Raistlin Majere


Raistlin Majere, Margaret Weis ve Tracy Hickman tarafından yaratılan Ejderha Mızrağı Destanı'ndaki ana karakterlerden birisidir.

Raistlin, Margaret Weis, Tracy Hickman ve arkadaşları bir frp oyunu oynamak üzere toplandıklarında Terry Phillips'e verilen karakterdir. Phillips'in Raistlin'i canlandırmadaki yeteneği herkesi şaşkına çevirir. Öyle ki Raistlin'i Ejderha Mızrağı dünyasına kazandıran ona hayat veren bir nevi Phillips olmuştur. Margaret Weis ise Raistlin'in en sevdiği karakter olduğunu söylemiştir. Tracy Hickman Ruhdöveni adlı kitabın önsözünde Margaret'in Raistlin'in sadece kendine ait olduğunu açıkça belirttiğini yazar. Raistlin'in karanlık ruhunu rahatlatabilen tek kişi Margaret'tir. Ejderha Mızrağı dünyasının büyücüsü belki de ikilinin yarattığı en gizemli ve derin karakterdir. Margaret Weis ise Raistlin hakkındaki ilk kitabı Ruhdöveni daha sonra ise Don Perrin ile yazdığı Silah kardeşliği adlı kitabıyla büyücünün hikâyesini ve ötesini en güzel şekilde anlatır.

Hikayeye kızıl cübbeli bir büyücü olarak dahil olmuştur.
Solace doğumlu Raistlin'in annesi Rosamund, babası Gilon Majere'dir. Caramon isimli bir ikiz kardeşi ve annesinin önceki ilişkisinden, Kitiara isimli üvey bir kızkardeşi vardır. Raistlin ve ikiz kardeşi Caramon, fiziksel olarak birbirlerinin zıttıdır. Raistlin doğumundan itibaren zayıf ve sağlıksız bir insan olmuştur. Ancak büyüye karşı yeteneği vardır ve kendini büyücü olarak geliştirmiştir.

Konu başlıkları

 • 1 Hayatı
  • 1.1 Paralı Askerlik Dönemi
 • 2 Ejderha Mızrağı Üçlemesinde Rolü
 • 3 Kayıp Tarihçeler Üçlemesindeki Rolü
 • 4 Efsaneler Üçlemesinde Rolü
 • 5 İkinci Nesil
 • 6 Yaz Alevi Ejderhalarında Rolü
 • 7 Ruhlar Üçlemesinde Rolü

Hayatı

Uyarı: Yazının devamı, eserin konusu hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir.

 • Doğumu

Rosamund ve Gilon'un çocuğu olan Raistlin, doğduğunda sağlıksız bir bebekti, ikiz kardeşi Caramon'un yaşaması ve onun ölmesi beklenirken, Rosamund'un önceki ilişkisinden olan Kitiara ona yardım etmiş ve yaşamasını sağlamıştı.

 • Çocukluğu ve Gençliği

Sağlıksız bedeni çocukluk ve gençliği süresince Raistlin'in, diğer çocuklarla oynaması ve yaşıtlarıyla anlaşmasını engellemiştir. Yaşıtları onu itip kakarken, ikiz kardeşi Caramon Raistlin'i koruması altına almış ve Raistlin buna ihtiyaç duyuyor olduğu için kardeşinden nefret etmiş, iyi niyeti, saflığı ve zeka seviyesi nedeniyle onu kendisinden aşağı görmüştür.
Ablası Kitiara ve güçlü ikizi Caramon kendilerini kılıç oyunlarında geliştirirken yaşıtlarıyla da ilgisini kesen Raistlin kendisini büyücülük konusunda geliştirmiştir.

 • Okul Hayatı

Par-Salian ın bir arkadaşı Raistlinin yaşadığı köyden geçerken Kitiara Uth Matar ile karşılaşır Raistlin'in üvey ablasının ısrarı üzerine bu beyaz cübbeli büyücü, Antimodes, Raistlin de yetenek olduğunu görerek okula yazdırır ve okul masraflarını karşılar. Okul hayatında arkadaşları tarafından pek sevilmeyen Raistlin "sinsi" olarak tanınmıştır.

 • Yol Arkadaşlarıyla Tanışması

Annelerinin öldüğü gün, ikizleri sözlü biçimde taciz ederek zor durumda bırakmak ve yeni yandaşlar bulmak arzusundaki Belzor rahibesi Dul Judith tanrısının propagandasını yapar ve büyücülük okuluna devam eden Raistlin'i de şeytan olarak suçlar. O sırada olay yerine gelen bir Yarı-elf ve bir cüce kasabayı terk etmesi gerekenin kendisi olduğunu söyleyerek ikizleri korur. Kasaba halkı da onların arkasında yer alır. Daha sonra Raistlin geçimini sağlamak için kasaba festivalinde gösteri yapar ve öğretmeni tarafından fark edilir. Zaten pek saygı duymadığı hocası tarafından azarlanır. Her zaman haklının taragında olan Saturm Raistlin'in tavırlarını onaylamaz. Bu arada Tasslehoff Burrfoot adındaki meraklı bir kender olaya karışır ve onları evine davet eder. Flint Fireforge isimli cüceye misafir olan gençler böylece tanışırlar. Onların biribirlerine olan ziyaretleri devam ederken yarı ablaları Kitiara cücenin uzun zamandır yol arkadaşı olan Tanis adındadki Yarım-Elf'le çıkagelir. Bu şekilde 6 kişilik(Kitara’yla birlikte 7)kişilik grup oluşturmuş olurlar. Grup festival dönemi ticaret için Liman'a giderken Raistlin aynı yerde büyü malzemeleri satan dükkâna gitme arzusuyla onlara katılır. Limanda Belzor inancının etkisini öğrenen Raistlin geçmişin intikamını almaya ve dul Judith'in maskesini düşürmeye karar verir. Henüz acemi ve Sınav'ı vermemiş olmasına karşın yaptığı büyü sonrası başarılı olur ama Belzor müritlerince yakılmaktan da son anda kurtulur. Annesinin intikamını aldığı bu olay dikkatleri onun üzerine çeker

Par-Salian tarafından mektup gönderilerek, sınava girilmesi tavsiye edilmiştir.

 • Sınav Nedir?

Sınav, Krynn dünyasında büyücülerin kendilerini ispatlayıp büyücü sıfatı alması için gerekli testtir. Yüksek Büyücülük Kulesi'nde yapılır. Her büyücü için farklı bir deneyimdir, çünkü kişiye özgüdür. Gerçek dünyada değil özel yaratılmış bir dünyada yaşanır. Ancak sonuçları "oldukça" gerçektir. Katılanların çoğunun sağ çıktığı (yalnızca her 7 büyücüden biri sağ çıkamamaktadır) bu testte, büyücü kendi doğasını ve gücünü öğrenir, doğasına uygun büyü tanrısına (Solinari, Lunitari, Nuitari) biat eder ve buna göre beyaz, kızıl ya da siyah cübbelerden birini hak eder.

 • Raistlin'in Sınavı

Sınav sonunda Raistlin, Fistandantilus'la yaptığı anlaşmanın bedeli olarak "altın bir deri" ve zayıf bedenini parçalayıp adeta harap eden kalıcı öksürük nöbetlerine sahip olur ve sağlığını iyice yitirir. Beyaz Cübbelilerin başı Par-Salian tarafından sınavdan sonra, Raistlin'in gözlerini ölümlülüğünü hatırlatması için kum saati şeklinde gözbebekleri olan altın renkli gözlere dönüştürüldü. Raistlin, bu andan itibaren her şeyi çürümüş haliyle, ömürleri çok uzun olan elfler dahi gözüne yaşlanmış halleriyle görünmeye başladı. Sınavdan canlı çıkmayı başardığı için kadim çağların büyücülerinden Magiusun asası ona verildi ve sınav sonucunda Kızıl renkli cübbeye uygunluğu görülmüştür.

Bu Raistlin'in söylediği "Kardeşimi bir kez öldürdüm bir kez daha yapabilirim." (ing. "I killed my brother once, I can do it again.") sözünden de anlaşılabilir.

Paralı Askerlik Dönemi

Sınavı sonrası bir süre kulede kalmasına izin verilen Raistlin Magius asasının büyü gücünü anlamak ve keşfetmek üzere eski kayıtları inceler. Kardeşinin yakın ilgisinden adeta nefret duyarak ve aslında sınavda yaptıkları dolayısıyla kndisinden daha çok nefret eden genç büyücü harap olan bedeninin yaratttığı acılara katlanmaya çalışır.

Raistlin,hamisi Antimodes,kardeşi Caramon'la beraber Yüksek Büyücülük Kulesi'nden ayrılır. Ancak linch ile yaptığı anlaşma dolayısıyla hiçbir büyücü ustası onu çıraklığa kabul etmez. Beyaz Cübbelilerin başı Par-Salian'ın önerisi üzerine ikizler paralı askerlik yapmaya karar verirler. Bu sınavı geçen büyücülerin kendilerini sokak gösterileriyle komik duruma düşürmememleri için de iyi bir seçenektir. Ancak bir savaş büyücüsü tarafından eğitileceğini uman Raistlin hiç ummadığı süprizlerle karşılaşır.

 • Mızrak Savaşı Dönemi

Mızrak savaşı sırasında İstar'ın kan denizinden aldığı ejderha küresiyle kaçan Raistlin yol arkadaşlarını ve kardeşini fırtına ortasında ölüme terketmiş ve Palanthasa gitmiştir. Burada Astinus ona yardımcı olmuş kütüphaneye almıştır. Fistandantilus'un kitaplarını okuyan Raistlin kara cüppeyi giyip kötülüğün tarafına geçmiş, seri sonundaysa Tanis -yarı- elf'in Ariakas'ı devirmesine yardımcı olmuştur. Yeşil ejderhası Cyan Kanfelaketi'ne binen Raistlin kardeşini bırakıp karanlık yolunda daha büyük hedeflere yürümeye başlamıştır.

 • Kaos Savaşı Dönemi

Kahramanların çocuklarının İkinci nesilin boy gösterdiği hikayede cehennemdeki derin uykusundan uyanan Raistlin tamamen isteği dışında gelişen olaylar sonucu bir kez daha Krynn'a geri döner. Yeğeni, acemi seviyedeki beyaz cüppeli büyücü Palin'e yol gösterirken yaklaşan dehşetli sonu engellemek üzere ikizi Caramon'la yola koyulur. Koos hapsedildikten ve büyü yok olduktan sonra tanrı Paladin'le birlikte Krynn'ı terk eder.

Uyarı sonu.Uyarı: Yazının devamı, eserin konusu hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir.

Ejderha Mızrağı Üçlemesinde Rolü

Raistlin bu seride gizemli biri olarak okurlara anlatılmış, İlkbahar Şafağı'nda ise kaçmıştır.

Kayıp Tarihçeler Üçlemesindeki Rolü

Weis ve Hickman'ın ana karakterlere dönüş yaptığı yazılmış en yeni üçlemede, Ejderha Mızrağı Destanı'na ara dönüşler yapılırken kırmızı cüppleli büyücü Raistlin'i Ejderha Küresi arayışında görürüz.

Efsaneler Üçlemesinde Rolü

Bu üçlemede Raistlin kardeşi gibi efsaneler üçlemesinin ana karakteridir. Geçmişe giderek Fistandantilus'un yerine geçer amacı cehennem kapısını açıp karanlık kraliçe Takhisis'i alt ederek bir Tanrı olmaktır.

İkinci Nesil

İkinci Nesil

Hikayelerden ikisi Raistlin içeriklidir.

Raistlin'in İrda ırkına mensup Amberly ile karşılaşması, aralarında İrda büyüsü dolayısıya gelişen ve tek gecelik beraberlikle noktalanan tanışmayı anlatır.

Bir diğer bir hikâye ise Caramon'un 3.oğlu ve büyücülük yolunu seçen genç Palin ve onun Sınavı hakkındadır. Palin, Cehennemde olması gereken amcası ile karşılaşır.

Son öykü Tanis ve Laurana'nın oğlu Gille ile ilgilidir. Bu hikâyenin devamı Kukla Kral'da anlatılır.

Yaz Alevi Ejderhalarında Rolü

Raistlin gene Palin ile iletişimdedir üstelik dünyanın kötüye giden kaderine etki etmek için tekrar krynn'a döner.

Ruhlar Üçlemesinde Rolü

Tanrıların bile tanımak ve dinlemek zorunda kalır. Karakterimiz yine (bu kez Yeğeni Palin'e yardım ederek) Tasslehoff Buffort'un Takhisis'in tuzağına düşerek dünyaya getirdiği kaostan insanları kurtarır. Ancak O, karşımızda yine tek insan tanrı olan Mina'yı içten içe kıskanan ve yine bilinmedik planları ile bildiğimiz raist. :)

Uyarı sonu.Raistlin Majere Hakkında Bilgi

Raistlin Majere

Raistlin Majere
Raistlin Majere

Raistlin Majere Hakkında Video


Raistlin Majere konusunu görüntülemektesiniz.
Raistlin Majere nedir, Raistlin Majere kimdir, Raistlin Majere açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru