Fri . 20 Aug 2020
RU | UK | KK | BE | EN |

Karahisargölcük, Nallıhan

karahisargoelcuek nallıhan kırgıbayır, karahisargoelcuek nallıhan iğne
Karahisargölcük, Ankara ilinin Nallıhan ilçesine bağlı bir köydür.

Konu başlıkları

 • 1 Tarihçe
 • 2 Kültür
  • 2.1 Yemekler
  • 2.2 Gezilecek yerler
  • 2.3 Köydeki aileler
 • 3 Coğrafya
 • 4 İklim
 • 5 Nüfus
 • 6 Ekonomi
 • 7 Muhtarlık
 • 8 Altyapı bilgileri
 • 9 Köyümüzden Yetişenler
 • 10 Dış bağlantılar

Tarihçe

( sayfayı tarihsel olarak araştıran ve yazan Serhat Günindi -BIDIRDILAR-katkısı olan herkese teşekkür ederim. 15:55 / 25 OCAK 2008 )

Köyün ilk yerleşimi MÖ.4. ve 3.yüzyıllarda Frigyalılara aittir.(Henüz elimizde bu döneme ait net bilgiler yoktur.belki ileride araştırılır ve bilgilere o zaman ulaşılır ve tarihi aydınlatılır.frigya kaya mezarı delildir.) Türkmenler tarafından köyün yurt edinmesi MS.1200 yıllarına dayalıdır.Köyün toprakları Bizanslılardan sonra sırası ile Selçuklular, Danişmentliler,Candaroğulları ve (Osman Beyin kısmen) Orhan Gazinin bölgeyi (Nallıhan ın tamamını) fethi ile birlikte resmen Osmanlılar yönetimine geçmiştir ve Nallıhan’a bağlı bir köy olarak Nallıhan ile birlikte zaman içerisinde önce bursa sancağına ( Bursa Osmanlı başkentidir)daha sonra Ankara’nın fethi ile birlikte Ankara sancağına bağlanmıştır. Köyün Türkmenler tarafından ilk yerleşimi Gökçekaya barajı kuzey girişindedir ve bugün barajın suları altındadır. Bu da aslında köyün tarihinin bilinen den çok daha eskilere gittiğini düşündürmektedir. Köyün ilk adı da bilinmemektedir. Ancak köyün o günkü bulunduğu yer Osman bey ve oğlu Orhan gazi ve Osman beyin kardeşi Gündüz beyin ve ordularının o günlerde köyün bulunduğu (Bağman mevki)güzergahı zaman zaman kullandığı bilinmektedir. O günlerde köyün bulunduğu yerden geniş çay geçtiği için bulunduğu bölgede su baskınlar artmıştır bu nedenle köy halkı daha güvenli yer olan Karaoğlan mevkiine yerleşmiştir ( Karaoğlan ismi o dönemde orada yaşamış olan olan zengin beyin lakabıdır ve gerçek adı bilinmemektedir. Ve bu bölgenin adı Karaoğlan diye anılır.). Geride verimli bahçeler olan yanışlar ve Bağman bahçelerini bırakmışlardır (Bağman adı bölgenin bağ ve bahçelik olması ve orada o dönemde zengin bir beyin yaşamış olması ve yaşayan beye de bağ beyi yani Bağman denilmiştir.). O tarihlerde yanışlar mevkinde birkaç Ermeni ailelerin bulunduğu hatta orada birde toprak çömlek fırını bulunduğunu bilinmektedir. Günümüzde sadece kalıntıları görülebilmektedir. Tarihi hakkında bir bilgimiz yoktur. Köyün ilk yerleşim yeri dere kenarı yani su kenarıdır. Köylü bugün köyün bulunduğu yere sazlık der ve bir gölcük bulunmaktadır. Buraya ilk bahar ile birlikte yaylaya çıktıkları bilinmektedir. Bu yerin ilk adı Sazak (sazlıktır) ve burada bir göl bulunmaktadır. Burası aynı zamanda düz ve ekilebilir büyük topraklara sahiptir. Zamanla köylü artık gidip gelmeler yerine üçüncü kez taşınır. Bu defa dedeler başı mevkine yerleşir ve kalıntılar her iki yerde de bugün bile hala görünmektedir. Köy zamanla yavaş yavaş gölün kenarına toplanır ve zaman içinde göl kuraklıkla birlikte kaybolur. Ama köy bugün bulunduğu yerde kalır. İlk adı Osmanlı döneminde Sazak (sazlık) köydür. Cumhuriyetle birlikte adı Karahisargölcük olur. Karahisar adı ise (Afyon Konya taraflarına Akhisar denir) Ankara, Eskişehir, Bolu, Bilecik taraflarına karahisar denir ( hatta Nallıhan’ın adı kayıtlarda o zaman ki adı Karahisar-ı Nallu diye kayıtlıdır ). Bu nedenle köyün bugünkü adı Karahisargölcük köyüdür. Köyün bugünkü yerinde orta mahallesinde bir kayada Bizans ve Roma dönemine ait kaya içine oyulmuş oda ve kapısında kabartma izi vardır ve bugün bile rahatlıkla görünmektedir. Buradan da anlaşıldığı üzere köyün şu an bulunduğu yer dahi tarihi MÖ. öncesine dayanıyor. Köy halkının tamamı Osman Gazinin emriyle köyü kuran ve yerleşen Oğuzların Kayı boyu Karakeçili aşiretinden Türkmen-Yörük taifesindedir. Köye daha sonraları birkaç aile ve yine 1850 li yıllarda dönemin padişağının emri ile konar göçer göçebeler yerleşik düene geçmiş ve köye de birkaç göçebe aile katılmıştır. Buradan anlıyoruz ki köyün (bugünkü yerinin) tarihi MÖ. ait.ancak köyü bugünkü hali ile ilk kuran ve köyün ilk yerleşim yeri ise kuruluş olarak Türkmendir ve ilk kuranlardır. Kalenin bulunması burada çok daha eskilerde burada Türklerin bulunduğunu göstermektedir. Zira Türkler Anadoluya Malazgirt’ten önce yerleşmişlerdir ve Malazgirt ile bu kapı artık tamamen tüm Türklere açılmıştır. Köy'ün bugün Gölpınarı mevki tarihi İpekyolu üzerinde ve konaklama yeridir. Devrinde Osman bey başta olmak üzere padişahlar, vezirler, kervanlar, ermişler Cumhuriyet döneminde kuvvayi milliye birlikleri ( yunan ordusu Eskişehir istikametinden köyün otuz km yakınına kadar gelmiş ve bir başka köye karargah kurmuştur ancak köye hiçbir zaman gelememiştir). Hilafet taraftarı isyancılar Nallıhan’a girmişlerdir ve bunun üzerine Atatürk'ün emriyle bir binbaşı emrindeki kuvvayi milliye birliği Nallıhan'a gelerek isyanı bastırmış ve hilafet taraftarlarını esir almıştır. İşte o günlerde köy de hareketli günler yaşamıştır. Önce isyana teşvik için hilafet taraftarlarınca köye gelinmiş daha sonra köy kaçan isyancıları aramak için kuvvayi milliye birliklerince ziyaret edilmiş ve köy güvene kavuşmuştur. Kuvvayi milliye birlikleri de bu yolu kullanmış ve Gölpınarında serinlemişlerdir. Daha öncelerinde ise ipek yolu ticareti yapan kervanlar ve krallar Bolu-Göynük yolunu kullanmadı ise büyük İskender ve tarihçi Marco Polo bu güzergahı ( Nallıhan-Karahisargölcük köyü Gölpınarı mevkii-Demirköy yolunu ) kullanmıştır. Köy içindeki kayaya oyulmuş mağara ve kapısındaki tarihi kabartma yazı köy mezarlığının yanında ki kayalık tepenin üstündeki eski kral mezarı buna delil sayılabilir. (MÖ. köylerdeki en yetkili kişilere kral denirdi). Bugün bildiğimiz gibi sadece bir ülkenin değil birkaç yüz kişiyi de yöneten kişi aynı zamanda o bölgenin de kralıdır. (Kent devletleri gibi)

Kültür

Köyün gelenek, göreneklerine bağlıdır. Erkek kınalarında köy gençleri ellerinde Türk bayrağı, damat ile köy içinde dolaşır herkesi bu şekilde düğününe davet ederler. Kız kınasından bir hafta önce ceyiz kızın en yakınları ve kız arkadaşları ile çeyizi yıkanır ve bir yakının evine çeyiz serilir. Amaç kızın el emeğinde ne kadar maharetli ve becerikli olduğunu herkese göstermektedir Köyde düğün dernek ve bayramlarda şenliklerde tüm köylü bir araya gelir genci-yaşlısı, çoluk çocuk çelik çomak oynarlar en yaşlılar ve kadınlar da bunları izler. Köyde gönüllülerce kara kazanlarda etli pilavlar pişer ve tüm köylüce yenir. Düğünlerde kız kınasında kızın bekar bir arkadaşı erkek kılığına girer kız kınasını çeşitli tiyatral oyunlar ile kadınlar tarafını eğlendirir. Aynı eğlence erkekler tarafında kadın kılığında bir erkek tarafından da sergilenir. Gelin almalarda kız tarafı damadın ya ayakkabısını çalar veya damadı kaçırırlar damat buna direnmez çünkü onu korumak sadıca aittir ve bunlar gerçekleşirse cezayı sadıca kesilir. Ceza ya bir miktar para veya insanları eğlendirecek bir oyundur. Köy çeşmesindeki olukdan un eleği ile kovaya su doldurması gibi. Düğünlerde cümbüş, gırnata ve keman çalınır ve efe oyunları oynanır. Misket, hüdayda ve Nallıhana ait cezayir mutlaka çalınır ve oynanır. 1990 yılına kadar bayramlarda ve hıdırellez şenliklerinde çevre köyler ile köyün gençleri maç yaparlardı. Düğün, bayram, şenlik ve cenazelerde bir araya gelirlerdi ancak günümüzde bu köy halkının dışarı illerde olmaları nedeni ile biraraya gelinememektedir. Uşaklar ve bebeler (yani çocuklar), bıldır(geçen yıl), aganın(abisinim) parı ( beri),şunnacık ( şu kadar) meymenetsiz( yüzsüz)napcen ( ne yapacaksın)ve benzerleri bir şive ve konuşma tarzıdır Ve sadece köye ait birde değim ardır köy halkının hoşafa düşkünlüğünü belirtmek için 'bıdırdıların hoşafcıları' gibi sadece köye ait değimlerde vardır artık günümüde bunun yerini özellikle kentlerimizde hoşafın yerini kolalalı içecekler ve haır meyve suları almıştır.Köyün kullandığı şive ve konuşma şekli ile Ankara havalisi ve Eskişehir Bilecik,Aydın ve Afyon şive ve konuşma şekilleri hemen hemen aynıdır ve buda bize anadoludaki diğer akrabalarımızın kim olduğu hakkında bir ip ucu vermektedir. (öf adet gelenek görenek giyim kuşam damak tatları türküleri ağıtları ve hikâyeleri ile ) yaşam tazlarına bakılmalı.Köyde bir cenaze var ise davul zurna çalınmaz eğlence yapılmaz veya düğüne önceden başlanılmış ise hemen eğlence kesilir ve cenaze evine gidilerek yas tutulur,taziyede bulunulur. Kadınlar ağıtlar yakar kazanlar kurulur sela verilir cenaze işlemleri başlar.köy halkı tarafından cenaze için gelenlere ikram etmek için yemekler hazırlanarak cenaze evine herkes gönlünce hazırladıklarını götürür. Cenaze evinde ogün ve 1 hafta yas nedeni ile yemek hazırlanamaz ve ziyaretcilerdende fırsat bulunulamaz ve köylü tarafından da cenaze evinde yemek hazırlanmasına musade etmezler zira acıları yenidir, (kişi vefat ettiğinde midesindekilerin tekrar ağzından geri gelmemesi için)çenesi üsten bir bez ile bağlanır gözleri açık ise gelenlerin korkmaması için gözleri kapatılır,karnı şişmesin diye bir demir parçası konur ( bu genellikle bir maşa veya bıçaktır.Cenazenin yönü hemen başı kıbleye gelecek şekilde cevrilir. Cenaze başında sürekli Kuran okunur ve bu işlem cenaze defnedilene kadar devam eder. Cenaze yıkandıkdan sonra genellikle son bir kez daha evin önünden geçirilerek cenazenin evini son bir kez daha görmesi sağlanır ( inanılır) evdeki mezarlığa gidemeyecek olan diğer cenaze sahipleride cenazelerini son bir kez olsun ( tabutunu)görmüş olurlar ve köylü tarafından defnedilirler. O gün cenaze evindeki bütün kaplardaki sular boşaltılır vefatı yakın olduğuna inanılan kişinin odasında ses yapılmaz(yas tutulmaz ağıt yakılmaz çoçuk oynama sesleri olmaz,yüksek sesle konuşulmaz hasta kişinin tek duyduğu ses huşu içinde okunan Kuran'dır)(aniden bağırılmaz zira kişiyi sıçratmak istemezler ve ruhu bedeni rahat terketmesi ve meleğin içeri rahat girmesi için odanın tüm kapı pencereleri açılır(inanılır).Köyde yeni bir çocuk doğduğunda haberciye mutlaka bir hediye verilir ve çocuğun kulağına ezan okunarak ismi üç kere söylenir.Erkek çocuklarda askere yine düğün dernek kurularak ve kınalanarak gönderilir vatanına milletine ve bayrağına kurban olsun diye. Köy örf,adet ve geleneklerine bağlıdır.

Yemekler

Her evde tarhana, bulgur pilavı, kaşıdan çıkma, kesme makarna, soğan, hoşafsuyu, bazlama, gözleme ve kadayıf yapılır ve mutlaka biri bir öğünde yenir. Bayramlarda mutlaka 80 katlı cevizli baklava, yaprak sarma ve içi cevizli,soğanlı,peynirli veya içi boş bayram ekmeği yapılır. .

Gezilecek yerler

Köyün tarihi yerleri Yanışlar mevkiindeki sivri kaya, birşehir efsanesi olan gelin kayaları (gelin alma alayına benzediği için), Gökçekaya barajında balık avı, sular çekildiği zaman kalenin burçları, köy içinde ne zaman yapıldığı bilinmeyen kaya içine oyulmuş mağara ve kapısındaki kabartma yazı(köyümüz içinde bulunankaya mezarının üçgen alınlıklı kabarttması vardır.Kaya anıtın hemen altında dikdörtgen kapı ile girilen 2x2.5 m ölçülerinde frigya dönemine ait ait mezar odası mevcuttur.Kayaya oyularak yapılan mezar odası,dikdörtgen planlı basık beşik kemer çatılıdır -kaynak 2006 A.E.- hangi zamana ve kime ait olduğu bilinmeyen mezarlık yakınındaki kayalık tepenin üstündeki kral mezarı, mezarlık içindeki tarihi osmanlı mezar taşları, Gölçeşmesi, doğanın güzel manzarası ile çalkaya,dedelerin başı mevkive dömenin başı (köyün sırtını yasladığı-yaslı olduğu tepenin üstü) ve karşıda dik ve yüksek sık ormanlı Eskişehir dağları( Türkmen dağları )(yer tespiti için demir köyü yolu üzerinde bıdırdılardan selahatin dayı ya ait tarla daki) anıt ağaç.1890 yılında yapılmış olan bir camisi ve yine 2007 de bitirilmiş yeni bir camisi mevcutdur.1950-60 yıllarında yapılmış beş çeşmesi mevcuttur ve (yer tespiti için,tabiri ile)kara cemallara ait olan yapının yanında osmanlı ve cumhuriyet döneminde bir karakol bulunduğu bilinmektedir ve mesire yeri erenler.Köyde ayrıca Yaban hayatı olarak Geyik,Ayı,Yaban Domuzu,Leylek,Doğan,Tavşan,Kurt,Çakal (Canavar),Tilki,Sansar,Sincap v.b.hayvanlar görülebilir ve gözlemlenebilir.Ayrıca Gökçe kaya barajıda görülmeye değer yerlerdir.İlk bahar ile çaya vuran balıklarıda tutmak mümkündür.Köy sınırları için de yılın belli dönemlerinde açılan av mevsiminde sadece izin verilen günlerde yaban domuzu avı yapmakta mümkündür.

Köydeki aileler

Köyde yaşayan bazı aileler Bıdırdı lar,Gendireli'ler,Kavlak'lar,Celal'ler,İhsan'lar,Karacemal'lar,Arab'lar, Kerimhoca'lar,Karaçam'lar,Hacı'lar,Çavuş'lar,Özmen'ler Üsünağ'lar,Musa'lar,Berber'ler,Sadıklar,Osmanlar,Şavkılar (Araphocalar),Rüstem'ler,Turan'lar,Şükrü'ler,Vahit'ler,İlyas'lar,Gadişeli'ler,vb.dir.( paylaşılmayan bilgi hangi aile nerden gelmiştir merak ediyorsanız ? Serhat Günindi -15:55 - 25 OCAK 2008 )

Coğrafya

Ankara iline 181 km, Nallıhan ilçesine 20 km uzaklıktadır. Köye bakan karşı dağlar (görünen) eskişehire bağlı Sündiken dağlarıdır. Gökçekaya barajının sularının kuzey uç bölümü köyün sınırları içinde kalmaktadır. Köy yüksek dağlar ve sık meşe, ardıç ve çam ağaçları bulunan ormanca çevrili olmasına rağmen kurulduğu yer geniş düzlüklere sahiptir. Köyün iki mahallesi sırtını tepeye yaslamış üç mahalle ise düzlükde kurulmuştur.Aşağı mahalle,orta mahalle,yukarı mahalle,annaç ve kaş.

İklim

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Köy sınırları içinde bulunan bağman ve yanışlar mevkileri iki dağ arasında bir vadidirler. Su kenarlarıdır ve iklimi ılıman iklimdir. Bu nedenle çok verimli bağ bahçe olarak köylüler tarafından kullanılmaktadır. Karadeniz iklimine yakın olduğu için sık meşe, ardıç ve karaçam ağaşları ile çevrili ormanlara sahipdir.Doğası yaz kış görülmeye ve yaşamaya uygundur. Dört iklim tüm yıl boyunca mevsimine göre yaşanmaktadır. İklimi hayvancılığa ve tarıma uygundur. İpek böcekçiliğine uygundur. Yaban hayatı ile görülmeye değerdir.

Nüfus

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007 30
2000 77
1997 53

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.ve 1985'e kadar köyde el tezgahlarında halı dokumacılığı,kilim dokumacılığı ve çarşaf dokumacılığı yapılmaktaydı.1985 lere kadar çeltikçilik ( pirinç ekimi ),1990'lı yıllara kadar ise ipekböcekçiliği yapılmaktaydı.köyde bu yıllardan sonra şehirlere büyük göçler olmuşdur.köyde daha çok esmer buğday,arpa,fiğ,nohut ekimi yapılmaktadır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

2009 - Celal Çetin 2004 - Celal Çetin 1999 - Celal Çetin 1994 - Vahid Aydoğdu 1989 - Celal Çetin 1984 - Celal Çetin

( sayfayı tarihsel olarak araştıran ve yazan Serhat Günindi -BIDIRDILAR -katkısı olan herkese teşekkür ederim. 15:55 / 25 OCAK 2008 )

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır fakat köyde öğrenci olmadığı için faal değildir. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. 2007 yılı Ağustos ayında inşaatına başlanmış ve bitirilmiştir.Kullanılmaktadır. Temmuz 2008'de sondaj için ihale açılmıştır. 160 metreye Sondaj vurulmuş ancak su çıkmamıştır. Yeniden başka bir alandan sondaj yapılarak su çıkartılması düşünülmektedir. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Köyümüz nallıhan eskişehir yolu üzerindedir.

Köyümüzden Yetişenler

Burhanettin ESENKAR-Gebze Hakimi

Gürsel ÇETİN- Polis Memuru

Dış bağlantılar

Türkiye portali
 • Yerelnet
 • Nallıhan
 • KARAHİSAR GÖLCÜK KÖYÜ

karahisargoelcuek nallıhan belediyesi, karahisargoelcuek nallıhan devlet, karahisargoelcuek nallıhan iğne, karahisargoelcuek nallıhan kırgıbayır


Karahisargölcük, Nallıhan Hakkında Bilgi

Karahisargölcük, Nallıhan


 • user icon

  Karahisargölcük, Nallıhan beatiful post thanks!

  29.10.2014


Karahisargölcük, Nallıhan
Karahisargölcük, Nallıhan
Karahisargölcük, Nallıhan konusunu görüntülemektesiniz.
Karahisargölcük, Nallıhan nedir, Karahisargölcük, Nallıhan kimdir, Karahisargölcük, Nallıhan açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Rastgele Yazılar

Koçköy, İspir

Koçköy, İspir

Koçköy, Erzurum ilinin İspir ilçesine bağlı bir köydür. Konu başlıkları 1 Tarihçe 2 Kültür 3 Co...
Hamam (film)

Hamam (film)

Hamam, İspanyol-İtalyan-Türk ortak yapımı 94 dakikalık bir film. Fimin yönetmenliğini Ferzan Özpetek...
Harvey

Harvey

Harvey, başrolde James Stewart' ın yer aldığı, Henry Coster tarafından yönetilmiş 1950 tarihli bir A...
NGC 1311

NGC 1311

Koordinat: 03s 20d 06,7sn; -52º 11' 14″ NGC 1311 Gözlem verisi Dönem J2000 Takımyıldız Saat...