Halka Doğru


Halka Doğru, "Türk Yurdu" Dergisi bünyesinde ve Celal Sahir Bey'in yönetiminde çıkan haftalık dergidir.

24Nisan 1913 - 20 Nisan 1914 tarihleri arasında toplam 52 sayı yayımlanmıştır. II. Meşrutiyet dönemi Türkçü akımın ve Türk halkçılığının önemli yayın organlarındandır.

Yazar kadrosu

Derginin yazar kadrosunun çoğu aynı zamanda "Türk Yurdu" dergisinin de yazarı olan kişilerden oluşuyordu. Derginin önemli yazarları arasında Akçuraoğlu Yusuf, Hüseyinzâde Ali (Turan), Ağaoğlu Ahmet, Ziya Gökalp , Ali Canip, Aka Gündüz (Enis Avni), Kâzım Nami, Mehmet Ali Tevfik, Köprülüzade Mehmet Fuat, Mehmet Emin, Memduh Şevket, Hamdullah Suphi, Muhittin, Mühendis Faik Beyler ve Halide Edip Hanım vardır.

Derginin misyonu

"Halka Doğru"nun temel hedefi halka faydalı olmak, aydınlarla halk arasındaki kopukluğu gidermek, İstanbul'un halk ve Anadolu ile ilgilenmesini sağlamak, halka doğru gitmek olmuştur. Dergi, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yarı-resmî yayın organlarındandır. Halkı, Cemiyet’in politikaları konusunda bilinçlendirmeye, bu politikaları halka yaymaya çalışmıştır.

Derginin hedef-kitlesini aşağı sınıflar, emekçi kesimler (köylü, esnaf ve işçi) oluşturmaktadır. "Halka Doğru"nun yayın çizgisi, esnaf, köylü ve işçi kesimin, yani halkın sorunlarının, sıkıntılarının dile getirilmesi; bu sorunlar için çözümler sunulması; halkın her konuda bilinçlendirilmesi; haklarının ve çıkarlarının savunulması ve her zaman, söz konusu kesimlerden yana bir tutum alınması şeklinde özetlenebilir. Bu anlayışa uygun olarak, dergide gayet kolay anlaşılır bir dil ve üslup kullanılmıştır. "Türk Yurdu" daha teorik nitelikli ve daha çok aydınlara yönelikken, "Halka Doğru" doğrudan halka, daha pratik sorunlara yönelik bir yayın çizgisi izlemiştir.

Halka Doğru’da iktisat konusuna büyük önem verilmiş, milli iktisat politikası ve bir milli burjuvazi yaratılması savunulmuştur. Dergi, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bu konuda da sözcülüğünü yapmış, esnafla ilişkilerin geliştirilmesinin yollarını araştırmıştır. Bu iktisat programının bir parçası olarak, dergide kooperatifçilik tartışılmış ve savunulmuştur. Kendi türünden meslek gruplarının bir araya gelip örgütlenmesi ve korporasyonlar önerilmiş ve desteklenmiştir.Halka Doğru Hakkında Bilgi


Halka Doğru
Halka Doğru

Halka Doğru Hakkında Video


Halka Doğru konusunu görüntülemektesiniz.
Halka Doğru nedir, Halka Doğru kimdir, Halka Doğru açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video