Hakkı Behiç Bayiç


Hakkı Behiç Bayiç (1886, İstanbul - 12 Ekim 1943, Ankara), TBMM 1. dönemde milletvekilliği ve bu dönemde kurulan I. İcra Vekilleri Heyeti'nin ilk aylarında vekillik görevi yapmış bir Türk siyaset adamıdır. Mustafa Kemal Paşa'nın 1920 sonunda taktik mülahazalarla kurdurduğu Türkiye Komünist Fırkası'nın genel sekreterliğini yapmış olması ile tarihe geçmiştir.

1886 yılında İstanbul'da Çerkes kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Mülkiye Mektebi'ni bitirdikten (1905) sonra, Maliye Nezarit Muhasebe Kalemine girdi. 1909-1917 yılları arasında çeşitli yerlerde tahrirat müdürlüğü, vilayet mektupçuluğu, sonra da Bilecik'te mutasarrıflık yaptı. 1917'de mutasarrıf olarak bulunduğu Akka'nın İngilizlerce işgal edilmesi üzerine İstanbul'a döndü. 1919'da Anadolu'ya geçti ve Denizli temsilcisi olarak Sivas Kongresi'ne katıldı.

Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na ve 1920'de TBMM'ye Denizli milletvekili olarak girdi. I. İcra Vekilleri Heyeti'nde önce Maliye Vekilliği (25 Nisan 1920), sonra da Dahiliye Vekilliği'ne (17 Temmuz 1920) seçildi. Sol eğilimli olduğu bilindiğinden hakkında kısa sürede sekiz sözlü soru ve dört gensoru önergesi verilmesi üzerine, 7 Eylül 1920'de görevinden ayrıldı. Aynı yıl Yeşil Ordu Cemiyeti'nun dağıtılmasından sonra, 18 Ekim 1920'de Atatürk'ün kurdurduğu Türkiye Komunist Fırkası'nın genel sekreterliğine getirildi. Partinin yayın organı Yeni Gün gazetesinin de başyazarlığını yaptı. Türkiye Komünist Fırkası kuruluşunun üçüncü ayında dağıldı. Hakkı Behiç de 1923'e değin sürdürdüğü milletvekilliği görevinden sonra siyasetten çekildi ve emekli hayatı yaşadı. 12 Ekim 1943'de Ankara'da öldü.

Kaynakça

Wikimedia Commons'ta Hakkı Behiç Bayiç ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunmaktadır.
  • Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık
  • [1]


Hakkı Behiç Bayiç Hakkında Bilgi

Hakkı Behiç Bayiç

Hakkı Behiç Bayiç
Hakkı Behiç Bayiç
Hakkı Behiç Bayiç konusunu görüntülemektesiniz.
Hakkı Behiç Bayiç nedir, Hakkı Behiç Bayiç kimdir, Hakkı Behiç Bayiç açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video