Fri . 19 Sep 2019
RU | UK | KK | BE | EN |

Oganesson

oganesson, oganesson element 118
2: tahmini 1450 kJ·mol−1[5]

Atom yarıçapı tahmini 152 pm[2] Kovalent yarıçapı tahmini 230 pm[5] Diğer CAS kayıt numarası 54144-19-3[6] En kararlı izotopları Ana madde: Ununuktiyum izotopları
izo
294Uuo[7]
tb
yap
yarı ömür
~089 ms

α
be MeV
1165 ± 006

290Uuh
 • G
 • T
 • D

Oganeson Og veya eka-radon olarak da bilinen 118 atom numaralı transaktinid elementtir Ununoktiyum ve Uuo, IUPAC tarafından bu element için verilmiş geçici isim ve sembollerdir[8] Ununoktiyum "bir-bir-sekiz-yum"un Dog Latin ifadesidir Periyodik tabloda p bloğunda yer alır ve 7 periyodun son elementidir Ununoktiyum 18 gruptaki tek sentetik elementtir Keşfedilen elementler içinde en büyük atom numarasına ve atom kütlesine sahip olanıdır

Radyoaktif oganeson son derece kararsızdır ve 2002'den beri 294Og izotopunun yalnızca üç belki dört atomu algılanabilmiştir[9] Bu durum, elementin özelliklerinin ve olası bileşiklerinin deneysel olarak belirlenmesine çok az izin verse de, kuramsal hesaplamalar, bazıları beklenmedik olmak üzere birçok öngörüye izin vermektedir Örneğin 18 grup elementi olmasına rağmen, diğer 18 grup elementlerinin tamamı soy gaz iken, oganeson olasılıkla bir soy gaz değil[1] Önceleri elementin gaz olduğu düşünülüyordu ancak şimdi, rölativistik etkilerden dolayı normal şartlar altında bir katı olduğu tahmin edilmektedir[1]

İçindekiler

 • 1 Tarihi
  • 11 Başarısız denemeler
  • 12 Keşif
 • 2 Adlandırma
 • 3 Özellikleri
  • 31 Çekirdek kararlılığı ve izotopları
  • 32 Atomik ve fiziksel özellikleri
  • 33 Tahmini bileşikleri
 • 4 Kaynakça
  • 41 Dipnotlar

Tarihi

Başarısız denemeler

1998'in sonunda Polonyalı fizikçi Robert Smolańczuk, 118 elementin de dahil olduğu süperağır atomların sentezi doğrultusunda atomik çekirdeğin füzyonuna ilişkin hesaplamlar yayımladı[10] Smolańczuk'un hesaplamaları 118 elementin, dikkatlice kontrol edilen şartlar altında kurşunun kripton ile füzyonuyla elde edilebileceğini ortaya attı[10]

1999'da Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda araştırmacılar bu öngörüleri kullandılar ve Physical Review Letters'ta[11] ve hemen ardından Science'ta[12] yayımlanan makalelerle, 116 ve 118 elementlerin keşfini duyurdular Araştırmacıların iddiasına göre gerçekleştirilen reaksiyon;

8636Kr + 20882Pb → 293118Og + n şeklindeydi

Ertesi yıl diğer laboratuvarlardaki araştırmacılar sonuçları tekrarlayamayınca ve Berkeley laboratuvarı da kendisini tekrarlayamayınca bir tekzip yayımladılar[13] Science dergisi de makaleyi geri çekip okurlarından özür diledi[14] Haziran 2002'de laboratuvarın direktörü bu iki elementin keşfi iddiasının baş yazar Victor Ninov'un uydurma verilerinden türediğini duyurdu[15]

Keşif

Oganeson atomlarının ilk bozunumu 2002'de Dubna, Rusya'daki Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü'nde Joint Institute for Nuclear Research-JINR gözlendi[16] 9 Ekim 2006'da Dubna'da, JINR ve Kaliforniya, ABD'deki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki bilim insanları, kaliforniyum-249 atomları ve kalsiyum-48 iyonlarının çarpıştırılması ile üretilen toplam üç ya da dört oganeson-294 atomunu bir veya iki tane 2002'de ve iki tane daha 2005'te doğrudan olmayan yöntemle algıladıklarını duyurdular[17][18][19][20][21]

24998Cf + 4820Ca → 294118Og + 3 n 294118 çekirdeğinin bozunma zinciri Bozunma enerjisi ve yarı ömürler kırmızıyla, atomların kendiliğinden fisyona uğrama kesirleri yeşille gösterilmiştir

Çok düşük füzyon reaksiyonu olasılığından dolayı füzyon reaksiyonu tesir kesiti ~03–06 pb = 3–6×10−41 m²'dir deney dört ay sürdü ve ununoktiyum sentezi olduğuna inanılan ilk kaydedilmiş olayı gerçekleştirmek için kaliforniyum hedefe çarpıştırılacak 4×1019 kalsiyum iyonu içeriyordu[6] Buna rağmen araştırmacılar sonucun bir yalancı pozitif olmadığından emindi, çünkü tespitlerin rastgele olaylar olma şansı yaklaşık 100,000'de birdi[22]

Deneylerde ununoktiyum atomlarından üçünün alfa bozunması gözlendi Doğrudan kendiliğinden fisyon ile meydana gelen dördüncü bir bozunma ayrıca ortaya atıldı 089 ms'lik bir yarı ömür hesaplandı 294Uuo alfa bozunması ile 290Uuh'ye dönüşür Sadece üç çekirdek olduğundan yarı ömür, büyük bir kesinsizlikle 089+107−031 ms gözlenen yaşam sürelerinden türetildi[7]

294118Uuo → 290116Uuh + 4He

294Uuo çekirdeklerinin tanılanması, 245Cm'nin 48Ca iyonları ile bombardıman edilmesiyle ayrı ayrı yaratılan, varsayılan kız çekirdek 290Uuh ile ve 290Uuh bozunumunun 294Uuo çekirdeklerinin bozunum zinciri ile uygunluk gösterdiğinin kontrolüyle doğrulandı[7]

24596Cm + 4820Ca → 290116Uuh + 3 n

Kız çekirdek 290Uuh çok kararsızdır ve 14 milisaniyelik yarı ömrü ile 286Uuq'ye bozunur Sonrasında kendiliğinden fisyona uğrayabilir veya alfa bozunması ile kendiliğinden fisyona uğrayacak olan 282Uub'ye bozunabilir[7]

Kuantum tünelleme modelinde, 2004'te yayınlanan deneysel Q değeri ile 294Uuo'nun alfa bozunması yarı ömrü 066+023−018 ms[23] olarak tahmin edildi[24] Makroskobik-mikroskobik Muntian–Hofman–Patyk–Sobiczewski modelindeki kuramsal Q değeri ile yapılan hesaplamalar, bir miktar daha düşük olmakla birlikte karşılaştırılabilir sonuçlar vermektedir[25]

Ununoktiyumun başarılı bir şekilde elde edilmesinin ardından kaşifler, 58Fe ve 244Pu'den unbinilyumu elde edebilmek umuduyla benzer deneyler yapmaya başladılar[26] Unbinilyum izotoplarının alfa bozunması yarı ömürlerinin mikro saniyeler mertebesinde olduğu tahmin edilmektedir[27][28]

Adlandırma

1960'lara kadar ununoktiyum eka-emanation emanation radonun eski adıdır olarak biliniyordu 1979'da IUPAC ununoktiyum olarak anılacak element için öneriler yayımladı Ununoktiyum bir-bir-sekiz-yum, elementin keşfi onaylanıncaya ve IUPAC isimde karar verinceye kadar, yer tutucu olan bir sistematik element adıdır[29] 118 elementin keşfi uzun süredir geniş çapta kabul görse de IUPC henüz onaylamadığı için ununoktiyum ismi halen kullanımdadır Ayrıca keşfin arkasında bulunan iki ekip Ruslar-Amerikalılar arasında da, adlandırma konusunda bir konsensus yoktur

2002'deki geri çekilmeden önce Berkeley'deki araştırmacılar elementi, araştırma ekibinin lideri olan ve daha önceki 95 ve 106 atom numaraları arasındaki on iki elementin de keşfinde yer alan Albert Ghiorso'ya ithafen ghiorsium Gh olarak isimlendirmeyi planlamışlardı[30]

Rus kaşifler sentezlerini 2006'da rapor ettiler Keşfin arkasında bulunan JINR'deki Flerov Nükleer Tepkimeler Laboratuvarı FNTL çalışanlarının ilk isim önerileri Dubnadyum Dn oldu Ancak bu terim ekibin daha önce keşfedip adlandırdıkları Dubniyum Db elementi ile büyük benzerlik gösteriyordu 2007'de Rus enstitüsünün başkanı, bir Rus dergisine verdiği röportajda ekibin iki isim üzerinde karar vermeye çalıştığını duyurdu: Dubna'daki araştırma laboratuvarının kurucusu Georgy Flyorov'un onuruna flyorium; ve Dubna'nın bulunduğu Moskovskaya Oblastı'ndan dolayı moskovyum[31] Başkan ayrıca, elementin kaliforniyum hedefleri sağlayan Amerikalılarla işbirliği içinde keşfedilmiş olmasına karşın elementin Rusya'nın onuruna isimlendirilmesi gerektiğini çünkü JINR'deki Flerov Nükleer Tepkimeler Laboratuvarı'nın dünyada bu işin başarılabileceği tek tesis olduğunu belirtti[32][33] Ancak daha sonra bu isimler 114 element flerovyum ve 116 element moskovyum için önerildi[34]

118 elementin adı halen resmi olarak ununoktiyumdur Ancak bazı Rus kökenli yazılarda element anılırken moskovyum Kiril: московий adı ve Mk simgesi kullanılmaktadır Genel olarak bilimsel yazılarda element için herhangi bir sistematik ad yerine atom numarası kullanımı tercih edilir Ununoktiyum 118 element olarak anılırken, elementin izotopu olan ununoktiyum-294'te 294118 şeklinde gösterilir

Ancak Kasım 2016 Tarihiyle 118 numaralı elementin resmi olarak Oganesson ismini ve 118Og sembolünü almıştır

Özellikleri

Çekirdek kararlılığı ve izotopları

Ununoktiyum "kararlılık adası"nın sağdaki sonunda yer almaktadır Bu yüzden elementin çekirdeği tahmin edilenden bir miktar daha kararlıdır Ana madde: Ununoktiyumun izotopları Ayrıca bakınız: Kararlılık adası

Atom numarası 83'ün üzerinde bizmuttan sonra olan hiçbir elementin kararlı izotopu yoktur Atom numarasının artmasıyla çekirdek kararlılığı azalır, öyle ki atom numarası 101'in üzerinde olan elementler bir günün altındaki yarı ömürleri ile radyoaktif bozunuma uğrarlar Buna rağmen henüz tam olarak anlaşılamayan sebeplerden dolayı 110 ve 114 elementler arasında çekirdek kararlılığı bir miktar artar Bu durum çekirdek fiziğinde "kararlılık adası" olarak bilinen görünümün ortaya çıkmasına sebep olur Süperağır elementlerin, öngörülenden daha uzun ömürlü olmasını açıklayan bu kavram UC Berkeley profesörü Glenn Seaborg tarafından ortaya atıldı[35] Ununoktiyum radyoaktiftir ve yarı ömrü 1 milisaniyeden daha azdır Yine de bu bazı öngörülen değerlerden yüksektir[36] Bu da kararlılık adası için bir başka destek anlamına gelir[37]

Kuantum tünelleme modeli kullanılarak yapılan hesaplamalar 118 elementin, alfa bozunumu yarı ömürleri 1 ms'ye yakın olan birkaç nötron zengini izotopunun var olduğunu öngermektedir[27]

Diğer izotopların yarı ömürleri ve sentetik yolları üzerinde yapılan hesaplamalar bazılarının sentezlenmiş izotop 294Uuo'dan az bir miktar daha kararlı olduğunu gösterdi bunlar büyük ihtimalle 293Uuo, 295Uuo, 296Uuo, 297Uuo, 298Uuo, 300Uuo ve 302Uuo'dur[23][38] Bunlar içerisinde 297Uuo daha uzun ömürlü çekirdek konusunda en iyi şansı sunabilir[23][38] ve böylece element üzerinde gelecekte yapılacak çalışmaların odak noktası haline gelebilir 313Uuo civarındaki bazı çok nötrona sahip izotoplar da uzun ömürlü çekirdek sağlayabilir[39]

Atomik ve fiziksel özellikleri

Ununoktiyum, sıfır valanslı elementlerin bulunduğu 18 grubun bir üyesidir En dış valans kabuğu 8 elektronla tamamen dolu olan bu grubun üyeleri genellikle çoğu kimyasal reaksiyona örneğin yanma karşı inerttirler[40] Bu da dış elektronların sıkıca bağlı olduğu kararlı, minimum enerji konfigürasyonuna anlamına gelir Buna benzer şekilde ununoktiyumun da, valans elektronları 7s²7p6 diziliminde olmak üzere, kapalı bir valans kabuğuna sahip olduğu düşünülmektedir[1]

Ununoktiyum elektronlarının enerji seviyelerindeki dağılımının beklenen temsili

Sonuç olarak bazıları, ununoktiyumun grubunda bulunan diğer elementler ile özellikle de periyodik tabloda hemen üstünde bulunan radon ile benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmasını beklerler[41] Periyodik tablodaki eğilim göz önünde bulundurulduğunda ununoktiyumun, radondan bir miktar daha fazla reaktif olması gerekirdi Ancak kuramsal hesaplamalar elementin beklenenden çok daha fazla reaktif olabileceğini gösterdi Bu yüzden ununoktiyum soy gaz olarak nitelendirilemeyebilir[4] Radondan çok daha fazla reaktif olmasının yanı sıra ununoktiyum, ununkuadyum ve kopernikyumdan bile daha reaktif olabilir[1] Ununoktiyumun kimyasal reaktifliğinin radona göre bariz bir şekilde yüksek olmasının sebebi, son işgal edilen 7p alt kabuğunun istikrarsızlığı ve radyal genişlemesidir[1][42]

Ununoktiyum, periyodik tabloda kendisinden önce gelen tüm elementlerden daha yüksek bir kutuplanabilirliğe neredeyse radonun sahip olduğu kutuplanabilirlik değerinin iki katına sahiptir[1] Bu devasa kutuplanabilirlik değerinden ötürü, elementin anormal derecede düşük bir iyonlaşma enerjisine sahip olduğu tahim edilmektedir Bu enerji değerinin, radonun iyonlaşma enerjisinin yüzde yetmişine sahip olan kurşununki ile benzer[43] ve ununkuadyumunkinden önemli ölçüde düşük olduğu düşünülmektedir[44] Diğer soy gazlardan yola çıkılırsa kaynama noktasının 320 ve 380 K arasında olduğu tahmin edilmektedir[1] Bu daha önceki 263 K[5] veya 247 K[45] tahminlerinden oldukça farklıdır Deney sonuçları oldukça kuşkulu olsa da ununoktiyumun standart sıcaklık ve basınç altında gaz olma ihtimali çok düşüktür[1] Ayrıca diğer gazların sıvı halde bulunma aralıklarının epey dar 2 ve 9 kelvin arasında olduğu düşünüldüğünde, bu elementin standart şartlarda katı olması gerekir Bununla birlikte ununoktiyum standart şartlarda gaz halinde bulunuyor ise diğer soy gazlar gibi tek atomlu olsa bile, gaz haldeki en yoğun maddelerden biri olması gerekir

Tahmini bileşikleri

Şimdiye kadar herhangi bir ununoktiyum bileşiği sentezlenebilmiş değildir Bununla birlikte, 1964'ten beri kuramsal bileşikler üzerine çalışmalar devam etmektedir[46] İyonizasyon enerjisi yeterince yüksekse, diğer soy gazlar gibi elementin oksitlenmesinin de bir o kadar zor olması ve böylece en yaygın oksidasyon durumunun da 0 olması beklenmektedir[47]

         
Ununoktiyum tetraflorür UuoF4 molekülü tetrahedral bir yapıya sahiptir           Ksenon tetraflorür XeF4 ve radon tetraflorür RnF4 molekülleri kare düzlem bir yapıya sahiptir

Dimer molekülü Uuo2konusundaki hesaplamalar, bu molekülün bağ etkileşiminin kabaca Hg2 molekülününkine benzediğini ve bağ ayrışma enerjisinin de Rn2'dekinin 2 katına eşit olduğunu gösterdi[1] Ancak çok şaşırtıcı bir şekilde, Uuo2'deki bağ uzunluğunun Rn2'dekinden 016 Å kadar daha kısa olarak hesaplanmış olmasıdır[1] Bağ uzunluğu, önemli bağ etkileşimlerindeki belirleyici bir etmendir Diğer taraftan UuoH+, RnH+'den daha düşük bir ayrışma enerjisi göstermektedir[1]

UuoH bileşiğinde, ununoktiyum ve hidrojen arasındaki bağ çok esnektir ve gerçek bir kimyasal bağdan ziyade van der Waals etkileşimi olarak kabul edilir[43] Diğer taraftan ununoktiyumun, yüksek elektronegatifliğe sahip elementler ile, kopernikyum ve ununkuadyumun yapacağından daha kararlı bileşikler oluşturacağı tahmin edilmektedir[43] +2 ve +4 kararlı oksidasyon durumlarının, UuoF2 ve UuoF4 gibi florlu bileşiklerde varlığını göstereceği öngörülmektedir[48] Bu, ununoktiyumu alışılmışın dışında reaktif yapan aynı spin-orbit etkileşiminin sonucudur Örneğin UuoF2 bileşiğini oluşturan Uuo ve F2 arasındaki reaksiyonla 106 kcal/mol enerji açığa çıkar, bu enerjinin 49 kcal/mol kadarı spin-orbit etkileşiminden gelir[43] Benzer bir molekül olan RnF2'de, oluşma enerjisi 49 kcal/molün yaklaşık 10 kcal/molü aynı etkileşimden gelir[43]

Şimdiye kadar sadece dört ununoktiyum atomu üretilebildiğinden elementin, temel bilimsel araştırmalar dışında herhangi bir kullanımı söz konusu değildir[49]

Kaynakça

Dipnotlar

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Nash, Clinton S 2005 "Atomic and Molecular Properties of Elements 112, 114, and 118" Journal of Physical Chemistry A 109 15, s 3493–3500 doi:101021/jp050736o PMID 16833687  |erişim-tarihi= kullanmak için |url= gerekiyor yardım Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "Nash" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış Bkz: Kaynak gösterme Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "Nash" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış Bkz: Kaynak gösterme
 2. ^ a b "Moskowium" Apsidium 24 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 2008-01-18 
 3. ^ a b c d Eichler, R; Eichler, B, Thermochemical Properties of the Elements Rn, 112, 114, and 118 PDF, Paul Scherrer Institut, erişim tarihi: 2010-10-23 
 4. ^ a b c Kaldor, Uzi; Wilson, Stephen 2003 Theoretical Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements Springer s 105 ISBN 140201371X Erişim tarihi: 2008-01-18  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "Kaldor" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış Bkz: Kaynak gösterme
 5. ^ a b c Seaborg, Glenn Theodore 1994 Modern Alchemy World Scientific s 172 ISBN 9810214405 Erişim tarihi: 2008-01-18  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "Seaborg" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış Bkz: Kaynak gösterme
 6. ^ a b "Ununoctium" WebElements Periodic Table 9 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 2007-12-09  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "webelements" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış Bkz: Kaynak gösterme
 7. ^ a b c d Oganessian, Yu Ts 2006-10-09 "Synthesis of the isotopes of elements 118 and 116 in the 249Cf and 245Cm+48Ca fusion reactions" Physical Review C 74 4, s 044602 doi:101103/PhysRevC74044602 Erişim tarihi: 2008-01-18  Bilinmeyen parametre |coauthors= görmezden gelindi yardım Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "full" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış Bkz: Kaynak gösterme
 8. ^ Wieser, ME 2006 "Atomic weights of the elements 2005 IUPAC Technical Report" Pure and Applied Chemistry 11 bas Cilt 78, s 2051–2066 doi:101351/pac200678112051  Birden fazla |dergi= ve |journal= kullanıldı yardım
 9. ^ "The Top 6 Physics Stories of 2006" Discover Magazine 7 Ocak 2007 23 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 18 Ocak 2008 
 10. ^ a b Smolanczuk, R 1999 "Production mechanism of superheavy nuclei in cold fusion reactions" Physical Review C 5 bas Cilt 59, s 2634–2639 doi:101103/PhysRevC592634 
 11. ^ Ninov, Viktor 1999 "86Kr" Physical Review Letters Cilt 83, s 1104–1107 doi:101103/PhysRevLett831104 
 12. ^ Service, R F 1999 "Berkeley Crew Bags Element 118" Science Cilt 284, s 1751 doi:101126/science28454211751 
 13. ^ Public Affairs Department 21 Temmuz 2001 "Results of element 118 experiment retracted" Berkeley Lab Erişim tarihi: 18 Ocak 2008 
 14. ^ "Halının Altına Süpürülenler" Bilim ve Teknik Dergisi TÜBİTAK 2004 Science Dergisi, Bell Laboratuvarları'ndan Hendrik Schön ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'ndan Victor Ninov'un yayımlanmış makalelerini geri çekmiş ve okurlarından özür dilemişti  |erişim-tarihi= kullanmak için |url= gerekiyor yardım
 15. ^ Dalton, Rex 2002 "Misconduct: The stars who fell to Earth" Nature 6917 bas Cilt 420, s 728–729 doi:101038/420728a PMID 12490902 
 16. ^ Oganessian, Yu T; ve diğerleri 2002 "Results from the first 249Cf+48Ca experiment" PDF JINR Communication Rusça JINR, Dubna KB1 bakım: Diğerlerinin yanlış kullanımı link
 17. ^ "Livermore scientists team with Russia to discover element 118" Livermore press release 3 Aralık 2006 27 Mayıs 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 18 Ocak 2008 
 18. ^ Oganessian, Yu T 2006 "Synthesis and decay properties of superheavy elements" Pure Appl Chem Cilt 78, s 889–904 doi:101351/pac200678050889 
 19. ^ Sanderson, K 2006 "Heaviest element made – again" Nature News Nature doi:101038/news061016-4 
 20. ^ Schewe, P and Stein, B 17 Ekim 2006 "Elements 116 and 118 Are Discovered" Physics News Update American Institute of Physics 3 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 18 Ocak 2008 KB1 bakım: Birden fazla ad: yazar listesi link
 21. ^ Weiss, R 17 Ekim 2006 "Scientists Announce Creation of Atomic Element, the Heaviest Yet" Washington Post Erişim tarihi: 18 Ocak 2008 
 22. ^ "Element 118 Detected, With Confidence" Chemical and Engineering news 17 Ekim 2006 Erişim tarihi: 18 Ocak 2008 
 23. ^ a b c Chowdhury, Roy P; Samanta, C; Basu, D N 2006 "α decay half-lives of new superheavy elements" Phys Rev C Cilt 73, s 014612 doi:101103/PhysRevC73014612 
 24. ^ Oganessian, Yu T; ve diğerleri 2004 "Measurements of cross sections and decay properties of the isotopes of elements 112, 114, and 116 produced in the fusion reactions 233, 238U, 242Pu, and 248Cm+48Ca" Phys Rev C Cilt 70, s 064609 doi:101103/PhysRevC70064609 KB1 bakım: Diğerlerinin yanlış kullanımı link
 25. ^ Samanta, C; Chowdhury, R P; Basu, DN 2007 "Predictions of alpha decay half lives of heavy and superheavy elements" Nucl Phys A Cilt 789, s 142–154 doi:101016/jnuclphysa200704001 KB1 bakım: Birden fazla ad: yazar listesi link
 26. ^ "A New Block on the Periodic Table" PDF Lawrence Livermore National Laboratory Nisan 2007 7 Ekim 2012 tarihinde kaynağından PDF arşivlendi Erişim tarihi: 18 Ocak 2008 
 27. ^ a b Chowdhury, Roy P 2008 "Search for long lived heaviest nuclei beyond the valley of stability" Physical Reviews C Cilt 77, s 044603 doi:101103/PhysRevC77044603 
 28. ^ Chowdhury, R P; Samanta, C; Basu, DN 2008 "Nuclear half-lives for α -radioactivity of elements with 100 ≤ Z ≤ 130" At Data & Nucl Data Tables Cilt 94, s 781–806 doi:101016/jadt200801003 KB1 bakım: Birden fazla ad: yazar listesi link
 29. ^ Chatt, J 1979 "Recommendations for the Naming of Elements of Atomic Numbers Greater than 100" Pure Appl Chem Cilt 51, s 381–384 doi:101351/pac197951020381 
 30. ^ "Discovery of New Elements Makes Front Page News" Berkeley Lab Research Review Summer 1999 1999 31 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 18 Ocak 2008 
 31. ^ "New chemical elements discovered in Russia`s Science City" 12 Şubat 2007 9 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 9 Şubat 2008 
 32. ^ NewsInfo 17 Ekim 2006 "Periodic table has expanded" Rusça Rambler Erişim tarihi: 18 Ocak 2008 
 33. ^ Yemel'yanova, Asya 17 Aralık 2006 "118th element will be named in Russian" Rusça vestiru 14 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 18 Ocak 2008 
 34. ^ "Russian Physicians Will Suggest to Name Element 116 Moscovium" rianru 2011 Erişim tarihi: 8 Mayıs 2011 
 35. ^ Considine, Glenn D 2002 Van Nostrand's scientific encyclopedia 9 bas Wiley-Interscience ISBN 9780471332305 OCLC 223349096 
 36. ^ Oganessian, Yu T 2007 "Heaviest nuclei from 48Ca-induced reactions" Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics Cilt 34, s R165–R242 doi:101088/0954-3899/34/4/R01 
 37. ^ "New Element Isolated Only Briefly" The Daily Californian 18 Ekim 2006 8 Ekim 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 18 Ocak 2008 
 38. ^ a b Royer, G; Zbiri, K; Bonilla, C 2004 "Entrance channels and alpha decay half-lives of the heaviest elements" Nuclear Physics A Cilt 730, s 355–376 doi:101016/jnuclphysa200311010 
 39. ^ Duarte, S B; Tavares, O A P; Gonçalves, M; Rodríguez, O; Guzmán, F; Barbosa, T N; García, F; Dimarco, A 2004 "Half-life predictions for decay modes of superheavy nuclei" Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics Cilt 30, s 1487–1494 doi:101088/0954-3899/30/10/014 
 40. ^ Bader, Richard FW "An Introduction to the Electronic Structure of Atoms and Molecules" McMaster University 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 18 Ocak 2008 
 41. ^ "Ununoctium Uuo – Chemical properties, Health and Environmental effects" Lenntech 16 Ocak 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 18 Ocak 2008 
 42. ^ the actual quote is: "The reason for the apparent enhancement of chemical activity of element 118 relative to radon is the energetic destabilization and radial expansion of its occupied 7p3/2 spinor shell"
 43. ^ a b c d e Young-Kyu, Han; Cheolbeom, Bae; Sang-Kil, Son; Yoon Sup, Lee 2000 "Spin–orbit effects on the transactinide p-block element monohydrides MH M=element 113–118" Journal of Chemical Physics 6 bas Cilt 112, s 2684 Bibcode:2000JChPh1122684H doi:101063/1480842 KB1 bakım: Birden fazla ad: yazar listesi link
 44. ^ Clinton, Nash 1999 "Spin-Orbit Effects, VSEPR Theory, and the Electronic Structures of Heavy and Superheavy Group IVA Hydrides and Group VIIIA Tetrafluorides A Partial Role Reversal for Elements 114 and 118" Journal of Physical Chemistry A 3 bas Cilt 1999, s 402–410 doi:101021/jp982735k 
 45. ^ Takahashi, N 2002 "Boiling points of the superheavy elements 117 and 118" Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 2 bas Cilt 251, s 299–301 doi:101023/A:1014880730282 
 46. ^ Grosse,A V 1965 "Some physical and chemical properties of element 118 Eka-Em and element 86 Em" Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry 3 bas Elsevier Science Ltd Cilt 27, s 509–19 doi:101016/0022-19026580255-X 
 47. ^ "Ununoctium: Binary Compounds" WebElements Periodic Table 16 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 18 Ocak 2008 
 48. ^ Young-Kyu, Han; Yoon Sup, Lee 1999 "Structures of RgFn Rg = Xe, Rn, and Element 118 n = 2, 4 Calculated by Two-component Spin-Orbit Methods A Spin-Orbit Induced Isomer of 118F4" Journal of Physical Chemistry A 8 bas Cilt 103, s 1104–1108 doi:101021/jp983665k KB1 bakım: Birden fazla ad: yazar listesi link
 49. ^ "Ununoctium: Biological information" WebElements Periodic Table 16 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 18 Ocak 2008 

oganesson, oganesson atom, oganesson atomic mass, oganesson bohr model, oganesson element 118, oganesson facts, oganesson or ununoctium, oganesson periodic table, oganesson picture, oganesson pronunciation


Oganesson Hakkında Bilgi

Oganesson


 • user icon

  Oganesson beatiful post thanks!

  29.10.2014


Oganesson
Oganesson
Oganesson konusunu görüntülemektesiniz.
Oganesson nedir, Oganesson kimdir, Oganesson açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Rastgele Yazılar

Andreja Pejić

Andreja Pejić

Andreja Pejić Sırp Kiril alfabesinde Андреј Пејић, "Andreya Peyiç"1 şeklinde okunur; d 28 Ağustos 19...
Coca-Cola Orange

Coca-Cola Orange

Coca-Cola Orange, sınırlı bir süre satışa çıkarılmış olan ve portakalla tatlandırılmış bir Coca-Cola...
Gökçetevek, Silvan

Gökçetevek, Silvan

Gökçetevek, Diyarbakır ilinin Silvan ilçesine bağlı bir köydür. Köyün iklimi, karasal iklimi etki al...
Furkan Baştan

Furkan Baştan

Furkan İlker Baştan (d. 14 Eylül 1982, Samsun, Türkiye) Türk futbolcu. Kariyeri 25 Mayıs 1981’de Sa...