Thu . 19 Jan 2019

Tahir Musa Ceylan

tahir musa ceylan ertem, tahir musa ceylan koynat
Tahir Musa Ceylan (d. 1956, Çanakkale) şair, romancı, düşünür. Sanat hayatının ilk döneminde fotoğraf sergileri açmış olmakla birlikte, daha çok fotoğraf estetiği ve tarihi üzerine yazılarıyla tanınmış, 1988 yılında Fotoğraf Estetik ve Görüntü Üzerine Denemeler isimli ilk kitabı çıkmış, 80'li yıllarda in vivo isimli edebiyat/felsefe dergisini yayımlamış ve İstanbul Tabip Odası Bülteni’nin sanat sayfalarını düzenlemiştir.

Konu başlıkları

 • 1 Şairliği
 • 2 Romancılığı
 • 3 Düşünürlüğü
 • 4 Yapıtları
 • 5 Dış bağlantılar
 • 6 Kaynakça
 • 7 Notlar

Şairliği

İlki 1986 da Sanat Olayı'nda, sonraki şiirleri Hürriyet Gösteri, Düşün, Edebiyat ve Eleştiri, Ünlem, İle, Akatalpa, Hayal dergilerinde yayımlanmış, 1988 yılında Depresyonun Şiiri adıyla ilk şiir kitabı basılmıştır. 80'li yılların şairlerindendir, ruhu öne alan, çağrışımlara yaslanan, dizelerde değil, bütünde anlam doğuran, imgeci, yoğun, dramatik bir şiir anlayışı vardır.

Romancılığı

2005 yılında basılan ilk romanı İçi Yoksul yetmişli yılların sonunda Çanakkale'nin Yenice kasabasından öğrenim görmeye geldiği Ankara'da kültür şoku ve duygusal travmalar yaşayan bir gencin iç dünyasını ele alır. 2008 yılında yayımlanan Kestane Kıranında Kadınlar romanında ise 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın başlarında Mavruz isimli kurgusal bir köyde bir kadın ana karakter üzerinden sürekli olumsuzluklarla boğuşan bir ailenin hayata tutunma mücadelesi, arka planda da köyün hikâyesi anlatılmaktadır. Yerel bir dil kullanılan romandaki bazı karakterler ve köyde meydana gelen felaketler yazarın doğum yeri olan Nevruz köyündeki yaşanmışlıklardan esinlenmiştir. Sonraki romanları Yarım Adamın Aşkları(2009), Elli Yıl Sonra Kül(2010) ve Bir Zamanlar Bakırköy(2011) şeklinde sıralanır.
Edebi üslup olarak yazar, dil ve kurguyu bütünler, zaman zaman şiir diliyle nesir dili ayrımını ortadan kaldırır, anlatımın gücünü arttırmak için sayısız metafor kullanır. Romanlarında ana öykü tek başına ilerlemez, çok sayıda yan öykü zaman zaman merkeze alınarak ana öyküyü taşır. Akışta şaşırtıcı karakterler aniden ortaya çıkarak farklı hayatları öykünün içine alır. Ana öykü, kesintisiz ve tekdüze değil, çeşitlenerek ancak bölünmeden ilerler. Ayrıntılar dört bir yana dağılsa bile bir kopukluk duygusu hissedilmez ve anlatı epik dilden ayrılmaz. Bazı yapıtları edebiyat seçkilerinde yer almıştır Romancılığında, coşkulu bir özgürlükle rafine bir kulvarda ürettiği söylenmiştir..

Düşünürlüğü

25 yıla yakın bir süredir Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi Aylak Bilgi Köşesi'nde nöro-psiko-felsefe içerikli denemeleri yayımlanan yazarın bu yazıları Aylak Bilgi, Aylak Yazılar, Aylak Düşünceler ve Aylak Fikirler isimleriyle kitaplaştırılmıştır. Bilgiye dayalı mantıkçı bir felsefenin izini süren Ceylan, Jung'un kollektif bilinçaltı düşüncesinin üzerine oturttuğu ve bütün insan türünün tek bir benliği olduğunu varsayan ortak benlik kavramını geliştirmeye çalışmaktadır. Buna göre insanın ortak yapısı olan DNA sahici olandır. İnsan sahici olanın yeryüzündeki işleme şeklidir, o nedenle de geçici bir bileşimdir, dünyanın o günkü koşullarında, o günün malzemesinden üretilmiş gündelik bir aracıdır. Sahici ve temel yapının içgörü yoluyla kendi benliğiyle ilgili oluşturduğu kurgu ortak benliktir. Ortak benlik yeryüzüne çıktığı andan itibaren deneyüstü ve öznel yapısını nesnel hale dönüştürür.
Yeryüzündeki macera bir "dışlaşma" işleminden ibarettir.
İnsanlar arasında ortak benlik kaynaklı bir bağ vardır. Kant’ın usa verdiği deneyüstü bilgi çıkarma işi ortak benlikte kodlu, önceki kuşakların ürettiği ve aşama aşama ortak canlıya eklediği bir kapasitedir. O nedenle bilgi, önceki kuşaklarda deneyden çıkmış, ama şimdiki kuşakların kullanımında deneyüstü olmuştur.

Yapıtları

 • Fotoğraf Estetik ve Görüntü Üzerine Denemeler (1988) - İFSAK Yayınları - Estetik
 • Depresyonun Şiiri (1988) - Tule Yayıncılık - Şiir
 • Depresyonun Şiiri(Yeni şiirlerle ikinci baskı) (2004) - 6 45 Yayınevi - Şiir - ISBN 979-975-8467-98-2
 • Aylak Bilgi-I (2002) - Çelikkol Yayıncılık - Psiko-felsefe
 • Aylak Bilgi-II (2005) - Bileşim - Psiko-felsefe - ISBN 975-6410-62-0
 • İçi Yoksul (2005) - Merkez Kitaplar - Roman - ISBN 975-9174-13-8
 • Aylak Yazılar, (2006) - Çatı Kitapları - Psiko-felsefe - ISBN 975-8845-01-2
 • Aylak Düşünceler (2007) - Erko Yayıncılık - Psiko-felsefe - ISBN 978-9944-338-56-1
 • Kestane Kıranında Kadınlar (2008) - Kanat Kitap - Roman - ISBN 978-975-8859-81-8
 • Yarım Adamın Aşkları (2009) - Kanat Kitap - Roman - ISBN 978-605-4244-09-6
 • Elli Yıl Sonra Kül (2010) - Kanat Kitap - Roman - ISBN 978-605-4244-11-9
 • Aylak Fikirler (2010) - Arcan Yayıncılık - Psiko-felsefe - ISBN 978-6054168088
 • Bir Zamanlar Bakırköy (2011) - Ayrıntı Yayınları - Roman - ISBN 978-9755396439
 • Ortak Benlik (2012) - Ayrıntı Yayınları, Nörofelsefi Temellendirme
 • Nesne Benliği (2013) - Ayrıntı Yayınları - Psikofelsefi Bütünleştirme
 • Aşka İnanası Geliyor (2013) -Dönence- Şiir

Dış bağlantılar

 • Kanat Kitap Yazar hakkında kısa bilgi.
 • Radikal Gazetesi Kitap Eki Senem Kale’nin "İçi Yoksul" romanıyla ilgili olarak yazdığı yazı
 • PİCUS Dergisi "İçi Yoksul" romanıyla ilgili olarak yazarın verdiği röportaj.
 • Sabah Gazetesi Kitap Eki "İçi Yoksul" romanıyla ilgili olarak yazarın verdiği röportaj
 • Edebiyatokyanus Duygu Yılmaz Okutan'ın "İçi Yoksul" romanıyla ilgili olarak yazarla yaptığı söyleşi
 • Yeni Aktüel "Kestane Kıranında Kadınlar" romanıyla ilgili olarak yazılan yazı
 • Radikal Gazetesi Kitap Eki A. Ömer Türkeş’in "Kestane Kıranında Kadınlar" romanıyla ilgili olarak yazdığı yazı
 • Scribd Süleyman Doğru'nun "Kestane Kıranında Kadınlar" romanıyla ilgili olarak yazdığı yazı
 • Digiturk dergisi Beril Yalçın'ın "Kestane Kıranında Kadınlar" romanıyla ilgili olarak yazarla yaptığı röportaj.
 • Birgün Gazetesi Kitap Eki "Kestane Kıranında Kadınlar romanıyla ilgili olarak yazarın verdiği röportaj.
 • Akşam Gazetesi Kitap Eki "Kestane Kıranında Kadınlar romanıyla ilgili olarak yazarın verdiği röportaj.
 • Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yusuf Alper'in "Yarım Adam'ın Aşkları" romanı ile ilgili olarak yazdığı yazı
 • Radikal Gazetesi Kitap Eki A. Ömer Türkeş'in "Elli Yıl Sonra Kül" romanıyla ilgili olarak yazdığı yazı.
 • Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yücel Bektaşoğlu'nun "Elli Yıl Sonra Kül" romanı ile ilgili olarak yazdığı yazı
 • Sabit Fikir Güncel Edebiyat Cengiz Alkan'ın "Fikrin Flâneur Halleri" Başlıklı Yazısı
 • Radikal Gazetesi Kitap Eki Abidin Parıltı'nın "Bir Zamanlar Bakırköy" romanı için yazdığı yazı
 • Sabit Fikir Güncel Edebiyat A. Ömer Türkeş'in "Bakırköyün Sakinleri" başlığıyla "Bir Zamanlar Bakırköy" romanı için yazdığı yazı
 • Google Dökümanlar Toplu eleştiriler
 • Google Dökümanlar Tahir M. Ceylan - Son Yazılar
 • (İngilizce) Google Documents "Tahir Musa Ceylan's Thought"
 • (İngilizce) Google Documents "Tahir Musa Ceylan's Quotes"

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları :

   

Vikisöz'de Tahir Musa Ceylan ile ilgili alıntılar bulunmaktadır.


Kaynakça

 1. ^ Ceylan TM, Benlik oluşumunda nörofelsefi temellendirme, Başka, 2011 Sayı 7, 276-313.
 2. ^ Ceylan ME, Externalization: Neuropsychoanalytic Basis of the Self, RCHP, 2010;4(1-2):37-56
 3. ^ Ceylan ME, Externalization: Neuropsychoanalytic Basis of the Self, RCHP, 2010;4(1-2):37-56
 4. ^ Ceylan ME, Maner F, Substitution of Instinct , Anatolian Journal of Psychiatry 2012;13:89-90
 5. ^ http://www.kanatkitap.com/index.php?option=com_kanat&func=detail&Itemid=33&id=79
 6. ^ A. Ömer Türkeş. Tam da Hayat Gibi, Radikal Kitap, sayı 50 sayfa 4-5 2010
 7. ^ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CQ7yC_7it_EJ:www.kitapturk.com/books/Kitap/72653/Hayatin_Seyri.htm+hayat%C4%B1n+seyri&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
 8. ^ http://www.insanokur.org/?p=14281
 9. ^ http://www.uludagsozluk.com/k/cumhuriyet-bilim-teknoloji/
 10. ^ http://016e75b.netsolhost.com/ozgecmis_yeni.htm
 11. ^ Tahir M. Ceylan, Aylak Fikirler Arcan Prodüksiyon İstanbul 2010
 12. ^ http://016e75b.netsolhost.com/koseyazilar/tmc_thoughts.html
 13. ^ https://docs.google.com/document/pub?id=1RF7j539omZJ21MBxjCj6x6DlzIYHgXhGkZtzuUe3TTI

Notlar

tahir musa ceylan ertem, tahir musa ceylan hayvan, tahir musa ceylan jones, tahir musa ceylan koynat


Tahir Musa Ceylan Hakkında Bilgi

Tahir Musa Ceylan


 • user icon

  Tahir Musa Ceylan beatiful post thanks!

  29.10.2014


Tahir Musa Ceylan
Tahir Musa Ceylan
Tahir Musa Ceylan konusunu görüntülemektesiniz.
Tahir Musa Ceylan nedir, Tahir Musa Ceylan kimdir, Tahir Musa Ceylan açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Rastgele Yazılar

Galatasaray (erkek voleybol takımı)

Galatasaray (erkek voleybol takımı)

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, (Şimdiki adı: Galatasaray FXTCR Erkek Voleybol Takımı) Galatasara...
Hicaz Kolordusu (Osmanlı)

Hicaz Kolordusu (Osmanlı)

Hicaz Kolordusu veya Hicaz Grubu, Osmanlı İmparatorluğu tarafından I. Dünya Savaşı sırasında kurulmu...
Göllü, Artuklu

Göllü, Artuklu

Göllü, Mardin ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyümüz Mardin' in güneyinde 8 kilometre uzak...
Macera Kadını

Macera Kadını

Macera Kadını, Bülent Oran'ın senaryosunu yazdığı, Arşavir Alyanak'ın yönettiği 1964 yapımı Türk fil...