TR | RU | KK | BE | EN |

Наставництво

книга наставництво
Наста́вництво — це відносини, в яких досвідченіша чи більш обізнана особа допомагає менш досвідченій або менш обізнаній засвоїти певні компетенції Досвід і знання, щодо яких будуються відносини наставництва, можуть стосуватися як особливої професійної тематики, так і широкого кола питань особистого розвитку Сфери застосування наставництва: адаптація молодих фахівців, послуги з особистого розвитку

В Україні восени 2016 практики наставництва введенені в законодавство як елемент системи підтримки дітей-сиріт і позбавлених батьківської опіки «насамперед у підготовці до самостійного життя»1

Наставником називають особу, яка передає знання та досвід У західній традиції така особа називається mentor, за ім'ям легендарного наставника Одісеєвого сина, Телемаха Того, хто переймає досвід, в західній традиції називають protégé, apprentice учень у значенні середньовічної цехової системи, у 2000-ні з'явилося слово mentee

В англомовній літературі широко вживаним є термін mentoring, що не має загального усталеного тлумачення2: згадується до 50 різних дефініцій3 З них найуживанішою є наступна:

Менторство є процесом неформальної передачі знання, соціального капіталу і психологічної підтримки, що сприймаються як значимі для праці, кар'єри чи професійного розвитку; менторство передбачає тривалу неформальну комунікацію між особою, що набула більшого досвіду та знань ментором, і особою, що їх потребує протеже4

В Європі наставництво описане принаймні з часів Стародавньої Греції З 1970-тих ці практики поширюються в США переважно в освітному середовищі5, має там міцні зв'язки з рухом за вільні трудові права для жінок і меншин6 та описується як «інновація в американському менеджменті»7

Зміст

 • 1 Історична довідка
 • 2 Техніки наставництва
 • 3 Наставництво в системі захисту прав дітей в Україні
  • 31 Законодавче регулювання наставництва
 • 4 Посилання
 • 5 Примітки

Історична довідкаред

Вік наставляє юнь англ:Age Teaching Youth Акварель Вільяма Блейка

Своїм корінням практики наставництва сягають доісторичних часів У первісних суспільствах юнаки, що готувалися до ініціації, перебували під наглядом і отимували поради спеціально призначених для цього досвідчених старших членів племені В античній літературі описані практики наставництва давніх персів і еллінів8 Ментор, персонаж Гомерової Одіссеї був залишений доглядачем на Ітаці, через старість не гідний воювати проти Трої, сама богиня Афіна втілювалась у його подобі, аби наставити Телемаха у скрутних ситуаціях

Історично значимі системи наставництва: традиція гуру з індуїзму та буддизму, старійшини або старці з рабинського іудаїзму та християнства, учнівство в середньовічній цеховій системі

В СРСР наставництво поширювалось у системі професійно-технічної освіти та виробничого навчання, з 1950-х років набуло характеру масового руху Наставництво як одна з форм методичної роботи в середній школі визначається як допомога досвідченого вчителя молодому фахівцю чи стажисту «адаптуватися до нових умов діяльності, закріпити низку необхідних у цих умовах первинних умінь і навичок»8

В контексті американського руху за рівні трудові права другої половини ХХ ст, слово «ментор» і концепція кар'єрного наставництва увійшли до вжитку з іншими термінами, що стосуються соціального капіталу — такими як скляна стеля й бамбукова стеля9, нетворкінг, рольова модель і ґейткіпер, — та служать для визначення й подолання проблем представників меншин у досягненні соціального успіху Мейнстрім у бізнес-літературі прийняв цей термін й концепт, проголошуючи менторство дороговказом до успіху для всіх, хто дбає про кар'єрне зростання Зародившись у спеціальній літературі в 1970-ті, до середини 1990-тих це поняття вже стало частиною щоденного слововжитку в США, згодом і в інших країнах6

В соціальній роботі з дітьми застосування практик наставництва згадується з початку ХХ ст в США З 1900-х років існує Big Brothers Big Sisters of America, що об'єднує добровольців-наставників для різних категорій дітей у конфлікті з законом, сироти, діти невиліковно хворих, військовиків та з неповних сімей10 Саме американський досвід був узятий за основу для розвитку наставництва в Україні11 З 2016 року українське законодавство містить термін «наставництво», визначений як «добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя»1

Техніки наставництваред

Оскільки наставництво спрямоване на розвиток цілої особистості, в ньому можуть бути застовані найрізноманітніші техніки, обрані з мудрістю, аби дати належний результат12 Дослідження 1995 року, що стосувалося вживаних у бізнесі технік менторства13, виявило п'ять найбільш загальних:

 1. Супровід: ментор поводиться у вкрай дбайливий спосіб, виконуючи навчальні задачі разом із тим, хто навчається
 2. Сівба: техніка, що застосовується для підготовки учня до змін Сказане ментором може бути незрозумілим з першого погляду, проте розкриває своє значення і цінність, коли ситуація вимагатиме певного знання чи вміння
 3. Каталізація: в моменти, коли зміни досягають критичного рівня, навчання може поглибитись Ментор може занурити учня просто в вир змін, провокуючи новий спосіб мислення, зміни в ідентичності та/або перебудову життєвих цінностей
 4. Демонстрація: спосіб пояснення незрозумілого власним прикладом, показом своїх умінь Ментор показує те, про що говорить, показує власною поведінкою
 5. Збір урожаю: застосовується для зауваження, усвідомлення досягнень, підбиття підсумків У цьому випадку ментор задає питання: «Чому ти навчився», «Наскільки корисним це є»

Різні техніки можуть бути використані залежно від ситуації, типу мислення учня Витоки сучасних технік можна простежити в античних системах педагогіки, від Сократового методу збору врожаю до методу супроводу в навчанні, який застосовували мандрівні будівничі протягом Середньовіччя13

Наставництво в системі захисту прав дітей в Україніред

Потреба в розвитку наставництва щодо дітей-сиріт та таких, що втратили батьківську опіку, постала через неспроможність закладів і служб, відповідальних за виховання таких дітей, належним чином виконувати свої функції Численні дослідження14151617 та свідчення випускників181920 інтернатних закладів доводять неефективність існуючої в Україні системи інституційної опіки над дітьми Особливо помітними є проблеми травматизації дітей та їх непідготовленості до самостійного життя

В Україні законодавчо закріплене право дитини на сімейне виховання та визнаний пріоритет влаштування в сімейні форми опіки в разі втрати батьків Проте щорічна статистика незмінно показує понад 100000 дітей у закладах інтернатного типу Пошуки вирішення проблем інтернатної системи проходять у двох загальних напрямках: 1 реформування інтернатів у заклади нового типу, що надають послуги в громадах діти виховуються в сім'ї, відвідують заклад виключно для отримання конкретних освітніх чи медико-соціальних послуг та 2 вдосконалення роботи існуючих інтернатів Запровадження наставництва є кроком у другому з двох зазначених напрямків, тобто посилює спроможність відповідних служб забезпечити підготовку до життя дітей, що перебувають у закритих закладах Україна не унікальна в своїй ситуації, подібні негативні явища та пошуки рішень є в багатьох пост-соціалістичних країнах, що успадкували систему великих закладів опіки закритого типу Однак саме в Україні ситуація залишається чи не найгіршою Наприклад, Польща включила реформування системи захисту прав дітей в Угоду про асоціацію з ЄС і провела відповідні реформи напочатку 2000-х, Румунія знаходиться за крок до остаточного вирішення проблеми інституційного виховання21

До 2009 року практики наставництва щодо дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського існували на рівні волонтерських ініціатив та соціального служіння церков У 2009 почав роботу проект «Наставництво» організації «Одна надія»22, за підтримки Альянсу Україна без сиріт поширювався рух наставників щорічні конференції принаймні з 2012, видана книга «Наставництво Крок за кроком», принаймні з 2011 наставництво стало компонетом проекту «Впевнений старт» МБО Партнерство "Кожній дитині"23 паралельно відбувались дослідження та робота з законодавчого регулювання цих неформальних практик Прийняття закону про наставництво загалом схвально прийняте професійною спільнотою24 До розвитку практик насавництва долучились фонд Розвиток України11, Надія і житло для дітей25 «Одна надія» працює над масштабуванням свого проекту на національний рівень Проте висловлюються й критичні зауваження: допомога наставника може бути знівельована самим перебуванням підопічного в травмуючому середовищі закритого закладу, нереально знайти 100000 добровілних помічників для всіх вихованців інтернатів, 90% дітей мають живих батьків і зусилля мали б бути спрямовані на посилення їх батьківського потенціалу й повернення дітей у сім'ї, підтримка інтернатів а наставництво, по суті, посилює функції цих закладів гальмує реформування системи26

Законодавче регулювання наставництваред

Прийнятим 8 вересня 2016 Законом України Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо наставництва найкращі інтереси дитини вказані як основний принцип впровадження цієї практики Наставник надаватиме підтримку "дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей", задля:

 • визначення та розвитку здібностей дитини, реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;
 • надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки;
 • формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема, щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном та коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;
 • ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій;
 • сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості;
 • формування у дитини навичок здорового способу життя

Крім визначених у цьому Законі, права та обов'язки в кожному конкретному випадку здійснення наставництва регулюються тристороннім письмовим договором, який підписують: наставник, заклад, де перебуває дитина як законний представник дитини та центр соціальних служб на який, власне, покладена функція адаптації та підготовки вихованців до самостійного життя Для заключення договору необхідні згода дитини та її сім'ї якщо це можливо Умовою здійснення наставництва є проходження курсу підготовки з проблем соціальної адаптації дітей Визначене також коло осіб, які не можуть бути наставниками повністю відповідає переліку тих, хто не має право стати усиновлювачем 1

Посиланняред

Наставничество шаг за шагом — посібник проекту наставництва Одня надія, 2012

Приміткиред

 1. а б в Про внесення змін до Закону України "Про забезпеч | від 08092016 № 1504-VIII zakon0radagovua Процитовано 2016-12-15 
 2. ↑ Dawson, Phillip «Beyond a Definition: Toward a Framework for Designing and Specifying Mentoring Models» Educational Researcher 43 3: 137–145 doi:103102/0013189X14528751 http://edrsagepubcom/content/43/3/137short 
 3. ↑ Crisp, G; Cruz, I 2009 «Mentoring college students: A critical review of the literature between 1990 and 2007» Research in Higher Education 50: 525–545 doi:101007/s11162-009-9130-2 
 4. ↑ Bozeman, B; Feeney, M K October 2007 Toward a useful theory of mentoring: A conceptual analysis and critique Administration & Society 39 6 с 719–739 doi:101177/0095399707304119 
 5. ↑ Parsloe, E; Wray, M J 2000 Coaching and mentoring: practical methods to improve learning Kogan Page ISBN 978-0-7494-3118-1 
 6. а б Laird, Pamela Walker 2006 Pull: Networking and Success since Benjamin Franklin Cambridge: Harvard University Press ISBN 9780674025530 
 7. ↑ Odiorne, G S 1985 «Mentoring - An American Management Innovation» Personnel Administrator 30: 63–65 
 8. а б Гаврилів, Наталія 16052009 Наставництво як інструмент сучасної освіти http://enalpeduua/ українська “HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES 2009” HSS-2009, 14-16 MAY 2009, LVIV, UKRAINE Процитовано 15122016 
 9. ↑ Asian American and Pacific Islander Work Group Report wwweeocgov Процитовано 2016-01-01 
 10. ↑ Big Brothers Big Sisters - 114 Years of History 
 11. а б Допомогти ближньому Досвід наставництва у Донбасі Зеркало недели | Дзеркало тижня | Mirror Weekly Процитовано 2016-12-16 
 12. ↑ Daloz, L A 1990 Effective Teaching and Mentoring San Francisco: Jossey Bass с 20 
 13. а б Aubrey, Bob; Cohen, Paul 1995 Working Wisdom: Timeless Skills and Vanguard Strategies for Learning Organizations Jossey Bass с 23, 44–47, 96–97 
 14. ↑ НАУКОВІ ДОКАЗИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ wwwopeningdoorsorgua Процитовано 2016-12-15 
 15. ↑ Клименко, Олена 2010 Проблеми соціальної адаптації випускників інтернатних установ 
 16. ↑ група авторів Аналітичний звіт «Життєвий шлях випускників інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» 
 17. ↑ Соціальна підтримка молоді з уразливих соціальних груп  ::СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА МОЛОДІ З УРАЗЛИВИХ  ::Bo0knet bo0knet Процитовано 2016-12-15 
 18. ↑ Ні в якому разі інтернати не повинні бути для дітей, - Андрій Назаренко, колишній випускник інтернату wwwopeningdoorsorgua Процитовано 2016-12-15 
 19. ↑ Інтернат готує дітей до життя в системі замкненого простору, але не за його межами sirotstvynet Процитовано 2016-12-15 
 20. ↑ ukrainabezsyrit 2016-10-13 Парламентські слухання "Захист прав дітей в Україні", 2016 Оксана Артур Паул, випускниця інтернату Процитовано 2016-12-15 
 21. ↑ Radio Romania International - Институционализированные дети в Румынии Radio Romania International Процитовано 2016-12-15 
 22. ↑ «Хімія» наставництва «Хімія» наставництва Процитовано 2016-12-15 
 23. ↑ Головне у наставництві – щирість Партнерство «Кожній дитині» готує нових наставників для випускників інтернатних закладів | wwwp4ecorgua Процитовано 2016-12-16 
 24. ↑ В Україні придумали, як без грошей допомагати дітям з інтернатів espresotv Процитовано 2016-12-15 
 25. ↑ ДОБРЕ ВДОМА: розвиток наставництва | Надія і житло для дітей wwwhopeandhomesorgua Процитовано 2016-12-16 
 26. ↑ Наставництво: плюси і мінуси Зеркало недели | Дзеркало тижня | Mirror Weekly Процитовано 2016-12-15 

книга наставництво


Наставництво Інформацію Про

Наставництво


 • user icon

  Наставництво beatiful post thanks!

  29.10.2014


Наставництво
Наставництво
Наставництво Ви переглядаєте суб єкт.
Наставництво що, Наставництво хто, Наставництво опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Лозинський Олександр Іванович

Лозинський Олександр Іванович

Лозинський Олександр Іванович — український кінооператор Народ 31 травня 1947 р Закінчив К...
Негативна свобода

Негативна свобода

Негативна свобода характеризується як свобода від втручання інших людей та протиставляється позитивн...
Монтенвіль (Івлін)

Монтенвіль (Івлін)

Монтенві́ль (фр. Montainville) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент І...
Голубицьке

Голубицьке

Голуби́цьке — село Волноваського району Донецької області України. Голубицьке підпорядковане Зл...