Tarikat


Tarikat (Arapça: طريقة‎, tarîka), veya Tarik kelimesi "yol" anlamına gelir, "Allah’a ulaştıran yol" mânâsında kullanılmaktadır. Tarikatlar Selçuklu ve Osmanlı Türkiyesi’ne özgün düşünce ve inanç hareketleri olarak değerlendirilmektedir. Esasta tarikatların menşei Hicri V./Miladi XI. asırda Abdülkâdir Geylânî’nin yolundan gidenler tarafından oluşturulan Kadiri Tarikatıdır. Ebû Sâlih Muhyiddîn Abdülkâdir Geylânî, neseben hem Hasanî ve hem de Hüseynîdir. Hz. Abdulkadir Geylânî’nin soyundan gelen evlad ve torunları da yaşadıkları muhitlerde “Şerîf”, “Şurefâ”, “Seyyid” olarak anılmışlardır.

Tarikat, Allah'a ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri. İslamiyet'te, İslamiyet'in kalbi boyutu üzerinde duran ve "kalbin fıkhı" diye nitelenen tasavvuf öğretisinin uygulandığı düzenli kurumsal yapılar olarak tarif edilir.

Konu başlıkları

 • 1 Tarîk
 • 2 Tarikat
 • 3 Türkiye'de tarikatlar
 • 4 Dört ruhî durakta "Tarikat"
 • 5 Ayrıca bakınız
 • 6 Dış okumalar
 • 7 Kaynakça

Tarîk

Ana maddeler: Keşf, İlham, Seyru Süluk, İhsan, ve Tarikat Kapısı

Tarîk Arapça'da "yol" demektir. Tarîkat ise bu kelimenin çoğuludur ve "yollar" manasına gelir. Mezhep kelimesi "Zehebe" (Gitmek) fiilinden türemiş olup anlam olarak benzemektedir. Tarikat tasavvuf için yol, mezhep ise şeriat için yol demektir. Tarikat keşfe ve ilhama dayanırken, mezhepler ise "nakle" (Kutsal kitaplar ve peygamberler) dayanır.

Ayrıca bakınız: Mezheb, Şeriat, Kutsal kitaplar, Peygamberler ile Sufizm

Tarikat

Tarikler (Tarikat) de "Mürşit" denilen mânevî önderler eşliğinde tasavvuf öğretisini uygulamaya istek duyan kişilere (talip) yolun esasları hakkında teorik ve pratik bilgi verilir. Yola giren kimseler (mürid) ve yolda ilerleyenler (salik) tasavvuf öğretisinin esaslarını yaptıkları pratiklerle (zikir, tefekkür, rabıta, murakabe, nafile ibadetler vs.) kendi derunlarında keşf ederler.

Türkiye'de tarikatlar

Türkiye'de çeşitli halk sınıfları ve tipleri arasında farklı sufi tarikatları gelişmiştir. Örneğin, Bektaşi tarikatı daha çok köylülere ve askerlere hitap ederken, Nakşibendi tarikatı, ilahiyatçı ve bilim adamlarını; Mevlevi tarikatı, müziği ve şiirleriyle sanatsal eğilime sahip olanları; Halveti tarikatı ise sultanlar, generaller, önemli hükümet adamları ve yöneticileri içinde barındırmıştır.

Dört ruhî durakta "Tarikat"

Ana maddeler: Şeriat, Tarikat Kapısı, Hakikat Kapısı, Marifet Kapısı, ve Marifetullah Dört durakta tasavvuf. Birinci Durak: Şeriat; İkinci Durak: Tarikat Kapısı'ndan geçilerek içine girilen "Tarikat"; Üçüncü Durak: Hakikat Kapısı'ndan geçilerek varılan "Hakikat"; Dördüncü durak olan ve görünemeyen ama sadece tasavvur edilmesi mümkün olan Gnostisizm ise ancak Mârifet Kapısı'ndan geçilerek erişilebilir ve Hakikat'in tam merkezinde yer alır. Tasavvufta Dört Durağında da Öz/Cevheri'ni teşkil eden bu nokta Mârifetullâh (İrfân/Gnosis) olarak adlandırılmaktadır.

Ayrıca bakınız

 • Adâvv’îyye
 • Ahilik
 • Alevîlik
 • Âli’îyye
 • Babâîlik
 • Bâbîlik
 • Bahâîlik
 • Barak’îyyûn
 • Bâtınîlik
 • Bayramiyye
 • Bektaşîlik
 • Câferîlik
 • Celâl’îyye
 • Celvetilik
 • Cerrahilik
 • Çınarcılık
 • Davudî İsmailîlik
 • Dürzîlik
 • Ekberilik
 • Galibilik
 • Gümüşhanev’îyye
 • Halidiye
 • Halvetiyye
 • Harabât’îyye
 • Haydarîlik
 • Hurûfîlik
 • Işıkçılık
 • İmam (İslâm)
 • İmamet
 • İmamiye
 • İsmailîlik
 • İsnaaşeriyye
 • Kadiriye
 • Kalenderîlik
 • Karmatîlik
 • Keysanîlik
 • Kızılbaşlık
 • Melamilik
 • Mevlevîlik
 • Mustâlîlik
 • Nakşibendîlik
 • Nimetullahi Tarikatı
 • Nizarî İsmailîlik
 • Nûrbakşîlik
 • Nusayrîlik
 • Onikicilik
 • On İki İmam
 • Rufâîlik
 • Sabbahiyye
 • Safevîyye
 • Sühreverdiyye
 • Sünnilik
 • Üveys’îyye
 • Vefâîlik
 • Yarsanilik
 • Yesevîlik
 • Zahid’îyye
 • Zeydîlik

Dış okumalar

 • İslam, Tasavvuf ve Tarikatlar, Prof. Ahmet Yaşar Ocaktan

Kaynakça

 1. ^ TDK Sözlük, tarîkat
 2. ^ Prof. Dr. Robert Frager, Kalp, Nefs, Ruh Sayfa 40


Tarikat Hakkında Bilgi

Tarikat

Tarikat
Tarikat

Tarikat Hakkında Video


Tarikat konusunu görüntülemektesiniz.
Tarikat nedir, Tarikat kimdir, Tarikat açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru