Türkköyü, Mesudiye


Türkköyü, Ordu ili Mesudiye ilçesine bağlı 57 köyden birisidir. Türkköyü Mesudiye'ye yaklaşık 15 kilometre, Türkköyü Yaylası da (Göllü Yayla) Mesudiye'ye yaklaşık 28 km uzaklıktadır.

Türkköyü, Ordu ilinin Sivas ve Tokat il sınırlarıyla kesiştiği alana birkaç kilometre mesafededir. Bu nedenle Ordu'nun kıyıya yakın bölgerindeki nemli iklim ile iç bölgelerdeki karasal iklim arasında bir geçiş iklimine sahiptir. Yaylacılık kültürü oldukça gelişmiştir. Oldukça engebeli bir alanda kurulduğundan dolayı -Karadeniz Bölgesi'nin genelinde olduğu gibi- dağınık halde bulunan Ortaoba, Sıcaklı, Çukur, Köçekli ve Bahçimen adı verilen 5 mahalleden oluşmuştur.

Türkköyü, eski başbakanlardan rahmetli Bülent Ecevit'in "40 yıllık hayalim" dediği "Köykent Projesi"nin uygulandığı 9 köyden birisi olmuştur. 2000 yılında T.C. Başbanlık ve Dünya Bankası desteği ile yürütülmeye başlanmış olan Proje kapsamında köyün altyapısı, içme suyu ve yolları ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı. Bunların yanı sıra köy konağı ve çocuk parkı inşa edildi. Ayrıca Köykente bağlı köylerdeki çocukların eğitimini sağlamak üzere atıl halde bulunan köydeki ilköğretim okulu yeniden inşa edilerek eğitime açıldı. Hayvancılıkla uğraşanlar için bazı teşvikler sağlandı. Kimi köylüler Köykent projesi kapsamında kurulan Kereste Fabrikasının sermayesine iştirak ederek yerel bir ekonomik kalkınma sağlamaya yönelik faaliyetlere giriştiler. Ancak, Köykent Projesi 2005 yılında başta Kereste fabrikasının zarar etmesi gerekçe gösterilerek durdurulması sonucunda bu hizmetlerin bir kısmı yarıda kalmış oldu.

Konu başlıkları

  • 1 Tarihçesi
  • 2 Sosyal ve Ekonomik yapısı
  • 3 Dış bağlantılar
  • 4 Kaynak

Tarihçesi

Köyün adının "Türk" ibaresinden oluşması köyün kuruluş tarihinin çok eskiye dayandığını göstermektedir. Türkköyü ile ilgili tarihi ilk kayıtlara Osmanlı Arşivinden ulaşılmıştır. Bu arşiv kayıtları Türkköyü'nün 1400'lü yıllarda "MEZRA'A-İ TÜRKKÖYÜ,TABİ-İ ESEDLÜ,DİVANİ TIMAR-I AYKUT VE ŞEYH ÇOBAN" adıyla var olduğunu göstermektedir. Daha öncesinde de bu bölgeye ilk olarak yerleşen Alevi inancına sahip Çepni Türklerinin kurduğu Hacıemiroğulları Beyliği döneminde de Türkköyü'nün var olduğu bilinmektedir, ancak bu dönemle ilgili kayıtlar bulunamamıştır. Tüm bu veriler ışığında Türkköyü ahalisinin kökeninin Oğuzlar'ın Üç-ok'ların Gök Han koluna bağlı Çepni Türklerine dayandığı ihtimali çok güçlü bir olasılıktır. Yine Osmanlı Arşivlerine göre 1642 yılında Türkköyü'nde 16 hane kayıtlıdır. Bunlardan 8 tanesi tımar sahibidir. 19. yüzyılın sonundaki kayıtlara göre de 17 sülale mevcuttur. Bu sülalelerin adları ve günümüzdeki soyadları şöyledir: Zülfikaroğlu (Erdoğan), Yusufoğlu (Çağlayan), Memişoğlu (Mollaalioğlu)(Şengönül), Hacıalioğlu (Aydoğan), Mirzaoğlu (Kaya), Bahçevanoğlu (Yılmaz), Körhüseyinoğlu (Aydın), Dervişoğlu (Akyol), Persinoğlu (Ertürk,Özdemir), Kütücoğlu (Akkaya), Keçeoğlu (Gengönül,Yıldız), Eyüpoğlu (Erdem), Mustafaoğlu (Erdem), Bektaşoğlu (Aksungur), Velioğlu (Erdem), Herlecioğlu (Erbek), Mahmutoğlu (Çetin,Akbulut). Yine Bu kayıtlara göre toplam 21 hanede 107 erkek nüfus yaşamaktadır. Köy ahalisinden Zülfikaroğlu Muharrem Efendi (Yaş 65) Milas Kazası Naibi(Kadı) ve Köy İmamı,oğlu Abdulvahid (Yaş 32 ) Köy Muhtarı’dır.

Sosyal ve Ekonomik yapısı

Türkköyü ahalisi 1950'li yıllardan itibaren İstanbul'a göç etmeye başlamıştır. Ancak göç etmeye başladıkları günden itibaren diğer köylüler ile bağlantılarını koparmamışladır. Zaten köydeki hemen hemen tüm sülalelerin akrabalık ilişkisi olduğu için İstanbul'a yapılan göçler sürecinde sürekli bir yardımlaşma ve dayanışma içerisine girmişlerdir. Bu yardımlaşma ve dayanışmayı örgütlü olarak daha güçlü sürdürebilmek için 1966 yılında Türkköyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurulmuştur. Dernek halen kuşaklar arası bilgi ve kültür aktarımını sağlamak, yardımlaşma ve dayanışmanın devamını sağlamak ve de diğer köylerle olan ilişkileri geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Günümüzde köyde 4 mevsim boyunca ikamet eden aile sayısı çok azdır, köy ahalisinin yüzde 90'ından fazlası İstanbulda ikamet etmektedir. İstanbul'da ikamet edenler genelde Maltepe, Kurtköy, Yakacık, Arnavutköy (Beşiktaş), Gültepe, Çeliktepe ve Okmeydanı'nda yaşamaktadırlar. Ayrıca Ankara, Antalya, Balıkesir ve Kırklareli'nde de az sayıda aile bulunmaktadır. Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte köye akın başlar. Yazları memleketine akın eden ahalinin büyük çoğunluğu zamanını büyük kısmını köyden ziyade başka 2 köyle ortak olarak kullanılan Göllü Yayla'da geçirir. Ancak diğer 2 köy birkaç hane dışında taşınmamaktadır. Her yıl düzenlenen Göllü Yayla Şenlikleri yaylanın en kalabalık olduğu dönemdir. Göllü Yayla Türkiye'nin en modern görünümlü yaylalarından biridir. Her türlü altyapısı tamamlanmıştır. Voleybol, basketbol, futbol sahaları, çocuk parkı ve yayla lokali de mevcuttur. Zaman içinde meydana gelen bu değişim geleneksel yaylacılık anlayışının görece yozlaşmasına ya da görece modernleşmesine neden olmuştur.

Köyde yaşayan az sayıdaki ahalinin geçim kaynağı sığıra dayalı hayvancılık ve bahçe tarımıdır. İklim yapısı nedeniyle fındığa dayalı tarım yok denecek kadar azdır. Son yıllarda vişneye dayalı tarımda ilerleme kaydedilmiştir.

Dış bağlantılar

  • Türkköyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  • Mesudiyeliler Vakfı
  • Türkköyü tanıtım videosu
  • Göllü Yayla tanıtım videosu

Kaynak

Kaynak (tarihçe): Osmanlı Devlet Arşivi (Kaynak: Yaşar Celep, Derleme:Hüseyin Erdoğan)Türkköyü, Mesudiye Hakkında Bilgi

Türkköyü, Mesudiye

Türkköyü, Mesudiye
Türkköyü, Mesudiye

Türkköyü, Mesudiye Hakkında Video


Türkköyü, Mesudiye konusunu görüntülemektesiniz.
Türkköyü, Mesudiye nedir, Türkköyü, Mesudiye kimdir, Türkköyü, Mesudiye açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru