Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi


Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (Rusça: Совет экономической взаимопомощи / Sovet ekonomicheskoy vsaymopomoshchi, СЭВ / SEV), sosyalist ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve dayanışma amacıyla 25 Ocak 1949'da kurulan ve Batı ülkelerinde İngilizcesinin kısaltması Council for Mutual Economic Assistance: COMECON olarak adlandırılan uluslararası örgüt. 5-8 Ocak 1949'da Moskova'da yapılan görüşmelerden sonra kurulan örgütün merkezi Moskova'dadır.

Örgütün temel amaçları
  • Ekonomik gelişme için uzmanlaşma ve işbirliğine dayalı planlar hazırlamak,
  • Hammaddelerin üretim ve dağıtımını yönlendirmek,
  • Üye ülkeler arasında ve öbür ülkelerle ticareti geliştirmek için ortak girişimde bulunmak,
  • Bilimsel ve teknik araştırmalarda işbirliği yapmaktır.

COMECON üyesi ülkeler tüm yeryüzündeki sanayi üretiminin 1/3'den ve ulusal gelirin 1/4'den fazlasını sağlamaktaydı. Yüzölçümü 25 milyon km2 olan üye devletlerin topraklarında yaklaşık 400 milyon kişi yaşamaktaydı. Yeryüzündeki demir, kurşun ve çinko rezervinin %50'si; doğal gazın %40'ı; manganez rezervinin %80'i, petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarının 1/3'ünü, nikel ve wolfram'ın 2/3'ünü ellerinde bulundurmaktaydılar. Son yıllarında AET ve öbür kapitalist ülkelerle ekonomik, mali ve ticari işibirliği artmıştı. Konsey'e bağlı bir Yürütme Komitesi ve Genel Sekreterlik tarafından yönetilen örgütün, üç tane komitesi vardır:

1-Planlama İşbirliği Komitesi, 2-Bilimsel ve Teknik İşbirliği Komitesi, 3-Maddi ve Teknolojik Gereksinimler İçin İşbirliği Komitesi.

Üyeleri ve Ortakları

Kasım 1986'da COMECON.
Açıklama:
██ üyeler ██ sonradan çekilen üyeler ██ ksıtlı olarak katılan devletler ██ işbirliği içindekiler devletler
Ülke Not
Sovyetler Birliği Kurucu üye.
Polonya Kurucu üye.
Bulgaristan Kurucu üye.
Çekoslovakya Kurucu üye.
Macaristan Kurucu üye.
‎ Romanya Kurucu üye.
Doğu Almanya Doğu Almanya, örgüte 1950'de katıldı
Arnavutluk Arnavutluk, Şubat 1949'da örgüte katıldı, 1961'de örgütten çekildi.
Moğolistan Moğolistan, örgüte 1962'de üye oldu.
Küba Küba, örgüte 1972'de üye oldu.
Vietnam Vietnam, örgüte 1978'de üye oldu.
Yugoslavya Örgüte kısıtlı olarak katıldı.
Laos COMECON'la işbirliği antlaşması imzaladı.
Finlandiya COMECON'la işbirliği antlaşması imzaladı.
Güney Yemen COMECON'la işbirliği antlaşması imzaladı.
Afganistan COMECON'la işbirliği antlaşması imzaladı.
Irak COMECON'la işbirliği antlaşması imzaladı.
Angola COMECON'la işbirliği antlaşması imzaladı.
Mozambik COMECON'la işbirliği antlaşması imzaladı.
Etiyopya COMECON'la işbirliği antlaşması imzaladı.
Meksika COMECON'la işbirliği antlaşması imzaladı.
Nikaragua COMECON'la işbirliği antlaşması imzaladı.


Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi Hakkında Bilgi

Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi

Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi
Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi

Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi Hakkında Video


Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi konusunu görüntülemektesiniz.
Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi nedir, Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi kimdir, Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video