Kazaklar


Soldan sağa
Abay • Abılay Han • Kurmangazy • Valihanov
Altınsarin • Zhusup • Baytursinoğlu • Nazarbayev

Toplam nüfus 16 milyon Önemli nüfusa sahip bölgeler
Kazakistan 10,098,600
Özbekistan 2,500,000
Çin 2,200,000
Rusya 1,310,000
Moğolistan 100,000
Türkmenistan 120,000
Afganistan 45,000
Kırgızistan 45,000
Türkiye 30,000
Almanya 17,000
Tacikistan 15,000
İran 15,000
Ukrayna 15,000
Fransa 15,000
ABD 10,000
Belarus 5,000
Kanada 5,000
Azerbaycan 3,000
Gürcistan 3,000
Moldova 3,000
Pakistan 3,000
Büyük Britanya 2,000
Litvanya 2,000
Ermenistan 1,000
Estonya 1,000
İsveç 1,000
Diller

Kazakça

Din

Sünni İslam

Kazaklar, (Kazakça: Қазақтар, UFA: ), Kazakistan'da yaşayan Türk ırkına mensup Türk halkı. XV. yy'da Kuzey Türkistandan, Deşti Kıpçaktan Kıpçak Türklerinin güneye göçüşü sırasında bir kısımları ayrılıp bu göçe iştirak etmemiş ve bu sebep ile Kazak ismiyle anılır olmuşlardır. Dilleri Kazakçadır.

Kırgızca, Nogayca, Karakalpakça, Başkurtça ve Tatarca ile akraba olan ve Kıpçak bölümüne giren Kazakça'yı konuşurlar.

Kazaklar Kazakistan, Türkiye, Moğolistan, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Çin, Rusya, Türkmenistan ve AB'de de yaşar. Çin'de Kazakların çoğunluğu 1,110,800 Kazak, kuzey Sincan-İli Kazak Özerk İli (Çin'deki en büyük özerk bölge) ve Mori ile Barköl ilçelerinde yaşamaktadır.

Abay Kunanbayoğlu, Muhtar Avezov, Şekerim Kudayberdioğlu, Mağcan Cumabayulı gibi şairler, yazarlar ve düşünürler yetiştirmiştir.

Ruslar tarafından "Kırgızlar" denilen Kazaklar (Buhara) Kazak kültürünü resmeden bir pul

13. yüzyılda Altınorda Hanlığı topraklarının doğu kanadını oluşturan Deşt-i Kıpçak ahalisinde yaşayan ve Moğol istilasından etkilenmiş Türk boyları bir araya gelerek Kazak Hanlığı etrafında toplandılar. Söz konusu hanlığın yapılanmasında bazı Kırgız boyları ile kadim Kıpçak boylarının ardılları rol oynadı.

Kazaklar; Kırgızlar, Kıpçaklar, gibi boyların birleşimi ile ortaya çıkmış bir Türk Uruğu 14. yüzyıldan sonra yeni bir boy olarak Orta Asya arenasında yerini almıştır. Orta Asya'da Ruslar ile ilk teması kuran Türk topluluğu Kazaklar olmuştur.

Konu başlıkları

 • 1 Kazaklarda Türklük Bilinci
 • 2 Kazak sözünün anlamı
 • 3 Ayrıca bakınız
 • 4 Kaynakça
 • 5 Dış bağlantılar

Kazaklarda Türklük Bilinci

Kazaklar Asya'nın ortasında Türk Dünyasının göbeğinde yer almaktadır. Gerek Doğu Türkistan'ın kuzeyindeki Altay bölgesi, gerek Moğolistan'ı batısındaki Altay ve Bayan-Ölgey bölgesi, gerek Altay Cumhuriyetinin sahası Kazak Türkleri ile meskundur. Kazak Türkleri Türk toplulukları arasında en çok soykırıma uğramış bir halktır. Bu sebeple de Orta Asya Birliği fikri Kazakistan'da ortaya çıkmıştır. Kazak Türkçesindeki bir şiirde Türklük bilinci şöyle belirtilmiştir.

ЕР ТҮРІК ҰРПАҒЫМЫН ДАҢҚЫ КЕТКЕН,/ ER TÜRІK URPАĞIMIN DАÑQI KETKEN, БІР КЕЗДЕ ЕВРОПАҢДЫ ТІ -ТІРЕТКЕН./ BІR KEZDE EVRОPАÑDI TІ -TІRETKEN.

МЕН ҚАЗАҚ, ҚАЗАҚПЫН ДЕП МАҚТАНАМЫН,
MEN QАZАQ, QАZАQPIN DEP MАQTАNАMIN,
ҰРАНҒА АЛАШ ДЕГЕН АТТЫ АЛАМЫН,
URАNĞА АLАŞ DEGEN АTTI АLАMIN,
СҮЙГЕНІМ ҚАЗАҚ ӨМІРІ, ӨЗІМ ҚАЗАҚ,
SÜYGENІM QАZАQ ÖMІRІ, ÖZІM QАZАQ,
МЕН НЕГЕ ҚАЗАҚТЫҚТАН САҚТАНАМЫН!
MEN NEGE QАZАQTIQTАN SАQTАNАMIN!

(ТОРАЙҒЫРОВ/TОRАYĞIRОV)

Kazak sözünün anlamı

"Kazak" kelimesinin anlamı konusunda ilk defa araştırmalar, Rusyada 18. yüzyıl ortasından itibaren yayın görmeye başlamış. Bu tarihten itibaren 2,5 yüzyıl geçmiş, konuyu tarihçilerden başka her çeşit ilim dallarına mensup olan kişiler araştırarak kendi görüşlerini öne sürmüşlerdir. Şimdiki zamanda "Kazak" kelimesine ilişkin araştırma yapan veya fikrini belirten araştırmacıların ve bilim adamlarının eserlerini toplamak işi bile çetin ve zor olmuş. Ama bunların içinde sadece tarihçilerin ve toplum bilimleri uzmanlarının fikirleri önem taşır. "Kazak" kelimesini araştırırken tarihçiler Kazak milletinin tarih sahnesine çıkışı ve tam ayrı bir millet olarak kuruluş tarihi hakkında kendi bilgilerini eklemiştir. Dolaysıyla burda konu 3 meseleye değinecek.

Konu hakkında ilk fikirlerini söyleyen G.F.Miller, İ.P.Rychkov, V.N.Tatişev, İ.G.Georgiy, İ.G. Andreyev, N.M.Karamzin. Bu bilim adamlarının tarihi eserleri 18 yy. 50y. - 19 yy. 30 y. kadar bir peryot içerisinde Rusyada yayınlamış ve ilmi çevrelerde itibar kazanmıştır. Bunlarin Kazak sözünün anlamıyla ilgili ilmi görüşlerinde bile hata ve noksanlar ziyade. Mesela P.İ. Rıçkov yanlış bir yol ile giderek milletin adını "kırgız kaysak" şeklinde anlatmış ve "kırgız" ve "kaysak" sözlerinin anlamını bulmaya çaba harcamış. Rıçkova göre "kırgız" evsiz, bozkırda gezen kişi demek imiş, "kazak" tek başına serbest, toplumdan ayrılmış kişi anlamına geliyormuş. Kazakların soyunun ise Alataw kırgızlarından çıktığı tartışma kabül etmez diyor.

Efsanelerde kazakların atası Kazak Han olarak kabul edilir. O da, Alaş Han’ın oğludur. Kazak Han'ın üç oğlu vardır:

 1. Bakarıs: Neslinden gelenler Uluğ Cüz’ü oluştururlar. (‘Sol Kazakları’ veya ‘Büyük Otağ’.)
 2. Akarıs: Soyundan gelenler Orta Cüz’ü oluştururlar. (‘Orta Kazakları’ veya ‘Orta Otağ’.)
 3. Yanarıs: Soyu Küçük Cüz adıyla anılmıştır. (‘Sağ Kazakları’ veya ‘Küçük Otağ’.)

V.N. Tatişev ise "Kazak" sözünü kaçaklar olarak anlatmış. Kazak kelimesi Türkiye'de yiğit,cesur manalarına gelir. Ayrıca ilk anlaşılan anlam olarak da kalın giyim akla gelir.

Ayrıca bakınız

 • Kazakça
 • Kazakistan
 • Türk halkları
 • Türk devletleri
 • Türk dünyası
 • Türk dilleri

Kaynakça

 1. ^
 2. ^
 3. ^
 4. ^ Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011, (OTRS: CC BY-SA 3.0)

Dış bağlantılar

 • Tölegenin uzun yolculuğu


Kazaklar Hakkında Bilgi


Kazaklar
Kazaklar

Kazaklar Hakkında Video


Kazaklar konusunu görüntülemektesiniz.
Kazaklar nedir, Kazaklar kimdir, Kazaklar açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru