Thu . 19 Jun 2019

Macaristan

macaristan, macaristan sefirliyi
ve en büyük şehir

Budapeşte
47°26′K 19°15′D / 47.433°K 19.25°D / 47.433; 19.25 Yönetim biçimi Parlamenter cumhuriyet  - Cumhurbaşkanı János Áder  - Başbakan Viktor Orbán Kuruluş  - Macaristan Prensliği 896  - Macaristan Krallığı Aralık 1000  - Avusturya-Macaristan'ın dağılışı
1918  - Macaristan Cumhuriyeti (Komünizmin çöküşü) 1989 Yüzölçümü  - Su (%)  %0,74 Nüfus  -  tahmini 10.076.581  -  sayımı 10.198.315 GSYİH (SAGP)  - Toplam 169,875 milyar $ Gini (2002) 24.96 (low)  (3.) İGE  0.869 Para birimi Forint Zaman dilimi CET (UTC+1) Internet TLD .hu1 Telefon kodu 36 1 AB'nin bir parçası olmasından .eu da kullanılır.

Macaristan (Macarca: Magyarország), Orta Avrupa'da Karpatlarda kurulu olan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Komşuları batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan'dır. Başkenti Budapeşte olan Macaristan, OECD, NATO, AB, Visegrád Grubu ve Schengen üyesidir. Ülkedeki resmi dil, Fin-Ugor dillerinden olan ve Avrupa Birliği'nin 24 resmi dilinden biri olan Macarcadır. Bu bağlamda Macarca, Avrupa Birliği'nde Fince, Estonca ve Maltaca ile beraber Hint-Avrupa dillerinden olmayan dört dilden biridir.

Hüküm süren Kelt (MÖ 450 sonrası) ve Roma (MÖ 9 - 5. yüzyıl) dönemlerinden sonra Macaristan'ın kuruluşu 10. yüzyılda Roma tarafından 1000 yılında tahta oturtulan I. István'ın büyük büyükbabası Árpád önderliğinde Macarların Asya'dan bölgeye gelişiyle Macaristan tarihi başlar. Macar Krallığı çeşitli kesintilerle de olsa 946 yıl varlığını sürdürdü. Bu süreçte de batının kültürel merkezlerinden biri oldu. Zamanının süper güçlerinden olan Macaristan, ittifak devletleriyle girdiği I. Dünya Savaşı'nı kaybedince ülke topraklarının üçte ikisinden fazlasını 3.3 milyon etnik Macar halkıyla beraber kaybetti. Buna neden olan ve 1920 yılında imzalanan Trianon Antlaşması, Macar tarihinin en kötü olaylarından biri olarak kabul edildiği gibi, ağır şartlarıyla bilinmektedir. II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ile birlik olan Macaristan, bunun ardından Sovyet Rusyası tarafından ele geçirildi ve 1947 ile 1989 yılları arasında komünist yönetimi benimsedi. Bu dönemde Macaristan, 1956 Macar Devrimi gibi olaylarla uluslararası bir tanınırlık elde etti. Macaristan 1989 yılındaki devrimle Doğu Bloğu'nun çökmesiyle sınırlarını Avusturya'ya açtı. Bu yıldan sonra da parlamenter cumhuriyet sıfatını elde etti. Bugün ülke geniş gelire sahip bir ekonomi barındırmaktadır. Ayrıca bölgesel bazı kaynakları da tekelinde bulundurmaktadır.

Önceki on yılda Macaristan dünyanın onuncu dinamik ekonomisi olarak gösterildiği gibi, dünyanın on beş turistik merkezinden biridir. Aynı şekilde başkent Budapeşte, dünyanın en güzel kentlerinden biri olarak gösterilmektedir. Ülkedeki Hévíz Gölü, dünyanın en büyük ikinci termal gölüdür. Yine Balaton Gölü, Orta Avrupa'daki en büyük göldür. Son olarak Hortobágy, Avrupa'nın en geniş otlağıdır.

Konu başlıkları

 • 1 Coğrafya
  • 1.1 Macaristan Yaylası (Felföld)
  • 1.2 Macaristan Ovası (Alföld)
 • 2 İklim
 • 3 Tarih
 • 4 Politika
 • 5 Etnik yapı
 • 6 Macaristan idari bölgeleri ve başkentleri
 • 7 Budapeşte
 • 8 Bács-Kiskun
 • 9 Baranya
 • 10 Békés
 • 11 Borsod-Abaúj-Zemplén
 • 12 Csongrád
 • 13 Fejér
 • 14 Győr-Moson-Sopron
 • 15 Hajdú-Bihar
 • 16 Heves
 • 17 Komárom-Esztergom
 • 18 Nógrád
 • 19 Pest
 • 20 Somogy
 • 21 Szabolcs-Szatmár-Bereg
 • 22 Tolna
 • 23 Vas
 • 24 Veszprém
 • 25 Zala
 • 26 Kaynakça

Coğrafya

Ülkenin haritası

Macaristan Yaylası (Felföld)

Macaristan'ın kuzey kesimleri dağlık bir bölgedir. Doğu komşusu Romanya'nın kuzey sınırından içeri giren bu dağ zinciri batıya doğru uzanarak Avusturya Alpleri ile birleşir. Ama bu dağlar akarsulara sık sık geçit veren sayısız birtakım tepelere parçalanmıştır. Dağların en yüksek noktası Kekes Tepesidir (1014 m). Yer yer vadilerle yarılan dağların yamaçları sık ormanlarla kaplıdır. Tepelerden vadilere inildikçe "lös" adı verilen kil ve kum karışımı sarı renkli balçıkla kaplı araziler görülür. Bunlar çok verimli topraklardır. Bağlar, meyve bahçeleriyle dolu olan vadilerde sırtlarını yamaçlara dayamış kasabalara rastlanır. Tuna Nehri'nin batısında Bakony Ormanları bulunur.

Macar Denizi diye anılan Balaton Gölü'ne kadar uzayan bu dağlık bölge çoğunlukla kireçtaşından oluşmuş bir yayladır. En yüksek tepesi Kőröshegy Dağı'dır (713 m). Buralarda da tepeler ormanlarla kaplı olup vadiler tarıma ayrılmıştır. Vadilerde de yer yer lös toprağına rastlanır. Balaton Gölü'nden güneye doğru, Sırbistan sınırı yakınlarında Mecsek Dağları (En yüksek noktası 682 m) bulunur. "Felföld" diye anılan Macaristan Yaylası burada sona erer.

Macaristan Ovası (Alföld)

Ana madde: Büyük Macaristan Ovası

Batı Macaristan Ovası’nda ilk planda tepelerin çokluğu göze çarpar. Buralarda akarsular bulanık ve çamurludur. Bunlardan daha çok ormandan kesilen ağaç kütüklerini taşımak için faydalanılır. Tuna'ya dökülen Raba, Repce ve Marcal nehirleri arasında kalan topraklarda buğday ekimi yapılır. Tuna'yı geçip doğuya ilerlendikçe Büyük Alföld denilen karakteristik Macar Ovası ile karşılaşılır. Macar halkının yarısını barındıran baştanbaşa düz, engin bir çayırdır. Büyük Alföld'de büyük ısı farkları göze çarpar. Kuzeyde dağlarla çevrili olduğu için yazın şiddetli sıcaklar olur. Kışın ise dondurucu rüzgârlar ovayı kaplar. Karpatlar’dan inen Tisza Nehri ovayı enlemesine keserek güneyde Sırbistan’a girer (Voyvodina Özerk Bölgesi) ve orada Tuna'ya karışır. Büyük miktarda çamuru da birlikte sürükleyen bu ırmak, ilkbahar taşkınları sırasında oldukça geniş bir çevreyi sular altında bırakır. Yazın kızgın güneşle kuruyan bu çamurlar Tuna ile Tisza arasındaki bölgenin karakteristik manzarasıdır. Kuzeydoğuda Romanya sınırına yakın Debrecen dolaylarında buna benzer kumlu, balçıklı yerlere rastlanır.

Tarıma çok elverişli löslü topraklar çoğunluğu meydana getirirler. Macaristan'ın tarım yönünden zenginliğinin belli başlı kaynağı bu bereketli ovalardır.

İklim

Sıcaklık ocak ayında -1 ve 2 derece arasındadır. Yaz aylarında ise sıcaklık en fazla 29 derece'dir. Denize kıyısı olmadığı için ülkede karasal iklim hâkimdir.

Tarih

Ana madde: Macaristan tarihi Ana madde: Arpad Hanedanı

Politika

Parlamento tarafından her dört yılda bir seçilen devlet başkanının rolü semboliktir; ancak görevleri arasında başbakanı atamak vardır. Başbakan ise hükûmet üyelerini seçer ve görevden alır. Her bakan adayı, devlet başkanı tarafından bir formalite olarak onaylanmalıdır.

Yasama organı 386 üyeli parlamentodur (Országgyűlés). Bir siyasi parti parlamentoya girebilmek için oyların en az %5'ini almalıdır. Sonuncusu Nisan 2006'da yapılan milletvekili seçimleri 4 yılda bir yapılır. 15 üyeli Anayasa Mahkemesi, yasaların anayasaya uygunluğunu denetler.

Etnik yapı

Macaristan'daki etnik unsurlar
Macar    94%
Roman    2%
Alman    1.2%
Slovak    0.4%
diğer    2.3%

Macarların atalarının büyük bir çoğunluğu Ural-altay/Fin-Ugor kavimleri'nden olan Hun-Ugor kavimleridir. Daha sonra Hint Avrupa grubundan olmayan bu Ugor kavimlerine Hunlardan bazı boylar karışmıştır. Karışan bu üç kavim, Hazarlar'ın egemenliğini kabul etmiştir (460). ..

 • Ayrıca bakınız: Arpad Hanedanı

Macaristan idari bölgeleri ve başkentleri

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3
NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3
Bölüm Kodu Büyük Alan Kodu Bölge Kodu
Orta Macaristan HU1 Orta Macaristan HU10 Budapeşte HU101
Pest HU102
Transdanubia HU2 Orta Transdanubia HU21 Fejér HU211
Komárom-Esztergom HU212
Veszprém HU213
Batı Transdanubia HU22 Győr-Moson-Sopron HU221
Vas HU222
Zala HU223
Güney Transdanubia HU23 Baranya HU231
Somogy HU232
Tolna HU233
Kuzey Macaristan ve Alföld HU3 Kuzey Macaristan HU31 Borsod-Abaúj-Zemplén HU311
Heves HU312
Nógrád HU313
Kuzey Alföld HU32 Hajdú-Bihar HU321
Jász-Nagykun-Szolnok HU322
Szabolcs-Szatmár-Bereg HU323
Güney Alföld HU33 Bács-Kiskun HU331
Békés HU332
Csongrád HU333
Macaristanın bölgeleri
Bölgenin Adı Bölge Merkezi Alan
(km²)
Nüfus Yoğunluk
(/km²)
Kuzey Macaristan Miskolc 13.428 1.289.000 96
Kuzey Alföld Debrecen 17.749 1.554.000 88
Güney Alföld Szeged 18.339 1.367.000 75
Orta Macaristan Budapest 6919 2.825.000 408
Orta Transdanubia Székesfehérvár 11.237 1.114.000 99
Batı Transdanubia Győr 11.209 1.004.000 90
Güney Transdanubia Pécs 14.169 989.000 70
İdari Bölge Bölge Merkezi Alan
(km²)
Nüfus Yoğunluk Kasaba/
Köy
Şablon:Hungary counties imagemep 450
Bács-Kiskun Kecskemét 8,445 541,584 64 119
Baranya Pécs 4,430 402,260 91 301
Békés Békéscsaba 5,631 392,845 70 75
Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 7,247 739,143 102 355
Csongrád Szeged 4,263 425,785 100 60
Fejér Székesfehérvár 4,359 428,579 98 108
Győr-Moson-Sopron Győr 4,208 440,138 105 182
Hajdú-Bihar Debrecen 6,211 550,265 89 82
Heves Eger 3,637 323,769 89 119
Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 5,582 413,174 74 75
Komárom-Esztergom Tatabánya 2,265 315,886 139 76
Nógrád Salgótarján 2,546 218,218 86 129
Pest Budapest 6,393 1,124,395 176 186
Somogy Kaposvár 6,036 334,065 55 244
Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 5,936 583,564 98 228
Tolna Szekszárd 3,703 247,287 67 108
Vas Szombathely 3,336 266,342 80 216
Veszprém Veszprém 4,493 368,519 82 217
Zala Zalaegerszeg 3,784 269,705 78 257

Budapeşte

 • Tuna Nehri

Bács-Kiskun

 • Bácsalmási
 • Bajai
 • Jánoshalmi
 • Kalocsai
 • Kecskeméti
 • Kiskőrösi
 • Kiskunfélegyházi
 • Kiskunhalasi
 • Kiskunmajsai
 • Kunszentmiklósi

Baranya

 • Komlói
 • Mohácsi
 • Pécsi
 • Pécsváradi
 • Sásdi
 • Sellyei
 • Siklósi
 • Szentlőrinci
 • Szigetvári

Békés

 • Békéscsabai
 • Békési
 • Gyulai
 • Mezőkovácsházi
 • Orosházi
 • Sarkadi
 • Szarvasi
 • Szeghalmi

Borsod-Abaúj-Zemplén

 • Abaúj–Hegyközi
 • Bodrogközi
 • Edelényi
 • Encsi
 • Kazincbarcikai
 • Mezőcsáti
 • Mezőkövesdi
 • Miskolci
 • Ózdi
 • Sárospataki
 • Sátoraljaújhelyi
 • Szerencsi
 • Szikszói
 • Tiszaújvárosi
 • Tokaji

Csongrád

 • Csongrádi
 • Hódmezővásárhelyi
 • Kisteleki
 • Makói
 • Mórahalmi
 • Szegedi
 • Szentesi

Fejér

 • Abai
 • Adonyi
 • Bicskei
 • Dunaújvárosi
 • Enyingi
 • Ercsi
 • Gárdonyi
 • Móri
 • Sárbogárdi
 • Székesfehérvári

Győr-Moson-Sopron

 • Csornai
 • Győri
 • Kapuvár-Beledi
 • Mosonmagyaróvári
 • Pannonhalmi
 • Sopron-Fertődi
 • Téti

Hajdú-Bihar

 • Balmazújvárosi
 • Berettyóújfalui
 • Debreceni
 • Derecske–Létavértesi
 • Hajdúböszörményi
 • Hajdúhadházi
 • Hajdúszoboszlói
 • Polgári
 • Püspökladányi

Heves

 • Bélapátfalvai
 • Egri
 • Füzesabonyi
 • Gyöngyösi
 • Hatvani
 • Hevesi
 • Pétervásárai

Komárom-Esztergom

 • Dorogi
 • Esztergomi
 • Kisbéri
 • Komáromi
 • Oroszlányi
 • Tatai
 • Tatabányai

Nógrád

 • Balassagyarmati
 • Bátonyterenyei
 • Pásztói
 • Rétsági
 • Salgótarjáni
 • Szécsényi

Pest

 • Aszódi
 • Budaörsi
 • Ceglédi
 • Dabasi
 • Dunakeszi
 • Érdi
 • Gödöllői
 • Gyáli
 • Monori
 • Nagykátai
 • Pilisvörösvári
 • Ráckevei
 • Szentendrei
 • Szobi
 • Váci
 • Veresegyházi

Somogy

 • Balatonföldvári
 • Barcsi
 • Csurgói
 • Fonyódi
 • Kadarkúti
 • Kaposvári
 • Lengyeltóti
 • Marcali
 • Nagyatádi
 • Siófoki
 • Tabi

Szabolcs-Szatmár-Bereg

 • Baktalórántházai
 • Csengeri
 • Fehérgyarmati
 • Ibrány–Nagyhalászi
 • Kisvárdai
 • Mátészalkai
 • Nagykállói
 • Nyírbátori
 • Nyíregyházai
 • Tiszavasvári
 • Vásárosnaményi
 • Záhonyi

Tolna

 • Bonyhádi
 • Dombóvári
 • Paksi
 • Szekszárdi
 • Tamási

Vas

 • Celldömölki
 • Csepregi
 • Körmendi
 • Kőszegi
 • Őriszentpéteri
 • Sárvári
 • Szentgotthárdi
 • Szombathelyi
 • Vasvári

Veszprém

 • Ajkai
 • Balatonalmádi
 • Balatonfüredi
 • Pápai
 • Sümegi
 • Tapolcai
 • Várpalotai
 • Veszprémi
 • Zirci

Zala

 • Hévízi
 • Keszthelyi
 • Lenti
 • Letenyei
 • Nagykanizsai
 • Pacsai
 • Zalaegerszegi
 • Zalakarosi
 • Zalaszentgróti

Kaynakça

 1. ^ "The plain facts - History". MTI. http://english.mti.hu/default.asp?cat=36&menu=6. Erişim tarihi: 2008-11-11. 
 2. ^ "East on the Danube: Hungary's Tragic Century". The New York Times. 2003-08-09. http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B07E3D91531F93AA3575BC0A9659C8B63&sec=&spon=&pagewanted=2. Erişim tarihi: 2008-11-11. 
 3. ^ "Kosovo’s Actions Hearten a Hungarian Enclave". The New York Times. 2008-04-07. http://www.nytimes.com/2008/04/07/world/europe/07hungarians.html?_r=1. Erişim tarihi: 2008-11-12. 
 4. ^ "Hungary". Encarta. http://encarta.msn.com/encyclopedia_761559741_11/Hungary.html#p68. Erişim tarihi: 2008-11-12. 
 5. ^ World Bank Country Classification, 2007
 6. ^ "PowerPoint bemutató" (PDF). http://www.amcham.hu/events/2008/20060326ICEG/Panel%201/Presentation_Retfalvi.pdf. Erişim tarihi: 2008-11-21. 
 7. ^ "Index - Világméretű influenzajárvány jöhet". Index.hu. http://index.hu/tudomany/bulvar081015/. Erişim tarihi: 2008-11-21. 
 8. ^
 9. ^ "Index - Miért menjünk Magyarországra? Miért menjünk Szlovákiába?". Index.hu. http://index.hu/gazdasag/vilag/szmturizm07/. Erişim tarihi: 2008-11-21. 
 10. ^ http://www.mth.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=185
 11. ^ http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/400bis.pdf
 12. ^ "Budapest, including the Banks of the Danube, the Buda Castle Quarter and Andrássy Avenue - World Heritage Site - Pictures, info and travel reports". Worldheritagesite.org. http://www.worldheritagesite.org/sites/budapest.html. Erişim tarihi: 2008-11-21. 

macaristan, macaristan bayragi, macaristan haritasi, macaristan ingilizce, macaristan nerede, macaristan para birimi, macaristan paytaxti, macaristan sefirliyi, macaristan tarihi, macaristan vizesi


Macaristan Hakkında Bilgi

Macaristan


 • user icon

  Macaristan beatiful post thanks!

  29.10.2014


Macaristan
Macaristan
Macaristan konusunu görüntülemektesiniz.
Macaristan nedir, Macaristan kimdir, Macaristan açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Rastgele Yazılar

Kanada Silahlı Kuvvetleri

Kanada Silahlı Kuvvetleri

Kanada Silahlı Kuvvetleri İngilizce: Canadian Armed Forces CAF, Fransızca: Forces armées canadiennes...
Erdurağı, Kurtalan

Erdurağı, Kurtalan

Erdurağı, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı bir köydür. Konum olarak Milan Dağları ile Garzan Ovası a...
Dirk Schuster

Dirk Schuster

Dirk Schuster (d. 29 Aralık 1967, Karl-Marx-Stadt) Şu an SV Darmstadt 98'de teknik direktörlük yapan...
Jack Nicklaus

Jack Nicklaus

Jack William Nicklaus (d. 21 Ocak 1940), ABD'li profesyonel golfçüdür. "Altın Ayı" takma adıyla tanı...