Thu . 20 Jul 2020
RU | UK | KK | BE | EN |

Türk Tarih Kurumu

türk tarih kurumu, türk tarih kurumu kuruluş amaçları
Türk Tarih Kurumu (kısaca TTK), Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacı ile Gazi Mustafa Kemal’in direktifi ile 1931'de kurulmuş bir araştırma kurumudur.

1983 yılından itibaren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı bir kuruluş durumuna gelmiştir.

Konu başlıkları

 • 1 Tarihçe
 • 2 Bina
 • 3 Etkinlikleri
  • 3.1 Yayınlar
  • 3.2 Kazılar
  • 3.3 Uluslararası Bilim Kurumlarında Üyelik
  • 3.4 Kütüphane
 • 4 Başkanlar
 • 5 Kaynakça
 • 6 Dış bağlantılar

Tarihçe

28 Nisan 1930 tarihinde Türk Ocakları'nın VI. Kurultayı'nın son oturumunda Gazi Mustafa Kemal'in direktifi üzerine Afet İnan 40 imzalı bir önerge sunmuş ve bu önergede Türk tarihini bilimsel olarak araştırmak üzere bir heyet kurulması istenmişti. Aynı gün Türk Ocakları Kanunu da bu konuda bir madde ekledi. Oluşturulan 16 kişilik heyet ilk toplantısını 4 Haziran 1930’da yaparak yönetim kurulu ve üyelerini belirledi. Bu heyet, Türk Tarih Kurumu’nun temelini oluşturur.

Heyet, “Türk Tarihinin Ana Hatları” adlı bir çalışma yayımlamıştır. Kitap, Orta Asya'da bir Türk uygarlığı ve bu merkezden başlayan göçlerle Türklerin Çin, Hindistan, Mezopotamya, Mısır, İran, Anadolu'ya giderek o bölgelerin halklarını uygarlaştırdıkları tezini işlemekteydi ve hedef, bu kitabın anafikrine uygun okul kitapları hazırlanmasıydı

Türk Ocakları 29 Mart 1931'de kapanma kararı alınca Türk Tarih Heyeti, 12 Nisan 1931’de “Türk Tarih Tedkik Cemiyeti” adıyla yeniden örgütlenip çalışmalarına devam etti. Kurumun adı 1935’te “Türk Tarihi Araştırma Kurumu”, daha sonra “Türk Tarih Kurumu” olarak değişti.

Kurum, Türk Tarih Kurumu adıyla faaliyet gösterdiği dönemde dört ciltlik lise tarih kitabını, İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın “Anadolu Beylikleri”’ni, bazı kazı raporlarını, Piri Reis’in “Kitab-ı Bahriye” ve haritasını basmış, 1937 yılından itibaren ise Belleten dergisini yayınlamıştır. 2-11 Temmuz 1932 tarihleri arasında “Türk Tarih Kongresi” adıyla düzenlediği ilk kongrenin ardından düzenli olarak kongre düzenlemeyi sürdürdü. Uluslararası nitelikte İkinci Türk Tarih Kongresi 20-25 Eylül 1937’de gerçekleşti. 1935’te kurumun kendi imkanları ve personeli ile Alacahöyük kazısı başlatıldı.

Kurumun çalışmaları ile cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, bizzat ilgilenmekte ve toplantılarına katılmaktaydı. Atatürk’ten sonra gelen tüm cumhurbaşkanları da bir gelenek olarak kurumun “koruyucu başkanı” oldular. Mustafa Kemal Atatürk, 5 Eylül 1938’de düzenlediği vasiyetnâme ile, İş Bankası’ndaki hisselerinin gelirinin yarısını Türk Tarih Kurumu’na bağışladı. Kurum, 21 Eylül 1940 gün ve 2/14556 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle kamu yararına çalışan dernekler arasına alındı.

Kurum, çalışmalarına Ankara'daki Türk Ocağı Halk Evleri binasında başlamıştı. 1940 yılı sonunda Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Binasına taşınmış, 12 Kasım 1967'de Turgut Cansever ve Ertur Yener tarafından tasarlanmış kendi binasına geçmiştir.

Türk Tarih Kurumu, tüzelkişiliğe sahip olarak, 7 Kasım 1982'de kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 134. maddesi ile kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine dahil edilmiştir.

Bina

Turgut Cansever ve Ertur Yener tarafından tasarlanmış ve 1951 ile 1967 yılları arasında inşa edilmiş Türk Tarih Kurumu Binası 1980 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü kazanmıştır.

Turgut Cansever ve Ertur Yener'in 1951 yılında tasarlamaya başladığı Türk Tarih Kurumu Binası'nın projelendirme çalışmaları 1961 yılında sonuçlandırılmış, 1962 yılında binanın inşaatına başlanmıştır. İnşaat 1966 yılında tamamlanmış ve yapı 1967 yılından itibaren tam teşekküllü olarak kullanıma açılmıştır. 1980 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü kazanan bu yapı Türkiye mimarlık tarihininin en önemli modern tasarımlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Zemin katta konferans salonu, kitap depoları, üst katlarda kütüphane, okuma salonları ve ofisler yer almaktadır.

Etkinlikleri

Türk Tarih Kurumu, Türk tarihi ve Türkiye tarihini incelemek ve sonuçları yaymak için konferanslar, seminerler, kongreler, anma törenleri, sergiler düzenler; kazılar yaptırır, kitaplar yayınlar; kurumun üyeleri uluslararası kongreler düzenler.

Yayınlar

 • 1937 yılından beri yayınlanan Belleten adlı yayın, dört ayda bir yayınlanır.
 • Kurum tarafından 1964'ten beri çıkarılan Belgeler adlı bir başka yayın ise Türk belgeliğindeki (arşivindeki) belgeleri açıklamalı olarak yayınlar.
 • 1991 yılından sonra sadece raporlarını yayınlamaktadır.

Kazılar

22 Ağustos 1935'te, kurumun kendi parası ve kendi elemanlarıyla başlattığı ilk kazı Alacahöyük Kazısı'dır. Bunu Trakya ve Anadolu'nun türlü bölgelerinde yapılan kazı ve arkeolojik araştırmalar izlemiştir. Bu kazılardan çıkan eserler pek çok müzede sergilenmektedir.

Uluslararası Bilim Kurumlarında Üyelik

Türk Tarih Kurumu, Uluslararası Akademiler Birliği’nin (International Union of Academies-IUA) Türkiye'deki tek üyesidir.

Kütüphane

Tarih ve arkeoloji alanında ülkenin en büyük kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu kütüphanesidir. Kurum, Türkiye'nin son çağlar tarihi için de zengin bir belgeliğe sahiptir.

Başkanlar

 • Tevfik Bıyıklıoğlu (1931-1932)
 • Prof. Dr. Yusuf Akçura (1932-1935)
 • Hasan Cemil Çambel (1935-1941)
 • Ord. Prof. Dr. Şemsettin Günaltay (1941-1961)
 • Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu (1962-1973)
 • Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal (1973-1982)
 • Ord. Prof. Dr. Sedat Alp (1982-1983)
 • Prof. Dr. Yaşar Yücel (1983-1992)
 • Prof. Dr. Neşet Çağatay (vekil) (1992-1993)
 • Prof. Dr. İbrahim Agah Çubukçu (vekil) (1993)
 • Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu (1993-2008)
 • Prof. Dr. Ali Birinci (2008-2011)
 • Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız (vekil) (2011-2012)
 • Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagü (2012-)

Kaynakça

 1. ^ Kaynak: Etienne Copeaux. Tarih Ders Kitaplarında (1931-1993) Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 2. Baskı. İstanbul, 2000. ISBN 975-333-078-2 s. 39-40
 2. ^ a b Tarihçe, Türk Tarih Kurumu web sitesi, Erişim tarihi:10.10.2012
 3. ^ a b "Turkish Historical Society, Aga Khan Award for Architecture". Ağa Han Mimarlık Ödülü resmi web sitesi (İngilizce). http://www.akdn.org/architecture/project.asp?id=21. Erişim tarihi: 26 Ekim 2011. 
 4. ^ "Mimarlıkta Modernite ve Süreklilik, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2006". Burçin Yıldırım. http://www.scribd.com/doc/70286595/19/Turk-Tarih-Kurumu-Binas%C4%B1. Erişim tarihi: 26 Ekim 2011. 
 5. ^ "Türk Tarih Kurumu, Turgut Cansever, Ertur Yener, Ankara". Arkitera.com. http://www.arkitera.com/gununsorusu/2003/03/19.htm. Erişim tarihi: 26 Ekim 2011. 

Dış bağlantılar

 • Türk Tarih Kurumu genel ağ sayfası

türk tarih kurumu, türk tarih kurumu 100 yılında kudüs sergis, türk tarih kurumu 15 temmuz videosu, türk tarih kurumu başkanı refik turan, türk tarih kurumu halkçılık, türk tarih kurumu kaç yılında kurulmuştur, türk tarih kurumu kuruluş amaçları, türk tarih kurumu neden kuruldu, türk tarih kurumu nedir, türk tarih kurumunun yaptığı çalışmalar


Türk Tarih Kurumu Hakkında Bilgi

Türk Tarih Kurumu


 • user icon

  Türk Tarih Kurumu beatiful post thanks!

  29.10.2014


Türk Tarih Kurumu
Türk Tarih Kurumu
Türk Tarih Kurumu konusunu görüntülemektesiniz.
Türk Tarih Kurumu nedir, Türk Tarih Kurumu kimdir, Türk Tarih Kurumu açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Rastgele Yazılar

Amerikan Pastası (film serisi)

Amerikan Pastası (film serisi)

Amerikan Pastası , Adam Herz tarafından düşünülmüş bir gençlik filmi serisidir. Serideki ilk film 9 ...
Bayburtlu Zihni

Bayburtlu Zihni

Bayburtlu Zihni (d. 1795 - ö. 1859), hem Divan hem de halk şiiri türündeki yapıtlarıyla tanınmış bir...
Neostigmin

Neostigmin

Neostigmin, bir parasempatomimetiktir. Özellikle geri dönüşümlü kolin esteraz baskılayıcısıdır. Böyl...
Yönetim merkezi

Yönetim merkezi

Yönetim merkezi, bir devletin ve ülkenin yönetsel birimlerinin yönetildiği kentlere denir. Devletler...