Tevrat


Tevrat, Tora veya Pentateuk, (Arapça:تورة tawrat, İbranice: תורה Torah, Yunanca: Πεντάτευχος Pentatevhos), Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabına verilen isim. Musa'nın Beş Kitabı olarak da bilinir. Orijinal olarak İbranice yazılmıştır. Yaradan tarafından Musa'ya indirildiğine inanılan beş kitaptan oluşur.

Konu başlıkları

 • 1 Kökenbilim
 • 2 Tevrat'ın yazılması
 • 3 Tevrat'ın bölümleri (Musa'nın Beş Kitabı)
 • 4 İslam inancında Tevrat
 • 5 Ayrıca bakınız
 • 6 Dış bağlantılar
 • 7 Kaynaklar

Kökenbilim

Tevrat adı, İbranice Torah sözcüğünün Arapça biçiminin Türkçeye uyarlanışıdır. İbranice "öğretme, gösterme, yönlendirme, öğreti, yasa" anlamına gelir.

Tevrat'ı oluşturan kitapların İngilizce ve bazı diğer Batı dillerinde kullanılan adları, Tevrat'ın 2. yüzyılda yapılmış Yunanca çevirisinden gelmiştir. Yunanca ismi olan Pentatefhos, penta (beş) ve tefhos (nüsha,fasikül) sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur.

Hıristiyanlık, Tevrat'ı ve Tanah'ın diğer kitaplarını kutsal kabul eder, ancak Tanrı'nın İsa vasıtasıyla yeni bir ahit getirdiğini kabul eder. Bu nedenle Musevi Kutsal Kitabını Eski Ahit olarak adlandırır. Yahudilik, İsa'yı ve Yeni Ahit'i kabul etmediği için Tanah'ın Eski Ahit olarak adlandırılmasını uygun bulmaz.

Tevrat'ın yazılması

Ayrıca bakınız: Ahit eleştirisi

Tevrat'ın yazılmasıyla ilgili uzun süre en çok kabul gören teori Belgesel hipotezdi. Ayrıca, Tevratın yazılması ve Tevrat anlatılarının Sümer efsaneleriyle benzer imgeler ve hikayeler içermesi konusunda Muazzez İlmiye Çığ'ın görüşleri şöyledir:"İsrail bilginleri Babil kitaplıklarından aktarmışlar. MÖ 5. yüzyılda da Babil kralı Nebukadnezar Filistin'i alınca oradaki Yahudilerin en bilginlerini alıp Babil'e götürüyor. Onlar orada boş durmuyorlar, Sümer bilginlerinin aktardıkları bilgilerden yararlanıyorlar. Bilginler Babil'den döndükten sonra Tevrat yazılmaya başlanıyor."[1]

Tevrat'ın bölümleri (Musa'nın Beş Kitabı)

 • Tekvin veya Yaratılış:

Dünyanın ve insanın yaratılışını, cennetten kovuluşu, Nuh Tufanını, İbrani halkının ataları olan İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf'u anlatır.

 • Çıkış veya Mısır'dan Çıkış:

Yahudi halkının Musa önderliğinde Mısır'dan çıkışını ve 40 yıl boyunca Sina çölünde dolaşmasını, on emrin indirilişini, temel yasaların kabulünü anlatır.

 • Levililer:

Harun'un oğullarının kâhin atanmasını ve eski İsrail'in tapınma düzenini anlatır.

 • Sayılar veya Çölde Sayım:

İsrail halkının Sina Dağı'ndan göçüp Kenan ülkesinin doğu sınırına varıncaya kadar başından geçenleri anlatır. Ayrıca Kenan sınırında Tanrının Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

 • Tesniye veya Yasa'nın Tekrarı:

Musa'nın ölümünden önce Moav Çölü'nde halkına verdiği öğütleri içerir.

İslam inancında Tevrat

Kur'an'da Tevrat'ın Allah tarafından Musa peygambere indirilmiş bir kitap olduğu ifade edilir;

"Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa'ya da Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik. Umulur ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına iman ederler." (En'am Suresi, 154. ayet)

"Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu (Kur'an) da, zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş, doğrulayıcı bir kitaptır." (Ahkaf Suresi, 12. ayet).

Müslümanlar Tevrat'ı kutsal kabul eder, ancak Tevrat'ın özgün metninin zamanla tahrif edildiğine inanırlar.

Ayrıca bakınız

 • Babil Sürgünü
 • Belgesel hipotez
 • En'am Suresi
 • Musa
 • Nuh Tufanı
 • On Emir
 • Tanah ve Eski Ahit

Dış bağlantılar

 • Türkçe Tevrat, Zebur ve İncil
 • Tevrat nedir, Tevrat yazarları ve Tevrat'ın tahrif edilip edilmediği sorunu?

Kaynaklar

 1. ^ Sümerle Türkler
Yahudilik portali
Din portali


Tevrat Hakkında Bilgi

Tevrat

Tevrat
Tevrat

Tevrat Hakkında Video


Tevrat konusunu görüntülemektesiniz.
Tevrat nedir, Tevrat kimdir, Tevrat açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video