Türlerin Kökeni


DoğrulukGörüldü

Atla: kullan, ara


Türlerin Kökeni

1859 yılındaki baskısının kapağı
Yazarı Charles Darwin
Özgün adı On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life
Çevirmeni Öner Ünalan
Ülkesi Birleşik Krallık
Dili İngilizce
Konusu Doğal seçilim
Evrimsel biyoloji
Yayımcısı John Murray
Basım tarihi 24 Kasım 1859
Türkçe basım
tarihi
1970
Sayfa sayısı 502 (İngilizce)
469 (Türkçe)
OCLC Numarası 61724073

Türlerin Kökeni, İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin'in 24 Kasım 1859'da yayınlanan kitabı. Orijinal adı, “Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Kökeni ya da Hayat Kavgasında Avantajlı Irkların Korunumu Üzerine" idi ve 1872'de "Türlerin Kökeni" olarak değiştirildi. Bilim tarihinin en önemli çalışmalarından biridir. Çalışma, Darwin'in HMS Beagle gemisi ile 1831-1836 yılları arasında yaptığı araştırma gezisi sonrasında, özellikle Galapagos adalarındaki gözlemlerine dayandırarak oluşturduğu biyolojik evrim kuramı üzerinedir.

Türlerin Kökeni Türkçeyeye ilk kez, yayımlanmasından 111 yıl sonra 1970 yılında, Öner Ünalan tarafından çevirilmiş ve Sol Yayınları tarafından basılmıştır.[1][2]

Charles Darwin’in eseri Marx ve Engels'in de yoğun ilgisini çekmiştir. Darwin’in eseri yayınlanır yayınlanmaz Engels, Marks’a yazdığı mektupta şöyle demiştir: "Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin, tek kelimeyle muhteşem." Marks da kitabı "Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur." şeklinde nitelemiştir.[kaynak belirtilmeli]

Darwin hakkındaki en önemli yanılgı ve önyargı, Darwin'in insan kökenini maymunlara dayandırdığına dair iddialardır. Tam aksine Darwin bu konuda uyarıda bulunmaktadır. İnsan, maymunlarla aynı türden gelmektedir; ama maymunların evrimi sonucu ortaya çıkmamıştır. Ortak atadan bir ayrılma söz konusudur.

Konu başlıkları

 • 1 Kuramın doğuşu
 • 2 Kapsam
  • 2.1 "Teorinin Güçlükleri" bölümü
 • 3 Ayrıca bakınız
 • 4 Kaynaklar
 • 5 Notlar
 • 6 Dış bağlantılar
 • 7 Kitaplar

Kuramın doğuşu

Ana madde: Evrim

Darwin, incelemelerinden türlerin sabit olmadığını, uzun süreli de olsa çevre koşullarına göre değiştiğini öğrenmişti. Ancak bu süreci tetikleyenin ne olduğu konusunu henüz açıklayamamıştı. İngiltere’ye döndükten sonra üzerinde çalıştığı ve görüşlerine değer verdiği doğa bilimcilerle tartıştığı konu esasta buydu.

Darwin evrim teorisini kurarken, ona ışık tutan ve onu etkileyen Malthus’un "Nüfus Üzerine Deneme" adlı kitabındaki: "Bütün canlılar bir varolma ya da yok olma savaşı içindedir , savaşların nedeni nüfus artışıdır , çünkü beslenme kaynakları sınırlıdır ve bunlara sahip olmak için insanlar zorunlu olarak savaş yürütmek zorunda kalmaktadırlar ve bu savaşta güçlüler zayıfları ezer geçer" şeklindeki tezleri oldu.

Malthus’un tezindeki varolma savaşıyla kendi gözlemleri arasında bağ kuran Darwin, evrim teorisininin itici gücünün ne olduğuna yanıt veriyor ve bunu doğal seçilim ve çevreye uyum olarak tanımlıyordu.

Darwin, bir doğa bilimcisi olarak gözlemlerinden sonuçlar çıkarmaya başladığından beri dinden ve kiliseden kopmuş olan Charles Darwin bu son adımı atmaktan ve teorisini dünyaya açmaktan düpedüz çekiniyordu. Notlarını üzerine "ölümümden sonra açılacak" diye yazarak paketlemişti. Bu paket ve eklediği yeni notları neredeyse yirmi yıl Charles Darwin’in evinin merdiven altındaki süpürgeliğinde, sandıkta durmuştur.

Kapsam

Darwin'in , evrim kuramı üzerinde çalışırken aşağıdaki varsayımlardan hareket etmiştir:

 1. Değişkenlik : Dünya değişmez değildir, sürekli bir değişim sürecindedir.
 2. Türlerin akrabalığı : Tüm canlı yapılar sürekli bir farklılaşma sürecinde ortaya çıkmıştır ve ortak ataları vardır.
 3. Evrim bir süreçtir : Evrim sürekli bir süreçtir ve anlık sıçramalarla oluşmaz.
 4. Doğal seçilim : Çevre koşullarına en iyi uyum sağlayan canlılar en fazla ürerler ve bunun sonucu daha az uyum sağlayanlar yaşam alanlarından itilirler. Uyum sağlama açısından ne avantajlı ne de dezavantajlı olan değişiklikler bu süreçte etkilenmezler.

Bu varsayımlar Darwin’in gözlemlenebilir kabul ettiği şu olgular üzerinde yükselmektedir:

 1. Üreme biçimleri ne olursa olsun, canlılar geometrik diziyle çoğalma eğilimindedir
 2. Bu eğilime karşın türlerde nüfus aşağı yukarı sabit kalmaktadır.
 3. Doğal kaynaklar sınırlıdır, nüfus artışına paralel olarak değişmemektedir.
 4. Bir türün iki örneği hiçbir zaman bütünüyle aynı değildir , bu şekilde her tür içinde büyük bir değişkenlik potansiyeli mevcuttur.
 5. Değişkenliğin büyük bir bölümü genetiktir.

Bütün bu olgulardan Darwin, "yaşam savaşı" dediği ilkeye ulaşır.

Buna göre, belli bir çevrede farklı özellikler taşıyan bireyler arasında yaşam savaşımı varolduğundan, doğal koşullara uyum bakımından, özellikleri üstünlük sağlayan bireylerin (veya türlerin) egemenlik kurması ve diğerlerinin elenmesi kaçınılmazdır. Böylece evrimin itici düzeneği doğal seçilim olduğu bulunmuştur.

"Teorinin Güçlükleri" bölümü

Darwin, Türlerin Kökeni kitabında 6.bölüme "Teorinin Güçlükleri" adını vermiştir. Darwin kitabında açıklamakta güçlük çektiği kısımları iki ana hatta ele almıştır: "İçgüdüler" ve "Ara-Geçiş Canlıları". Darwin, Evrim düşüncesini ortaya attığında henüz herhangi bir ara-geçiş formu bulunamamıştı. Ama Darwin'e göre ara-geçiş formlarının olması teorinin ayakta kalmasını sağlayan yegane unsurlardandır. Bunu kitabında şu şekilde belirtmiştir;

Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir[3]

İkinci konu olan içgüdelerden ise kitapta Teorinin Güçlükleri kısmında fazlaca söz edilmiştir.

İçgüdülerin birçoğu öylesine şaşırtıcıdır ki, onların gelişimi okura belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görünecektir.[4] diyen Darwin içgüdelerin kalıtsal olamayacağını ifade etmiştir; Bir tek kuşakta alışkanlıkla birçok içgüdü edinildiğini ve sonra bunu izleyen kuşaklara soyaçekimle iletildiğini varsaymak ağır bir yanılgı olur. Bildiğimiz en şaşırtıcı içgüdüler, örneğin balarısının ve karıncaların birçoğunun içgüdüleri, alışkanlıkla kazanılmış olamaz.[5]

Ayrıca Kambriyen Patlamasıyla tüm hayvan filumlarının birden ortaya çıkması Darwin tarafından şöyle yorumlanmıştır;

Çok daha ciddi bir şekilde ortaya çıkan ilişkili bir problem daha vardır ki, bu da hayvanlar aleminin temel sınıflarına ait türlerin bilinen en aşağı tabakalardaki fosil kayalarında aniden ortaya çıkmasıdır...[6]

Ayrıca bakınız

 • Doğa tarihi

Kaynaklar

 1. Focus Dergisi
 2. 1001 Kitap
 3. Bilim ve Teknikten - HaberBilgi

Notlar

 1. ^ Charles Darwin, "Türlerin Kökeni" (çev. Öner Ünalan, 1. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Haziran 1970, 469 sayfa).
 2. ^ Kenan Ateş'in 23 Ekim 2009 tarihli Radikal Gazetesi Kitap Eki'nde yayınlanan "Türlerin Kökeni - Charles Darwin" adlı tanıtım yazısı.
 3. ^ Charles Darwin, The Origin of Species, s. 179
 4. ^ Charles Darwin, Türlerin Kökeni s.186
 5. ^ Charles Darwin, Türlerin Kökeni, s.27
 6. ^ Charles Darwin, Origin of Species, London: John Murray, 1859

Dış bağlantılar

 • The Origin of Species, 1859, 1. baskı
 • The Origin of Species, 1872, 6. baskı
 • Türlerin Kökeni - Marxist İnternet Arşivi
 • Darwin Online (Freeman Bibliographical Database)

Kitaplar

 1. Janet Browne, "Türlerin Kökeni - Charles Darwin", Versus Kitap, Ağustos 2008.
Evrimsel biyoloji portaliTürlerin Kökeni Hakkında Bilgi

Türlerin Kökeni

Türlerin Kökeni
Türlerin Kökeni

Türlerin Kökeni Hakkında Video


Türlerin Kökeni konusunu görüntülemektesiniz.
Türlerin Kökeni nedir, Türlerin Kökeni kimdir, Türlerin Kökeni açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video