Sun . 19 May 2019

Kocaeli Üniversitesi

kocaeli üniversitesi, kocaeli üniversitesi taban puanları
1976 yılında "Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" adı altında Elektrik, Makine, Temel Bilimler Fakülteleri ve Yabancı Diller Enstitüsü kurulmuştur. Kurulan bu kurumlar, 20 Temmuz 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'ne Kocaeli Mühendislik Fakültesi olarak bağlanmış, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile de "Kocaeli Üniversitesi" adını almıştır.

Konu başlıkları

 • 1 Genel bilgi
 • 2 Akademik
  • 2.1 Fakülteler
  • 2.2 Yüksekokullar
  • 2.3 Konservatuvar
  • 2.4 Meslek Yüksekokulları
  • 2.5 Enstitüler
 • 3 Öğrenci Toplulukları
 • 4 Deprem
 • 5 Kaynakça

Genel bilgi

Kocaeli Üniversitesi, 17 Ağustos 1999 Depremi’nden önce öğretim hizmetini, 15 değişik yörede bulunan ve toplam alanı 650.000 m2 olan kampüslerinde, 9 Fakülte, 3 Enstitü, 12 Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim yapan 20.000 öğrenci ve 1.150 öğretim elemanı ile sürdürmekteydi. Yüzyılın felaketlerinden biri olarak nitelenen 17 Ağustos depreminde üniversitenin maddi varlığının yaklaşık %75’i yitirildi. Söz konusu büyük kayba karşın, 1999-2000 eğitim-öğretim yılını yalnızca bir aylık gecikmeyle başlatan Kocaeli Üniversitesi, eğitim-öğretim etkinliğini bir süre çadır, prefabrik yapı ve hızla onarılan binalarda sürdürmüştür.

Bu çalışmaların yanı sıra, Kocaeli Üniversitesi’ne yeni bir kampüs arayışı hızla sonuçlandırılmış, 2000 yılının Ekim ayında, İzmit’e 10 km uzaklıkta bulunan Eski İstanbul yolu üzerindeki Üçtepeler mevkiinde 6500 dönümlük alana "Umuttepe" adı verilerek yeni kampüsün temeli atılmıştır. İnşaat aşamasında ülke genelinde yaşanan ekonomik krize karşın, 2004 yılının Eylül ayında Rektörlük, izleyen aylarda da Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Teknik Eğitim ve Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni kampüste hizmet vermeye başlamıştır. Son üç yılda da Sağlık Yüksekokulu, Eğitim ve Hukuk Fakülteleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, kütüphane, öğrenci evi ve kantinleri, Mediko-Sosyal binası, kreş, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile birlikte olimpik spor salonu Umuttepe'de hizmete açılmıştır.

Nisan 2013 tarihi itibariyle; 215 Profesör, 178 Doçent, 481 Yardımcı Doçent, 281 Öğretim Görevlisi, 166 Okutman, 675 Araştırma Görevlisi, 27 Uzman olmak üzere toplam 2023 akademik, 1745 idari personeli olan Kocaeli Üniversitesi'nin 12 Fakülte, 6 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 21 Meslek Yüksekokul, 3 Enstitü, 13 Araştırma Merkezi ve 11 Ar-Ge Birimi bulunmaktadır. Nisan 2013 itibariyle 64.000 üzerinde öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Umuttepe Kampüsü'nün yapımının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’de bir üniversite kampüsünün tamamı ilk defa projelendirilmiş, ilk 4 yılda açılışı yapılmış ve 8 yıl içinde bitirilmiştir.

Akademik

Fakülteler

Şu an Kocaeli Üniversitesi içerisinde barındırdığı 12 Fakülte, 6 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 20 Meslek Yüksekokul, 3 Enstitü ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mühendislik Fakültesi

KOÜ Rektörlüğü’ne bağlı olarak Mühendislik Fakültesi kuruldu. Bakanlar Kurulu’nun konuya ilişkin kararı Resmî Gazete'de yayımlanarak Kocaeli Üniversitesi'nin ilk fakültesi olmuştur. Bünyesinde;

 • Elektrik mühendisliği
 • Elektronik ve haberleşme mühendisliği
 • Bilgisayar mühendisliği
 • Mekatronik mühendisliği
 • Endüstri mühendisliği
 • İnşaat mühendisliği
 • Makine mühendisliği
 • Metalurji ve malzeme mühendisliği
 • Kimya mühendisliği
 • Harita mühendisliği
 • Çevre mühendisliği
 • Jeoloji mühendisliği
 • Jeofizik mühendisliği bölümleri ile eğitim öğretimini sürdürmektedir.
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş hekimliği fakültesi 21 Haziran 2006 tarihinde kurulmuş, gerekli alt yapı oluşturulduktan sonra 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ilk 25 öğrencinin alınmasıyla KOÜ Yuvacık Yerleşkesi'ndeki kendi binasında lisans eğitim-öğretimine ve 2009 yılı Mayıs ayında 5 öğretim üyesi ile Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ortodonti, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dallarında klinik hizmetlere başlamıştır.

Eğitim Fakültesi

1999’da Anıtpark Yerleşkesi'nde kurulmuş ve eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Deprem sonrası yeniden inşa edilen Umuttepe Yerleşkesi'ndeki yeni binasına Eylül 2005 tarihinde taşınmıştır. Bünyesinde;

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri eğitimi bölümü
 • Eğitim bilimleri bölümü
 • Fen ve Mat. Alanlar eğitimi bölümü
 • Güzel Sanatlar eğitimi bölümü
 • İlköğretim bölümü
 • Sosyal Alanlar eğitimi bölümü
 • Türkçe Eğitimi bölümü
 • Yabancı Diller eğitimi bölümü ile eğitim-öğretime devam etmektedir.
Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Umuttepe yerleşkesindeki yeni hastanesine taşınmasıyla sağlanan bina ve teknolojik alt yapımızdaki atılıma akademik, eğitim ve hizmet atılımının eşlik etmesi çabasına girilmiştir. Bu amaçla yönetim sistemi tüm tıp fakültesi çalışanlarının sinerjik çalışmasına elverişli hale getirilmiş ve anabilim dalları ile dekanlık arasında çok yönlü etkileşim olanağı yaratılmıştır. Yine bu amaçla tıp fakültesi akademik kurulları düzenli ve bütün bilgilerin, planlamaların paylaşıldığı toplantılar olarak gerçekleştirilmektedir. Bünyesinde Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın 26/01/2006 tarihli ve 1232 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30’u.ncu maddesine göre, 03/02/2006 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde Mimarlık ve İç mimarlık bölümleriyle eğitim-öğretime devam etmektedir.

Hukuk Fakültesi

Bakanlar kurulunun konulu izniyle 7 Temmuz 1992 gün ve 3837 sayılı kanun ile kurulmuştur.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1992 yılında kurulmuş ve 1993- 1994 eğitim-öğretim yılında eğitim faaliyetine başlamıştır. Bünyesinde;

 • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri
 • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi
 • Uluslararası ilişkiler
 • İktisat
 • İşletme bölümleriyle eğitim-öğretimine devam etmektedir.
Güzel Sanatlar Fakültesi

1997’de ilk dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan’ın çabalarıyla kurularak 1997-1998 eğitim-öğretim yılına Arslanbey Kampüsü'nde başlamış; 1998-1999 eğitim-öğretim yılında ise Hereke Borusan Yerleşkesi’ne, 1999 depreminin ardından onarılan Sümerbank lojmanları binalarına taşınmıştır. Bünyesinde Fotoğraf, Grafik, Heykel, Müzik, Resim, Sahne Sanatları, Seramik ve Temel eğitim bölümleriyle eğitim-öğretime devam etmektedir.

İletişim Fakültesi

2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren İngilizce eğitim veren fakülte bünyesinde Gazetecilik, Halkla ilişkiler ve tanıtım, Radyo,sinema ve televizyon, Reklamcılık ve Görsel İletişim Sanatları bölümleriyle eğitim-öğretimine devam etmektedir.

Teknoloji Fakültesi

Yeni kurulan fakülte bünyesinde Bilişim sistemleri mühendisliği, Biyomedikal mühendisliği, Enerji sistemleri mühendisliği ve Otomotiv mühendisliği ile eğitim-öğretime başlayacaktır. Teknik Eğitim Fakültesinden dönüştürülmüştür.

Fen-Edebiyat Fakültesi

3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulmuş ve 28.02.1993 tarihinde faaliyete geçmiştir. Üniversitenin Anıtpark yerleşkesindeki bir lise binasında hizmete başlayan fakülte daha sonra Umuttepe Kampüsü'ne taşınmıştır. Bünyesinde bulunan Arkeoloji, Batı dilleri ve edebiyatları, Biyoloji, Felsefe, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Türk dili ve edebiyatı bölümleri ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

Teknik Eğitim Fakültesi

1992 yılında 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. Bünyesinde Elektrik eğitimi bölümü, Elektronik ve Bilgisayar eğitimi bölümü ve Makine eğitimi bölümü ile eğitim-öğretimine devam etmektedir. Teknoloji Fakültesine dönüştürülmüştür.

Yüksekokullar

 • Barbaros Denizcilik Yüksekokulu
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Derbent Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
 • Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
 • Sivil Havacılık Yüksekokulu
 • Yabancı Diller Yüksekokulu

Konservatuvar

 • Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Meslek Yüksekokulları

 • Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
 • Arslanbey Meslek Yüksekokulu
 • Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
 • Derbent Meslek Yüksekokulu
 • Ali Özbay Değirmendere Meslek Yüksekokulu
 • Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
 • Gebze Meslek Yüksekokulu
 • Gölcük Meslek Yüksekokulu
 • Hereke Ömre İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
 • İhsaniye Meslek Yüksekokulu
 • İzmit Meslek Yüksekokulu
 • Kandıra Meslek Yüksekokulu
 • Karamürsel Meslek Yüksekokulu
 • Kocaeli Meslek Yüksekokulu
 • Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Körfez Meslek Yüksekokulu
 • Köseköy Meslek Yüksekokulu
 • Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenci Toplulukları

 • Toplum ve Yaşam Kulübü
 • Bilgisayar Kulübü
 • Arkeoloji Kulübü (KOUARK)
 • Akademi Kulübü
 • Alternatif Gelişim Kulübü
 • Atatürkçü Düşünce Kulübü
 • Bilgisayar Öğretmenliği İletişim Platformu
 • Bilim ve Teknik Kulübü
 • Bisiklet Kulübü
 • Çağdaş Yaşam Kulübü
 • Çevre Kulübü
 • Doğa Sporları Kulübü
 • Edebiyat Kulübü
 • İngiliz Edebiyatı Kulübü
 • Elektronik Kulübü
 • Mekatronik Mühendisliği Kulübü
 • Endüstri Müh. Kulübü
 • Folklor Kulübü
 • Fotoğraf Kulübü
 • Havacılık Kulübü
 • Hukuk Kulübü
 • İnşaat Mühendisliği Kulübü
 • Jeofizik Mühendisliği Kulübü
 • Jeoloji Mühendisliği Kulübü
 • Kocaeli Üniversitesi Dans Kulübü
 • KOU Öğrenci Konseyi
 • Makine Mühendisliği Kulübü
 • Malzeme Kulübü
 • Matematik Kulübü
 • Motor Sporları Kulübü
 • Müzik Kulübü
 • Sinema Kulübü
 • Sosyal Politika Kulübü
 • Sualtı Topluluğu
 • Teknik Eğitim Fakültesi Kulübü
 • Tiyatro Kulübü
 • Uluslararası İlişkiler Kulübü
 • KOUGOSSIP

Deprem

1999 Gölcük Depremi'nde önemli yapılarının çoğu hasar gören üniversite, eğitime ara verme tavsiyelerine rağmen ayakta kalmış, çok kısa sürede Umuttepe Yerleşkesi'ne bölüm bölüm taşınmaya başlamıştır. 2009-2010 öğretim yılında mühendislik fakültesinin taşınması ile beraber burada büyük bir yerleşke oluşmuştur.

Kaynakça

 1. ^ "Kuruluş Yıllarına Göre Üniversiteler sayfası" ((Türkçe)). Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Genel Müdürlüğü resmî sitesi. http://yogm.meb.gov.tr/turkuniv_yay%C4%B1n.htm. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2009. 
 2. ^
 3. ^ a b http://www.kocaeli.edu.tr/hakkimizda/
 4. ^ http://mf.kocaeli.edu.tr/
 5. ^ http://dishek.kocaeli.edu.tr/
 6. ^ http://egt.kocaeli.edu.tr/
 7. ^ http://tip.kocaeli.edu.tr/
 8. ^ http://mtf.kocaeli.edu.tr/
 9. ^ http://hukuk.kocaeli.edu.tr/
 10. ^ http://iibf.kocaeli.edu.tr/
 11. ^ http://gsf.kocaeli.edu.tr/
 12. ^ http://if2.kocaeli.edu.tr/
 13. ^ http://teknoloji.kocaeli.edu.tr/
 14. ^ http://fef.kocaeli.edu.tr/
 15. ^ http://tef.kocaeli.edu.tr/
 16. ^ Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Toplulukları ve Kulüpler


kocaeli üniversitesi, kocaeli üniversitesi akademik takvim, kocaeli üniversitesi araştırma hastanesi, kocaeli üniversitesi bölümleri ve puanları, kocaeli üniversitesi diş hekimliği randevu, kocaeli üniversitesi taban puanları, kocaeli üniversitesi tıp fakültesi, kocaeli üniversitesi yüksek lisans, kocaeli üniversitesi öbs, kocaeli üniversitesi öğrenci bilgi sistemi


Kocaeli Üniversitesi Hakkında Bilgi

Kocaeli Üniversitesi


 • user icon

  Kocaeli Üniversitesi beatiful post thanks!

  29.10.2014


Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi konusunu görüntülemektesiniz.
Kocaeli Üniversitesi nedir, Kocaeli Üniversitesi kimdir, Kocaeli Üniversitesi açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Rastgele Yazılar

Koçköy, İspir

Koçköy, İspir

Koçköy, Erzurum ilinin İspir ilçesine bağlı bir köydür. Konu başlıkları 1 Tarihçe 2 Kültür 3 Co...
Hamam (film)

Hamam (film)

Hamam, İspanyol-İtalyan-Türk ortak yapımı 94 dakikalık bir film. Fimin yönetmenliğini Ferzan Özpetek...
Harvey

Harvey

Harvey, başrolde James Stewart' ın yer aldığı, Henry Coster tarafından yönetilmiş 1950 tarihli bir A...
NGC 1311

NGC 1311

Koordinat: 03s 20d 06,7sn; -52º 11' 14″ NGC 1311 Gözlem verisi Dönem J2000 Takımyıldız Saat...