Teke Türkmenleri


Türkmence, Türkçe

Din

Sünni İslam

İlgili etnik gruplar

Türkmenler

Teke, Salur boyunun Dışsalur kolundan Türkmen oymağı.

Önceleri Hazar Denizi'nin doğusunda, Altınorda hanlarına bağlı olarak yaşayan Tekeler, daha sonra Harizmşahlar'a, XVI. yy'dan başlayarak da Harizm bölgesine egemen olan Özbek hanlarına bağlandılar. XVI. yy. sonlarında Mangıtlar, XVII. yy.'da da Kalmuklar'ın saldırılarına uğrayınca yerleşim alanından ayrılmak zorunda kalan oymak, daha doğuda Kepet Dağları'nın eteklerine göçerek burada hayvancılık ve ticaretle uğraşmaya başladılar. Daha sonra Hive hükümdarı İlbars Han'ın ordusuna katılan Tekeler, onun yönetiminde Horasan'a yağma amacına yönelik akınlar yaptılar (1735 ve 1739). Ancak, İran'da Avşar Hanedanı'nın kurucusu olan Nadir Şah, Horasan'ı istila etti ve Tekeler'i de Hazar ötesine sürdü (1740). XIX. yy. başlarında Buhara Hanlığı'nın zayıflamasından ve İran'ın da iç karışıklarla uğraşmasından yararlanan Tekeler, öteki bazı Türkmen oymaklarıyla birleşerek Hive Hanlığı'na bağlı Merv'i ele geçirip bu yöreye yerleştiler (1824).

Ruslar'ın Orta Asya'da giriştikleri büyük askeri harekat sonunda bağlılık andı içmek zorunda kaldıkları Rusya Çarlığı'nın egemenliği altına girdiler (1884).

Ahal Teke atı adını bunlardan alır.

Konu başlıkları

  • 1 Türkiye Teke Türkmenleri
  • 2 Ayrıca
  • 3 Kaynakça
  • 4 Dış bağlantılar

Türkiye Teke Türkmenleri

Selçuklu Devleti iskân politikası gereği Türkistan’dan, Hive ile Merv şehirleri arasından gelen Türkmen grupları, Antalya ve civarına yerleştirmiştir.

Türkiye'nin güneyinde Antalya Körfezi ile Fethiye Körfezi arasında Akdeniz'e doğru uzanan Teke Yarımadası ve Teke Yöresi de bu oymağın adını taşır.

Ayrıca

  • Merv
  • Göktepe Savaşı

Kaynakça

  1. ^ Fahrettin Tızlak, Teke Türkmenleri ve Osmanlı Devleti

Dış bağlantılar

  • Подробный очерк и жизни и культуре текинцев ХIХ века


Teke Türkmenleri Hakkında Bilgi

Teke Türkmenleri

Teke Türkmenleri
Teke Türkmenleri

Teke Türkmenleri Hakkında Video


Teke Türkmenleri konusunu görüntülemektesiniz.
Teke Türkmenleri nedir, Teke Türkmenleri kimdir, Teke Türkmenleri açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video