Агей (прарок)

Агей (іўр. חַגַּי, Хаггай - святочны) - адзін з апошніх прарокаў Старога Запавету. Ён стаў прарочыць ў 2-й год валадараньня Дарыя Гистаспа (520 да н. Э.). Тры галоўныя прароцтва Агея складаюць 10-ю кнігу 12-ці малых прарокаў (Трэ-асарыі). Гаворка яго накіраваны да сучасных яму юдэйскаму цара Зарававелю і першасьвятара Езусаў, якіх ён папракае ў бяздзейнасці і заахвочвае да аднаўлення работы па рэстаўрацыі Іерусалімскага храма, пабудова якога па паклёпам самаритян была прыпыненая папярэднікам Дарыя. Гаворка Агея не адрозніваецца вытанчанасцю склада; на ёй, наадварот, прыкметныя ўжо сляды заняпаду габрэйскай мовы, які пачаўся ў час знаходжання габрэяў у Вавілоніі. У гутарцы яго са святарамі (III, 12-13), якіх ён экзаменуе ў законоведении, прыкметныя нават першыя прыкметы таго спосабу выкладання, які дайшоў да росквіту пасля, у перыяд складання Мишны. Агей быў сучаснікам прарока Захара.
Звестак аб жыцці і дзейнасці прарока Агея - адзінага асобы гэтага імя вядомага з Бібліі, акрамя паведамляных кнігаю яго імя і што пацвярджаюцца сведчаннем 1-й кнігі Ездры 5,1; 6,14 пра выступ прарока Агея разам з прарокам Захарам з пропаведдзю аб аднаўленні работ па пабудове другога храма ў Ерусаліме, - біблейская пісьменнасць не захавала. Юдзейскае паданне называе (Baba Batra 15а) прарока Агея членам так званай Вялікай Сінагогі (Кенесет-Гаггедола) як да гэтай жа Вялікай сінагозе рабіны прылічвалі не толькі прарокаў Захара і Малахію, але і многіх іншых колькі-небудзь выбітных дзеячаў послепленной эпохі; як сябрам гэтай Вялікай Сінагогі прарокам Агея другі, Захара і Малахаў, у Талмудзе прыпісваецца складанне многіх правілаў і пастаноў рытуальнага ўласцівасці (Эрубин II, 1 Шекалим III, 1). Але супраць дакладнасці гэтага пасведчання кажа ўжо тое, што, па Юдэйскаму жа падання, Вялікая Сінагога была заснаваная толькі Ездры, (458 г. да Р. X.), такім чынам, праз толькі 62 гады па выступе Агея на прарочае служэнне (ок. 520 г.), а галоўнае - крайняя сумніўнасць, нават больш поўная недакладнасць самога існавання Вялікай Сінагогі. У старажытнай Хрысціянскай Царквы таксама не захавалася і не склалася цалкам ўстойлівага гледжанні на асобу прарока Агея. Па перадаванаму Псеўда-Епіфанаў, Псеўда-Дарафееў і Псеўда-Ісіхіем вядома, Агей яшчэ ў раннім юнацтве прыйшоў з Вавілона ў Юдэю, прарочыў аб вяртанні народа з палону бачыў збольшага аднаўленне храма і першы апеў там «алілуя»; памёр у Ерусаліме і пахаваны там жа паблізу ад магільняў святароў. Цяжка сказаць наколькі пэўныя гэтыя звесткі, але магчыма, што ў аснове іх ляжыць сапраўднае гістарычнае збожжа, тым больш, што якое змяшчае ўсе гэтыя звесткі складанне "De vita el morte prophetarum», як прызнаецца цяпер у навуцы першапачаткова напісана па-Габрэйску. Як малы, аднак, быў агульнапрынятым ў старажытнай Царквы выражаны тут погляд на час і абставіны прароцкага служэння Агея, відаць ужо з таго, што блажэнны Аўгустын (ennaratio in psalm CXLVII) лічыў, што прарокі Агей і Захар пачалі сваё прароцкае служэньне яшчэ ў Вавілоне, а яшчэ больш з таго, што, па сведчанні благаслаўлёнага Гераніма і св. Кірыла Александрыйскага, Арыген з яго паслядоўнікамі і некаторыя іншыя, на падставе Агг 1,13, лічылі Агея не чалавекам, а анёлам, падараванае богам для пропаведзі. У тлумачэнні на Агг 1,13 блажэнны Еранім піша: «Некаторыя думаюць, што Ян Хрысціцель, Малахія, імя якога значыць Анёл Госпада і Агей, кнігу якога мы цяпер маем у сваіх руках, былі анёламі, але па дазвалення і загадзе Божую прынялі чалавечыя цела і звярталіся сярод людзей »(Блажэннага Гераніма - у рускім перакладзе - Адна кніга тлумачэнняў на прарока Агея, да Паўла і Евстохии. тварыць. Частка XVI: с. 333). Гэта неудобоприемлемое меркаванне, якое выклікала абвяржэнне з боку благаслаўлёнага Гераніма і св. Кірыла Александрыйскага, магло ўзнікнуць, акрамя літаральнага разумення тэрміна Малея Гасподзь у Агг 1,13 - яшчэ з адсутнасці звычайнага ў прарокаў ўказанні імя бацькі прарока, а таксама з невядомасці ў народзе грабніцы прарока.
Падставы гэтыя, вядома, зусім недастатковыя, тым больш што ў цяперашні час імя бацькі прарока, быць можа ўжо вядома. Пры раскопках на плошчы Харам эс Шэрыф, перш занятай ерусалімскім храмам, была знойдзена старажытна-яўрэйская пячатку з выразанымі на ёй літарамі старажытна-яўрэйскага шрыфта з надпісам: «Агея, сына Шэванія». У ўвазе які знаходзіцца толькі ў прарока Агея, згадкі аб друку-пярсцёнку, носім мужчынамі не без падставы бачаць у гэтай друку менавіта друк прарока Агея, і мяркуюць, што ён мог згубіць яе менавіта паблізу храма, каля якога ён павінен быў знаходзіцца часта, так як зь вялікім цікавасцю сачыў за правільнасцю работ па пабудове храма (Праф. А. А. Олесницкий, Старазапаветны храм. с. 855).
Пры такой нястачы і сумніўнасць захаваных традыцыяй звестак пра асобу, жыццё і дзейнасць прарока Агея, гістарычнае збожжа можна ўгледжваць у паведамленнях Епіфанія, Дарафея, ісіхія, у аснове якіх ляжыць, па-відаць, старажытнае, першапачатковае габрэйскія паданне. У духу гэтага паданні і некаторыя новыя даследчыкі (напр. Рейсс) дапускаюць, што прарок Агей належаў да святога Лявіінаму калена і ў юным узросце вярнуўся з Вавілона. З апошнім не адпавядае і мае малую верагоднасць супрацьлеглае меркаванне іншых навукоўцаў (Евальда Корнилля і інш.), - якое абапіраецца на тлумачэнне Агг 2,3, - быццам прарок Агей належаў да ліку тых старцаў, якія бачылі яшчэ храм Саламонаў (пар. 1 Езд III : 12), і, такім чынам, на пачатку пабудовы храма меў, па меншай меры, 80 гадоў. Казанне Епіфанія Дарафея, у яго істотных рысах прайграваюць і нашы Пролог і Чэцці-Мінеі пад 16 снежня, калі святкуецца Праваслаўнаю Царквою памяць св. прарока Агея. У Чэцці-Минее св. Дзімітрыя Растоўскага пад 16 снежня чытаем пра прарока Аггее наступнае: «Гэты бяше ад роду Лявіінага, народжаны ў Вавілоне, у палоне, яшчэ млад прысутны прыйшоў ад Вавілона ў Ерусалім, і прароцтва са святым прарокам Захарам тридесят шэсць гадоў. Предвариша жа ўвасабленне Хрыстова за чатырыста і седмьдесят гадоў, і з'явы аб разбэшчванні Агей сьвяты пророчествова. І выглядзе збольшага выданне царкоўнае, Зарававелем абнаўляецца па вяртанні ад Вавілонскага палону. Умре жа і пахаваны бысть блізу трунаў герэйскі прыслаўную як што і той бе ад роду святарскага. Бяше жа лысіну і стары акруговая маючы броду і ладам сумленны, і ў добродетелех сведчыць. Любім жа бысть усімі і шануем, бо праславіцца і вялікі прарок: а імя яго тлумачыцца свята ці празднуяй ». Тут мала дакладныя храналагічныя даты як працягласці служэння прарока: па Бібліі дзейнасць яго працягвалася ўсяго некалькі месяцаў, - так і часу жыцця прарока па вызначаным сведчанні Бібліі ж, прароцкае пропаведзь Агея ставіцца да 2-га годзе валадараньня Дарыя, гэта значыць каля 520 да Р. X.; таксама можна сказаць і адносна указанняў пра знешні выгляд прарока. Што ж тычыцца, апушчанага тут, згадкі Епіфанія Дарафея пра тое, што прарок Агей першы апеў «алілуя» пры аднаўленні храма, то гэтая акалічнасць па ўсёй верагоднасці, стаіць у сувязі з якія знаходзяцца ў старажытных перакладах кнігі Псальмаў надпісаным некаторых псалмоў імёнамі прарокаў Агея і Захара : псалмоў 87, 145, 147, 148 па Септуагінты і слав., прычым тры апошнія псальма ў грэцкім тэксце надпісвае: Allhlouia Aggaiou kai Zacariou; роўным чынам імёны гэтых прарокаў стаяць па тэксце Вульгату ў псальмах 11, 145, 146 і ў Пешито - у псальмах 125-126. Але ўсе гэтыя надпісаным, у якіх звычайна і пастаянна злучаюцца два сучасных адзін аднаму прарока, кажуць, відавочна, не пра аўтарства гэтых прарокаў у адносінах да пералічаных псалмоў, а толькі пра час найбольшага, менавіта літургічнага іх ужывання, менавіта ў перыяд дзейнасці абодвух прарокаў названых у надпісаным.
Спасылкі
Агей // Праваслаўная энцыклапедыя
Крыніцы
Агей // Энцыклапедычны слоўнік Бракгаўза і Ефрона: у 86 т. (82 т. і 4 доп.). - СПб., 1890-1907.
Біблейскія прарокі
Ной
Ноах
Эвэр
Эвер
Валаам
Бильам
Ёў
Ийов

Абрагам
Абрагам
Сарра
Сара
Ісаак
Іцхак
Якаў
Яакаў

Майсей
Мошэ
Аарон
Аарон
Мірыям
Мирьям
Ісус Наваў
Йехошуа бін Нун
Фінээс
Пінхас
Дэвора
Двара
Ілій
Элі
Ганна
Ханна
Самуіл
Шмуэль

Давід
Давід
Саламон
Шлома

Гад
Гад
Натан
Натан
Ахія Сіламлянін
Ахія ха-Шылона
Вялікія прарокі:
Езэкііль
Йехезкеля
Ерамія
Йирмеяху
Ісая
Йешаяху
Данііл
Даніэль

Малыя прарокі:
Абакум
Хаваккук
Аўдзій
Авадыя
Агей
Хаггай
Амос
Амос
Захар
Зхарья
Ёіль
Ёэль
Ёна
Йона
Малахія
Малахію
Міхей
Михa
Навум
Наxум
Асія
Хошеа
Сафонія
Цфанья
Самэй
Шмая
Ільля
Элияху
Елісей
Элиша
Олдама
Хульда


Аггей (пророк)

Случайные Статьи

Красноярский край

Красноярский край

Красноярский край Флаг Герб Административный центр Красноярск Площадь 2-й ...
Ничего себе поездочка

Ничего себе поездочка

драма / триллер Режиссёр Джон Даль Продюсер Крис Мур Джей Джей Абрамс Автор сценария Клэ...
Павлов, Геннадий Иванович

Павлов, Геннадий Иванович

Геннадий Иванович Павлов Дата рождения: 27 апреля 1932(1932-04-27) Место рождения: ...
Социализм (фильм)

Социализм (фильм)

драма Режиссёр Жан-Люк Годар Продюсер Рут Вальдбургер Автор сценария Жан-Люк Годар В&...