TR | RU | KK | BE | EN |

Вимірювання тиску

вимірювання артеріального тиску, вимірювання тиску
Вимі́рювання ти́ску полягає у встановленні значення тиску у рідкому чи газоподібному середовищі. Це необхідно для керування технологічними процесами та забезпечення безпеки виробництва. Крім цього, цей параметр використовується при непрямих вимірюваннях інших технологічних параметрів: рівня, витрати, температури, густини тощо. В системі СІ за одиницю тиску береться паскаль (Па).

У більшості випадків первинні перетворювачі тиску мають неелектричний вихідний сигнал у вигляді сили або переміщення і об'єднані в один блок з вимірювальним приладом. Якщо результати вимірювань необхідно передавати на відстань, то застосовують проміжне перетворення цього неелектричного сигналу в уніфікований електричний або пневматичний. При цьому первинний і проміжний перетворювачі об'єднують в один вимірювальний перетворювач

Зміст

 • 1 Класифікація приладів для вимірювання тиску за видами тиску
  • 1.1 Види тиску
  • 1.2 Види засобів вимірювання тиску
 • 2 Класифікація за принципом роботи
 • 3 Див. також
 • 4 Примітки
 • 5 Джерела

Класифікація приладів для вимірювання тиску за видами тиску

Види тиску

Розрізняють такі види значень тиску:

 • атмосферний (барометричний) тиск — тиск, що створюється масою повітряного стовпа атмосфери Землі;
 • абсолютний тиск — тиск, відлік якого ведеться від абсолютного нуля. За початок відліку беруть тиск всередині посудини, з якої повністю видалене повітря;
 • надлишковий тиск — різниця, між абсолютним і барометричним тисками;
 • вакуум (розрідження) — різниця між барометричним і абсолютним тисками.

Види засобів вимірювання тиску

За видом тиску, що вимірюється засоби його вимірювання поділяють на:

 • манометри надлишкового тиску — для вимірювання надлишкового тиску;
 • манометри абсолютного тиску — для вимірювання тиску з відліком від абсолютного нуля;
 • барометри — для вимірювання атмосферного тиску;
 • вакуумметри — для вимірювання вакууму (розрідження);
 • мановакуумметри — для вимірювання надлишкового тиску і вакууму (розрідження).

Крім перелічених засобів вимірювання у практиці вимірювань тисків набули поширення:

 • напороміри — манометри малих надлишкових тисків (до 40 кПа);
 • тягоміри — вакуумметри з граничною межею вимірювання до —40 кПа;
 • тягонапороміри — мановакуумметри з діапазоном вимірювань +20…—20 кПа;
 • вакуумметри залишкового тиску — вакуумметри, що призначені для вимірювання глибокого вакууму або залишкового тиску, тобто абсолютних тисків менших за 200 Па;
 • диференціальні манометри — засоби вимірювання різниці тисків.

Часто назва манометр використовується як синонім для будь-якого приладу для вимірювання тиску.

Класифікація за принципом роботи

Прилади для вимірювання тиску відрізняються принципом дії. За принципом перетворення величини тиску у сигнал про вимірювану величину або за типом давча тиску прилади поділяються на:

 • гравітаційні, де використовується сила гравітації для прямого вимірювання тиску. Вони поділяються на рідинні та вантажопоршневі:
  • в рідинних манометрах з гідростатичним зрівноваженням мірою тиску, який вимірюється є висота стовпа робочої рідини. Прикладом може бути датчик тиску у формі U-подібної трубки (див. рис.). Такий прилад був вперше використаний Х.Гюйгенсом у 1661 році. Замість стовпа рідини як противаги іноді використовується ртуть. Діапазон вимірюваного тиску для U-подібних трубчастих манометрів становить:10−5 МПа до 0,1 МПа. Номенклатура таких засобів вимірювань тиску з гідростатичним зрівноважуванням істотно обмежена. У більшості випадків вони замінені досконалішими деформаційними засобами вимірювань. До числа рідинних засобів вимірювань тиску (різниці тисків і розрідження) з гідростатичним зрівноваженням, які ще застосовуються на технологічних потоках, відносяться поплавцеві і дзвонові манометри (дифманометри), а також, компресійні манометри (вакуумметри), що використовуються для лабораторно-метрологічних цілей;
  • вантажопоршневий манометр  — манометр, у якому вимірюваний тиск зрівноважують тиском, що створюється масою поршня з вантажоприймальним пристроєм і вантажем з врахуванням сил рідинного тертя. Такі прилади використовуються як зразкові засоби відтворення одиниці тиску в діапазоні від 10−1 до 1013 Па, а також для точних вимірювань тиску в лабораторній практиці.
 • пружинні або деформаційні, де про вимірюваний тиск судять за мірою деформації пружного елементу, що відбувається під тиском. Як пружний елемент можуть використовуватися:
  • трубка Бурдона  — датчики виконано у вигляді вигнутої по дузі кола (зазвичай на кут близько 250°) трубки, заповненої рідиною. Під впливом прикладеного тиску труба випрямляється. Стрілка манометра переміщається пропорційно деформуванню трубки. При вимірюванні високих тисків трубка виконується гвинтовою або спіральною. Діапазон вимірювання таких пристроїв: від 10 Па до 1000 МПа;
  • пружна мембрана  — працює аналогічно до трубки Бурдона, але в цьому випадку чутливим елементом є мембрана, деформація якої прямо пропорційна прикладеному тиску. Діапазон вимірюваних тисків: від 0,0016 МПа до 4 МПа;
  • сильфон  — датчик має вигляд тонкостінної металевої трубки або камери з гофрованою (хвилеподібною) бічною поверхнею, зміна довжини якої із зміною тиску середовища в камері свідчить про величину тиску. Діапазон вимірюваних тисків: від 0,1 МПа до 60 МПа.
 • електронні, де здійснюється вимірювання електричних величин, таких як електричний опір, індуктивність, резонансна частота, у які перетворюють безпосередньо значення тиску з використанням відповідних датчиків тиску, котрі дуже часто використовуються в системах автоматизації.

В даний час в промисловості, на додаток до традиційних засобів вимірювання тиску, використовувати складніші системи (механічні або електронні). Перевагою електронних пристроїв полягає в наданні інформації в цифровому вигляді і можливість прямої взаємодії з мікропроцесорними системами керування. Перевага класичних датчиків є ціна і надійність.

Див. також

 • Манометр
 • Манометр вантажопоршневий
 • Манометр глибинний
 • Манометр диференційний
 • Манометр ліфтовий
 • Манометр мембранний
 • Манометр надлишкового тиску
 • Манометр сильфонний

Примітки

 1. ↑ ДСТУ 3711-98 Засоби вимірювань тиску. Терміни та визначення.

Джерела

 • Поліщук Є. С. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин : підручник для студ. вищих закл. освіти спец. «Метрологія та вимірювальна техніка» / Є. С. Поліщук ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. — 360 с. — ISBN 0368-6418
 • Храмов В. А. Первинні вимірювальні перетворювачі вимірювальних приладів і автоматичних систем : навч.посіб. / А. В. Храмов. — К. : Вища школа, 1998. — 527 с. — ISBN 5-11-004736-7
 • Гідроприводи та гідропневмоавтоматика: Підручник /В. О. Федорець, М. Н. Педченко, В. Б. Струтинський та ін. За ред. В. О. Федорця. — К: Вища школа, 1995. — 463 с.  — ISBN 5-11-004086-9

вимірювання артеріального тиску, вимірювання тиску, одиниці вимірювання тиску


Вимірювання тиску Інформацію Про

Вимірювання тиску


 • user icon

  Вимірювання тиску beatiful post thanks!

  29.10.2014


Вимірювання тиску
Вимірювання тиску
Вимірювання тиску Ви переглядаєте суб єкт.
Вимірювання тиску що, Вимірювання тиску хто, Вимірювання тиску опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Кошелівська сільська рада (Хустський район)

Кошелівська сільська рада (Хустський район)

Сільській раді підпорядковані населені пункти: с. Кошельово с. Залом Зміст 1 Населені пункти...
Зертаський сільський округ

Зертаський сільський округ

Зерта́ський сільський округ каз Зертас ауылдық округі, рос Зертасский сельский округ — адм...
Метрика Фрідмана-Леметра-Робертсона-Вокера

Метрика Фрідмана-Леметра-Робертсона-Вокера

Метрика Фрідмана-Леметра-Робертсона-Вокера - метрика простору-часу, яка описує однорідний ізотропний...
Копалнік-Менештур

Копалнік-Менештур

Копалнік-Менештур (рум. Copalnic-Mănăștur) — село у повіті Марамуреш в Румунії. Адміністративни...