Sadullah Paşa


Sadullah Paşa (Osmanlıca: سعد الله پاشا) (d. 1838 - ö. 1891) Ticaret ve Ziraat Nazırlığı görevinde bulunmuş, Tanzimat Döneminin önde gelen Osmanlı devlet adamlarındandır.

Konu başlıkları

  • 1 Hayatı
  • 2 Eserleri
  • 3 Kaynaklar
  • 4 Dış bağlantılar

Hayatı

Sadullah Paşa 1838 yılında Erzurum'da doğdu. Babası Esad Muhlis Paşa'dır. İlk öğretimini bitirdikten sonra özel olarak Arapça, Farsça ve Fransızca dillerini öğrendi. Fransız ve Doğu edebiyatları üzerine de özel dersler aldı.

1853 yılında devlet hizmetine girdi. Önce "Maliye Varidat Kalemi"nde çalıştı. 1856 yılında Babıali Tercüme Odası'nda görev aldı. 1866'da "Mezahib Kalemi"ne tayin edildi. 1868'de "Şuray-ı Devlet Maarif Dairesi Başmuavini" yapıldı. 1869'da ise "Şuray-ı Devlet" üyeliğine geçirildi. 1870'de ise "Şuray-ı Devlet Baş Katibi" yapıldı. 1871'de "Matbuat Müdürlüğü" üzerinde olarak "Divan-ı Humayun Tercümanlığı"'na geçirildi.[1]

1874'de "Defter-i Hakani" Nazırlığı görevi verildi. 4 Nisan 1876 - 30 Mayıs 1876 tarihleri arasında Ticaret ve Ziraat Nazırı olarak görev yaptı. Daha sonra da V. Murat'ın "Mabeyn Başkatibi" oldu. II. Abdülhamit'in tahta çıkması üzerine Bulgar isyanlarını araştırmak üzere Filibe'ye gönderilen komisyona başkanlık yapmakla görevlendirildi. [1]

Daha sonra 1877'de Berlin Büyükelçisi oldu. Berlin'deyken Ayastefanos Antlaşması ve Berlin Kongresi'nin müzakerelerine katıldı. 1881'de kendine vezirlik payesi verildi. 1882'de Viyana Büyükelçisi olarak tayin edildi ve bu görevde 9 yıl kaldı. 1891 yılında Osmanlı Devleti'nin büyükelçisi olarak Viyana'da hizmet vermekteyken, Avrupa devletleri ile kendi ülkesini kıyaslama imkanı buldu. Bu kıyaslama sonucunda vatanındaki cehalet ve geri kalmışlığın onu bunalıma sokmasıyla, intihar ederek kendi yaşamına son verdi.

Cenazesi İstanbul'a getirilerek II. Mahmut Türbesi avlusuna defnedilmiştir.


Eserleri

İstanbul'da Sadullah Paşa'ya ait olan Sadullah Paşa Yalısı Boğaziçinin en gözde yalılarından biridir.

Sadullah Paşa edebiyatla da uğraşmıştır. Şair olarak Alphonse de Lamartine'in şiirlerini Türkçeye çevirmiş ve bunlardan "Göl" adlı eser edebi çevirilerden en başarılarından olduğu belirtilmiştir. İki şiiri de basılmıştır. Ayrıca bazı nazım eserleri de vardır.[1]

Kaynaklar

  1. ^ a b c Akyüz, Kenan (1953) Batı Tesirinde Türk Șıırı Antolojisi', İstanbul:İnkılap Kitabevi (4.basım) say.27-75>

Dış bağlantılar

  • Akyüz, Kenan (1953) Batı Tesirinde Türk Șiiri Antolojisi', İstanbul:İnkilap Kitabevi (4.baskı 1982) say.27-75
  • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1950), "Viyana Büyükelçisi Vezir Sadullah Paşa'nın İntiharına Dair", Belleten 1950 say.410-479 TDK.
  • Ebuziya Tevfik (1913) "Numune-yi Edebiyat-i Osmaniye, Istanbul (Osmanlıca)
Sadullah Paşa Hakkında Bilgi

Sadullah Paşa

Sadullah Paşa
Sadullah Paşa

Sadullah Paşa Hakkında Video


Sadullah Paşa konusunu görüntülemektesiniz.
Sadullah Paşa nedir, Sadullah Paşa kimdir, Sadullah Paşa açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video