Tanzimat Fermanı


Anayasa Mahkemesi  · Yargı teşkilatı


Tanzimât ( تنظيمات ) Fermânı, Gülhane Hatt-ı Şerif-î 3 Kasım 1839'da okunan Tanzimat Fermânı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır. Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerif-î (Padişah Yazısı) veya Tanzimât-ı Hayriye (Hayırlı Düzenlemeler) olarak da anılır. Bu fermânla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir.

Konu başlıkları

 • 1 Fermanda yer alan genel konular
 • 2 İlân nedenleri
 • 3 Ayrıca bakınız
 • 4 Dış bağlantı

Fermanda yer alan genel konular

 • Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,
 • Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek (Hukuk devleti özelliğini yansıtır),
 • Vergide adalet,
 • Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,
 • Rüşvetin ortadan kaldırılması,
 • Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)

Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine ön ayak olmuştur. Tanzimat Fermânı'nın okunmasından I. Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen dönem, Osmanlı tarihinde Tanzimat Dönemi (3 Kasım 1839 - 22 Kasım 1876) olarak anılır.

İlân nedenleri

 • Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almak
 • Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek
 • Fransız İhtilali'nin milliyetçilik etkisini azaltmak
 • Gayrimüslimleri devlete bağlamak

Ayrıca bakınız

 • Tanzimât Dönemi (3 Kasım 1839 - 22 Kasım 1876)
 • Islâhat Fermânı (Hatt-ı Hümâyûn, ‏18 Şubat 1856)
 • Osmanlı Devleti Tarihi Zaman Çizelgesi

Dış bağlantı


Çokdilli Vikikaynak'ta
Tanzimat Fermanı
metnini Osmanlıca harflerle okuyabilirsiniz.
 • Tanzimat'ın Türk Modernleşmesindeki Yeri


Tanzimat Fermanı Hakkında Bilgi

Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı Hakkında Video


Tanzimat Fermanı konusunu görüntülemektesiniz.
Tanzimat Fermanı nedir, Tanzimat Fermanı kimdir, Tanzimat Fermanı açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video