелло Луїз Дрессер Оператор Хел Мор Монтаж Кларенс Колстер Кінокомпанія Warner Bros...
Намо

Намо

Намо — один з районів лаос ເມືອງ муанг провінції Удомсай, Лаос1 Приміткиред ↑ Maplandia wor...