Menekşe Çatağı Höyüğü


Menekşe Çatağı Höyüğü, Tekirdağ İl merkezinin 12 km. doğusunda, Menekşe Deresi'nin her iki yanındaki Doğu ve Batı höyükleri olarak tanımlanan iki tepeden oluşan bir höyüktür. Burası Marmara Denizi kıyısındaki kayalık bir terastır. Batı höyük 100 x 30 metre boyutlarında olup 3 metre yükseklikte, Doğu höyük ise iki yükseltiden oluşmaktadır.[1]

Konu başlıkları

 • 1 Kazılar
 • 2 Tabakalanma
 • 3 Buluntular
 • 4 Değerlendirme
 • 5 Dış bağlantılar
 • 6 Kaynakça

Kazılar

Höyük 1960'lı yıllarda daha sonra Tekirdağ Müzesi Müdürü olan Mehmet Akif Işın tarafından saptanmıştır. Kazılar 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı'ndan F. Aslı Erim-Özdoğan başkanlığında, Mehmet Özdoğan'ın bilimsel danışmanlığında başlanmış ve devam edilmektedir.[1]

Tabakalanma

Batı höyükte en geç yerleşim Helenistik Dönem'e (MÖ 306-280) aittir. Daha altta Erken Tunç Çağı II. ve III. evreleri tabakası yer almaktadır. Bu yerleşimde yerel Trakya özelliklerinin yanı sıra Anadolu özelliklerinin de görüldüğü belirtilmektedir. Daha altta Toptepe Kültürü'ne dayanan ve Aşağı Pınar Höyüğü III. tabakayla çağdaş olan Orta Kalkolitik Çağ tabakası vardır. Lokalizasyonu kesin hatlarıyla belirlenememiş olmasıyla birlikte MÖ 2. binyıl ve Erken Demir Çağı yerleşimine dair kanıtlar da saptanmıştır. Doğu höyükte ise dört tabaka belirlenmiştir. Bu tabakalar yeniden eskiye, Helenistik Dönem, Erken Demir Çağı, çukur barınaklar evresi ve dörtgen planlı kerpiç yapılar evreleridir.[1][2]

Buluntular

Erken Tunç Çağı mimarisinin ahşap üzerine bol kumlu kil sıvama şeklinde olduğu ifade edilmektedir. Bazı yapıların içinde ahşap dikmelerle oluşturulan bölümler bulunmaktadır. Erken Tunç Çağı çanak çömleği genel olarak koyu renkli ve açkılıdır.[1]

MÖ 6. yüzyılda inşa edildiği ve MÖ 5. yüzyılda bir depremle hasar gördüğü anlaşılan yapılar, bir kutsal alan oluşturmaktadır. Bu alandaki adak çukurlarından birinde beş bebeğe ait kafatasları, diğerlerinde de köpek ve domuz gibi hayvan yavruları gömüleri ortaya çıkarılmıştır.[3]

Değerlendirme

Ele geçen buluntular Troya I ve II ile Bulgaristan'ın Sveti Krilovo evresi ile benzerlikler göstermektedir. Menekşe Çatağı'nın MÖ 3. binyıl başlarında gelişen Anadolu ticaret ağında yer alan bir yerleşim olduğu ileri sürülmektedir.[1]

Dış bağlantılar

 • Yakın plan kroki
 • Fotoğraflar

Kaynakça

 1. ^ a b c d e TAY – Yerleşme Dönem Ayrıntıları
 2. ^ 25. Kazı Sonuçları Toplantısı (2003) Cilt 2, Sh.: 421
 3. ^ Current Archaeolgy In Turkey


Menekşe Çatağı Höyüğü Hakkında Bilgi

Menekşe Çatağı Höyüğü

Menekşe Çatağı Höyüğü
Menekşe Çatağı Höyüğü
Menekşe Çatağı Höyüğü konusunu görüntülemektesiniz.
Menekşe Çatağı Höyüğü nedir, Menekşe Çatağı Höyüğü kimdir, Menekşe Çatağı Höyüğü açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video