TR | RU | KK | BE | EN |

Дружба

дружба это чудо, дружба
Дружба — безкорисливі особисті взаємовідносини між людьми, засновані на довірі, щирості, взаємних симпатіях, спільних інтересах і захопленнях. Обов'язковими ознаками дружби є довіра і терплячість. Людей, які пов'язані дружбою, називають друзями. Обов'язковою умовою існування дружніх відносин є відсутність міжособистісної конкуренції в колі знайомих, відносно рівне становище в соціальному середовищі.

Зміст

 • 1 Синоніми
 • 2 Семантика
 • 3 Етимологія
 • 4 Вступ
 • 5 Особливості
 • 6 Див. також
 • 7 Приімтки
 • 8 Посилання

Синоніми

Поряд зі словом «друг», в українській мові існує багато слів зі схожим значенням: товариш, приятель, побратим, знайомий, коханий, коханець (для жінки); дружина (подруга життя); дружок, друзяка (прост.).

Семантика

Поняття «дружба» розуміє під собою близьку прив'язанність. Дружба відзначається спільністю цілей та інтересів, міцністю та тривалістю зв'язків, взаємною привабливістю, довірою та відданістю.

Товаришування засноване на взаємному інтересі до сумісної діяльності, постійній прив'язанності, взаємодопомозі, схожості життєвих поглядів. Тобто, «товариш» — учасник спільної діяльності (товариш по роботі, по навчанню), людина, зв'язана із іншими спільною професією, місцем роботи, навчання, колега (також «товариш по нещастю») Близький до понять «однодумець», «споборник», «співучасник», «компаньон», «партнер». Товаришування згодом може перерости у дружбу.

Приятелювання засноване на особистих симпатіях, характеризується тимчасовими вузькими зв'язками, у ньому нема взаємної зацікавленності у спільному майбутньому.

Цікаво, що у сучасній англійській мові слово «friend», яке зазвичай перекладається як «друг», ближче за значенням до українського поняття «приятель», «друзяка»: добрий знайомий, з яким приємно провести час, товариство якого приносить задоволення; з ким, а не для кого приємно щось зробити. В Америці сучасне уявлення про друга (friend) вже не вимагає від нього любові та відданості, а просто легкості та приємності у спілкуванні. Поняття «друг» у звичному смислі точніше передає англійське словосполучення «close friend».

Двоє друзів у Бутані

Етимологія

Слова «дружба», «друг» відомі багатьом слов'янським мовам (рос. друг, дав.-польськ. drug, чеськ. і словац. druh, болг. друг, другар, серб. дру̑г, словен. drȗg, старослов. дроѵгъ). Праслов. *drugъ спорідене з лит. draũgas («супутник», «товариш») і sudrugti («приєднуватися»), латис., dràugs, прус. draugiwaldūnen («співспадкоємець» — знах. відм.), гот. gadraúhts («солдат»), і driugan («воювати, боротися»), дав.-верх.-нім. trucht («громада», «загін», «кортеж») і truhtîn («воєначальник»), дав.-англ. dréogan («здійснювати», «добиватися») і druht («почет», «загін охоронців», «дружина»), дав.-ісл. drott («почет», «загін охоронців») і draugr («чоловік» (поетич.), «муж»).  Походить від праіндоєвроп. *dʰrowgʰo- < *dʰ(e)rewgʰ- («бути готовим, міцним») < dʰer(ə)- («держати, тримати») чи від праіндоєвроп. *dʰrew/*dhru («міцний», «тривкий», «надійний», «вірний»).

Слово «товариш» (дав.-рус. товарищъ, біл. товарыш, рос. товарищ, польськ. towarzysz, чеськ. tоvаrуš, словац. tovariš, верх.-луж. towarš, ниж.-луж. towariš, словен. tovȃriš) вважається запозиченням з тюркських мов. Зіставляється з турецьк. і чагат. tаvаr («майно», «худоба», «товар»). Первісне значення — «партнер з торгівлі». Інша версія — від чув. tavra («по колу») і iš («супутник»).

Фенічка — приклад дружнього обміну подарунками у західній культурі

Слово «приятель» (біл. прыяцель, рос. приятель, польськ. przyjaciel, чеськ. přítel, словац. рriаtеl᾽, верх.-луж. рřеćеl, ниж.-луж. pśijaśel, бол. приятел, серб. при̏jател, словен. prijȃtelj) має слов'янське походження. Праслов. *prijatelь йде від дієслова *prijęti («любити», «подобати», дав.-рус. — «прияти»), яке виводиться від праіндоєвроп. основи *priH- («дорогий», «любий», «приємний»). Споріднене з прагерм. *frijōndz («друг», «приятель», «любий»), гот. frijōnds («приятель»), дав.-верх.-нім. friudil, сер.-верх.-нім. vriedel («жених», «подружжя»), нім. Freund («приятель», «друг»), англ. friend (так само), нід. vriend (так само), дав.-ісл. friðill («коханець»), данськ. frænde («родич»), шведськ. frände (так само), ісл. frændi (так само) і дав.-інд. priyás («милий», «дорогий»).

Вступ

Німецький класик соціальної філософії Фердинанд Тьоніс виділяв два види соціальних структур: засновану на безпосередній емоційній близькості громади і засновану на раціональному розрахунку та поділі праці суспільства.

«Перший соціолог дружби» вважав, що вона є втіленням общинності, характерним для малих груп з неуніверсальними соціальними зв'язками в патріархальних умовах.

Зіммель же вважав, що сучасна людина з ускладненням свого внутрішнього світу змушена більше приховувати, тому можна говорити про дружбу різних сторін «Я»: з кимось може пов'язувати симпатія, з кимось — інтелектуальні інтереси, релігійні почуття, чи загальний життєвий досвід . У той же час потреба в інтимній дружбі, за Зіммелем, виникає лише в античності, коли з'являється потреба в саморозкритті.

Особливості

На відміну від кровноспоріднених відносин групової солідарності це міжособистісне ставлення є індивідуально-виборчим (з взаємною прихильністю учасників). Для розвитку дружби можуть бути необхідні: взаємна симпатія (приємність взаємного спілкування), взаєморозуміння, відкритість, відвертість, щирість і безкорисливість, довірчість, спільність інтересів і захоплень, ціннісно-орієнтаційна єдність.

Те, що зароджувалося як дружба, може перейти в зовсім близькі стосунки між людьми.

Так само протиставлення діловим відносинам досить відносно, хоча дружбу відрізняє те, що вона цінна сама по собі.

Дружба відрізняється від сексуальних і любовно-еротичних почуттів за характером своєї мотивації.

Зазвичай вважається, що для дружби характерно відсутність сексуального потягу. Тим не менш, існує протилежна точка зору, а саме про можливості сексуальних відносин між друзями, якщо описані вище мотиви превалюють над сексуальним потягом, але воно так само присутня. Деякі вважаютьхто?, Що дружба, хоч підсвідомо, але егоїстична, так як в цілому виявляється вигідна всім її учасникам. Для деяких дружба оцінюється тільки логічними схемами, а не відчуттям єдності. Тоді дружба — наслідок спільних інтересів, особистої симпатії, спільних цілей. Якщо вони пропадають, то і проходить дружба. Мало того, що широта дружби визначається соціальною цінністю діяльності, якій присвятили себе друзі, її функції змінюються в процесі життя індивідів. Дружба весь час залишається одним з найважливіших чинників підтримання стабільності особистості. Дівчатка раніше, ніж хлопчики, переходять від дитячої дружби до юнацької, так як у них раніше формується потреба в інтимності. Справжня дружба — одна з тих речей, про які, як про гігантського морського змія, невідомо, чи є вони вигаданими або десь існують. Артур Шопенгауер «Друг — це одна душа, яка живе в двох тілах» Аристотель: «Ми станемо друзями, якщо виберемося звідси». «Навіки пов'язаними загальної емоційної травмою», — Йон Колфер. Кліше, пов'язані з поняттям «дружба»: «Справжня, вірна, чоловіча дружба» (це поняття лягло в основу багатьох літературних творів), в основі якої лежать довіру і самопожертву. На противагу цьому поверхневі, неглибокі і не пов'язані зобов'язаннями відносини вважаються «несправжньої дружбою». Дружба між чоловіками протиставляється відносин між жінками — при цьому чоловіки часто вважають, що між жінками дружба неможлива. Протиставлення «дружби» і «кохання» Можливість або неможливість дружби між чоловіком і жінкою. За даними різних статистичних досліджень, близько 65-70 відсотків людей вважають дружбу між чоловіком і жінкою можливої (при цьому близько 90% людей відповідають на питання про можливість такої дружби на підставі особистого досвіду). Характерно, що з віком чоловіки в середньому схильні все менш і менш вірити в міжстатеву дружбу, а жінки, навпаки, все більше і більше. «Ти заслуговуєш дружити з тими людьми які заслуговують твоєї дружби».

Див. також

 • Довіра
 • Любов
 • Симпатія

Приімтки

 1. ↑ Словник синонімів. 
 2. ↑ ГБОУ Центр образования № 771, г.Москва. Детковская О.В. СХЕМЫ ОТНОШЕНИЙ 1. 
 3. ↑ Прусс, Ирина. Друзья-товарищи. 
 4. Етимологічний словник української мови у 7 томах. К.: Наукова думка, 1982 - 2009. 
 5. ↑ Этимологический словарь Фасмера. 
 6. ↑ Appendix:Proto-Slavic/drugъ. 
 7. ↑ Этимологический словарь Крылова. 
 8. ↑ Этимологический словарь Фасмера. 
 9. ↑ Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. — М.: Дрофа Н. М. Шанский, Т. А. Боброва 2004. 
 10. ↑ Этимологический словарь Фасмера. 
 11. ↑ friend. 

Посилання

 • Дружба. Яндекс словники (рос.)
 • Міжнародний день дружби // Організація Об'єднаних Націй. (англ.), (рос.)


Цю сторінку необхідно дописати чи вдосконалити.
Ви можете допомогти проекту, зробивши це..

Це повідомлення варто замінити точнішим.

дружба, дружба, дружба и никакого секса, дружба и никакого секса, дружба картинки, дружба картинки, дружба кинотеатр, дружба кинотеатр, дружба кинотеатр сумы, дружба кинотеатр сумы, дружба народов, дружба народов, дружба фото, дружба фото, дружба це диво, дружба це диво, дружба цитаты, дружба цитаты, дружба это чудо, дружба это чудо


Дружба Інформацію Про

Дружба


 • user icon

  Дружба beatiful post thanks!

  29.10.2014


Дружба
Дружба
Дружба Ви переглядаєте суб єкт.
Дружба що, Дружба хто, Дружба опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Літера

Літера

Літера, іноді буква (від лат. litera) — графічний знак, який сам, або в поєднанні з іншими знак...
Гриневич

Гриневич

Грине́вич — прізвище Відомі носії: Гриневич Валерій Іванович — полковник Збройних сил Укр...
Верхівцевський навчально-виховний комплекс

Верхівцевський навчально-виховний комплекс

КЗ «Верхівцевський НВК» — загальноосвітня школа в місті Верхівцеве Зміст 1 Історія 11 Приміщен...
Ніл Тейлор

Ніл Тейлор

* Ігри та голи за професіональні клуби враховуються лише в національному чемпіонаті. Інформацію поно...