TBMM 1961 Temsilciler Meclisi


TBMM 1961 Kurucu Meclisi, 27 Mayıs Darbesi sonrası başta 1961 Anayasası'nı yapmak için 6 Ocak 1961-24 Ekim 1961 tarihleri arasında toplanmış özel yasama meclisidir. Başkanlığını Em. Orgeneral Kazım Orbay yapmıştır.

6 Ocak 1961'de toplanan Kurucu Meclis aynı zamanda yeni inşa edilen üçüncü Meclis binasının açılışını yaptı ve buradaki ilk oturumu gerçekleştirdi. Bu meclis binası 1998'de yapılan düzenleme ile günümüzde de kullanılmaktadır.

Konu başlıkları

 • 1 Kuruluşu
 • 2 Üye Listesi[2]
  • 2.1 Devlet Başkanı Temsilcileri
  • 2.2 Milli Birlik Komitesi Temsilcileri
  • 2.3 Bakanlar Kurulu Üyeleri
  • 2.4 CHP Temsilcileri
  • 2.5 CKMP Temsilcileri
  • 2.6 Barolar Temsilcileri
  • 2.7 Basın Temsilcileri
  • 2.8 Eski Muharipler Birliği Temsilcileri
  • 2.9 Esnaf Teşekkülleri Temsilcileri
  • 2.10 Gençlik Temsilcisi
  • 2.11 İşçi Sendikaları Temsilcileri
  • 2.12 Odalar Temsilcileri
  • 2.13 Öğretmen Teşekkülleri Temsilcileri
  • 2.14 Tarım Teşekkülleri Temsilcileri
  • 2.15 Üniversite Temsilcileri
  • 2.16 Yargı Organları Temsilcileri
  • 2.17 İl Temsilcileri
 • 3 Anayasa Komisyonu Üyeleri
 • 4 Kaynakça

Kuruluşu

Yeni anayasayı yapmakla görevlendirilen "Kurucu Meclis", MBK ile Temsilciler Meclisi'nden oluşmaktaydı. Temsilciler Meclisi genel oya dayalı bir seçimle kurulmuş olmamakla birlikte, temsil niteliğinin geniş tutulmasına çalışılmış bir organdı. İllerin, siyasi partilerin ve çeşitli kuruluşların (barolar, basın, esnaf ve gençlik kuruluşları, sendikalar vb.) MBK müdahalesi olmaksızın doğrudan seçtiği üyeler bu meclis içinde çoğunluğu oluşturmaktaydılar. Anayasa yapımı süreci içinde Meclisin her iki kanadı arasında anlaşmazlık çıkması halinde de ağır basacak olan Temsilciler Meclisi'ydi. Ne var ki, Kurucu Meclis yasasında yer alan bir kural uyarınca mahkeme kararıyla kapatılmış olan DP üyelerinin bu mecliste temsil edilmeleri engellenmişti. Böylece ülkede önemli bir gücü temsil eden siyasal kadrolar Temsilciler Meclisi'nden dışlanmış olmaktaydılar. Bu durum demokratik anlayış açısından bir sakınca oluşturmakla birlikte, Temsilciler Meclisi'nin CHP eğilimli bir kentli-aydın üstünlüğüne sahne olmasına da olanak vermiştir. Mecliste CHP dışında temsil edilen öteki parti ise Osman Bölükbaşı liderliğindeki Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ydi.

Temsil eksikliğinin anayasa bakımından ortaya çıkarabileceği sakıncayı önlemek için, Kurucu Meclisin kabul edeceği anayasa metninin bir de halkoyuna sunulması düşünülmüştü. Anayasanın belli bir tarihe kadar tamamlanamaması ya da halkoyunda reddedilmesi halinde ise, bu kez genel seçimle oluşacak bir Temsilciler Meclisi'nin göreve çağrılması öngörülmekteydi. 9 Ocak 1961 günü seçilen Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunun hazırladığı tasarı üzerindeki görüşmeler yeni anayasanın 27 Mayıs 1961 günü Kurucu Meclisce kabul edilmesi ile tamamlandı. Tasarının Temsilciler Meclisindeki görüşmelerinde hayli gergin tartışmalar yaşandı. Aşağı yukarı aynı görüşleri paylaştığı düşünülen bu meclisin üyeleri arasında, ekonomik ve sosyal konularda önemli görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Özellikle çiftçinin topraklandırılması ve ormanların devletleştirilmesi gibi amaçlarla özel mülkiyetin sınırlanması konusu ateşli tartışmalara konu oldu. Bir başka deyişle, 1960 sonrası Türkiyesinde görülen sol-sağ kutuplaşmasnın, yani toplum yapısını değiştirmek isteyenlerle istemeyenlerin birbirlerinden ayrılmaya yönelmelerinin ilk ipuçları Temsilciler Meclisi'nde yaşandı. İki meclis, anayasa mahkemesi, yargı bağımsızlığı gibi kurumsal çözümlerde ise görüşler birbirine çok daha yakındı. Anayasa çalışmaları sırasında Kurucu Meclisin iki kanadı arasında önemli sayılacak görüş ayrılıkları da ortaya çıkmadı. Bir başka deyişle, bir askeri müdahale sonucu yapılmış olmasına karşın, 1961 anayasasına damgasını vuran "sivil" güçler olmakta, Kurucu Meclisin "askeri" kanadının da bu güçlerden farklı bir çizgide bulunmadığı gözlemlenmektedir.[1]

Üye Listesi[2]

Devlet Başkanı Temsilcileri

Abdurrahman Nafiz Gürman
Ayşe Şüküfe Ekitler
Behçet Kemal Çağlar
Erol Dilek
Hermine Agavni Kalustyan
Kaludi Laskari
Mehmet Esat Çağa
Mehmet Kazım Orbay
Mehmet Orhan Mersinli
Orhan Köprülü

Milli Birlik Komitesi Temsilcileri

Abdülkadir Okyay
Alp Kuran
Ferruh Güven
Hakkı Kamil Beşe
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
Hüseyin Avni Başman
İlhami Adnan Başer Kafaoğlu
Kemal Türkoğlu
Mehmet Münci Kapani
Ragıp Sarıca
Mehmet Raif Aybar
Mehmet Rauf Gökçen
Necip San
Remziye Batırbaygil
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Zekâi Okan
Fahri Belen
Nihat Reşat Belger

Bakanlar Kurulu Üyeleri

Muzaffer Alankuş
Ali Ekrem Alican
Amil Artus
Fethi Aşkın
Hüseyin Ataman
Mehmet Baydur
Mehmet Raşit Beşerler
Hasan Adnan Erzi
Ali Mukbil Gökdoğan
Muharrem İhsan Kızıloğlu
Şahap Kocatopçu
Mustafa Kemal Kurdaş
Hayri Mumcuoğlu
Mehmet Rüştü Özal
Selim Rauf Sarper
Ahmet İhsan Soyak
Hasan Cahit Talas
Osman Tosun
Bedrettin Tuncel
Salih Ragıp Üner
Fehmi Yavuz
Ali Nasır Zeytinoğlu

CHP Temsilcileri

Adil Sağıroğlu
Daniş Yurdakul
Alev Coşkun
Bahri Yazır
Bülent Ecevit
Cafer Tüzel
Mehmet Cemal Yıldırım
Coşkun Kırca
Doğan Avcıoğlu
Emin Soysal
Mebrure Aksoley
Fazıl Nalbantoğlu
Feridun Ergin
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu
Atalay Akan
Hamza Eroğlu
Hasan Ferda Güley
Avni Yurdabayrak
İbrahim Saffet Omay
İhsan Kabadayı
İskender Hamdi Orhon
İsmail Rüştü Aksal
İsmet İnönü
Kemal Sahir Kurutluoğlu
Kemali Bayazıt
Celal Sait Siren
Cemil Sait Barlas
Mehmet Emin Paksüt
Mehmet Hazer
Mehmet Şevki Aysan
Ratip Tahir Burak
Osman Alişiroğlu
Mustafa Cihat Baban
Şinasi Özdenoğlu
Mümtaz Soysal
Nüvit Yetkin
Atıf Ödül
Osman Şefik İnan
Sait Naci Ergin
Suphi Baykam
Şahap Kitapçı
Şemsettin Günaltay
Turan Güneş
Turgut Göle
Vedat Dicleli
Yusuf Adil Egeli
Zeki Kumrulu
Enver Ziya Karal
Ziya Müezzinoğlu

CKMP Temsilcileri

Milletvekili
Abdülhak Kemal Yörük
Ahmet Bilgin
Ahmet Köseoğlu
Ahmet Oğuz
Ahmet Tahtakılıç
Alaettin Ergönenç
Bahri Çolakoğlu
Enver Sökmen
Halil Özmen
Hüseyin Kenan Esengin
Kadircan Kaflı
Kamil Başaran
Mehmet Altınsoy
Sadık Aldoğan
Mustafa Enver Kök
Fuat Arna
Mustafa Hazım Dağlı
Mustafa Kepir
Nureddin Ardıçoğlu
Osman Bölükbaşı
Sadettin Tokbey
Seyfi Öztürk
Tevfik Kamil Koperler
Yusuf Kemal Tengirşenk
Yusuf Ziya Yücebilgin

Barolar Temsilcileri

Milletvekili
Hulusi Naci Selek
İsmet Giritli
Mehmet Enver Kırker
Mümin Küley
Şevket Asbuzoğlu
Yavuz Feyzioğlu

Basın Temsilcileri

Ali Babür Ardahan
Şeref Bakşık
Ömer Samih Coşar
Oktay Ekşi
Hasan İlhan Esen
Kemal Zeki Gençosman
Ali İhsan Göğüş
Hasan Ferit Güven
Altan Öymen
Selami Savaş
İlhami Soysal
Ömer Samih Coşar

Eski Muharipler Birliği Temsilcileri

Milletvekili
Etem Boransü
Halim Önalp

Esnaf Teşekkülleri Temsilcileri

Milletvekili
Naim Çapcı
Mazhar Özkol
Veysel Soyer (Üyeliği YSK iptal edilmiştir)
Mehmet Şengün
Hasan Tez
Adil Vardarlı

Gençlik Temsilcisi

Milletvekili
Hüseyin Onur

İşçi Sendikaları Temsilcileri

Milletvekili
Abdülkerim Akyüz
Ahmet Bahir Ersoy
Feridun Şakir Öğünç
İsmail İnan
Mahmut Tekin Çullu
Ömer Karahasan

Odalar Temsilcileri

Milletvekili
Abdullah Mahir Büyükpamukçu
Daniş Koper
Dündar Soyer
Feridun Üstün
Fethi Çelikbaş
Feyyaz Köksal
Cahit Zamangil
Mehmet Fikret Pamir
Selahattin Tandal
Yusuf Yekta Karamustafaoğlu

Öğretmen Teşekkülleri Temsilcileri

Milletvekili
Ahmet Atılgan
Halil Akyavaş
İlhan Özdil
Mehmet Dursun Kut
Münir Aktepe
Rauf İnan
Mehmet Reşat Tardu
Mustafa Şükrü Koç

Tarım Teşekkülleri Temsilcileri

Milletvekili
Abdullah İpşiroğlu
Adnan Ertanık
Ahmet Karamüftüoğlu
Ahmet Şener
Ali Erel
Ali Suphi Doğukan

Üniversite Temsilcileri

Ahmet Necip Bilge
Ahmet Vahit Turhan
Bekir Sıtkı Baykal
Hikmet Binark
İsmail Ulutaş
Bahri Savcı
Mehmet Bedi Feyzioğlu
Mehmet Lütfü Biran
Ömer Bedri Karafakıoğlu
Ömer Fehim Fırat
Turhan Feyzioğlu
Zihni Erençin

Yargı Organları Temsilcileri

Milletvekili
Ahmet Akar
Ahmet İhsan Ögat
Ali Rıza Göksu
Hikmet Selahattin Kümbetlioğlu
İbrahim Senil
Muhittin Gürün
Mustafa Ekrem Tüzemen
Mustafa Hayrettin Perk
Mustafa Nedim Ergüven
Mustafa Nuri Kınık
Ömer Lütfi Akadlı
Vecihi Tönük

İl Temsilcileri

Milletvekili Temsil Ettiği
İsmail Kemal Satır Adana
Kasım Gülek Adana
Mehmet Özbay Adıyaman
Asım Yılmaz Afyonkarahisar
Salih Türkmen Ağrı
Ahmet Can Demiray Amasya
Halil Sezai Erkut Ankara
Hıfzı Oğuz Bekata Ankara
Mehmet Avni Doğan Ankara
Muammer Aksoy Antalya
Hasan Fehmi Alpaslan Artvin
Necmettin Akçasu Aydın
Ali Nefi Demirlioğlu Balıkesir
İsmail Selçuk Çakıroğlu Bilecik
Cemal Yavuz Bingöl
Cevdet Geboloğlu Bitlis
Zeki Baltacıoğlu Bolu
Hüseyin Otan Burdur
İbrahim Öktem Bursa
İmadettin Elmas Çanakkale
Ali Ferhan Arkan Çankırı
Abdullah Ercan Çorum
Hızır Cengiz Deniz
Vefik Pirinççioğlu Diyarbakır
Süleyman Bilgen Edirne
Mehmet Salim Hazardağlı Elazığ
Rauf Nüzhet Bayındır Erzincan
Cevat Dursunoğlu Erzurum
Şerafettin Yaşar Eğin Eskişehir
Abdülkadir Göğüş Gaziantep
Galip Kenan Zaimoğlu Giresun
Nihat Sargınalp Gümüşhane
Mehmet Sait Erdinç Hakkari
Ahmet Sırrı Hocaoğlu Hatay
Hasan Tahsin Argun Isparta
Ahmet Şahabeddin Gürler İstanbul
Mehmet İlhami Sancar İstanbul
Mustafa Lütfü Engin İstanbul
Tarık Zafer Tunaya İstanbul
Hasan Şevket Adalan İzmir
Mehmet Nazif Çağatay İzmir
Mehmet Şişman Kahramanmaraş
Sırrı Atalay Kars
Mehmet Adil Toközlü Kastamonu
Mehmet Göker Kayseri
Abdurrahman Altuğ Kırklareli
Mehmet Sadi Erdem Kırşehir
Mustafa Sirmen Kocaeli
Mustafa Dinekli Konya
Fakih Özfakih Konya
Rifat Çini Kütahya
Nurettin Akyurt Malatya
Şevket Raşit Hatipoğlu Manisa
Abdulvahap Dizdaroğlu Mardin
Mehmet Fethi Elgün Mersin
İbrahim Ethem Serim Muğla
Abdulhadi Toplu Muş
Mehmet Zeki Tekiner Nevşehir
Hüseyin Ulusoy Niğde
Arif Hikmet Onat Ordu
Mehmet Ali Kumbasar Rize
Burhan Akdağ Sakarya
Rıza Işıtan Samsun
Ahmet Cevdet Aydın Siirt
Mehmet Suphi Batur Sinop
Rahmi Günay Sivas
Mustafa Vasfi Gerger Şanlıurfa
Orhan Öztrak Tekirdağ
Vedat Arıkan Tokat
Cemal Reşit Eyüboğlu Trabzon
Arslan Bora Tunceli
Ali Rıza Akbıyıkoğlu Uşak
Ferit Melen Van
Celal Ahmet Sungur Yozgat
Hüseyin Necati Duman Zonguldak

Anayasa Komisyonu Üyeleri

Bahri Savcı
Enver Ziya Karal
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
Mehmet Emin Paksüt
Muammer Aksoy
Mustafa Amil Artus
Münci Kapani
Mümtaz Soysal
Tarık Zafer Tunaya
Turan Güneş
Turhan Feyzioğlu (Başkan)
Coşkun Kırca
Doğan Avcıoğlu
Mümin Küley
Ragıp Sarıca
Celal Sait Siren
Cafer Tüzel
Abdülhak Kemal Yörük
Sadık Aldoğan
Nurettin Ardıçoğlu
Hazım Dağlı

Kaynakça

 1. ^ http://www.aof.edu.tr/kitap/ioltp/1269/unite06.pdf Türkiye'de "Çoğulcu Demokrasi" Denemesi:1961-1971
 2. ^ "TBMM Albümü". tbmm.gov.tr. 31 Ekim 2012. http://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt4/index.html. Erişim tarihi: 9 Aralık 2012. 


TBMM 1961 Temsilciler Meclisi Hakkında Bilgi

TBMM 1961 Temsilciler Meclisi

TBMM 1961 Temsilciler Meclisi
TBMM 1961 Temsilciler Meclisi

TBMM 1961 Temsilciler Meclisi Hakkında Video


TBMM 1961 Temsilciler Meclisi konusunu görüntülemektesiniz.
TBMM 1961 Temsilciler Meclisi nedir, TBMM 1961 Temsilciler Meclisi kimdir, TBMM 1961 Temsilciler Meclisi açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video