TR | RU | KK | BE | EN |

Батурин

батурин юрий, батурин юрий
Бату́рин — місто Бахмацького району Чернігівської області (Україна), на річці Сейм (басейн Дніпра), за 23 км на пн. сх. від залізничної станції Бахмач-Пасажирський. Статус міста надано 2008 року.

Через Батурин проходять такі автотраси: автошлях E101М02, Р61

Населення — 2483 мешканців (2012).

У місті знаходяться коноплезавод, молокозавод, середня школа, спеціальна школа-інтернат, Будинок культури, дві бібліотеки.

Зміст

 • 1 Загальні відомості
 • 2 Назва
 • 3 Історія
 • 4 Демографія
 • 5 Пам'ятки
 • 6 Люди, пов'язані з Батурином
 • 7 Уродженці Батурина
 • 8 Галерея
 • 9 Див. також
 • 10 Примітки
 • 11 Джерела
 • 12 Література
 • 13 Посилання

Загальні відомості

Заснований на початку XVII століття, Батурин відіграв значну роль в історії України. У 1669–1708 та 1750–1764 роках Батурин був резиденцією гетьманів Лівобережної України, з ним пов'язана діяльність таких визначних політичних лідерів часів Гетьманщини, як Дем'ян Многогрішний, Іван Самойлович, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Кирило Розумовський.

Батурин є еталонною пам'яткою археології козацької доби, культурний шар якої за ступенем насиченості та інформативності не має собі рівних в Україні.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 31, ст. 1402) Батурин включено до Списку історичних населених місць України.

На території міста знаходяться об'єкти Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».

Назва

Назва походить швидше за все або від руського діалектного батура — башта, вежа або від тюркського імені Батур (Патур, Петер, Петро або за іншою версію Батир — богатир), серед носіїв якого є відомі князі-мурзи часів Золотої Орди. Деякі вчені вважають, що назва походить від імені польського короля Стефана Баторія, який заснував місто.

Історія

Місто Батурин. З гравюри XVIII cт. Руїни дому Мазепи. Цитадель Батуринської фортеці. Реконструкція 2009 рік. Срібна монета 10 гривень 2005 р. «Батурин» із серії «Гетьманські столиці» Пам'ятний знак жертвам Батуринської трагедії 1708 року.

Засноване на початку XVII століття.

Вперше згадується в документах, датованих 1625 роком.

3 1648 року Батурин, здобутий повсталими селянами і козаками, став сотенним містечком Чернігівського полку, а з 1649 — Ніжинського полку.

1663 — тут підписано Батуринські статті.

1669–1708 — резиденція гетьманів Лівобережної України (Дем'яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи).

2 листопада 1708 р. московські війська під командуванням Олександра Меншикова захопили Батурин, вщент зруйнували оборонний замок і саме місто. Історик Сергій Павленко у монографії «Загибель Батурина» зазначає, що жертвами погрому Батурина стали 6-7,5 тисяч мирних громадян і 5-6,5 тисяч військовиків — сердюків і козаків (разом 11-14 тисяч загиблих).

Керівників оборони Батурина (у тому числі полковника Дмитра Чечеля) вивезли до Глухова, де катували і стратили. Решту оборонців, за твердженням автора «Історії русів», розіп'яли на хрестах, встановлених на плотах, і пустили за течією ріки Сейм.

1708 року у Батурині було близько 20 тисяч мешканців. 1726 року, через 18 років після знищення, це місто було безлюдним, а мешканці, що вціліли, жили по околицях (428 дворів):

Насколько Батуринъ былъ разоренъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ его опись, сдѣланная въ началѣ 1726 г., передъ отдачею Батуринской волости Меншикову. Опись была сдѣлана черезъ 17 лѣтъ послѣ разоренія, а между тѣмъ въ ней читаемъ: «Нынѣ, по разореніи, городъ Батуринъ ввесъ пустъ, и около его болварки и стѣни всѣ поразвалились, и ввесь заросъ, и въ обоихъ замкахъ нѣкакого строенія старого и нового нѣтъ, толко двѣ церкви каменніе пустіе: Живоначалнія Тройцы да Николая Чудотворца, недостроена вполовину; и въ нихъ нѣкакого церковного вбору (убора) — дверей и окончинъ — нѣтъ, и въ мѣстахъ своды обвалились; да бывшихъ гетмановъ и измѣнника Мазепы бывалъ войсковой каменной малой домъ, три полати, ввесь поразвалялся; да измѣнника Мазепы бывшого господаря Самойла Целюрика каменніе двѣ полатки кладовіе пустіе, всѣ разбити». Разоренный городъ надолго остался пустыремъ. Разбѣжавшіеся батуринцы, вернувшись на родное пепелище, стали селиться около города, на предмѣстьяхъ, которыя не были окончательно разорены, какъ говоритъ та же опись… . Всего жителей въ батуринскихъ предмѣстьяхъ посполитаго званія числилось — 428 двора.

Після цього гетьманську резиденцію перенесено до Глухова (ближче до кордону з Росією).

З 1760 року Батурин став власністю гетьмана Кирила Розумовського, який мав намір повернути сюди гетьманську столицю.

Після ліквідації полкового поділу України увійшов до складу Чернігівського намісництва, потім — Малоросійської губернії, а з 1802 року — Чернігівської губернії.

У 1960 році Батурин отримав статус селища міського типу (містечка).

23 вересня 2008 року смт Батурин віднесено до категорії міст районного значення.

22 серпня 2009 року відбулося відкриття відбудованого гетьманського палацу Розумовського.

Демографія

За даними т. зв. Присяжних книг 1654 р. — 635 осіб (360 козаків і 275 міщан). Не враховано кількість жінок, неповнолітнього населення, духовенства, яке відмовилось присягати. За даними Переписних книг 1666 р. — 365 міщанських дворів, 679 осіб. Козаки не платили податку, їхні двори не враховані.

Початок XVIII ст.1000—1100 дворів, 7-8 тис. осіб.

Ревізія 1723 р. — 647 дворів. Оригінал ревізії 1723 р. не зберігся. Її дані приведені в документі Малоросійської колегії, складеному 24.12.1725 на основі ревізійних книг Ніжинського полку.

Мазепина книга (1 лютого 1726 р.) — 526 дворів.

Ревізія 18 липня 1736 р. — перепис населення, зобов'язаного сплачувати подушний податок і відбувати рекрутську повинність — 297 дворів, 331 осіб.

Відомості про населення Батурина за «Расположениями» зі збирання консистентського податку з населення Лівобережної України 1751–1756 рр. — 492 дворів.

Опис маєтностей, пожалуваних К. Г. Розумовському за Указом Єлизавети Петрівни 17 лютого 1760 р. — 1101 осіб підданих, переважно селян і ремісників.

Генеральний опис Лівобережної України (Румянцевський опис) 1765–1769 рр. — 2719 осіб підданих, козаків і духовенства.

З опису Новгород-Сіверського намісництва про забудову і склад населення Батурина 1779-81 рр.: дворів — 534, в них хат — 663, обивателів — 704 чол.

Відомість про населення Батурина від 16 травня 1808 р.: 3578 осіб обох статей.

Відомість про кількість церков і парафіян у Батурині від 17 червня 1836 р.: 480 дворів, 3047 осіб обох статей.

«Военно-статистическое обозрение Российской империи» 1851 р.: дворів 475, населення — до 3000 осіб обох статей.

Дані з клірових відомостей про чисельність парафіян батуринських церков 1902 р.: 5629 осіб обох статей, дворів — 678.

З відомостей про чисельність населення Батурина з передмістям Матіївкою від 29 грудня 1906 р.: 5822 осіб обох статей.

Відомість про землеволодіння мешканців Батурина за переписом 1917 р.: 3764 осіб, кількість господарств — 675.

З відомостей Батуринського волвиконкому про кількість дворів і чисельність мешканців Батурина від 5 березня 1920 р.: 4200 осіб обох статей, кількість дворів — 882.

Статистичні дані про чисельність населення в Батурині, грудень 1942 р. — 2439 осіб. Тимчасова відомість господарського обліку у місцевостях, звільнених від окупантів, по Батуринській сільраді від 25 жовтня 1943 р.: всього населення 3198, в тому числі чоловіків 1214, жінок 1984, дітей до 14 років — 971.

Статистичний звіт про віковий та статевий склад населення Батуринської сільради від 10 січня1944 р.: наявне населення 3112 осіб.

Звіт Батуринської сільради про чисельність населення та кількість господарств від 1 лютого 1952 р.: 3428 осіб.

Відомість про кількість населення Батурина за даними Всесоюзного перепису від 17 січня 1979 р.: наявне населення 3654 осіб, постійно проживаюче — 3402 осіб.

Дані Всеукраїнського перепису від 5 грудня 2001 р. — 3078 осіб. Станом на 2014 р. — 2652 особи.

Пам'ятки

 • будинок генерального судді Василя Кочубея:
 • Покровський собор, 1789 року,
 • Воскресенська церква, 1803 року,
 • палац гетьмана Кирила Розумовського (1803, архітектор Чарлз Камерон), реставрований у 1811–1813 рр. за проектом А. Б. Бєлозуда,
 • Батуринський історико-краєзнавчий музей,
 • Батуринська лікарня.

Люди, пов'язані з Батурином

 • Дем'ян Многогрішний
 • Іван Самойлович,
 • Іван Мазепа,
 • Пилип Орлик,
 • Кирило Розумовський
 • Кирей Василь Тадейович — генеральний хорунжий Армії Української Держави.
 • Маслов-Стокоз Василь (1866–1918) — український письменник, публіцист, перекладач, історик літератури.

Уродженці Батурина

 • Петро Гладкий (1890–1937) — український мовознавець; жертва сталінського терору.

Галерея

Див. також

 • Батуринська фортеця
 • Пам'ятники Батурина
 • Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»

Примітки

 1. ↑ Державний комітет статистики України. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2011 року, Київ-2011 (doc)
 2. ↑ Лазаревскій А. М.. Историческій очеркъ Батурина. — Чтенія въ историческомъ обществѣ Нестора лѣтописца. Кн. VI. — Отд. II. — С. 105–122. — Киев, Типография Императорского Университета св. Владимира, 1892.
 3. ↑ Постанова ВРУ № 579-VI «Про віднесення селища міського типу Батурин Бахмацького району Чернігівської області до категорії міст районного значення»
 4. ↑ Батурин — Гетьманська столиця
 5. ↑ Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921): Наукове видання. — К.: Темпора, 2007. — 195 с. ISBN 966-8201-26-4

Джерела

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 1993 р. № 445 «Про державний історико-культурний заповідник „Гетьманська столиця“»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1123 «Про затвердження Комплексної програми збереження пам'яток Державного історико-культурного заповідника „Гетьманська столиця“ і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури смт Батурина»
 • «Без Батурина важко зрозуміти українців»

Література

 • Українська радянська енциклопедія : у 12 томах / за ред. М. Бажана. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
 • Малий словник історії України / відпов. ред. Валерій Смолій. — Київ : Либідь, 1997.
 • Володимир Мезенцев. Архітектурно-археологічні дослідження у Батурині // Свобода. № 19, 7 травня 2010 р., С. 19-20.

Посилання

 • Батурин
 • Облікова картка на сайті Верховної Ради України
 • Історична довідка про Батурин
 • Яким насправді був Батурин
 • Козацькі пістолі у колекції заповідника «Гетьманська столиця»
 • З нагоди 340-річчя заснування гетьманської столиці у Батурині
 • Батурин («Храми та замки України»)
 • Втрачені пам'ятки Батурина
 • Батурин: ліпимо класику
 • Церква Воскресіння Господнього
 • Батурин. Нові факти
 • Батурин. Історична довідка
 • Пам'ятай про Батурин-1708
 • Пам'ятай про Батурин-1708
 • Батурин. Козацька фортеця
 • Знайдено таємничий підземний хід у Батурині
 • «Україна козацька» АРХІТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У БАТУРИНІ 2004 р.
 • Розкопки залишок палацу гетьмана Мазепи в Батурині
 • Історія Батурина

батурин, батурин, батурин батурин, батурин батурин, батурин виктор, батурин виктор, батурин город, батурин город, батурин екскурсія, батурин екскурсія, батурин образцова елена, батурин образцова елена, батурин украина, батурин украина, батурин фильмография, батурин фильмография, батурин что посмотреть, батурин что посмотреть, батурин юрий, батурин юрий


Батурин Інформацію Про

Батурин


 • user icon

  Батурин beatiful post thanks!

  29.10.2014


Батурин
Батурин
Батурин Ви переглядаєте суб єкт.
Батурин що, Батурин хто, Батурин опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Випадкові Статті

Літера

Літера

Літера, іноді буква (від лат. litera) — графічний знак, який сам, або в поєднанні з іншими знак...
Гриневич

Гриневич

Грине́вич — прізвище Відомі носії: Гриневич Валерій Іванович — полковник Збройних сил Укр...
Верхівцевський навчально-виховний комплекс

Верхівцевський навчально-виховний комплекс

КЗ «Верхівцевський НВК» — загальноосвітня школа в місті Верхівцеве Зміст 1 Історія 11 Приміщен...
Ніл Тейлор

Ніл Тейлор

* Ігри та голи за професіональні клуби враховуються лише в національному чемпіонаті. Інформацію поно...