Özürlü Memur Seçme Sınavı


DoğrulukGörüldü

Atla: kullan, ara

Resmi gazetede yer alan "Özürlü" tanımı yerine "engelli" ibaresinin kullanılması hükmüne göre ; ÖSYM 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) tanımı resmi olarak kullanılmıştır.

Konu başlıkları

 • 1 tarihçesi
 • 2 Yıllara göre kamu kurumlarındaki %3 engelli personel açığı bilgileri
  • 2.1 kamuda çalışan Engelli memurların eğitim düzeyleri
 • 3 Yıllara göre yapılan Kura ile (ilköğretim veya dengi okul mezunu) Engelli Memur Atamaları
 • 4 Yıllara göre yapılan Merkezi Sınav Puanıyla yapılan Atamaları
 • 5 Atama öngörüleri
 • 6 Çeşitli Eleştiriler
 • 7 Yıllara göre başvuru istastikleri
  • 7.1 2012 ÖMSS başvuru istatistikleri
   • 7.1.1 2012 ÖMSS EK Bilgi ;
  • 7.2 2010 Sağlık Bakanlığı başvuru istatistikleri
  • 7.3 2010 MEB başvuru istatistikleri
 • 8 Kaynakçalar

tarihçesi

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS), özürlü (engelli) statüsündeki lise ve üniversite mezunlarının atama amacıyla tabi tutulduğu sınav.

3 Ekim 2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, bu sınav ortaöğretim, ön lisans veya lisans diplomasına sahip olan özürlüler için eğitim durumları ve özür gruplarına göre hazırlanan sorularla ve sınava girecek kişilerin ulaşabilirlik şartları göz önüne alınarak yapılır. Belirtilen eğitim seviyesi dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41 inci maddesine göre asgari eğitim şartını sağlayanlar, kura sistemiyle alınır.

Sınav veya kura sonucunda yerleştirme yapılacak olan kurum tarafından oluşturulan 5 kişilik bir komisyon kişinin fiziki engel durumunu, yapacağı işin fiziki gerekliklerine uygun olup olmadığı yönünden değerlendirir, sınavda yüksek puan almış olmak tek başına atama için hak sağlamaz.

Yıllara göre kamu kurumlarındaki %3 engelli personel açığı bilgileri

Her yılın Ekim ayında personel sayısı, Devlet Personel Başkanlığı'nca beyan edilir.

Kurum adı 2010 2011 2012
Milli Eğitim Bakanlığı -16126 -12672  ?
Emniyet Genel Müdürlüğü -6515 -550  ?
Sağlık Bakanlığı -4898 -3725  ?
Diyanet İşleri Başkanlığı -1620 -1748  ?
Maliye Bakanlığı -30  ?  ?
Gelir İdaresi Başkanlığı -599 -580  ?
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı -179 -213  ?
Çevre ve Orman Bakanlığı  ? -460  ?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü -14 -5  ?
Orman Genel Müdürlüğü -232 -53  ?
Kültür ve Turizm Bakanlığı  ? -322  ?
Adalet Bakanlığı -2157 -1618  ?
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı -8 -14  ?
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu -7 -21  ?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü -17 -23  ?
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü -161  ?  ?
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü -5 -5  ?
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -795 -810  ?
Başbakanlık  ? -3  ?
İçişleri Bakanlığı -629 -542  ?
Dışişleri Bakanlığı -79 -56  ?
Ulaştırma Bakanlığı -35 -12  ?
Karayolları Genel Müdürlüğü -30 -43  ?
Ege Üniversitesi -101 -1  ?
Hacettepe Üniversitesi -26 -20  ?
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -93 -70  ?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı -2 -9  ?
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı -1  ?  ?
Gümrük Müsteşarlığı -214 -236  ?
Dış Ticaret Müsteşarlığı -26 -19  ?
Hazine Müsteşarlığı -45 -17  ?
Denizcilik Müsteşarlığı -8 -10  ?
Adli Tıp Kurumu -33 -32  ?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı -9 -11  ?
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı -44 -41  ?
Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı -24 -23  ?
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü -16 -17  ?
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu -21 -14  ?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu -104 -113  ?
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü -9 -10  ?
ÖSYM -8 -8  ?
Kamudaki Engelli Memur açığı (diğer harici listeler dahil) Toplam : - 36,648 - 24,168
Kamuda Çalışan Engelli Memur Sayısı 13,564 20,829

kamuda çalışan Engelli memurların eğitim düzeyleri

yıllar ilköğretim ortaöğretim 2 YILLIK Y.Ö. 4 YILLIK Y.Ö. LİSANS ÜSTÜ
2011 5,169 8,551 2,589 4,111 409

Yıllara göre yapılan Kura ile (ilköğretim veya dengi okul mezunu) Engelli Memur Atamaları

Kura tarihi Kurayı düzenleyen kurum personel alımı yapan kurum Nitelikli Kariyer Meslekleri Genel İdari Hizmetler ; Büro Memurluğu Yardımcı Hizmetler ; Hizmetli toplam atama sayısı
2013/1 ÖSYM Genel dağılım 1 adet Bahçivan 1 adet Memur 320 adet hizmetli
 • İlköğretim/Ortaokul 160
 • İlköğretim/Ortaokul/İlkokul 431
 • TOPLAM 591
2012 ÖSYM Genel dağılım yok yok 988 adet hizmetli
 • İlkokul 124
 • Ortaokul 864
 • TOPLAM 988

Yıllara göre yapılan Merkezi Sınav Puanıyla yapılan Atamaları

sınavı düzenleyen kurum Sınav ve Sonuç Tarihleri sınav soruları ve cevap anahtarı Nitelikli Kariyer Mesleklere atamalar Genel İdari Hizmetler ; Büro Memurluğu atamaları Yardımcı Hizmetler ; Hizmetli atamaları yapılacak alım sayıları atamalar sonrası boş kalan kontenjanlar
ÖSYM ÖMSS 2014/1 alımları (2012 ÖMSS paunlarına göre) bakınız 2012 öms

sınavına

1194 adet memur 1194 426
 • OrtaÖğretim 426
 • 2 Yıllık YüksekÖğretim 384
 • Lisans(4 Yıllık YüksekÖğretim) 810
 • Genel Toplam  : 1620 (kuralı atama dahil)
 • Ortaöğretim
 • 2 Yıllık Yükseköğretim
 • Lisans (4 Yıllık Yükseköğretim) 4
 • TOPLAM 4
ÖSYM ÖMSS 2013/1 alımları (2012 ÖMSS paunlarına göre) bakınız 2012 öms

sınavına

 ?  ?  ?
 • OrtaÖğretim 5,103
 • 2 Yıllık YüksekÖğretim 1,642
 • Lisans(4 Yıllık YüksekÖğretim) 779
 • Genel Toplam (kuralı atama dahil) 8,115
 • Ortaöğretim 1
 • 2 Yıllık Yükseköğretim 99
 • Lisans (4 Yıllık Yükseköğretim) 95
 • TOPLAM 195
ÖSYM 29 Nisan 2012 - 29 Mayıs 1. atama sonuçları : (9 Ağustos 2012) bakınız 2012 öms

sınavına

 ?  ?  ?
 • Ortaöğretim 3,052
 • 2 Yıllık Yükseköğretim 1,574
 • Lisans (4 Yıllık Yükseköğretim) 2,132
 • TOPLAM 6,758
 • Ortaöğretim 878
 • 2 Yıllık Yükseköğretim 481
 • Lisans (4 Yıllık Yükseköğretim) 1,133
 • TOPLAM 2,492
MEB 13 Kasım 2010 Sağlık Bakanlığı alımları :

10 Mühendis, 20 Biyolog, 20 Psikolog, 15 Çocuk Gelişimcisi, 30 Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Hemşire, 150 Ebe, 20 Fizyoterapist, 10 Tekniker, 10 Teknisyen, 210 Sağlık Memuru, 140 Sağlık Teknikeri

Memur (yüksek öğretim ve lise mezunu)

BAŞVURU SAYISI :

 • 20410 lise mezunu.
Hizmetli (ilköğretim mezunu)

BAŞVURU SAYISI :

 • 14798 ilköğretim mezunu
2000 kişi  ?
MEB 4 Temmuz 2010 MEB 1000 engelli Öğretmen alımı,
 • BAŞVURU SAYISI: 979 kişi
   • başvuran sayısının az olması nedeniyle çalışabilir tüm öğretmenler kamuda istihdam edilmiştir. !
2000 Memur alımı

BAŞVURU SAYISI : 6079

 • 5335 (ORT.GÖRME.DİĞER)
 • 606 (İŞİTME/DİL/KONUŞMA)
 • 120 (ZİHİNSEL)
2000 Hizmetli alımı

BAŞVURU SAYISI : 23917

 • 19849 (ORT.GÖRME.DİĞER)
 • 3163 (İŞİTME/DİL/KONUŞMA)
 • 925 (ZİHİNSEL)
5000 kişi  ?
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 27 Ağustos 2010 Orman ve Su İşleri Bakanlığı alımları :

5 adet Orman Mühendisi, 5 adet Çevre Mühendisi, 3 adet Bilgisayar Mühendisi, 3 adet Kimya Mühendisi, 4 adet Biyolog, 4 adet Veteriner Hekim, 4 adet Şehir Plancısı, 5 adet Teknisyen, 11 adet Mutemet || 36 adet Memur

 ?  ?  ?  ?
MEB 1 Mart 2009 Türkiye İstatistik Kurumu  ?  ?  ?  ?
MEB 2007 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 100 - 100  ?

Atama öngörüleri

 • Bakan Fatma ŞAHİN ; Kırşehir'de çalışmak istediğini söyleyen gence, "Her engellinin ataması kendi iline olacak" karşılığını verdi.

Çeşitli Eleştiriler

 • yapılan ilk açıklamada, başarı sıralaması doğru açıklanmadı ; sınav 3 engel kategorisine özel olarak ( Genel (Görme), İşitme, Zihinsel ) kategorilerinde yapıldı.

sınav sonucu açıklamasında sadece genel eğitim seviyesinde bir genelleme anlamıyla, başarı sırası sıralaması yapılmıştır. bu durum bu şekliyle farklı engel gruplarındaki engelliler arasında haksız rekabete sebep olmaktadır. bunun yerine engel türüne göre kontenjan uygulaması getirilmesi gerekmektedir.

 • engelli statüsünde memur olanların bu sınava girmesi sağlanıldı. ( 2012 yılı; 21,000 kişi )
 • ÖMSS atamalarının Ekim ayının sonuna gelmesi ! kamuda zaten engelli memur olanların olası yer değiştirmeleri sonucu boşalan engelli kadro pozisyonlarının bildirimi bir sonraki yılın Ekim ayı aralığına kadar boş kadroların göstergelerde dolu olarak gözükmesine sebep olur ve bu olası engelli istihdamını olumsuz bir şekilde etkiler.
 • Sınavda oluşan haksız rekabet durumları hakkında
 • ÖMSS'ye giren 1,307 lise mezunu Zihinsel engellinin IQ seviyesi düşük değil !
 • İMSS (İmam Müezzin Seçme Sınavı)

Yıllara göre başvuru istastikleri

2012 ÖMSS başvuru istatistikleri

 • alım yapılacak engelli personel kadro sayısı (GENEL TOPLAM) : 7.746
 • 81 il merkezinde, toplam 968 binada, 12.128 salonda, 41.756 görevli
Özür Durumu Başvuru Sayısı Orta Öğretim (iş okulu) Önlisans Lisans
Genel 39,553 30,883 (166) 4,972 3,698
Görme 9,969 7,725 (28) 1,194 1,050
İşitme 7,492 6,303 (35) 833 356
Zihinsel 3,353 3,241 (1,934) 72 40
Toplam 60,367 48,152 (2,163) 7,071 5,144

2012 ÖMSS EK Bilgi ;

Sınavı geçerli olanlar "Öğrenim Durumundaki Aday Sayısı" 2012 ÖMSS Sonuçları

Orta Öğretim (iş okulu) Önlisans Lisans
47334 6950 5017

2010 Sağlık Bakanlığı başvuru istatistikleri

Özür Durumu Başvuru Sayısı ilköğretim Orta Öğretim Ön-Lisans Lisans
ORT.GÖRME.DİĞER 31,912 11,704 16,306 2,432 1,470
İşitme 5,829 1,936 3,252 466 175
Zihinsel 2,176 1,158 852 97 69
Toplam 39,917 14,798 20,410 2,995 1,714
 • eğitim seviyesine göre il tercih sıralamaları
 • görsel tablo olarak derlenmiş hali

2010 MEB başvuru istatistikleri

Özür Durumu Başvuru Sayısı Orta Öğretim Yüksek Öğretim
ORT.GÖRME.DİĞER 25,184 19,849 5,335
İşitme 3,769 3,163 606
Zihinsel 1,045 925 120
Toplam 30,977 23,937 6,061

,

Kaynakçalar

 1. ^ http://www.osym.gov.tr/belge/1-19303/2014-sinav-takvimi.html
 2. ^ a b c "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik - 28073 sayılı Resmî Gazete". Resmi Gazete. 3 Ekim 2011. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111003-7.htm. Erişim tarihi: 01 Ocak 2012. 
 3. ^ http://www.dpb.gov.tr/dosyalar/excel/istatistikler/is4.xls
 4. ^ http://www.dpb.gov.tr/dosyalar/excel/istatistikler/is4.xls
 5. ^ http://www.dpb.gov.tr/dosyalar/excel/istatistikler/is3.xls
 6. ^ http://www.dpb.gov.tr/dosyalar/htmlv1/ozur/ilkogretim.htm
 7. ^ http://www.dpb.gov.tr/dosyalar/htmlv1/ozur/ilkogretim.htm
 8. ^ http://www.osym.gov.tr/belge/1-13454/2012-omss-kura-usulu-yerlestirme-basvuru-bilgileri-1405-.html
 9. ^ http://www.osym.gov.tr/dosya/1-71485/h/2014-omss-yerlestirme-sayisal-bilgiler.pdf
 10. ^ http://www.osym.gov.tr/dosya/1-71485/h/2014-omss-yerlestirme-sayisal-bilgiler.pdf
 11. ^ http://www.dpb.gov.tr/dosyalar/htmlv1/ozur/ortaogretim.htm
 12. ^ http://www.dpb.gov.tr/dosyalar/htmlv1/ozur/onlisans.htm
 13. ^ http://www.dpb.gov.tr/dosyalar/htmlv1/ozur/lisans.htm
 14. ^ http://www.osym.gov.tr/dosya/1-66790/h/2013-omss-yerlestirme-sayisal-bilgiler.pdf
 15. ^ http://www.osym.gov.tr/belge/1-13480/2012-omss-sinav-sonuclarinin-aciklanmasi-29052012.html
 16. ^ http://www.ozurluveyasli.gov.tr/tr/haberler/s/137
 17. ^ http://osym.gov.tr/dosya/1-60691/h/2012-omss-yerlestirme-sayisal-bilgiler.pdf
 18. ^ http://personel.saglik.gov.tr/memur-id2857-2845.html
 19. ^ http://personel.saglik.gov.tr/UserFiles/File/Ozurlu_Sonuc/Memur_lise_2.pdf
 20. ^ http://personel.saglik.gov.tr/hizmetli-id2856-2845.html
 21. ^ http://personel.saglik.gov.tr/UserFiles/File/Ozurlu_Sonuc/Hizmetli_2.pdf
 22. ^ http://personel.meb.gov.tr/sayisal_veriler/2010/Ozurlu_Personel_Sayi.pdf
 23. ^ http://personel.meb.gov.tr/sayisal_veriler/2010/Ozurlu_Personel_Sayi.pdf
 24. ^ http://personel.meb.gov.tr/sayisal_veriler/2010/Ozurlu_Personel_Sayi.pdf
 25. ^ http://www.aa.com.tr/tr/s/17800--engellilere-mujde
 26. ^ http://www.engelsizdunyam.org/t21259/#post58851
 27. ^ http://www.engelsizdunyam.org/t21700/
 28. ^ http://forum.memurlar.net/konu/1571252/
 29. ^ http://www.ozurluveyasli.gov.tr/tr/haberler/s/137
 30. ^ http://www.osym.gov.tr/belge/1-13423/2012-ozurlu-memur-secme-sinavi-omss-genel-bilgiler-2704-.html
 31. ^ http://www.ozurluveyasli.gov.tr/tr/haberler/s/63
 32. ^ https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=1199
 33. ^ http://personel.saglik.gov.tr/memur-id2857-2845.html
 34. ^ http://img137.imageshack.us/img137/8817/2010sbl.png
 35. ^ http://engelliler.gen.tr/f58/m-e-b-buyuk-bir-yanlislik-yapti-1333-engelli-daha-almak-zorunda-1148/index2.html#post2897
 36. ^ http://personel.meb.gov.tr/sayisal_veriler/2010/Ozurlu_Personel_Sayi.pdf


Özürlü Memur Seçme Sınavı Hakkında Bilgi

Özürlü Memur Seçme Sınavı

Özürlü Memur Seçme Sınavı
Özürlü Memur Seçme Sınavı

Özürlü Memur Seçme Sınavı Hakkında Video


Özürlü Memur Seçme Sınavı konusunu görüntülemektesiniz.
Özürlü Memur Seçme Sınavı nedir, Özürlü Memur Seçme Sınavı kimdir, Özürlü Memur Seçme Sınavı açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru