Piribeyli, Yunak


Piribeyli, Konya'nın Yunak ilçesine bağlı bir kasabadır.

Konu başlıkları

 • 1 Tarihi
 • 2 COĞRAFİ YAPISI
 • 3 Asagi piribeyli ile ayrilmadan once ve sonrasi
  • 3.1 Kültür
  • 3.2 Ekonomik durumu
 • 4 Ulaştırma ve altyapı durumu
 • 5 SOSYAL DURUMU
 • 6 Resmi Web Sitesi

Tarihi

Kasabamız, Cumhuriyet devrine kadar Medrese-i İlmiye Okulunun bulunduğu çok yakın zamana kadar Hacı Hüseyin Efendi gibi değerli Zatların görev yaptığı İlim Merkeziydi. Önceleri Bursa'ya sonra sırasıyla Sivrihisar, Turgut, Emirdağ ve Yunak İlçemize bağlanan Beldemiz 1971 yılında Kasaba olmuştur. İbrahim Hakkı Konyalı'nın Akşehir tarihi eserinin 141.sayfasında 1872 yılında yapılan bir tahrirde Piribeyli Kasabasının 24 hane 115 nüfusa sahip olduğu belirtilmiştir. Zamanın ilim ve irfan merkezi olması büyük alimlerin yetişmesi bu alimlerin mesleklerinde Üstad olmaları dolayısıyla Pirlerin Beyi manasına gelen “ PİRİBEYLİ ” ismini aldığı sanılmaktadır.

COĞRAFİ YAPISI

Kasabamız dağlık, engebeli ve yeşil bir arazi yapısına sahiptir. Kasabamızın nüfusu 1600 Civarıdır. Çakşak ve Kapaklı yaylaları Kasabamıza bağlıdır. Kasabamızda son zamanlarda konutlaşmaya büyük önem verilmiştir , sosyal faaliyetlerin artırılmaması için çalışmalara önem verilmemektedir, sağlık hizmetleri Kasabamızdaki sağlık ocağından temin edilmektedir. Halkın iş ve çalışma sahası genel olarak çiftçilik, hayvancılıktır.Bunun yanı sıra nüfusun büyük çoğunluğu Avrupada işçi olarak çalışmaktadır. Eğitim ve Kültür Durumu ; Kasabamızda bir Lise, Bir Yatılı İlk Öğretim Bölge Okulu, birde ayrı İlk Öğretim Okulu bulunmaktadır. Kasabamızda Eğitim alanındaki kaliteyi yükseltmek için çalışmalara büyük önem verilmektedir.

Asagi piribeyli ile ayrilmadan once ve sonrasi

1- İslam Öncesi : Kasabamızın yerleşimi çok eskilere dayanmakta olup Frigler dönemine kadar inmektedir. Kasabanın içinde ve çevresinde bu dönemlere ait eserler bulunmuş olup günümüzde kasabamız Yeni Mahalle de İlköğretim okulu önünde bulunan parkta bu eserlerden bir kısmı sergilenmektedir. Daha sonra Bizans döneminde günümüzde Güller Höyüğü mevkiinde Pissie isimli bir şehir bulunmakta olup bu civarda günümüzde şehir kalıntıları , Bizans yazılı mezar taşları ve şehrin suyunu sağlayan Güllerönü Kuyusu bulunmaktadır. (Yanık Mezar) Ayrıca Güller Höyüğü ve yakınındaki küçük hüyük bu dönemin kalıntılarını barındırmaktadır. Özellikle 700 lü yıllardan itibaren Sakarya Nehri ağzında yerleşmiş bulunan ve Bizans Devleti nin İstanbul dan sonra ikinci büyük şehri olan Amorium (Hisarköy) önem kazanmaya başlayınca kasabamız mevkiinde bulunan Pissie şehri de önem kazanmış Arap ülkelerinden gelen kervanlar Pissie den geçerek Amorium a ulaşmışlardır. Ancak 838 yılında Abbasiler döneminde Müslüman Arap akınları ile Amorium ve buna bağlı olarak Pissie şehri de alınmış Arapların yıkımı sonucunda Amorium ve Pissie önemini yitirmiştir. 2- İslam ve Türkler Dönemi : Kasabamız çevresi 1068 yılında yani Malazgirt Savaşı öncesi Sultan Alpaslan ın komutanlarından Ahmet Şah , Emir Afşin ve Emir Porsuk tarafından bir süreliğine Bizans tan alınmış ancak Selçuklu Sultanı Melikşah ın ölümü üzerine Büyük Selçuklu Devleti dağılınca Bizans yöremizi tekrar ele geçirmiştir. Bölgemiz Selçuklu Türkleri ile Bizans Devletinin mücadele sahası olmuştur. Bu dönemde yöre gerek kuraklık gerekse savaş alanı olması sebebiyle ahali tarafından terk edilmiştir. Yöremizin tam manası ile Türk toprağı olması 1116 Bolybatum (Bolvadin) Savaşıyladır.Ancak halkın yöreyi terk etmesi sebebiyle şimdiki kasabamız kuruluncaya kadar bölge genelde ıssız kalmıştır.


3- Günümüzdeki Kasabamızın Kuruluşu:


Kasabamızın Kurucuları Oğuzların Yüreğir TÜRKMENlerine mensup olup , ilk yerleşenler 1790 lı yıllarda Piribey diye anılan kişidir. (Yaşlı , büyük bey anlamına gelir.) Asıl olarak Konya nın Çeltik ilçesine yerleşen bu boy daha sonra Konya nın Yunak ilçesine bağlı Yukarıpiribeyli ile kasabamız Aşağıpiribeyli ye yerleşmişlerdir. Onun evladı Hacı Bey olup onun oğlu Ahmet Efendi nin mezarları ilk şimdi kasabamız Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Merkez Camisi avlusunda bulunmaktadır. Özellikle Ahmet efendi döneminde kasabamız oldukça gelişmiştir.Ahmet Efendi Akşehir e kadar tüm civarın mültezimi olup çevrede saygı ile anılan bir zat idi. Aşağıda resmi bulunan konakta otururdu. Ahmet efendinin çevresi oldukça geniş olup o sıralarda ilçe olan Çeltik in ilçeliğini dahi iptal ettirmiştir. Ahmet efendi konağından başka kitabeli Eski Çeşme ve tarihi belli olmayan meşe ağacı (Pelit) bu dönemlerden kalmıştır. Osmanlı nın son döneminde kasabamız tekrar canlanmış ve Tuz Gölünden tuz taşıyan kervanlarda kasabamız üzerinden işlemişlerdir. Daha sonra çevreden göçler ile Kasabamız oldukça büyümüş ve Erzurum , Harput , Tunceli , Erzincan , Adıyaman ; Afyon , Dinar , Kafkasya , Çorum , Çankırı civarından göçler olmuş ve şimdiki kasaba nüfusu oluşmuştur. Ahmet Efendi Konağı: Ahmet Efendi tarafından yapılan konağın tarihi 1890 lara dayanmakta olup yapan ustalar Rum kökenli idi. İki kat olan konak günümüzde Kasabamız merkezinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunmaktadır. Üzeride ( )tarihli kitabesi de bulunmaktadır 4- Savaş Yılları ve Aşağıpiribeyli: Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti 1900 lü yılların başına gelindiğinde iyice güçten düşmüştü. Ancak elinde bulunan toprakların gerek yeraltı-yerüstü kaynakları açısından gerekse jeopolitik önemi sebebiyle Batılı Devletlerin iştahını kabartıyordu. Bu önemli topraklar Osmanlı Devleti gibi bir elinde olmamalıydı. Avrupalı sömürgeci güçler bu zengin toprakları almalıydı. İlk olarak 1911 Trablusgarb Savaşı ile başlayan bu savaş süreci 1923 yılında Lozan anlaşmasına kadar devam etmiştir. Batılı Devletler ilk önce 1911 de İtalya nın Trablusgarb(Libya) işgaline ses çıkarmadılar daha sonra Osmanlı sınırları içerisinde yüzyıllarca özgür yaşayan Balkan Milletleri (Yunan , Sırp , Bulgar) Osmanlıya karşı kışkırtıldı. 1912-1913 Birinci Balkan ve İkinci Balkan Savaşları ile Osmanlı nın Avrupa kıtasındaki önemli toprakları (Rumeli , Makedonya , Kosova , Arnavutluk ve Trakya) elinden alındı. Bu da yetmedi, zira petrol açısından zengin olan Arap ülkeleri hala Osmanlı nın elinde idi. Ve 1914 yılında Osmanlı devleti sonun başlangıcı olan I. Cihan Harbine sürüklendi. Osmanlı Devleti Galiçya , Makedonya , Kafkas , Kanal , Filistin-Suriye , Yemen , Hicaz , Kafkas ve en önemlisi Çanakkale Cephelerinde birçok savaşa girişti. Bu cephelerde 2.500.000(iki buçuk milyon) ve 1.500.000(Bir buçuk milyon) cephe gerisinde olmak üzere toplam 4.000.000 (dört milyon) vatan evladı şehit olmuştur.

İşte bizde burada 1911-1923 arası 12 yıl süren savaş döneminde resmi kayıtlara geçen ve o zamanlar kasabamız Akşehir e bağlı olduğundan Akşehir Askerlik Şubesi kayıtlarından Kasabamıza ait gaziler ve şehitlerin listesini vereceğim. Allah bu topraklar için canını ve kanını veren Şehit ve Gazilerimize rahmet eylesin. 1- Çorumluoğulları Ahmet Oğlu Mustafa 1881 doğumlu I. Cihan Harbi Şehit 2- Deli İsmailoğulları Sübhan Oğlu Şeyh Ali 1881 doğumlu I.Cihan Harbi Yemen Cephesi Şehit 3- Ahmet Oğlu Mehmet 1880 doğumlu I.Cihan Harbi Çanakkale Cephesi Şehit 4- Ateşoğulları Ömer Oğlu Abdurrahman 1884 doğumlu I. Dünya Savaşı 5- Çorumluoğulları Hacı Musa Oğlu Mustafa 1302 doğumlu I. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi Şehit 6- Fahrioğulları Veli Oğlu Mehmet 1894 doğumlu I. dünya savaşı Kafkas Cephesi Şehit 7- Fucuroğulları Bekir Oğlu Hüseyin 1882 Doğumlu I. Dünya Savaşı Şehit 8- Haliloğulları Hüseyin Hasan Oğlu Halil İbrahim 1895 Doğumlu Kurtuluş Savaşı Şehit 9- Hanefioğulları Mehmet Oğlu Şeyh Ali 1888 Doğumlu Kurtuluş Savaşı Şehit 10- İmamkaraoğulları Cafer Oğlu Hasan 1874 Doğumlu I.Dünya Savaşı Şehit 11- Koçaroğulları Battal Oğlu Mustafa 1893 Doğumlu Kurtuluş savaşı Şehit 12- Mustafaoğulları Mehmet Oğlu Mehmet 1892 Doğumlu I. Dünya Savaşı Şehit 13- Nizamı ceditoğulları Ahmet Oğlu Ali 1302 Doğumlu I. Dünya Savaşı Şehit 14- Sultanoğulları Ali Oğlu Mehmet 1888 Doğumlu Kırgız muharebesi Şehit 15- Topaloğulları Mehmet Oğlu Abdülkadir 1892 doğumlu I. Cihan Harbi Çanakkale Cephesi Şehit 16- İmamkaraoğulları İbrahim Oğlu Yusuf 1887 doğumlu I. Dünya savaşı Kafkas Cephesi Bunlardan başka diğer kaynaklardan Tespit Edebildiğim : 1- Kavasoğulları Derviş I. Cihan harbi Şehit 2- Mollacamioğulları Hasan I. Cihan Harbi Şehit 3- İmamkaraoğulları Abdil I. Cihan Harbi Şehit 4- Hacıomaroğulları Ömer Kurtuluş savaşı Şehit 5- Şeraatoğulları Deli Mehmet Çavuş Kurtuluş Savaşı Gazi 6- Şeraatoğulları İsmail Çavuş Balkan Savaşları , I. Dünya Savaşı Yemen Cephesi Gazi 7- Bekiroğlu Topal Sadık Kurtuluş Savaşı Gazi 8- Saydo Sait Koç Kurtuluş Savaşı Gazi 9- Emiroğulları Mehmet Demir(Mammo) Kurtuluş Savaşı Gazi 10- Arif ŞEN Kore savaşı Gazi 11- Mevlüt CAN (Koreli) Kore Savaşı Gazisi 12- Halis YALÇIN (Tülü) Kıbrıs Harekatı Gazisi


Kültür

YÜREĞİR OĞUZ TÜRKMENLERİ kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.


Ekonomik durumu

Halkın genel geçim kaynağı çiftçilik ve hayvancılıktır. Halkın büyük çoğunluğu Avrupada işçi ve isveren olarak çalışmaktadırlar. Kasabanın Ekonomik durumu gayet yüksektir.yaz aylarinda kasabanin nufusunun altibini gectigi gozlenmistir.

Ulaştırma ve altyapı durumu

Kasabamızda ulaşımda bir sorun yoktur.Kasabamız ile çevre köy ve kasabalar arasındaki karayollarına bakım ve onarım çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır. Kasabamız Konya’ya 220 km, Yunak İlçesine 16 km mesafededir.

SOSYAL DURUMU

Piribeyli Kasabası Halkı genel olarak çiftçilik ve hayvancılık işleri ile uğraşmaktadır. Halkın genel’ i Avrupa'da işçi olarak çalışmakta maddi yönden gelişmiş bir Kasabadır.Kasaba Halkımız her zaman birlik ve beraberlik içerisinde bir dayanışma içinde yaşamaktadırlar. Kasabamızın su şebekesi sorunsuz olarak mevcuttur. Kasabamızın kanalizasyonu vardır. PTT, Radyo ve Tv hizmetleri mevcuttur.Kasabamıza Elektrik hizmetleri Medaş tarafından verilmektedir. Kasabamızda yedi lokanta,üç benzin istasyonu,otuzdan fazla esnaf/isletme,1 ilkogretim okulu ve bir lise,çok sayida kurum ve kurulus,cay bahcesi,tarihsel mezarlik, yaklasik 10 metre boyunda ataturk heykeli ayrica birçok anit,yunak ilçesinin en buyuk bayrak diregi,4 camii,3 kuran kursu,çok sayida lojman,küçük sanayi,pazar pazari(çevredeki en buyuk pazardir hatta bagzi koylerden otobuslerle kasabamiza gelinir)çok sayida otobus isletmesi,buyuk bir saglik ocagi ve 3 ambulans, kaloriferli otel ve Halk Kütüphanesi bulunmaktadır.

Resmi Web Sitesi

 • http://www.piribeyli.bel.tr


Piribeyli, Yunak Hakkında Bilgi


Piribeyli, Yunak
Piribeyli, Yunak

Piribeyli, Yunak Hakkında Video


Piribeyli, Yunak konusunu görüntülemektesiniz.
Piribeyli, Yunak nedir, Piribeyli, Yunak kimdir, Piribeyli, Yunak açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru