Ruhban sınıfı


Ruhban sınıfı, başta Hıristiyanlık olmak üzere belirli bir din bünyesinde din adamlığını meslek olarak icra eden tüm kişiler. Aslen Hıristiyanlık terminolojisine ait olan ruhban sınıfı kavramı zaman zaman diğer dinler için de kullanılır. [1][2]

Konu başlıkları

 • 1 Kökenbilim
 • 2 Tarihçe
 • 3 Ruhban sınıfının özellikleri
 • 4 Ayrıca bakınız
 • 5 Kaynakça

Kökenbilim

Ruhban, insanlardan uzaklaşıp riyazata çekilerek dünya zevklerini terkeden ve kendini aşırı bir şekilde ibadete veren kişiler anlamına gelir. Rahip kelimesi ve ruhban kelimesi Arapça aynı kökten gelen sözcüklerdir. [3][4]

Tarihçe

İsa'nın ölümünden sonra [5], gördükleri baskı ve zulüm sebebiyle bir kısım Hristiyanlar toplumsal hayattan soyutlanarak, edindikleri özel mekanlara çekilmişler ve kendilerini ibadete adamışlardı. Bu uygulama zamanla, bir yaşayış biçimi olarak, Hristiyanlığın bünyesinde yerleşti.

Günümüzde mezhepler arası farklılıklar olmakla beraber ruhban sınıfının sadece küçük bir kısmı manastır hayatı sürmektedir.

Ruhban sınıfının özellikleri

 • Yalnız erkeklerden seçilir.[6]
 • Ruhban sınıfı, özel bir dini eğitimden geçer,
 • Özel giysileri vardır,
 • Dini törenleri yönetme ve dini metinleri yorumlama yetkisiyle donatılmıştır, bazı mezheplerde törenleri Latince, Yunanca gibi dini metinlerin en eski çevirilerindeki dilleri ile icra eder.
 • 'Din adamlığını' bir 'meslek' olarak seçmiştir, kendisini, hayatı boyunca bu işe adamıştır, geçimini bu işten sağlar,
 • Hiyerarşik bir yapı içinde yer alır, bu yapıya aykırı davranırsa yaptırımlarla karşılaşabilir,
 • Dini yorumlarda, toplumsal ve siyasal konularda, meslek arkadaşlarıyla ve hiyerarşik örgüt yapısıyla tam bir dayanışma içinde olacağı beklentisi vardır. [1]

Ayrıca bakınız

 • Diyakoz
 • Kardinal
 • Keşiş
 • Papaz
 • Piskopos

Kaynakça

 1. ^ a b Türker Alkan, Radikal Gazetesi, 14/11/2003
 2. ^ TDK sözlük, "ruhban sınıfı" maddesi
 3. ^ TDK Sözlük, ruhban maddesi
 4. ^ TDK Sözlük, rahip maddesi
 5. ^ Hristiyanlık'ta İsa'nın çarmıha gerildikten sonra dirildiğine, İslamiyet'te çarmıha gerilmeden tanrı katına çıkarıldığına inanılır
 6. ^ Katolik kilisesi din ve ahlak ilkeleri


Ruhban sınıfı Hakkında Bilgi

Ruhban sınıfı

Ruhban sınıfı
Ruhban sınıfı

Ruhban sınıfı Hakkında Video


Ruhban sınıfı konusunu görüntülemektesiniz.
Ruhban sınıfı nedir, Ruhban sınıfı kimdir, Ruhban sınıfı açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video