Kerramiyye


DoğrulukGörüldü

Atla: kullan, ara

Kerrâm’îyye, Şiîliğin mezhepleri arasında yer alan Kerrâmîlik Mezhebi, Muhammed bin Kerrâm tarafından kurulan bir mezheptir.

Konu başlıkları

  • 1 Muhammed bin Kerrâm
    • 1.1 Hayâtı
    • 1.2 İ'tikadî mezhebi
  • 2 Kaynakça

Muhammed bin Kerrâm

"Muhammed bin Kerrâm" Hicrî 190 / M. 806 yılında Sicistan’daki Rezenç şehrinde doğmuştur.

Hayâtı

Nişabur ve Belh şehirlerinde tahsil gördü. Bütün malını satarak “Fakirlik” mesleğini icra etti. Hicrî 230 / M. 845 yılında Mekke’ye geldi ve beş yıl orada kaldı. Sırtında bir post, başında keçeden bir küllah olduğu halde müritleriyle birlikte dolaşarak kendi mezhebini yaymak için epey çaba sarfetti. Sonunda, başına toplanan kırk bin müridiyle birlikte Herat’tan da kovuldu. Yirmi sene kadar Kudüs’te oturdu ve orada öldü.

İ'tikadî mezhebi

"Muhammed bin Kerrâm" i'tikaden Mürcie ile Mücessime’den olup, Cenâb-ı Hakk’ı cisim olarak i'tikat eder ve te’vili suret-i kat’iyyede kabul etmezdi.

Ayrıca bakınız: Şîʿa ile İtikadî mezhepler

Kaynakça

  1. ^ Tahir Harimî, Naklî İlimler Tarihi.
  2. ^ Balcıoğlu, Tahir Harimî, Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları, Kanaat Kitabevi, 1940.
  3. ^ Profesör Şerafeddin Yaltkaya, Muhammed bin Kerrâm, Mülga İlâhiyat Fakültesi Mecmuası.


Kerramiyye Hakkında Bilgi


Kerramiyye
Kerramiyye

Kerramiyye Hakkında Video


Kerramiyye konusunu görüntülemektesiniz.
Kerramiyye nedir, Kerramiyye kimdir, Kerramiyye açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru