Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Orta Doğu Teknik Üniversitesi ya da kısaca ODTÜ, 15 Kasım 1956 tarihinde, zamanın Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Adnan Menderes, Karayolları Genel Müdürü Vecdi Diker ve bir grup İTÜ'lü akademisyenler tarafından Ankara'da kurulan bir devlet üniversitesidir. Mersin'de bulunan Deniz Bilimleri Enstitüsü ve KKTC'de bulunan ODTÜ KKK (Kuzey Kıbrıs Kampüsü) dışında bütün binaları aynı kampüstedir. 2009 yılına kadar 90.000'in üzerinde mezun veren üniversitenin, eğitim dili İngilizcedir.

Ankara Metrosu'ndaki ODTÜ durağında bulunan ODTÜ Bilim Ağacı tasviri.

Üniversitenin amacı, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, toplumun ve insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmak, bilgiyi üretmek, uygulamak, yaymak ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmek, temel ilkeleri ise bilimsel yaklaşım, akademik özgürlük, disiplinlerarası yaklaşım, yaşam boyu eğitim, nitelikli insan yetiştirme, öğrenciye destek, toplumla iletişim ve katılımcı yönetimdir.

Konu başlıkları

 • 1 Geçmiş
  • 1.1 Kuruluş
  • 1.2 İlk yıllar
  • 1.3 Yurtlar baskını
  • 1.4 Son dönem ve belediye ile sorunlar
 • 2 Akademik profil
 • 3 Üniversiteye kabul
 • 4 Üniversite yapısı
  • 4.1 Fakülte ve bölümler
  • 4.2 Yönetim
  • 4.3 Akademik yıl
 • 5 Simge
 • 6 Yerleşke
  • 6.1 Mimarisi
  • 6.2 Yurtlar
  • 6.3 Spor olanakları
  • 6.4 Doğal yaşam
  • 6.5 Kütüphane ve müzeler
  • 6.6 Anıtlar, heykeller ve büstler
  • 6.7 Öğrenci toplulukları
  • 6.8 Teknokent
  • 6.9 Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi
 • 7 Önemi
  • 7.1 İnternet Ülke Alan Kodu
  • 7.2 Uluslararası ODTÜ Robot Günleri
 • 8 Projeler
 • 9 Önemli mezunlar
 • 10 Önemli akademisyenler
 • 11 Ayrıca bakınız
 • 12 Kaynakça
 • 13 Dış bağlantılar

Geçmiş

Kuruluş

Üniversite yerleşkesinin girişinde bulunan Bilim Ağacı.

ODTÜ, Türkiye ve diğer Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışan yetiştirmek üzere 15 Kasım 1956 tarihinde "Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitenin "Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Yasa" 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ'nün özel durumunu belirleyen ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı "Kuruluş Yasası" ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun ODTÜ'nün kuruluşu ve amacıyla ilgili maddeleri şöyledir.

Madde 1: Gençliğin eğitimini temin etmek, araştırmalar yapmak ve bu kanun hükümleri dahilinde idare edilmek üzere Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi adı ile hükmi şahsiyeti haiz bir üniversite kurulmuştur. Madde 2: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin gayeleri şunlardır:
 1. Muayyen evsafı haiz Türk gençlerine, bilhassa ilmi, teknik ve mesleki sahalarda ve fakat bunlara inhisar etmeksizin umumiyetle İngiliz dilinde ileri bir öğretimi temin edecek geniş imkânlar tanımak.
 2. Diğer memleketlerin evsafı haiz gençlerine, müracatleri ve talebe olarak kabul edilmeleri üzerine mümasil imkânlar temin etmek.
 3. Türkiye ve Orta-Doğu'nun kaynaklarının inkaşafına ve iktisadi meselelerinin halline bilhassa ehemmiyet verilmek üzere, Türk Milletine ve diğer milletlere fayda sağlayacak araştırmalar yapmak.
 4. Hakikatı aramaya ve insanlığın bilgisini artırmaya matuf temel araştırmalar yapmak.

Üniversite ilk açıldığı yıllarda Kızılay'da Emekli Sandığı'na ait bir bina ile TBMM yakınlarında bulunan barakalarda eğitim vermiş, 1963 yılında bugün hizmet verdiği alana taşınmıştır.

İlk yıllar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bu yıl, kuruluşunun onuncu yıldönümünü kutlayacaktır. Halen, 18 ülkeden gelen 4000'in üstünde öğrencinin eğitim gördüğü Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bundan beş yıl önce ancak 500 öğrencisi vardı. Öğrencilerin çoğunluğunu Türkler teşkil etmekle beraber, yüzlerce Pakistanlı, İranlı ve Arap, bir İsrailli 20 Amerikan, 2 İngiliz öğrenci de orada eğitim görmektedir. Üniversitenin öğretim dili İngilizce'dir.

—The London Times, 13 Mayıs 1966

ODTÜ kampüsünün bugünkü yerinde olmasına kesin olarak karar verilişi 26 Nisan 1956 tarihinde olmuştur. Bundan sonra proje yarışması açılmış ve Behruz Çinici ile Altuğ Çinici'nin projeleri yarışmayı kazanarak uygulanmıştır. ODTÜdeki ağaçlandırma çalışmaları 1957 mayısında başlamış 22 Kasım 1962de rektör olan Kemal Kurdaş'ın ilkini 3 Aralık 1961'de 35 bin fidan dikilmesini sağlayarak gerçekleştirdiği geleneksel ağaç dikme şenlikleri sonucu kampüse 15 milyon ağaç dikilmiştir.

1961 yılında matematik, fizik, teorik fizik, kimya, eğitim, beşeri ilimler ve psikoloji bölümleri ile hazırlık sınıfı açılmış, üniversite 1963-64 öğrenim döneminde 310 Türk 56 yabancı öğretim görevlisi ile 1893 Türk 167 yabancı öğrenciye eğitim vermiştir.

27 Mayıs Darbesi'nin ardından, ODTÜ Mütevelli Heyeti üyesi olan Adnan Menderes tutuklanmış, üniversitenin kapatılacağı düşüncesi yayılmıştır. Darbe'den sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Adnan Menderes'in eseri olduğunu ileri sürerek kapatılmasını isteyen Milli Birlik Komitesindeki diğer cuntacı arkadaşlarına karşı çıkan Kurmay Albay Sami Küçük, bu üniversite'nin eğitim faaliyetlerine devamını sağlamıştır. Ağustos 1960'ta ODTÜ Mütevelli Heyetinin görevine son veren 43 sayılı yasa yürürlüğe girmiş ve bundan 10 gün sonra ODTÜ'nün ilk Türk rektörü olarak Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu atanmıştır. Feyzioğlu'nun gelmesiyle birlikte ODTÜ, bir Türk üniversitesi niteliğine sahip olmuş ve Türkiye'deki yasa ve hukuk sistemine uyum sağlamıştır.

1960 döneminde ODTÜ'nün iç yazışmaları Türkçe olarak yapılmaya başlanmış ve ilk kez yönetmelikler çıkarılmıştır.

Ekim 1960'da 147'ler olayı olarak anılan Askeri yönetimin 147 öğretim üye ve yardımcısını üniversitelerden uzaklaştırma kararını protesto etmek için birçok rektör ve öğretim üyesi görevlerinden istifa etmişlerdir. Turhan Feyzioğlu'nun istifası kabul edilmemiş ve Feyzioğlu Ocak 1961 tarihine kadar üniversitenin rektörlük görevini yürütmüştür.

ODTÜ ilk mezunlarını 1960 Haziran ayında vermiştir. Bu dönemde Makine Mühendisliği Bölümü'nden 11 ve Mimarlık Bölümü'nden 19 öğrenci toplam 30 kişi mezun olmuştur.

1963 yılının eylül ayında gibi Mimarlık Fakültesi binası tamamlanmış ve 1 Ekim 1963 yılında yeni kampüs öğretime açılmıştır. Böylece 63-64 öğretim yılının başlangıcında üniversitenin büyük bir bölümü yeni kampüse taşınmıştır.

Yurtlar baskını

11 Ocak 1971'de Türkiye İş Bankası'nın Emek şubesi, yüzlerini gizlemeyen dört kişi tarafından soyuldu. Bankayı soyanların kampüs girişinde bıraktıkları araba ile tanıkların teşhisleri birbirine eklenince eylemi gerçekleştirenlerin Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan oldukları belirlendi. Daha sonra Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu bu eylemlerin kendisine ait olduğunu açıklayıncaya kadar sol basın bunun öğrenci gençliğin önderlerine karşı girişilmiş bir komplo olduğuna inanmaya devam etti. Öğrenci yurtları ve üniversitelerin kitlesel öğrenci hareketinin dayanakları olarak hükümet için arzettiği tehlike nedeniyle 21 Ocak 1971'de ODTÜ süresiz olarak kapatıldı. Yurtlar arandı ve öğrenciler evlerine gönderildi. 25 Ocak 1971'de bir öğrenci yurduna karşı saldırıya girişildi. Yakındaki bir başka yurtta yapılan seçimlerde faşistlerin saldırılarından kaçanlann SBF yurduna sığındıkları bahanesiyle binlerce toplum polisi SBF yurdunu sardı. İranlı ve Pakistanlı öğrencilerin de aralannda bulunduğu 30 kadar öğrenci tutuklandı, onlarca yaralı hastanelere kaldırıldı.

4 Mart'ta Gölbaşı'ndaki Amerika Birleşik Devletleri üssünde görevli dört er kaçırıldı ve Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu yayınladığı manifesto ile 400 bin dolar fidye, hapisteki bütün "devrimciler"in serbest bırakılması ve manifestonun TRT'den duyurulmasını isteyerek "silahlı kurtuluş savaşı"nı başlattığını ilan etti. THKO üyelerinin ODTÜ yurtlarında üslendikleri gerekçesiyle 5 Mart 1971 gece yarısı başlayıp 6 Mart'ta sona eren, askerî birliklerin gerçek mermi kullanarak yürüttüğü saldırıda jandarma ve polis birlikleriyle ODTÜ öğrencileri arasında çıkan çatışmalarda öğrenci Şener Erdal, er Mevlüt Meriç ve civardaki bir işletmenin işçisi Aziz Yalta öldü. Gözaltına alınan 1500 öğrenciden 32'si tutuklandı, 54'ü hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Olayların ardından 26 Mart'ta hükümet düştü, 1. Nihat Erim hükümeti kuruldu. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kapatıldı. Altı ilde sıkıyönetim ilan edildi.

Son dönem ve belediye ile sorunlar

1994 yılında ODTÜ, Türkiye'nin ilk web sayfasını açmıştır. 1996 yılında 40. yılını kutlayan üniversitenin, 2000 yılında Kıbrıs'ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü açılmıştır. 2005 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi hizmete girmiştir. Üniversite, 2009 yılına kadar 90.000'in üzerinde mezun vermiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesinin 1. fıkrası gereğince, ODTÜ içindeki kaçak olduğunu iddia ettiği 45 yapının her birine 40 bin TL olmak üzere, toplam 1 milyon 800 bin TL para cezası kesti. Belediye, kaçak olduğunu iddia ettiği yapıların mevzuata uygun hale getirilmemesi durumunda yıkılmasına karar verdi. Üniversite rektörlüğü daha sonra 45 yapının her biri için ayrı ayrı dava açtı ve tüm mahkemeler yıkım ve ceza kararlarının yasal dayanağı olmadığının ve bunların kamu yararına aykırı olduğunu hükme bağladıklarını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan 1/25000 ölçekli planda bulunan Bilkent Yolu ile Anadolu Bulvarı arasında ve Eskişehir Yolu'na paralel olarak önerilen yolun ODTÜ eğitim binalarının arasından geçmesi planlanmakta ve bu plan üniversite ile belediye arasında tartışmalara neden olmaktadır.

11 Ekim 2013'te ODTÜ Rektörlüğü'nün değiştirilen imar planı kararlarına itiraz edeceğini ve itiraz süresi içinde geriye dönüşü mümkün olmayan herhangi bir işlemin yapılmaması gerektiğini içeren görüşme ve yazışmalara rağmen, askı ve itiraz sürelerinin dolması beklenmeksizin, 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece yarısı Ankara Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle tartışmalı araziye girip, başka bir alana taşınacağı belirtilen ağaçları dahi kaldırmıştır. Bunun üzerine 21 Ekim akşamı belediye ekiplerinin söktüğü ağaçların yerine 5 bin fidan dikme eylemine müdahale eden polisler ses bombaları biber gazlarıyla müdahale etti. Olayların hemen ardından, eylem yapan grubun yerleşke içinde hizmet veren EGO otobüslerine saldırdığı gerekçesiyle belediyeye bağlı EGO Genel Müdürlüğü, ODTÜ seferlerine ara verdi. Gökçek'in, ODTÜ'ye sefer yapan belediye otobüslerini kaldırması kararı, Tüketici Hakları Derneği'nin açtığı dava sonucu iptal edildi. 3 ay aradan sonra 20 Ocak 2014'te tekrar başlayan seferlere, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin EGO'nun itirazını yerinde bulup yürütmeyi durdurma kararı vermesiyle 2 gün sonra yeniden ara verildi.

Akademik profil

Üniversitede yaklaşık 2200 öğretim elemanı ile 21.000 öğrenciye eğitim verilmektedir. Üniversite Giriş Sınavları'nda ilk 1000'de yer alan öğrencilerin üçte birinden çoğu bu üniversiteyi tercih eder. ODTÜ öğrencilerinin %40'tan fazlası yüksek lisansa devam etmektedir. 2008 ÖSS'de ilk SAY2 kategorisinde 10.000'e giren öğrencilerin 957'si, EA2 kategorisinde ilk 10.000'e giren öğrencilerin 972'si ODTÜ'yü tercih etmiştir. Üniversitede 2008'de 1381 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmektedir. Öğretim elemanı başına 21.9 öğrenci düşer. 2008-2009 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerinin 2294'ü, yani %13.9'u doktora, %21.9'u yüksek lisans öğrencisidir. Üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 2010-2011 verilerine göre 1487'dir.

Üniversite 2007 yılında TÜBİTAK projelerine 85 milyon TL civarında kaynak ayırmış, ve Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci olmuştur. ODTÜ'nün ardından en çok payı ayıran İstanbul Teknik Üniversitesi'nin projelere ayırdığı kaynak ise yaklaşık 20 milyon TL'dir.

Üniversite, 2004-2008 yılları arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere 84.4 milyon TL harcamıştır. Bu oranla 2004-2008 yılları arasında öğretim elemanı başına düşen TÜBİTAK proje bütçesi 1.161.000 TL olmuştur.

ODTÜ, Dünya'nın en prestijli üniversite sıralaması olan Times Higher Education sıralamasında 183. sıra ile Türkiye'nin en iyi devlet üniversitesi olmuştur. Bu sıralamaya göre de Türkiye'nin en iyi 2. üniversitesidir.. Aynı zamanda, 2012 yılında Times Higher Education tarafından hazırlanan dünyadaki en ünlü ilk 100 üniversite sıralamasına girebilen Türkiye'deki tek üniversite olmuştur.

2006'da ÖSS'de ilk 100'den 9 kişi, ilk 500'den 108 öğrenci kabul eden ODTÜ, 2008 ÖSS'de ilk 100'den 24, ilk 500'den 65 öğrenci kabul etmiştir.

ODTÜ, Türkiye'de öğretim üyesi başına düşen makale sayısı sıralamasında ön sıralarda (6.) yer almaktadır.

Üniversite Sıralaması
2011 2012 2013
Times Higher Education 183 289 213
THE World Reputation Rankings - 96 53
Webometrics 493 277 396

Üniversiteye kabul

ODTÜ her yıl yüz binlerce lise son sınıf öğrencisi ve mezununun Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerine girebilmek adına girdiği Öğrenci Seçme Sınavı sonuçlarına göre ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci kabul etmektedir. Bu sınavda dereceye girenlerin birçoğu eğitim yaşamlarını ODTÜ'de sürdürmeye karar vermiştir. ODTÜ 2009 yılı kontenjanlarına 3157 öğrenci alacağını ilan etmiştir.

ODTÜ'ye giren öğrenciler, üniversitenin öğretim dilinin İngilizce olmasından dolayı, üniversite hayatının ilk eğitim döneminin başında İngilizce yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Üniversite tarafından yapılan İngilizce'de yeterlilik sınavından 59.50 ve üzeri not alanlar bölümlerine geçmeye hak kazanırken, sınavda geçersiz not alan öğrenciler İngilizce hazırlık programına alınırlar. Yine üniversite belirli koşulları sağlaması koşuluyla üniversite dışındaki TOEFL ve türevi sınavlardan alınan notlarla, öğrencilerin bölümlerine geçmesine olanak tanımaktadır.

Üniversite yapısı

Fakülte ve enstitülerin kuruluş yılları
Fakülte/Enstitü Yıl
Mimarlık Fakültesi 1957
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1957
Mühendislik Fakültesi 1957
Fen Edebiyat Fakültesi 1959
Eğitim Fakültesi 1982
Uygulamalı Matematik Enstitüsü 2002
Enformatik Enstitüsü 1996
Deniz Bilimleri Enstitüsü 1975
Fen Bilimleri Enstitüsü 1981
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1982

Fakülte ve bölümler

Üniversite bünyesinde 5 fakülte ve bu fakültelerde 34 bölüm vardır. Bunlar:

 • Mimarlık Fakültesi ve bu fakülteye bağlı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri,
 • Fen Edebiyat Fakültesi ve bu fakülteye bağlı Biyoloji, Kimya, Tarih, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Felsefe, Fizik, Psikoloji, Sosyoloji ve İstatistik bölümleri,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve bu fakülteye bağlı İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlşkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri,
 • Eğitim Fakültesi ve bu fakülteye bağlı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, İlköğretim Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümleri,
 • Mühendislik Fakültesi ve bu fakülteye bağlı Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji, Maden Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği bölümleridir.

Üniversitenin Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Makine Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri vardır. Bu kampüsteki bölümlerle birlikte toplam bölüm sayısı 43'dür.

Bunlara ek olarak, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Enformatik Enstitüsü, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere beş enstitü, bir Meslek Yüksek Okulu, Yabancı Diller Yüksek Okulunun altında; Temel İngilizce Bölümü, Modern Diller Bölümü ve Akademik Yazı Merkezi olmak üzere 3 bölüm ve Rektörlüğe bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren, Türk Dili Bölümü ve Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü mevcuttur.

Yönetim

Fakülteler:

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Dekan: Dr. Ersan Akyıldız.
 • Mühendislik Fakültesi
  • Dekan: Dr. Uğurhan Akyüz.
 • Mimarlık Fakültesi
  • Dekan: Dr. Ali Cengizkan.
 • Eğitim Fakültesi
  • Dekan: Dr. M. Yaşar Özden.
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Dekan: Dr. Yaşar Eyüp Özveren.
Enstitüler:
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Müdür: Dr. Canan Özgen.
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Müdür: Dr. Meliha Altunışık.
 • Enformatik Enstitüsü
  • Müdür: Dr. Nazife Baykal.
 • Deniz Bilimleri Enstitüsü
  • Müdür: Dr. Ahmet Erkan Kıdeyş.
 • Uygulamalı Matematik Enstitüsü
  • Müdür: Dr. Bülent Karasözen.
Okullar:
 • Meslek Yüksek Okulu
  • Müdür: Dr. Ayşen Yılmaz.
 • Yabancı Diller Yüksek Okulu
  • Müdür: Dr. Hüsnü Enginarlar

Akademik yıl

ODTÜ'de akademik yıl iki yarıyıldan oluşmaktadır. Akademik yılın birinci dönemi genellikle eylül ayının son haftasında başlamakta ve ocak ayının ortasında tamamlanmaktadır. İkinci dönem, şubat ayının ortasında başlamakta ve haziran ayının ortasında sona ermektedir. Üniversitede dönem derslerini içeren yaz okulu ve uluslararası öğrencilere hitap eden dersler içeren Uluslararası Yaz Okulu da bulunmaktadır.

Simge

ODTÜ simgesi.

ODTÜ simgesi birbirine dönük iki ay ve bu aylarin içindeki birbirine dönük iki yarım daireden oluşur. Simgedeki renkler kırmızı ve beyazdır. Simgededeki yarım daire ve ay şekilleri Orta Doğu ülkelerinin çoğunun bayraklarında bulunan ayları temsil eder. İç içe iki daireyse doğu-batı uygarlıkları ile bunların ilişkisini yansıtmaktadır.

Eşit çaplı iki dairenin merkezleri arasındaki uzaklık daire çapının beşte biridir (D/5). Renkli basımda bayrak kırmızısı kullanılır ve karşıdan bakıldıgında içi dolu kırmızı ay solda bulunur.

Yerleşke

Yerleşkeden görünüm.

Yerleşke alanı 4.500 hektar (45,76 km²), orman alanı ise 3.043 hektar (30,40 km²) büyüklüğündedir ve Ankara merkezinden 20 km uzaktaki Eymir Gölü'nü de içine almaktadır. ODTÜ'nün ana yerleşkesinden ve şehirdeki belli merkezlerden buraya otobüs seferleri yapılmaktadır.

Yerleşkede 6000 öğrenci sığalı yerleşimler, alışveriş için çarşı, bankalar, postane ve yiyecek-içecek alınabilecek yerler vardır. Yerleşkede ayrıca, çeşitli spor etkinliklerini yürütebilmek için kapalı spor salonları, tenis kortları, futbol sahaları, koşu yolları, olimpik kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu gibi yapılar bulunmaktadır. Yerleşke dışında, yerleşkeye 30 km uzaklıkta olan ODTÜ'nün Elmadağ yapıları ve Bursa Uludağ'da, yazın tırmanma ve dağcılık sporunun, kışın ise kayak etkinliklerinin yapılabileceği yapılar bulunmaktadır. Türkiye'nin ilk üniversite yerleşkesi olan yerleşke, Meltem Cansever tarafından Türkiye'nin Kültür Mirası 100 Mimari Şaheser arasında gösterilmiştir.

Mimarisi

ODTÜ kampüsünün en önemli özelliklerinden birisi, bu kampüsün tasarlanması projesinin Türkiye mimarlık tarihinde gerçekleştirilen ilk planlı ve geniş kapsamlı uygulama olmasıdır. 1961 yılından itibaren ilk kampüs binalarının çoğunluğu Behruz Çinici ve Altuğ Çinici’nin tarafından tasarlanmışlardır. Binaların çoğunluğu Brütalist bir eğilim sonucu çıplak beton tekniği ile inşa edilmekle birlikte ilk tasarlanan ve inşa edilen yapıların başında Kapalı ve Açık Yüzme Havuzları (1961), Kreş (1961), Teleskop Binası (1961), Öğrenci Merkezi (1961), Bilgisayar Mühendisliği Binası (1980), Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları (1980), Fen - Edebiyat Fakültesi (1980), İdari İlimler Fakültesi (1980) ve Mimarlık Fakültesi (1980) gelmektedir.

Yurtlar

ODTÜ yerleşkesi içinde toplam 18 yurt, 3 konukevi vardır. Yurtların bulunduğu bölgede spor alanları, kapalı ve açık yüzme havuzu, spor salonları, futbol, basketbol sahaları, topluluklar barakası ve tenis kortları bulunmaktadır. Bundan başka kampüste alışveriş merkezi ve banka şubeleri ile internet erişimi bulunmaktadır. Yurtlarla kent merkezi arasında ulaşım, 07:00-24:00 saatleri arasında dolmuş ve belediye otobüsleri ile yapılmaktadır. Ayrıca belli saatlerde yurtlardan bölümlere dönüşümlü servis yapılmaktadır.

Yurtlara, ailesi Ankara dışında yaşayan öğrenciler başvurabilir. Yurtlarda kalan öğrencilerin en geç 23:30'da yerleşkede olmaları gerekir. Yurtlara son giriş saati 24:00'dır.

Spor olanakları

Çok çeşitli spor olanaklarının bulunduğu üniversitede öğrenciler spor etkinliklerine değişik düzeylerde katılabilirler. Etkin sporcular ya da ilgilendikleri spor dallarında kendini geliştirmek isteyen öğrenciler, danışman desteğiyle, çalıştırıcı gözetiminde çalışabilirler. Ayrıca, her öğrenci spor etkinliklerine bireysel olarak katılabilir.

ODTÜ arazisinin içerisinde bulunan Eymir Gölü ve çevresi, ODTÜ öğrencilerinin kürek, balık avlama, piknik yapma gibi etkinlikleri için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Öğrenciler yerleşkeye 30 km. uzaklıktaki Elmadağ ODTÜ Kayak Tesisleri'nden ve Uludağ Eğitim, Spor ve Dinlenme Tesisleri'nden yararlanabilirler.

Doğal yaşam

Kültür ve Kongre Merkezi bahçesi.   ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin girişinden bir görüntü.

Üniversitenin merkez yerleşkesi, Ankara-Eskişehir Devlet Karayolu üzerinde bulunmaktadır. Yerleşkesi çevresi 1960'lı yıllardan başlayarak ağaçlandırılmıştır.

Yerleşke sınırları içinde Eymir Gölü bulunmaktadır. Gölün çevresi de, üniversite çalışanları ve öğrenciler tarafından ağaçlandırılmıştır. Üniversitenin su gereksinimi, Eymir Gölü çevresindeki derin su kaynaklarından sağlanmaktadır.

Kütüphane ve müzeler

ODTÜ Kütüphanesi 1957 yılında, küçük bir birikimle açılmıştır. Kütüphanenin çağdaş anlamda örgütlenmesi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün Amerikan uzmanı Natelle Isley 1958 yılında Kütüphane Müdürü olarak atanmıştır.

2012 yılı verilerine göre ODTÜ Kütüphanesi; 461.232 basılı kitap, 132.638 elektronik kitap, 183.259 ciltli dergi, 1.127 basılı dergi aboneliği, 53.824 elektronik dergi aboneliği, 19.300 yüksek lisans ve doktora tezi büyük koleksiyona sahiptir. Üniversite, ODTÜ Müzesi olarak da bilinen ODTÜ Tarih Müzesi ve ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi adlarında iki müzeye sahiptir. Bunlardan ODTÜ Tarih Müzesi, ağırlıklı olarak yerleşkeden çıkan buluntulardan oluşmaktadır.

Bu müze Türkiye'nin ilk üniversite müzesidir. Müzenin üç sergi alanı bulunmaktadır. Birinci katta, etnografik eserlerle Frig nekropolü buluntuları, asma katta ise Yalıncak ve Koçumbeli buluntuları sergilenmektedir. Müze giriş katı ise, sergi salonu, yönetim birimleri, saklama odaları ve servis alanlarına ayrılmıştır.

Üniversiteye bağlı diğer müze ise 2003 yılında kurulan ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi'dir. Müzenin amacı M.Ö. 7000 yılından beri Anadolu'da gelişen teknolojinin tarihini belgelemek ve günümüz teknolojisini sergilemektir. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, ilkokul öğrenciliğinden bu yana yaklaşık 70 yıldır kullandığı Erika marka tarihî daktilosunu Ekim 2003'de ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi'ne armağan etmiştir.

Anıtlar, heykeller ve büstler

Endüstri Mühendisliği önü.   2010'da gerçekleştirilen Bahar Festivali.

Üniversite kampüsünde onlarca büst, heykel ve anıt bulunmaktadır. Bunların en ünlüleri 1965 yılında yerleşkeye konulmak üzere açılan Atatürk Anıtı Yarışmasında sonucu ilk ikide yer alan projeler olan ve bugün Fizik Bölümü'nün karşısında bulunan Atatürk Anıtı ile Karakaya Kapısı -A1- önünde bulunan Bilim Ağacı'dır. Bunların dışında fakülte eğitim bölgesi ile yurtlar bölgesi arasında kalan ve Devrim Stadyumu'nun önünde bulunan heykel ve Üçlü Amfide bulunan Soyut Heykel gibi birçok heykel bulunmaktadır.

Kampüste birçok ünlü bilim insanına ait büst bulunmaktadır. Bunlar arasında Albert Einstein, Mimar Sinan gibi alanında ünlü birçok isim vardır.

Öğrenci toplulukları

Kampüste kültürel ve toplumsal alanlarda projeler üreten 76 öğrenci topluluğu vardır. Öğrenci toplulukları her yıl konserler, sergiler, gösteriler, film gösterimleri, festivaller, şenlikler, kültür haftaları ile konferans, sempozyum, kongre, seminer, panel ve gezileri içeren Arkeoloji Haftası, Çağrı Haftası, Sinema Günleri, Toplam Kalite Yönetimi Seminerleri, Role Playing Oyunları Turnuvası, Uluslararası Bahar Şenliği, ODTÜ Kitap Fuarı, Uluslararası Çağdaş Dans Festivali, Uluslararası Klasik Gitar Festivali, Bilim Kurgu ve Fantezi Şenliği, Dünya Uzay Partisi-Yuri Gecesi, ODTÜ ARGE Günleri, Robot Günleri, Tiyatro Şenliği, Rock Şenliği gibi etkinlikler düzenler.

Teknokent

Türkiye'nin ilk bilim ve araştırma parkı olan ODTÜ-Teknokent için çalışmalara 1980'li yılların sonunda başlanmıştır. Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık başta olmak üzere dünya örnekleri incelenmiş, konunun önemine yönelik kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır. 1996 yılında Dünya Bankası-TTGV işbirliği ile uluslararası bir konsorsiyuma hazırlatılan fizibilite çalışması, ODTÜ'yü, üniversitenin araştırma gücü, sanayi ile işbirliği potansiyeli ve yerleşkenin konumu gibi faktörler ile Ankara'da kurulacak bir bilim parkı için uygun görmüştür. 2001'de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. Bu Yasa ile Türkiye'de üniversiteler önceliğinde bilim ve araştırma parklarının kurulması teşvik edilmiş ve bu amaçla başta vergisel muafiyetler olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. ODTÜ Teknokent bugün yaklaşık 80.000 m² kapalı alanla hizmet vermektedir.

26 Ocak 2008 tarihinde ODTÜ'de bit çarpışma laboratuvarı açılmıştır. Türkiye'nin bu alandaki ilk laboratuarı niteliğinde olan ODTÜ - BİLTİR Merkezi, akademik çalışmaların yanı sıra otomotiv sanayinin AR-GE çalışmalarında da test ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi

Ana madde: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt ilçesi'nde kurulmuş bir kampüstür. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daveti üzerine, her iki ülkenin hükümetleri ve ODTÜ Rektörlüğü arasında 2000 yılında imzalanan üçlü-protokol ile başlatılan bir yükseköğretim projesidir. Bu üçlü-protokol, 2001 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde onaylanarak uluslararası anlaşma statüsü almış, ve 2003 yılında KKTC Cumhuriyet Meclisi'nce çıkarılan kuruluş yasası ile de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü özel tüzel kişilik kazanmıştır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, akademik ve idari bakımdan bütünüyle ODTÜ Senatosu, ODTÜ Yönetim Kurulu ve ODTÜ Rektörlüğü'ne bağlı bir yapı içinde faaliyet göstermektedir.

Önemi

Üniversite, 1966 yılında Türkiye'de merkezi bilgisayar sistemi kuran ilk üniversite olmuş, 1968 yılında kampüs içi kazı bulgularını sergileyen arkeoloji müzesi açmış, 1987'de Türkiye'de teknopark girişimini başlatması, 1993'te ilk kez Türkiye'nin İnternet bağlantısını gerçekleştirmesi gibi birçok yeniliği gerçekleştirmiştir.

İnternet Ülke Alan Kodu

Türkiye'nin İnternet Ülke Alan Kodu olan .tr, 1991 yılından beri ODTÜ tarafından yönetilen nic.tr kurumunca verilmektedir.

.tr alan adı işlemleri için gerekli olan politika ve prosedürler, 1991-1998 yılları arasında, ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca oluşturulmuş ve uygulanmıştır.

Nic.tr kurumunun amacı mevcut kurallar dahilinde:
 • .tr uzantılı alan adı başvurusunda bulunan yurt içi/yurt dışı tüm kurum, kuruluş ve kişilerin, alan adı başvurularını değerlendirmek ve uygun olan başvuruların tahsis işlemlerini sonuçlandırmak,
 • Mevcut alan adları ile ilgili gerekli olan veya talep edilen idari, mali ve teknik işlemleri gerçekleştirmek,
 • Tüm alan adı işlemleri sırasında telefon, mesaj ve e-posta aracılığı ile destek vermektir.

Uluslararası ODTÜ Robot Günleri

İlki 2002 yılında gerçekleştirilen Uluslararası ODTÜ Robot Günleri, geleneksel bir boyut almıştır. Bu organizasyon, Türkiye'nin ilk robot yarışmasına ev sahipliği yapar. Organizasyon'da 8 farklı dalda yarışmalar düzenlenir. ODTÜ Robot Günleri'nde yarışmaların yanı sıra seminerler ve gösteriler düzenlenir. ODTÜ Robot Topluluğu tarafından düzenlenen organizasyon, robotları ve robot teknolojilerini toplum kesimlerine tanıtmak, işlevleri ve kullanım alanları hakkında bilgiler sunmak, robotlara ilgi duyanlar arasında köprüler kurulmasını sağlamak gibi çeşitli amaçlarla düzenlenir.

Projeler

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, 2009 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ve ODTÜ ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2010'da Dubai'de ihtiyaç duyulan bölümler üzerine araştırma yapması için gerekli temaslarda bulundu. 2011'deyse Dubai'de bir kampüs açılması planlanıyor.

ODTÜ mezunlarından Mehmet Ali Talat.

Önemli mezunlar

Ayrıca bakınız: Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunları

50 yılı aşkın süredir eğitim öğretime devam eden ODTÜ birçok önemli mezun vermiştir. Üniversite mezunları arasında müzisyenler, diplomatlar, CEO'lar, yazarlar ve daha birçok meslek dalından kişiler bulunur. ODTÜ'ye Türk iş dünyasına yetiştirdiği liderlerden dolayı CNBC-e Business dergisi tarafından CEO Fabrikası yakıştırması yapılmıştır. Üniversitenin mezunları ODTÜ'yle bağlarını korumak ve birbirleriyle dayanışmalarını sürdürmek için mezun dernekleri çatısı altında toplanmışlardır. Bugün yurt içinde 15, yurt dışında 21 mezun derneği faaliyet göstermektedir. Önemli mezunlarından bazıları şu kişilerdir:

 • Ali Babacan - Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı
 • Can Dündar - Gazeteci
 • Derya Köroğlu - müzisyen,Yeni Türkü solisti
 • Elif Şafak - Yazar
 • Emin Çölaşan - Gazeteci
 • Hammad Husain - Ödüllü Mimar, Hammadu Husain Architects Yöneticisi
 • Kürşad Tüzmen - Eski Devlet Bakanı
 • Mehmet Ali Talat Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
 • Süreyya Serdengeçti - Eski TCMB Başkanı
 • Yasemin Dalkılıç - Serbest dalış rekortmeni

Önemli akademisyenler

 • Cahit Arf - Matematik (1967-1980)
 • Erdal İnönü - Fizik (1960-1974 akadmisyen, 1970-1971 Rektör)
 • Feza Gürsey - Matematik, Fizik (1961-1974)
 • Johann Otto von Spreckelsen - Mimarlık
 • Oktay Sinanoğlu - Kimya (1962-1964)
 • Halim Doğrusöz - Endüstri Mühendisliği (1966-1989)

Ayrıca bakınız

 • Ankara'daki üniversiteler
 • Türkiye'deki üniversiteler
 • Teknik üniversite

Kaynakça

 1. ^ a b c d "ODTÜ Resmî Sitesi, Tarihçe Bölümü" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/about/history.php. Erişim tarihi: 19:12. 
 2. ^ a b "Bağımsız İletişim Ağı (Bianet), Yabancı Dilde Yüksek Öğretimin Mantığı (3) sayfası" (Türkçe). http://www.bianet.org/bianet/kategori/egitim/89626/yabanci-dilde-yuksek-ogretimin-mantigi-3. Erişim tarihi: 19 Haziran 2009. 
 3. ^ a b "Kuruluş Yıllarına Göre Üniversiteler sayfası" ((Türkçe)). Yüksek Öğretim Kurumu. http://yogm.meb.gov.tr/turkuniv_yay%C4%B1n.htm. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2009. 
 4. ^ a b "ODTÜ Resmî Sitesi, Yönetim Bölümü" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/about/admins.php. Erişim tarihi: 19 Haziran 2009. 
 5. ^ "ODTÜ Resmî Sitesi, Neden ODTÜ sayfası" (Türkçe). http://www.tanitim.metu.edu.tr/neden_odtu.php. Erişim tarihi: 19 Haziran 2009. 
 6. ^ "Kuruluş Yıllarına Göre Üniversiteler sayfası" ((Türkçe)). Yükseköğretim Kurumu. http://yogm.meb.gov.tr/turkuniv_yay%C4%B1n.htm. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2009. 
 7. ^ a b c d e f "ODTÜ Resmî Sitesi, ODTÜ Hakkında Genel Bilgiler sayfası" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/about/misguide.php. Erişim tarihi: 19 Haziran 2009. 
 8. ^ "ODTÜ Resmî Sitesi, Rektörün Mesajı sayfası" (Türkçe). http://www.tanitim.metu.edu.tr/rektor.php. Erişim tarihi: 19 Haziran 2009. 
 9. ^ a b c d ODTÜ Genel Bilgiler İnternet Sitesi
 10. ^ a b "Haritalar.net, Ankara haritasında ODTÜ" (Türkçe). http://www.haritalar.net/harita/Odt%C3%BC/(39.829255,32.822901,9,1).aspx. Erişim tarihi: 22 Haziran 2009. 
 11. ^ "ODTÜ Resmî Sitesi, Ankara Şehir Merkezinden ODTÜ'ye ulaşım krokisi sayfası" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/about/kroki.html. Erişim tarihi: 19 Haziran 2009. 
 12. ^ (Türkçe) Ne Demek Ankara; Balgat, Niye Balgat!?.. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık. ss. 155. ISBN 975-7964-87-4. 
 13. ^ "ODTÜ Resmî Sitesi, 50.Yıl sayfası" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/50yil/1960.php. Erişim tarihi: 19 Haziran 2009. 
 14. ^ (Türkçe) 50. Yılda 50 Eser. Ankara: TMMOB. 2007. ss. 70. 
 15. ^ a b c d e (Türkçe) ODTÜ'yü Tanıyalım. Ankara. 2009. 
 16. ^ "ODTÜ Resmî Sitesi, 50.Yıl sayfası, 1956 bölümü" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/50yil/1960.php. Erişim tarihi: 19 Haziran 2009. 
 17. ^ "ODTÜ Resmî Sitesi, 50.Yıl sayfası, 1957 bölümü" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/50yil/1960.php. Erişim tarihi: 19 Haziran 2009. 
 18. ^ Payaslıoğlu, Arif (1996). Barakadan Kampusa. Ankara: ODTÜ Yayınları. 
 19. ^ "ODTÜ Resmî Sitesi, 50. Yıl sayfası, 1966 bölümü" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/50yil/1966.php. Erişim tarihi: 19 Haziran 2009. 
 20. ^ Aydın, Suavi; Emiroğlu, Kudret; Türkoğlu, Ömer; Özsoy, Ergi D. (2005). Küçük Asya'nın Bin Yüzü Ankara. Ankara: Dost Kitabevi. ss. 576-577. ISBN 975-298-173-9. 
 21. ^ Payaslıoğlu, Arif T. (1996). Türk Yükseköğreniminde Bir Yeniliğin Tarihi Barakadan Kampusa 1954-1964. Ankara: ODTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları. ss. 43. 
 22. ^ "ODTÜ Resmî Sitesi, 50. Yıl sayfası, 1960 bölümü" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/50yil/1960.php. Erişim tarihi: 19 Haziran 2009. 
 23. ^ "ODTÜ Resmî Sitesi, 50. Yıl sayfası, 1963 bölümü" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/50yil/1963.php. Erişim tarihi: 19 Haziran 2009. 
 24. ^ (Türkçe). İstanbul. 5 Mart 2011. http://bianet.org/biamag/siyaset/128358-40-yil-sonra-odtu-yurtlarina-baskin. Erişim tarihi: 15 Eylül 2011. 
 25. ^ "ODTÜ Resmî Sitesi, Bilim ve Teknoloji Müzesi sayfası" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/50yil/btm.html. Erişim tarihi: 19 Haziran 2009. 
 26. ^ "NTVMSNBC" (Türkçe). 17 Temmuz 2009. http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/453270.asp. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2009. 
 27. ^ a b "ODTÜ'yü böldürmeyiz!" (Türkçe). Ankara: www.haberturk.com. 23 Ağustos 2011. http://www.haberturk.com/yasam/haber/662366-odtuyu-boldurmeyiz. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2011. 
 28. ^ "ODTÜ Rektörlüğü:Yasal girişimde bulunacağız" (Türkçe). 19 Ekim 2013. http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/10/131019_odtu_yuruyus.shtml. Erişim tarihi: 24 Ekim 2013. 
 29. ^ "18 Ekim 2013 Cuma Gecesi ODTÜ Yerleşkesine Yapılan Müdahale İle İlgili Rektörlük Açıklaması" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/tr/18-ekim-2013-odtu-yerleskesine-yapilan-mudahale-ile-ilgili-rektorluk-aciklamasi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2013. 
 30. ^ "ODTÜ: 5 bin fidan eylemi amacına ulaştı mı?" (Türkçe). http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/10/131022_odtu_sinan_onus.shtml. Erişim tarihi: 24 Ekim 2013. 
 31. ^ "EGO'nun ODTÜ seferleri iptal edildi" (Türkçe). bugun.com.tr. http://gundem.bugun.com.tr/odtu-seferleri-iptal-haberi/834205. Erişim tarihi: 24 Ekim 2013. 
 32. ^ "Gökçek'e yargı darbesi" (Türkçe). gazeteport.com.tr. 28 Aralık 2013. http://www.gazeteport.com.tr/haber/156634/gokceke-yargi-darbesi. Erişim tarihi: 1 Ocak 2014. 
 33. ^ Koç, Mert Gökhan (25 Ocak 2014). "ODTÜ'de EGO seferi 2 gün sürdü" (Türkçe). Hurriyet.com.tr. http://www.hurriyet.com.tr/ankara/25626933.asp. Erişim tarihi: 25 Ocak 2014. 
 34. ^ a b "ODTÜ Resmî Sitesi, Sayılarla ODTÜ sayfası" (Türkçe). http://www.tanitim.metu.edu.tr/rakamlar.php. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2009. 
 35. ^ "NTV Türkiye'de 26 bin yabancı öğrenci var" (Türkçe). http://www.ntvmsnbc.com/id/25284803/. Erişim tarihi: 3 Ekim 2011. 
 36. ^ "The Times Higher Education World University Rankings 2010-2011" (İngilizce). http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/top-200.html. Erişim tarihi: 24 Nisan 2011. 
 37. ^ "The Times Higher Education World University Reputation Rankings 2012" (İngilizce). http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012/reputation-ranking.html. Erişim tarihi: 27 Aralık 2012. 
 38. ^ a b "Boğaziçi Üniversitesi Resmî Sitesi, 2006'da İlk 100 ve ilk 500 Üniversitelere Göre Dağılım sayfası" (Türkçe). http://www.tanitim.boun.edu.tr/oss_verileri/2006/2006_ilk500_ilk100_universitelere_gore_dagililm.pdf. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2009. 
 39. ^ "YÖK Resmî Sitesi, "2008 Makale istatistikleri" sayfası" (Türkçe). http://www.yok.gov.tr/content/view/320/118/lang,tr_TR/. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2009. 
 40. ^ "Vatan Gazetesi, 22.08.2009 sayılı "İşte ÖSS soru ve cevapları" haberi" (Türkçe). http://w9.gazetevatan.com/haberdetay.asp?detay=OSS_sona_erdi_&tarih=22.08.2009&Newsid=243445&Categoryid=1. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2009. 
 41. ^ "Dereceye girenlerin tercihi tıp fakültesi" (Türkçe). 12 Ağustos 2009. http://www.sabah.com.tr/Ekler/Egitim/2009/08/12/dereceye_girenlerin_tercihi_tip_fakultesi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2009. "SAY-1 puan türü birincisi Gülşen Yücel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, SAY-2 birincisi Çağatay Ermiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, ikinciliği paylaşan Ömer Yakar burslu olarak Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Anıl Akyel ise ODTÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne girdi." 
 42. ^ "ODTÜ Tanıtım resmî Sitesi, Lisans Programlarının Taban Puan ve Kontenjanları sayfası" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/about/admins.php. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2009. 
 43. ^ "HaberX.com, ODTÜ yıkılacak mı? sayfası" (Türkçe). 17 Temmuz 2008. http://www.haberx.com/Haberler/Temmuz-2008/ODTU-YIKILACAK-MI-434706.aspx. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2009. 
 44. ^ "Uygulamalı Matematik Enstitüsü resmi sitesi, Tarihçe sayfası" (Türkçe). http://www3.iam.metu.edu.tr/iam/index.php/Template:Overview. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2009. 
 45. ^ "Enformatik Enstitüsü resmi sitesi, Tarihçe sayfası" (Türkçe). http://www.ii.metu.edu.tr/Tarihce/EETarihce2.htm. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2009. 
 46. ^ "Deniz Bilimleri Enstitüsü resmi sitesi, Genel Bilgiler sayfası" (İngilizce). http://www.ims.metu.edu.tr/index.asp?doc=general/index.htm. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2009. 
 47. ^ "Fen Bilimleri Enstitüsü resmi sitesi, Tarihçe sayfası" (Türkçe). http://www.fbe.metu.edu.tr/TURKCE/index.php. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2009. 
 48. ^ "Sosyal Bilimler Enstitüsü resmi sitesi, Tarihçe sayfası" (Türkçe). http://www.sbe.metu.edu.tr/history.html. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2009. 
 49. ^ a b c "ODTÜ Resmî Sitesi, Fakülte ve Bölümler sayfası" (Türkçe). http://www.tanitim.metu.edu.tr/fakulte.php. Erişim tarihi: 22 Haziran 2009. 
 50. ^ "ODTÜ Resmî Sitesi, ODTÜ Hakkında sayfası, İletişim bölümü" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/about/contact.php. Erişim tarihi: 22 Haziran 2009. 
 51. ^ a b c d e f g h i j k l "ODTÜ Resmî Sitesi, ODTÜ Hakkında sayfası, Üniversite Yönetimi bölümü" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/tr/universite-yonetimi. Erişim tarihi: 18 Mart 2013. 
 52. ^ a b "ODTÜ Resmî Sitesi, ODTÜ Hakkında sayfası, Amblem bölümü" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/about/emblem.php. Erişim tarihi: 22 Haziran 2009. 
 53. ^ Dirican, Ahmet (13 Temmuz 2009). "ODTÜ Eymir'i Halka Açsın!" (Türkçe). Habertürk Ankara. ss. 1, 4. 
 54. ^ "Sabah Gazetesi'nin 23 Ocak 2006 tarihli haberi" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/50yil/kpr/sabah-06.01.23.jpg. Erişim tarihi: 19 Haziran 2009. 
 55. ^ Cansever, Meltem (2009) (Türkçe). Türkiye'nin Kültür Mirası 100 Mimari Şaheser. NTV Yayınları. ISBN 978-605-5813-26-0. 
 56. ^ "Cumhuriyet’in Binaları". TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendislik Haberleri (TMH). http://e-imo.imo.org.tr/DosyaDizin/WPX/Portal/Yayin/tmh/2006/442-443-Binalar.pdf. Erişim tarihi: 21 Eylül 2011. 
 57. ^ "Behruz Çinici: "ODTÜ'nün Planını 50 Yıldır Onaylatamadılar", 29.07.2010". Yapi.com.tr. http://www.yapi.com.tr/Haberler/behruz-cinici-odtunun-planini-50-yildir-onaylatamadilar_81483.html. Erişim tarihi: 21 Eylül 2011. 
 58. ^ Ersin Altın, ed. (2003) (Türkçe). Ankara 1910-2003. Boyut Yayınları. ss. 58. ISBN 975-521-729-0. 
 59. ^ "Behruz Çinici, Projeleri". Arkitera.com. http://arkiv.arkitera.com/m34-behruz-cinici.html#p. Erişim tarihi: 21 Eylül 2011. 
 60. ^ "ODTÜ Resmî Sitesi, ODTÜ Yerleşkede Yaşam sayfası, Barınma bölümü" (Türkçe). http://www.metu.edu.tr/about/contact.php. Erişim tarihi: 24 Haziran 2009. 
 61. ^ "Okul, Yurtlar Müdürlüğü sitesi, Yurtlar ve Özellikleri sayfası" (Türkçe). http://server.yurtmud.metu.edu.tr/www/content/category/3/4/9/lang,tr/. Erişim tarihi: 24 Haziran 2009. 
 62. ^ "Tebesir.com, Üniversite rehberi." (Türkçe). http://www.tebesir.com/ossrehberi/universite/okul.asp?id=63. Erişim tarihi: 1 Eylül 2009. 
 63. ^ http://www.youtube.com/watch?v=r2Pc5zN59Gw&feature=related
 64. ^ "ODTÜ resmi sitesi, Konum Haritası sayfası" (Türkçe). http://odturobotgunleri.org.tr/index.php. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2009. 
 65. ^ "Tarihçe" (Türkçe). ODTÜ Kütüphanesi resmi sitesi. http://ww2.lib.metu.edu.tr/tr/yan.php?id=1#. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2009. 
 66. ^ "Sayılarla ODTÜ Kütüphanesi". Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi resmi sitesi. http://www.lib.metu.edu.tr/tr/sayilarla_odtu_kutuphanesi. Erişim tarihi: 7 Ekim 2013. 
 67. ^ "TC Kültür ve Turizm Bakanlığı remsi sitesinin ilgili sayfası" (Türkçe). http://www.kulturvarliklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF1AD8E71A9A9C29251304BA61D7775B83. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2009. 
 68. ^ a b "Türkiye’de ODTÜ’nün Gerçekleştirdiği İlkler ve “ODTÜ Etkisi”" (Türkçe). http://halkilis.metu.edu.tr/yayinlar/ilkler.pdf. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2009. 
 69. ^ "Ecevit, 70 yıllık daktilosuna veda etti" (Türkçe). 17 Ekim 2003. http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=92410. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2009. 
 70. ^ "ODTÜ Resmî Sitesi, Atatürk Anıtı ve Bilim Ağacı sayfası". http://www.oidb.metu.edu.tr/kilavuz/klavuz2/anit.htm. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2009. 
 71. ^ a b "Sezgileriyle gören zaman ötesi heykeltıraş: Şadi Çalık". İşte Genç. 1 Mart 2005. http://www.istegenc.com.tr/content/gorsel_sanatlar/article.asp?lngArticleID=2212. Erişim tarihi: 3 Eylül 2012. 
 72. ^ Dosya:Aynştayn büstü, ODTÜ.jpg resmine göre.
 73. ^ Dosya:Mimar Sinan büstü, ODTÜ.jpg resmine göre.
 74. ^ "ODTÜ resmi sitesi, Öğrenci Toplulukları sayfası" (Türkçe). http://www.tanitim.metu.edu.tr/topluluk.php. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2009. 
 75. ^ "ODTÜ Teknokent resm sitesi, İlgili sayfası" (Türkçe). http://www.kim.metu.edu.tr/ogrencitopluluklari.html. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2009. 
 76. ^ "Uniaktivite.net, ODTÜ'ye Çarpışma Labaratuarı Açılıyor sayfası" (Türkçe). http://www.uniaktivite.net/haberler/7129/odtu_ye_carpisma_labaratuari_aciliyor. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2009. 
 77. ^ "ODTÜ KKK resmî sitesi, Genel Bilgi sayfası" (Türkçe). http://www.kim.metu.edu.tr/ogrencitopluluklari.html. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2009. 
 78. ^ "ODTÜ Üniversite Adayları İçin Bilgi sitesi, Rektörün Mesajı sayfası" (Türkçe). http://tanitim.metu.edu.tr/rektor.php. Erişim tarihi: 13 Temmuz 2009. 
 79. ^ a b "Nic.tr, Kurumsal Kimliğimiz sayfası" (Türkçe). https://www.nic.tr/index.php?PHPSESSID=1246625706882528443281605&USRACTN=STATICHTML&PAGE=about_corpident. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2009. 
 80. ^ "Nic.tr, Tarihçe sayfası" (Türkçe). https://www.nic.tr/index.php?PHPSESSID=1246625706882528443281605&USRACTN=STATICHTML&PAGE=about_history. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2009. 
 81. ^ "CNNTÜRK.com, ODTÜ Robot Günleri'ne katılım için son günler sayfası" (Türkçe). 28 Şubat 2009. http://www.cnnturk.com/2009/bilim.teknoloji/teknoloji/02/28/odtu.robot.gunlerine.katilim.icin.son.gunler/515724.0/index.html. Erişim tarihi: 26 Haziran 2009. 
 82. ^ "Uluslararası ODTÜ Robot Günleri resmi sitesi, Genel Bilgiler sayfası" (Türkçe). http://odturobotgunleri.org.tr/index.php. Erişim tarihi: 26 Haziran 2009. 
 83. ^ "Uniaktivite.net, ODTÜ ve İTÜ Dubai'ye Gidiyor sayfası" (Türkçe). http://www.uniaktivite.net/haberler/9334/odtu_ve_itu_dubai_ye_gidiyor. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2009. 
 84. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; ODT.C3.9C_Mezunlar.C4.B1 isimli refler için metin temin edilmemiş (Bkz: Kaynak gösterme)
 85. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Odt.C3.BC_Mezunlar.C4.B1 isimli refler için metin temin edilmemiş (Bkz: Kaynak gösterme)
 86. ^ "Biyografi.net, Ali Babacan sayfası" (Türkçe). http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=2743. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2009. 
 87. ^ "Biyografi.info, Can Dündar sayfası" (Türkçe). http://www.biyografi.info/kisi/can-dundar. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2009. 
 88. ^ Derya Köroğlu kimdir?
 89. ^ Elif Şafak Biyografi
 90. ^ Emin Çölaşan - "Önce İnsanım Sonra Gazeteci" sf: 12 Bilgi Yayınevi, Ankara, 2008
 91. ^ Hammad Husain LinkedIn
 92. ^ "Biyografi.net, Kürşat Tüzmen sayfası" (Türkçe). http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=2884. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2009. 
 93. ^ "Biyografi.net, Mehmet Ali Talat sayfası" (Türkçe). http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=2196. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2009. 
 94. ^ TCMB Web Sitesi
 95. ^ Yasemin Dalkılıç Biyografi
 96. ^ ODTÜ Matematik Bölümü İnternet Sayfası
 97. ^ METU Industrial Engineering Website

Dış bağlantılar

Wikimedia Commons'ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunmaktadır.
 • Resmî site
 • ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü
 • ODTÜ - Teknokent
 • Google Maps'ta ODTÜ Yerleşkesinin Uydu Görüntüsü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hakkında Bilgi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hakkında Video


Orta Doğu Teknik Üniversitesi konusunu görüntülemektesiniz.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi nedir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi kimdir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru