Litvanlar listesi


kadı

Litvanya bayrağı

Bu madde Litvanların, doğum yerleri Litvanya olan ya da Litvanya vatandaşı olan insanların bir listesidir.

Konu başlıkları

 • 1 Sanatlar
  • 1.1 Mimarlık ve heykelcilik
  • 1.2 Edebiyat
  • 1.3 Tiyatro ve Sinema
  • 1.4 Müzik
  • 1.5 Ressamlar ve grafik sanatçıları
 • 2 Politikacılar
 • 3 Bilim insanları
 • 4 Matematikçiler
 • 5 Ekonomistler
 • 6 Sporcular
 • 7 Din
  • 7.1 Katolikler
  • 7.2 Museviler
  • 7.3 Ortodokslar
 • 8 Diğer
 • 9 Kurgu
 • 10 Litvan asıllılar (1918 sonrası)
 • 11 Kaynaklar

Sanatlar

Mimarlık ve heykelcilik

Laurynas Gucevičius, ilk profesyonel Litvan mimardır.
 • Robertas Antinis Jr. (1946–), heykeltıraş ve ressam
 • Gediminas Baravykas (1940–1995), en iyi bilinen Sovyet mimarlarından biridir
 • Vytautas Brėdikis (1930–), Vilnüs'teki Antakalnis ve Lazdynai yörelerinin planlarını yapmıştır
 • Vincas Grybas (1890–1940), en önemli anıt heykeltıraşlarındandır
 • Laurynas Gucevičius (1753–1798), Vilnius Katedrali' mimarıdır
 • Gintaras Karosas (1968–), heykeltıraş, Europos Parkas'ı bulmuştur;
 • Vytautas Lansbergis-Žemkalnis (1893–1993), Litvanya'nın en meşhur mimarlarındandır
 • Juozas Mikėnas (1901–1964), heykeltıraş
 • Algimantas Nasvytis (1928–), mimar
 • Kęstutis Pempė (1949–), mimar, Litvanya Mimarlar Birliği'nin başkanıdır
 • Bronius Pundzius (1907–1959), heykeltıraş
 • Petras Rimša (1881–1961), Litvanya'nın ilk profesyonel heykeltıraşlarındandır
 • Antanas Vivulskis (1877–1919), Vilnüs'teki Üç Haç'ın mimarıdır
 • Juozas Zikaras (1881–1944), heykeltıraş ve savaş dönemindeki Litvanya'da yetişen, para birimi litası dizayn eden tasarımcıdır

Edebiyat

İlk Litvanyaca kitap Soru-Cevap Yönteminin Basit Sözcükleri 1547 yılında Martynas Mažvydas tarafından yazılmıştır. Salomėja Nėris, en bilinen Litvanyalı yazarlardandır.
 • Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), şair ve diplomat, sembolist ilk şair
 • Antanas Baranauskas (1835–1902), yazar ve şair, Anykščių šilelis'in yazarı
 • Kazys Binkis (1893–1942), şair ve oyun yazarı
 • Bernardas Brazdžionis (1907–2002), romantik şair
 • Petras Cvirka (1909–1947), komünist kısa öykü yazarı
 • Kristijonas Donelaitis (1714–1780), şair ve yazar, Metai'nin (Mevsimler) yazarı
 • Romualdas Granauskas (1939–), Sovyet dönemindeki kimlik krizi hakkında yazan yazar
 • Juozas Grušas (1901–1986), Sovyet dönemindeki en üretken yazar ve oyun yazarlarından biri
 • Jurga Ivanauskaitė (1961–2007), yazar
 • Vincas Kudirka (1858–1899), yazar ve şair, Tautiška giesmė'nün yazarı
 • Maironis (gerçek adı Jonas Mačiulis, 1862–1932), vatanseverliğiyle ünlü yazar ve şair
 • Justinas Marcinkevičius (1930–), Sovyet dönemindeki en önemli yazar ve şairlerden biri
 • Marcelijus Martinaitis (1936–), yazar
 • Martynas Mažvydas (1510–1563), Litvanyaca bilinen ilk kitabın yazarı
 • Icchokas Meras (1934–), facia konulu eserler vereb yahudi yazar
 • Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), oyun yazarı ve yazar
 • Oskaras Milašius (1877–1939), Fransız asıllı yazar ve diplomat
 • Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967), yazar ve şair, Altorių šešėly'nin yazarı
 • Salomėja Nėris (gerçek adı Salomėja Bačinskaitė-Bučienė, 1904–1945), savaş döneminin en tanınmış şairlerinden biri
 • Alfonsas Nyka-Niliūnas (1919–), ABD'de yaşayan şair
 • Henrikas Radauskas (1910–1970), şair
 • Šatrijos Ragana (gerçek adı Marija Pečkauskaitė, 1877–1930), yazar
 • Antanas Škėma (1911–1961), yazar, Balta drobulė (Beyaz Giysi) adlı sürrealist romanın yazarı
 • Balys Sruoga (1896–1947), yazar, şair, senarist, Dievų miškas (Tanrılar Ormanı) adlı romanın yazarı
 • Judita Vaičiūnaitė (1937–2001), şair
 • Vaižgantas (gerçek adı Juozas Tumas, 1869–1933), yazar
 • Antanas Vienuolis (1882–1957), yazar
 • Tomas Venclova (1937–), şair, politik görüşlü
 • Vydūnas (gerçek adı Vilhelmas Storosta, 1868–1953), yazar ve filozof
 • Žemaitė (gerçek adı Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė, 1845–1921), en tanınmış yazarlardan biri

Tiyatro ve Sinema

 • Regimantas Adomaitis (1937–), tiyatro ve sinema oyuncusu
 • Artūras Barysas (1954–2005), aktör, şarkıcı, fotoğrafçı, film yapımcısı
 • Donatas Banionis (1924–), aktör
 • Šarūnas Bartas (1964–), modern yönetmen
 • Ingeborga Dapkūnaitė (1963–), uluslararası başarı kazanmış aktris
 • Gediminas Girdvainis (1944–), tiyatro ve sinema oyuncusu
 • Ann Jillian, (1950-), Amerikalı TV oyuncusu
 • Rolandas Kazlas (1969–), daha çok komedi dalında eser veren aktör
 • Oskaras Koršunovas (1969–), tiyatro yönetmeni
 • George Maciunas (1931–1978), initiator of Fluxus movement
 • Vaiva Mainelytė (1948–), Şeytanın Gelini (Litvanca: Velnio nuotaka) ile hatırlanan aktris
 • Arūnas Matelis (1961–), belgesel yönetmeni
 • Jonas Mekas (1922–), film yapımcısı
 • Juozas Miltinis (1907–1994), Panevėžys'li yönetmen
 • Nijolė Narmontaitė (1959–), aktris
 • Eimuntas Nekrošius (1952–), tiyatro yönetmeni
 • Algimantas Puipa (1951–), yönetmen
 • Kostas Smoriginas (1953–), popüler aktör ve şarkıcı
 • Jonas Vaitkus (1944–), tiyatro yönetmeni, Utterly Alone'un yönetmeni
 • Adolfas Večerskis (1949–), tiyatro ve film yönetmeni
 • Arūnas Žebriūnas (1930–), yönetmen

Müzik

 • Linas Adomaitis (1976–), pop şarkıcısı, ESC katılımcısı
 • Osvaldas Balakauskas (1937–), söz yazarı
 • Alanas Chošnau (1974–), Naktinės personos'un şarkıcısı
 • Rytis Cicinas (1973–), popüler popçu
 • Egidijus Dragūnas (1976–), Litvanya'nın ilk hip hop gruplarından biri olan Sel'in kurcusu
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911), en ünlü ressam ve söz yazarlarından biri
 • Balys Dvarionas (1904–1972), söz yazarı
 • Algirdas Kaušpėdas, mimar ve müzik grubu Antis'in lideri
 • Anthony Kiedis, Red Hot Chili Peppers'ın vokalisti
 • Vytautas Kernagis (1951–), şarkıcı
 • Andrius Mamontovas (1967–), rock sanatçısı
 • Marijonas Mikutavičius (1971–), şarkıcı, Trys Milijonai'nin yazarı
 • Irena Milkevičiūtė-Grigorian, opera sanatçısı (Soprano)
 • Virgilijus Noreika (1935–), en başarılı opera sanatçılarından biri (tenor)
 • Kipras Petrauskas (1885–1968), opera sanatçısı (tenor)
 • Stasys Povilaitis (1947–), Sovyet döneminin en popüler sanatçılarından biri
 • Audrone Simonaityte-Gaižiūnienė (1944-), en popüler opera sanatçılarından biri (soprano)
 • Virgis Stakėnas (1953–), halk müziği sanatçısı
 • Jonas Švedas (1908–1971), söz yazarı
 • Violeta Urmanavičiūtė-Urmana, opera sanatçısı (soprano-mezzosoprano)

Ressamlar ve grafik sanatçıları

 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911), ressam ve söz yazarı. Asteroid 2420 Čiurlionis adını ondan almıştır.
 • Vladimiras Dubeneckis
 • Stasys Eidrigevičius (1949- ) grafik sanatçısı
 • Paulius Galaunė
 • Algirdas Griškevičius
 • Petronele Gerlikiene (1905–1979), Litvan-Amerikan ressam
 • Petras Kalpokas
 • Povilas Kaupas
 • Algimantas Kezys Litvan-Amerikan fotoğrafçı
 • Stasys Krasauskas - grafik sanatçısı
 • Antanas Samuolis - ressam
 • Šarūnas Sauka (d. 1958) ressam
 • Boris Schatz (1867-1932) heykeltıraş
 • Natalie Shau (d. 1984) Dijital ressam
 • Adolfas Valeska (1905-1994) Ressam ve grafik sanatçısı.
 • William Zorach (1889-1966) Bath, Maine'de ölen modern ressam.
 • Antanas Žmuidzinavičius - 1876–1966 ressam.

Politikacılar

Başkan Valdas Adamkus (sağdaki), başkan yardımcısı Dick Cheney (soldaki) ile sohbet ederken Jonas Basanavičius, Litvanya'nın bağımsızlığını kazanmasında önemli rol oynamıştır.
 • Valdas Adamkus (1926–), Litvanya Devlet Başkanı
 • Jonas Basanavičius (1851–1927)
 • Algirdas Brazauskas (1932–)
 • Kazys Grinius (1866–1950)
 • Mykolas Krupavičius (1885–1970)
 • Vytautas Landsbergis (1932–)
 • Stasys Lozoraitis (1898–1983)
 • Stasys Lozoraitis (junior) (1924–1994)
 • Antanas Merkys (1888–1955)
 • Rolandas Paksas (1956–)
 • Justas Paleckis (1899–1980)
 • Kazimiera Prunskienė (1943–)
 • Mykolas Sleževičius (1882–1939)
 • Antanas Smetona (1874–1944)
 • Antanas Sniečkus (1903–1974)
 • Aleksandras Stulginskis (1885–1969)
 • Antanas Terleckas (1928–)
 • Juozas Urbšys (1896–1991)
 • Gediminas Vagnorius (1957–)
 • Augustinas Voldemaras (1883–1942)
 • Artūras Zuokas (1968–)

Bilim insanları

 • Kazys Almenas - fizikçi
 • Algirdas Avižienis
 • Jurgis Baltrušaitis
 • Arunas L. Birutis
 • Kazimieras Būga - dil bilimci
 • Simonas Daukantas - ilk Litvan tarihçi
 • Jurgis Dobkevičius
 • Birutė Galdikas - antropolog
 • Christopher John Danauskas
 • Marija Gimbutienė - arkeolog
 • Vytautas Andrius Graičiūnas
 • Algirdas Julius Greimas - Litvan mitolojisi hakkında da araştırmaları bulunan dil bilimci
 • Aleksandras Griškevičius
 • Jonas Jablonskis - standart Litvanca'nın öncülerinden
 • Aaron Klug - fizikçi ve kimyacı
 • Konstantinas Sirvydas
 • Kazimieras Simonavičius
 • Vytautas Straižys - astronom

Matematikçiler

 • Aldona Aleskiaviciene(Statulieviciene)
 • Raimundas Bentkus
 • Algimantas Jonas Bikelis
 • Vaclovas Bliznikas
 • Antanas Kestutis Bulota
 • Bronius Grigelionis
 • Kleopas Grincevicius
 • Feliksas Ivanauskas
 • Jonas Kubilius
 • Antanas Laurincikas
 • Eugenijus Manstavicius
 • Vygantas I. Paulauskas
 • Vytautas Statulevicius

Ekonomistler

 • Juozas Kazickas
 • Nerijus Numavičius
 • Bronislovas Lubys
 • Darius Mockus
 • Gintaras Marcinkevičius
 • Gintautas Samuolis
 • Mindaugas Marcinkevičius
 • Ignas Staškevičius
 • Tomas Juška
 • Arvydas Avulis
 • Andrius Janukonis
 • Hubertas Grušnys.

Sporcular

 • Virgus Volertas
 • Virgilijus Alekna
 • Dick Butkus
 • Margarita Drobiazko
 • Andrius Gedgaudas
 • Vitas Gerulaitis
 • Daina Gudzinevičiūtė
 • Žydrūnas Ilgauskas
 • Šarūnas Jasikevičius
 • Joe Jurevicius
 • Darius Kasparaitis
 • Linas Kleiza
 • Markas Luckis
 • Diana Žiliūtė
 • Vladas Mikenas
 • Laurynas Mikalauskas
 • Eugenijus Riabovas
 • Raimondas Rumšas
 • Arvydas Sabonis
 • Žydrūnas Savickas
 • Austra Skujytė
 • Kim Slagus
 • Darius Songaila
 • Ramūnas Šiškauskas
 • Johnny Unitas
 • Povilas Vaitonis
 • Povilas Vanagas
 • Eddie Waitkus
 • Dainius Zubrus
 • Diana Žiliūtė
 • Eurelijus Žukauskas

Din

Katolikler

 • Audrys Cardinal Bačkis
 • Saint Casimir
 • Archbishop Blessed Jurgis Matulaitis-Matulevičius
 • Archbishop Mečislovas Reinys
 • Alfonsas Svarinskas
 • Stephen A. Danauskas
 • Motiejus Valančius
 • Kazimieras Vasiliauskas
 • Louis Vezelis

Museviler

 • Vilna Gaon
 • Chaim Volozhin
 • Eliyahu Eliezer Dessler
 • Avraham Yeshayahu Karelitz
 • Chaim Ozer Grodzinski

Ortodokslar

 • Anthony, John, and Eustathios
 • Saint Charitina
 • Daumantas of Pskov
 • Saint Athanasius

Diğer

 • Tadas Blinda
 • Steponas Darius ve Stasys Girėnas - pilotlar.
 • Jurgis Kairys
 • Benediktas Mikulis
 • Jokūbas Smuškevičius
 • Vytautas Putna
 • Ian Koshnick
 • Jeronimas Uborevičius
 • Antanas Gustaitis (1898-1941)
 • Josifas Grigulevičius
 • Rimantas Stankevičius (1944-1990)
 • Feliksas Vaitkus
 • Abba Kovner (1918-1987)
 • Martha Skavronskaya
 • Jerry Siegel (1914-1996)

Kurgu

 • Hannibal Lecter - roman ve filmlerde gözüken, insan eti yiyen hayalî karakter.
 • Marko Ramius - Red October adlı hayalî Sovyet denizaltısının hayalî kaptanı.
 • Jurgis Rudkus - Upton Sinclair'in romanı The Jungle'ın kahramanı.

Litvan asıllılar (1918 sonrası)

 • Saul Anuzis (1959-)
 • Ann Jillian (1950-)
 • Sydney Brenner
 • Robert Briscoe
 • Elijah ben Solomon
 • Emma Goldman
 • Nadine Gordimer
 • David Lee
 • Adam Mickiewicz
 • Czesław Miłosz
 • Józef Piłsudski
 • Abraham Cahan
 • Jacques Lipchitz
 • Karl Shapiro
 • William Zorach
 • S. J. Perelman
 • Uriel Weinreich
 • Bernard Berenson
 • Hermann Minkowski
 • Emmanuel Levinas
 • Jascha Heifetz
 • Maury Povich
 • Jason Sudeikis
 • Stanley Kunitz
 • Ignas Domeika
 • Johnny Unitas
 • Annis Stukus
 • Richard Durbin
 • Billy McNeill
 • Kevin Bieksa
 • Vlado Perlemuter
 • Joseph Garner
 • Robert Z'Dar
 • Robert Zemeckis
 • Sean Penn
 • John C. Reilly
 • Ann Jillian
 • John Gielgud
 • John Kiedis
 • Joanna Shimkus
 • John Candy
 • Laurence Harvey
 • Charles Bronson
 • Jascha Heifetz
 • Philip Glass
 • Anthony Kiedis
 • Bob Dylan
 • Wayne Levonitis
 • Antanas Mockus
 • Emma Goldman
 • Antanas Sileika
 • Leo Rautins

Kaynaklar

 • Šilbajoris, Rimvydas (2002). A Short History of Lithuanian Literature. Vilnius: Baltos lankos. ISBN 9955-429-76-3. 
 • Vasiliauskas, Valdas (1999-12-27). "Šimtas įtakingiausių Lietuvos žmonių nuo 1900 iki 2000 (A Hundred of the Most Influential Lithuanians from 1900 to 2000)". Extra 49 (62): 8-9. http://www.lrytas.lt/ekstra/archyvas/1999/1227/. Erişim tarihi: 2006-12-23. 


Litvanlar listesi Hakkında Bilgi


Litvanlar listesi
Litvanlar listesi

Litvanlar listesi Hakkında Video


Litvanlar listesi konusunu görüntülemektesiniz.
Litvanlar listesi nedir, Litvanlar listesi kimdir, Litvanlar listesi açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video