Wed . 20 Jun 2020
RU | UK | KK | BE | EN |

Süleyman Uludağ

süleyman uludağ üniversitesi, süleyman uludağ turizm
Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü
Bursa Yüksek İslam Enstitüsü

Uludağ Üniversitesi Aldığı ödüller Türkiye Yazarlar Birliği Ödülleri (1982, 2002, 2011)

Süleyman Uludağ (d. 1937, Akyazı köyü, Amasya), akademisyen, ilahiyatçı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Uzmanlık alanı olan tasavvuf tarihinin yanı sıra iktisattan siyaset bilimine ve toplum bilimine birçok alanda telif ve tercüme eserlerin ve makalelerin yazarıdır.

Konu başlıkları

 • 1 Eğitimi ve akademisyenliği
 • 2 Çalışmaları
  • 2.1 Çeviri eserler
  • 2.2 Telif eserler
  • 2.3 Ders kitapları
  • 2.4 Makale ve ansiklopedi maddeleri
 • 3 Ödülleri
 • 4 Öğrencileri
 • 5 Kaynakça
 • 6 Dış bağlantılar

Eğitimi ve akademisyenliği

Çorum İmam-Hatip Okulu'nu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Kastamonu İmam-Hatip Okulu'nda üç yıl görev yaptı. 1970'te Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde göreve başladı. 1975'te Bursa Yüksek İslam Enstitüsü'ne nakledildi. Halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalında çalışmaktadır. Kuruluşundan itibaren TDV İslâm Ansiklopedisi'nde madde yazarlığı yapmaktadır.

Çalışmaları

Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar'a yaptığı seyahat izlenimlerini 2002'de İran'a ve Turan'a Seyahat adıyla kitaplaştırmıştır. Batum göçmeni bir aileden gelmesi itibarıyla Sovyetler'in çöküşünün ardından bu bölgenin dînî uyanışına katkıda bulunmaya çalışmıştır. Kendi düşünce hayatında önemli bir yer tutan İbn Haldun'dan yaptığı Mukaddime çevirisi Süleyman Uludağ'ın Türkçe'ye kazandırdığı önemli eserlerdendir.

Çeviri eserler

 • Kuşeyrî Risalesi
 • Keşfü'l-Mahcûb/Hakikat Bilgisi,, Hucvîrî)
 • ''Mukaddime'' I-II, (İbn Haldun)
 • Taarruf/Doğuş Devrinde Tasavvuf, (Kelabazi)
 • Tezkiretü'l-Evliyâ, (Feridüddin Attar)
 • Şifâü's-Sâil/Tasavvufun Mahiyeti
 • Faysalü't-Tefrika/İslâm'da Müsamaha
 • Esrâru't-Tevhîd/Tevhidin Sırları
 • İbn Haldun Üzerine Araştırmalar, (Satı Husrı)
 • Kelâm İlmi ve İslâm Akâidi
 • Felsefe-Din İlişkileri, (İbni Rüşd)
 • Evliyâ Menkıbeleri, (M. Kara ile ortak)
 • İslâm'da Tenkit ve Tartışma Usulü, (M. Kara ile ortak)

Telif eserler

 • İslâm'da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış
 • İslâm-Siyaset İlişkileri
 • İslâm Düşüncesinin Yapısı
 • İslâm'da Emir ve Yasakların Hikmetleri
 • İslâm Açısından Müzik ve Sema
 • İslâm'da Mürşid ve İrşad Faaliyeti
 • İslâm'da İnanç Konuları ve İtikadî Mezhepler
 • İbni Arabi
 • Bayezid Bistâmî
 • Fahreddin Râzî
 • İbn Haldun
 • Tasavvuf ve Tarihi, (S. Eraydın, M. Demirci, K. Yaylalı ile ortak)
 • Tasavvuf Terimleri Sözlüğü
 • Sûfî Gözüyle Kadın
 • Tasavvuf ve İnsan
 • Dört Kapı, Kırk Eşik
 • İran'a ve Turan'a Seyahat
 • Tasavvuf Kültüründe Keşif ve Keramet

Ders kitapları

 • Kelâm Dersleri, 1969
 • Akâid ve Kelâm, 1981 (Fuat Kavukçu ile ortak)
 • İslâm'da İnanç Konuları ve İtikadî Mezhepler, 1992

Makale ve ansiklopedi maddeleri

 • "Kâşânî", "Gazâlî", "Hallâc-ı Mansûr", "Kuşeyrî", "Hucvirî" maddeleri, TDV İslam Ansiklopedisi
 • "İbn Teymiye", İbn Teymiye Külliyâtı, c. I, 1986
 • "İbn Teymiye'de Mantık Meselesi", İslâmî Araştırmalar, 1987-4
 • "Tasavvuf Karşıtı Akımlar ve İbn Teymiye'nin Tasavvuf Felsefesi", İslâmiyât, 1999-3.

Bunların dışında Nesil, Hareket, Dergâh, İslamiyât, İslâmî Araştırmalar, Köprü, Rahle, Türkiye Günlüğü, Yeni Dünya, Keşkül dergilerinde ve Milliyet gazetesinde makaleleri ve yazıları yayınlanmıştır.

Ödülleri

 1. Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülü, Çeviri dalında, İbn Haldun'dan yaptığı Mukaddime çevirisiyle, 1982.
 2. Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülü, Gezi dalında, İran'a ve Turan'a Seyahat kitabıyla, 2002.
 3. Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülü, Nuri Pakdil ve Ahmet Yaşar Ocak'la beraber, 2011.

Öğrencileri

Yetiştirdiği öğrencilerden Prof. Dr. Mustafa Kara özellikle tasavvuf tarihi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Kaynakça

 1. ^ Kuşeyrî Risalesi, Dergah Yay., İstanbul, 2009
 2. ^ Keşfü'l-Mahcûb, Dergah Yay., İstanbul, 1996
 3. ^ Mukaddime, Dergah Yay., İstanbul, 2004
 4. ^ Doğuş Devrinde Tasavvuf, Dergah Yay., İstanbul, 1992
 5. ^ Tezkiretü'l-Evliyâ, Mavi Yay., İstanbul, 2002
 6. ^ İbn Haldun Üzerine Araştırmalar, Dergah Yay., İstanbul, 2001
 7. ^ Evliyâ Menkıbeleri,Pinhan Yay., İstanbul, 2011
 8. ^ İslam'da Tenkit ve Tartışma Usulü, Marifet Yay., İstanbul, 2001
 9. ^ İslam'da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış, Dergah Yay., 1998
 10. ^ İslam-Siyaset İlişkileri, Dergah Yay., İstanbul, 1998
 11. ^ İslam Düşüncesinin Yapısı, Dergah Yay., İstanbul, 1994
 12. ^ İslam Açısından Müzik ve Sema, Kabalcı Yay., İstanbul, 2005
 13. ^ İslam'da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhepler, Marifet Yay., İstanbul, 2002
 14. ^ İbn Haldun, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1993
 15. ^ Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay., İstanbul, 2002
 16. ^ Sufi Gözüyle Kadın, İnsan Yay., İstanbul, 1998
 17. ^ Dört Kapı, Kırk Eşik, Dergah Yay., İstanbul, 2009
 18. ^ İran'a ve Turan'a Seyahat, Dergah Yay., İstanbul, 2002
 19. ^ Tasavvuf Kültüründe Keşif ve Keramet, Sufi Kitap, İstanbul, 2008
 20. ^ Türkiye Yazarlar Birliği resmi sitesi, 24 Nisan 2012 tarihinde erişilmiştir
 21. ^ Türkiye Yazarlar Birliği resmi sitesi, 24 Nisan 2012 tarihinde erişilmiştir
 22. ^ Türkiye Yazarlar Birliği resmi sitesi, 24 Nisan 2012 tarihinde erişilmiştir

Dış bağlantılar

 • http://suleymanuludag.com/index.html

süleyman uludağ otomasyon, süleyman uludağ otomasyon, süleyman uludağ otomasyon, süleyman uludağ sözlük, süleyman uludağ sözlük, süleyman uludağ sözlük, süleyman uludağ turizm, süleyman uludağ turizm, süleyman uludağ turizm, süleyman uludağ üniversitesi, süleyman uludağ üniversitesi, süleyman uludağ üniversitesi


Süleyman Uludağ Hakkında Bilgi

Süleyman Uludağ


 • user icon

  Süleyman Uludağ beatiful post thanks!

  29.10.2014


Süleyman Uludağ
Süleyman Uludağ
Süleyman Uludağ konusunu görüntülemektesiniz.
Süleyman Uludağ nedir, Süleyman Uludağ kimdir, Süleyman Uludağ açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Rastgele Yazılar

Andreja Pejić

Andreja Pejić

Andreja Pejić Sırp Kiril alfabesinde Андреј Пејић, "Andreya Peyiç"1 şeklinde okunur; d 28 Ağustos 19...
Coca-Cola Orange

Coca-Cola Orange

Coca-Cola Orange, sınırlı bir süre satışa çıkarılmış olan ve portakalla tatlandırılmış bir Coca-Cola...
Gökçetevek, Silvan

Gökçetevek, Silvan

Gökçetevek, Diyarbakır ilinin Silvan ilçesine bağlı bir köydür. Köyün iklimi, karasal iklimi etki al...
Furkan Baştan

Furkan Baştan

Furkan İlker Baştan (d. 14 Eylül 1982, Samsun, Türkiye) Türk futbolcu. Kariyeri 25 Mayıs 1981’de Sa...