Osmanlı şeyhülislamları listesi


Kronolojik sırayla Osmanlı Devleti şeyhülislamları listesi.

 1. Molla Şemsüddin-i Fenari (1424 - 1430)
 2. Molla Fahrettin Acemi (1430 - 1460)
 3. Molla Hüsrev (1460 - 1480)
 4. Molla Gürâni (1480 - 1488)
 5. Molla Abdülkerim (1488 - 1495)
 6. Alaettin Çelebi (1495 - 1496)
 7. Efdalzade Hamidettin (1496 - 1503)
 8. Zenbilli Ali Efendi (1503 - 1526)
 9. Kemalpaşazade Ahmet Şemsettin Efendi (İbn-i Kemal) (1526 - 1534)
 10. Sadullah Sadi Efendi (1534 - 1539)
 11. Çivizade Muhittin Mehmet Efendi (1539 - 1542)
 12. Hamidi Abdülkadir Efendi (1542 - 1543)
 13. Fenerizade Muhittin Efendi (1543 - 1545)
 14. Ebussuud Efendi (1545 - 1574)
 15. Hamit Mahmut Efendi (1574 - 1577)
 16. Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi (1577 - 1580)
 17. Malulzade Mehmet Efendi (1580 - 1582)
 18. Çivizade Hacı Mehmet Efendi (1582 - 1587)
 19. Müeyyetzade Abdülkadir Efendi (1587 - 1589)
 20. Bostanzade Mehmet Efendi (1589 - 1592) (ikinci kez)
 21. Bayramzade Hacı Zekeriya Efendi (1592 - 1593)
 22. Bostanzade Mehmet Efendi (1593 - 1598) (ikinci kez)
 23. Hoca Sadeddin Efendi (1598 - 1599)
 24. Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1599 - 1601) (birinci kez)
 25. Hocasadettinzade Mehmet Çelebi Efendi (1601 - 1603)
 26. Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1603) (ikinci kez)
 27. Ebülmeyamin Mustafa Efendi (1603 - 1604) (birinci kez)
 28. Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1604 - 1606) (üçüncü kez)
 29. Ebülmeyamin Mustafa Efendi (1606) (ikinci kez)
 30. Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1606 - 1608) (dördüncü kez)
 31. Hocasadettinzade Mehmet Çelebi Efendi (1608 - 1615)
 32. Hocasadettinzade Mehmet Esat Efendi (1615 - 1622) (birinci kez)
 33. Zekeriyazade Yahya Efendi (1622 - 1623) (birinci kez)
 34. Hocasadettinzade Mehmet Esat Efendi (1623 - 1625) (ikinci kez)
 35. Zekeriyazade Yahya Efendi (1625 - 1632) (ikinci kez)
 36. Ahizade Hüseyin Efendi (1632 - 1634)
 37. Zekeriyazade Yahya Efendi (1634 - 1644) (üçüncü kez)
 38. Esatpaşazade Ebu Sait Mehmet Efendi (1644 - 1646)
 39. Muid Ahmet Efendi (1646 - 1647)
 40. Hacı Abdürrahim Efendi (1647 - 1649)
 41. Bahai Mehmet Efendi (1649 - 1651)
 42. Karaçelebizade Abdülaziz Efendi (1651)
 43. Esatefendizade Ebu Sait Mehmet Efendi (1651 - 1652) (birinci kez)
 44. Bahai Mehmet Efendi (1652 - 1654)
 45. Esatefendizade Ebu Sait Mehmet Efendi (1654 - 1655) (ikinci kez)
 46. Hüsamzade Abdurrahman Efendi (1655 - 1656)
 47. Memikzade Mustafa Efendi (1656)
 48. Hocazade Mesut Efendi (1656)
 49. Hanefi Mehmet Efendi (1656)
 50. Balizade Mustafa Efendi (1656 - 1657)
 51. Bolevi Mustafa Efendi (1657 - 1659)
 52. Esiri Mehmet Efendi (1659 - 1662)
 53. Sunizade Seyit Mehmet Emin Efendi (1662)
 54. Minkarizade Yahya Efendi (1662 - 1674)
 55. Çatalcalı Ali Efendi (1674 - 1686)
 56. Ankaravi Mehmet Emin Efendi (1686 - 1687)
 57. Debbağzade Mehmet Efendi (1687 - 1688) (birinci kez)
 58. Hacı Feyzullah Efendi (1688)
 59. Debbağzade Mehmet Efendi (1688 - 1690) (ikinci kez)
 60. Ebusaitzade Feyzullah Feyzi Efendi (1690 - 1692)
 61. Çatalcalı Ali Efendi (1692)
 62. Ebusaitzade Feyzullah Feyzi Efendi (1692 - 1694)
 63. Sadık Mehmet Efendi (1694 - 1695)
 64. İmam Mehmet Efendi (1695) (birinci kez)
 65. Hacı Feyzullah Efendi (1695 - 1703)
 66. Paşmakçızade Seyit Ali Efendi (1703)
 67. Yekçeşm Hüseyin Efendi (1703)
 68. İmam Mehmet Efendi (1703 - 1704) (ikinci kez)
 69. Paşmakçızade Seyit Ali Efendi (1704 - 1707)
 70. Sadık Mehmet Efendi (1707 - 1708)
 71. Ebezade Abdullah Efendi (1708 - 1710)
 72. Paşmakçızade Seyit Ali Efendi (1710 - 1712)
 73. Ebezade Abdullah Efendi (1712 - 1713)
 74. Mehmet Ataullah Efendi (1713)
 75. İmam Mahmut Efendi (1713 - 1714)
 76. Mirza Mustafa Efendi (1714 - 1715)
 77. Menteşzade Abdürrahman Efendi (1715 - 1716)
 78. Ebu İshak İsmail Naim Efendi (1716 - 1718)
 79. Yenişehirli Abdullah Efendi (1718 - 1930)
 80. Mirzazade Şeyh Mehmet Efendi (1730 - 1731)
 81. Paşmakçızade Abdullah Efendi (1731 - 1732)
 82. Damatzade Ebulhayr Ahmet Efendi (1732 - 1733)
 83. Ebuishakzade İshak Efendi (1733 - 1734)
 84. Dürri Mehmet Efendi (1734 - 1736)
 85. Seyit Mustafa Efendi (1736 - 1745)
 86. Pirizade Mehmet Sahip Efendi (1745 - 1746)
 87. Hayatizade Mehmet Emin Efendi (1746)
 88. Seyit Mehmet Zeynelabidin Efendi (1746 - 1748)
 89. Ebuishakzade Mehmet Esat Efendi (1748 - 1749)
 90. Mehmet Sait Efendi (1749 - 1750)
 91. Seyit Murtaza Efendi (1750 - 1755)
 92. Abdullah Vassaf Efendi (1755)
 93. Damatzade Feyzullah Efendi (1755 - 1756)
 94. Dürrizade Mustafa Efendi (1756 - 1757) (birinci kez)
 95. Damatzade Feyzullah Efendi (1757 - 1758)
 96. Mehmet Salih Efendi (1758 - 1759)
 97. Çelebizade İsmail Asım Efendi (1759 - 1760)
 98. Hacı Veliyettin Efendi (1760 - 1761)
 99. Tirevi Ahmet Efendi (1761 - 1762)
 100. Dürrizade Mustafa Efendi (1762 - 1767) (ikinci kez)
 101. Hacı Veliyettin Efendi (1757 - 1768)
 102. Pirizade Osman Sahip Efendi (1768 - 1770)
 103. Mirzazade Seyit Mehmet Sait Efendi (1770 - 1773)
 104. Şerifzade Seyit Mehmet Şerif Efendi (1773 - 1774)
 105. Dürrizade Mustafa Efendi (1774) (üçüncü kez)
 106. İvazpaşazade İbrahim Bey Efendi (1774 - 1775)
 107. Salihzade Mehmet Emin Efendi (1775 - 1776)
 108. Vassafzade Mehmet Esat Efendi (1776 - 1778)
 109. Mehmet Şerif Efendi (1778 - 1782)
 110. Seyit İbrahim Efendi (1782 - 1783)
 111. Dürrizade Seyit Mehmet Ataullah Efendi (1783 - 1785)
 112. İvazpaşazade İbrahim Bey Efendi (1785)
 113. Arapzade Ahmet Ataullah Efendi (1785)
 114. Dürrizade Seyit Mehmet Arif Efendi (1785 - 1786) (birinci kez)
 115. Müftizade Ahmet Efendi (1786 - 1787)
 116. Mekki Mehmet Efendi (1787 - 1788)
 117. Seyit Mehmet Kamil Efendi (1788 - 1789)
 118. Mehmet Şerif Efendi (1789)
 119. Hamitzade Mustafa Efendi (1789 - 1791)
 120. Seyit Yahya Tevfik Efendi (1791)
 121. Mekki Mehmet Efendi (1791 - 1792)
 122. Dürrizade Seyit Mehmet Arif Efendi (1792 - 1798) (ikinci kez)
 123. Mustafa Aşir Efendi (1798 - 1800)
 124. Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi (1800 - 1803) (birinci kez)
 125. Salihzade Ahmet Esat Efendi (1803 - 1806)
 126. Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi (1806 - 1807) (birinci kez)
 127. Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi (1807) (ikinci kez)
 128. Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi (1807 - 1808) (ikinci kez)
 129. Arapzade Mehmet Arif Efendi (1808)
 130. Salihzade Ahmet Esat Efendi (1808)
 131. Dürrizade Seyit Abdullah Efendi (1808 - 1810) (birinci kez)
 132. Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi (1810 - 1812) (üçüncü kez)
 133. Dürrizade Seyit Abdullah Efendi (1812 - 1815) (ikinci kez)
 134. Mehmet Zeynelabidin Efendi (1815 - 1818)
 135. Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1818 - 1819) (üçüncü kez)
 136. Hacı Halil Efendi (1819 - 1821)
 137. Yasincizade Abdülvehhap Efendi (1821 - 1822)
 138. Sıtkızade Ahmet Reşit Efendi (1822 - 1823)
 139. Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1823 - 1825) (ikinci kez)
 140. Kadızade Mehmet Tahir Efendi (1825 - 1828)
 141. Yasincizade Abdülvehhap Efendi (1828 - 1833)
 142. Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1833 - 1846) (üçüncü kez)
 143. Ahmet Arif Hikmet Bey Efendi (1846 - 1854)
 144. Meşrepzade Mehmet Arif Efendi (1854 - 1858)
 145. Seyit Mehmet Sadettin Efendi (1858 - 1863)
 146. Atıfzade Ömer Hüsamettin Efendi (1863 - 1866)
 147. Hacı Mehmet Refik Efendi (1866 - 1868)
 148. Hasan Fehmi Efendi (1868 - 1871)
 149. Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi (1871 - 1872) (birinci kez)
 150. Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi (1872 - 1874)
 151. Hasan Hayrullah Efendi (1874)
 152. Hasan Fehmi Efendi (1874 - 1876)
 153. Hasan Hayrullah Efendi (1876 - 1877)
 154. Kara Halil Efendi (1877 - 1878)
 155. Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi (1878) (ikinci kez)
 156. Uryanizade Ahmed Esad Efendi (1878 - 1889)
 157. Bodrumlu Ömer Lütfi Efendi (1889 - 1891)
 158. Mehmed Cemaleddin Efendi (1891 - 1909)
 159. Mehmet Ziyaettin Efendi (1909)
 160. Mehmet Sahip Molla Bey Efendi (1909)
 161. Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi (1910)
 162. Musa Kazım Efendi (1910 - 1911)
 163. Abdurrahman Nesip Efendi (1911 - 1912)
 164. Mehmed Cemaleddin Efendi (1912 - 1913)
 165. Mehmet Esat Efendi (1913 - 1914)
 166. Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1914 - 1916)
 167. Musa Kazım Efendi (1916 - 1918)
 168. Ömer Hulusi Efendi (1918)
 169. Haydarizade İbrahim Efendi (1918 - 1919)
 170. Mustafa Sabri Efendi (1919)
 171. Haydarizade İbrahim Efendi (1919 - 1920)
 172. Dürrizade Abdullah Efendi (1920)
 173. Mustafa Sabri Efendi (1920)
 174. Medeni Mehmet Nuri Efendi (1920 - 1922)


Osmanlı şeyhülislamları listesi Hakkında Bilgi

Osmanlı şeyhülislamları listesi

Osmanlı şeyhülislamları listesi
Osmanlı şeyhülislamları listesi

Osmanlı şeyhülislamları listesi Hakkında Video


Osmanlı şeyhülislamları listesi konusunu görüntülemektesiniz.
Osmanlı şeyhülislamları listesi nedir, Osmanlı şeyhülislamları listesi kimdir, Osmanlı şeyhülislamları listesi açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru