Poligami


Poligami veya çok eşlilik, bir kimsenin aynı esnada birden fazla kişiyle evli olmasıdır. Terim çok karılılık (polijini), çok kocalılık (poliandri), eşcinsel çok eşlilik ve grup evliliği durumlarını kapsamakla birlikte -yaygın olması nedeniyle- genellikle polijini ile eşanlamlı olarak kullanılır.[1]

Bazı din ve kültürlerde kabul edilen bir durum olan poligami, pek çok ülkede kanunen suçtur. Poligaminin serbest veya yaygın olduğu ülkelerde ekseriyetle polijini (çok karılılık) görülür. Birleşmiş Milletler; insan haysiyetine ve eşitliğine aykırı olduğu gerekçesiyle, poligaminin engellenmesi için devletler nezdinde çağrıda bulunur.[2]

Etimoloji

Türkçeye Fransızca polygamie'den geçen[3] kavramın kökeni Yunanca polus (çok) ve gamos (evlilik) sözcükleridir. -jini eki Yunanca gunê (kadın) ve -andri ise andr (erkek) sözcüklerinden gelir.[4]

Kaynakça

  1. ^ "polygamy." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2012.
  2. ^ General Comment No. 28: Equality of rights between men and women (article 3) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi. 2000.
  3. ^ "poligami." Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu. Erişim: 24 Haziran 2013.
  4. ^ "polygamy, polygyny, polyandry." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.


Poligami Hakkında Bilgi

Poligami

Poligami
Poligami

Poligami Hakkında Video


Poligami konusunu görüntülemektesiniz.
Poligami nedir, Poligami kimdir, Poligami açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video