Karabağ


Karabağ (Azerice: Qarabağ, Ermenice: Ղարաբաղ, Osmanlıca:[1]قره باغ), günümüzde Azerbaycan'ın batısı ve Ermenistan'ın güneyinde[2][3][4] bulunan, Küçük Kafkas Dağları'nın yüksek kesimlerinden alçak kesimlerine uzanan, Kura ve Aras Irmakları arasında yer alan tarihî ve coğrafi bölge.

İsim kökeni

Dağlık Karabağ, Aşağı Karabağ ve Syunik[2][3][4]olmak üzere üç bölgenin içinde bulunduğu bu bölge, aynı bölgede yetişen Karabağ atına da adını vermiştir.

Ebu Said Han’ın Hicri takvime göre 15 Safer 731 veya 28 Kasım 1330 tarihli yarlığında[5] bu yer adı be-makām-i Karabāğ-i Arrān[6] biçiminde tanımlanır.

Fazullah Reşidüddin’in Cāmiü’t-Tevārih[7] adlı eserinde ve Hamdullah Mustefvî Kazvinî’nin Nuzhetu’l-Kulūb adlı eserlerinde de bu bölge Karabāğ-i Arrān olarak tanımlar ve bölgenin coğrafik konumunu, Aras nehrinin kenarında ve Tebriz’e 50 fersenk[8] mesafede bir yer olarak kaydeder[9].

Bu yöreye Karabağ ismini ilk veren yine Oğuzlar olmuştur, Kara[10] (siyah veya davar' ya da "kuzey"') ile bağ[11] sözcüklerinden oluşmuş, sıfat tamlaması yapısında bir birleşik isimdir.

Diğer resimler

Kaynakça

 1. ^ Tahir Sezen "Osmanlı yer adları" sf. 280, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (2006).
 2. ^ a b Arakel Babakhanian, Collection of Works, volume 3, History of Armena. Book 2. "Hayastan" publishing, Yerevan 1973, p. 9.
 3. ^ a b Bagrat Ulubabyan, Survival struggle of Artsakh, Yerevan 1993, p. 3. ISBN 5-8079-0869-4.
 4. ^ a b Mirza Jamal Javanshir Karabagi, The History of Karabakh. Chapter 2: About the borders, old cities, population aggregates and rivers of the Karabakh region.
 5. ^ A. D. Papazian, “Deux nouveaux iarlyks d’ilkhans”, Banbar Matenadarani, Cilt IV, Erivan 1962, sayfa 379-401.
 6. ^ A. D. Papazian, “Deux nouveaux iarlyks d’ilkhans”, Banbar Matenadarani, Cilt IV, Erivan 1962, sayfa 383.
 7. ^ Rashid ad-Din Fadhlullah Hamadani, Cāmiü’t-Tevârih, Yayınlayanlar: Muhammed Rusen - Mustafa Musevî), Tahran, 1373/1994, Cilt II, sayfa 1134.
 8. ^ Günümüzde Türkiye ve İran'da bir fersenk 10 kilometre olarak hesaplanır.
 9. ^ Hamdullah Mustefvî Kazvinî, Nuzhetu’l- Kulûb, Yayınlayan: G. Le Strange, London 1915, sayfalar 56, 181, 182.
 10. ^ Gabian, A.v.: Alttürkische Grammatik, Glossar, sayfa 327.
 11. ^ TDK Divanü Lugati't-Türk Veri Tabanı


Karabağ Hakkında Bilgi

Karabağ

Karabağ
Karabağ

Karabağ Hakkında Video


Karabağ konusunu görüntülemektesiniz.
Karabağ nedir, Karabağ kimdir, Karabağ açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru