Hadim Mesih Mehmed Paşa


Hadim Mesih Mehmed Paşa (d.? -ö. 1592) III. Murat saltanatı döneminde 1 Kasım 1585-14 Nisan 1586 döneminde sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Konu başlıkları

 • 1 Hayatı
 • 2 Ayrıca bakınız
 • 3 Kaynakça
 • 4 Dış bağlantılar

Hayatı

Bulgar asıllı olduğu büyük olasıdır. Devşirme olarak küçük yaşta Enderûn'a alınmıştır. Sarayda ak ağa olarak görev yapmıştır. Hazinedarbaşı görevi yapmakta iken, Ekim 1574'de "Hüseyin Paşa"'nın yerine Mısır Beylerbeyi olarak Mısır'a gönderilmiştir.

Osmanlı tarihçilerden Mustafa Âli,, İbrahim Peçevi ve bunları kaynak alan diğer Osmanlı tarihlerinde Mesih Mehmed Paşa'nın II. Selim döneminde kilercibaşı iken Saray'da kilerde çıkan bir büyük yangının tüm kilerdeki depolanan yiyecek ve diğer levazım eşyasını yakıp yok ettiğini ve Saray kilerinin ihtiyacının Mısır'dan hemen karşılanabilmesi için akağalardan olan Mesih Mehmed Ağa'ya paşa ünvanı verilip onun Mısır'a beylerbeyi olarak tayin edildiğini bildirirler. Fakat bu dönemin Osmanlı "mühimme defteri"ni kaynak gösteren tarihci Uzunçarşılı bu yangına ve Saray kilerinin yeniden ikmaline ait kayıtların bu ana kaynakta bulunmadığını belirtmektedir.

Mesih Mehmed Paşa Mısır Beylerbeği görevinde 5 yıl kalmıştır. Bazan gayet sert olarak ve çok zaman yumuşaklıkla hiç isyan ve büyük şikayet olmadan bu eyeletin idaresinde başarı kazanmıştır. 1579'da Mısır'dan İstnbul'a çağrılarak ikinci vezir olarak kubbealtı vezirliği görevi verilmiştir. Yerine Mısır Beylerbeyi olarak haremi-hümayunda "başhaznedar" olan Hadim Hasan Ağa getirilmiştir.

Mesih Mehmed Paşa, İran Seferi'nde serdar-ı ekrem olarak bulunan Özdemiroğlu Osman Paşa'nın o cephede iken bir hastalık sonucu 29 Ekim 1585'de öldüğü haberi İstanbul'a ulaşınca 1 Kasım 1585'da Sultan III. Murat tarafından Sadrazam görevine atanmıştır.

Sadrazam olarak padişahın ve saray kliğinin devamlı devlet ve hükümet işlerine karışmasına hedef olmuş ve bundan tedirgin olmuştur. Nisan 1586'da devlet işlerinde Sadrazam'ın isteklerini karşılamayan Reis-ül Küttab Hamza Efendi'nin padişah tarafından azlini istemiştir. Fakat Sultan III. Murat Sadrazam'ın bu isteğini redetmiştir. Bunun üzerine Mesih Mehmed Paşa'nın

istiklali olmayan vezir-i azam iş göremez

diyerek 4 ay kadar kaldığı sadrazamlıktan istafa ettiği belirtilmiştir. Sadrazamlık görevinde iyi idareli, vakur ve ciddi olduğu belirtilmektedir.

Bu istifasından sonra Mesih Mehmed Paşa emekliye ayrılıp diğer bir devlet işi ve ünvanı verilmemiştir. Mesih Mehmet Paşa 1592'de İstanbul'da ölmüştür. Fatih yakınlarında Hırka-i Şerif Camii tarafında olan "Mesih Mehmed Paşa Camii" kenarında bulunan üstü açık olan türbesine gömülmüştür.

Mesih Mehmed Paşa'nın Mısır'da bir medresesi bulunmaktadır. 1585-1588 yıllarında İstanbul'da Fatih, Edirnekapı civarında eskiden Hasan Paşa Mescidi bulunan mevkide yaptırdığı Mesih Mehmed Paşa Camii bulunmaktadır.

Ayrıca bakınız

 • Mesih Mehmed Paşa Camii

Kaynakça

 1. ^ a b c Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, (1954) Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım , XVİ. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar), Ankara: Türk Tarih Kurumu (Altıncı Baskı 2011 ISBN:978-975-16-0010) say.346
 2. ^ Mustafa Âli (1285/ ) Künhü'l-Ahbar 4 cilt", İstanbul
 3. ^ İbrahim Peçevi (haz.Murat Uraz) (1968) Peçevi Tarihi, İstanbul
 4. ^ Hadim Hasan Paşa 3 Kasım1597-9 Nisan1598 döneminde sadrazamlık yapmıştır.
 5. ^ Bu camiye, bulunduğu mevkiye atıfla bazı kayıtlarda "Sütçü Murad Camii" veya harap iken 19.yy sonlarında Fetva Emini Hacı Nuri Efendi tarafından yeniden restore edildiği için "Fetva Emini Camii" adları da verilmektedir. bknz. Fatih Müftülüğü websitesi "Mesih Mehmet Paşa Camii" bilgileri.

Dış bağlantılar

 • Uzunçarsılı, İsmail Hakkı, (1954) Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım , XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar), Ankara: Türk Tarih Kurumu (Altıncı Baskı 2011 ISBN:978-975-16-0010) say.346
 • Tektaş, Nazım. (2009), Sadrâzamlar - Osmanlı'da İkinci Adam Saltanatı. İstanbul:Çatı Kitapları. ISBN: 9789758845000
Önce gelen:
Özdemiroğlu Osman Paşa

Osmanlı Sadrazamı

1 Kasım 1585 - 14 Nisan 1586
Sonra gelen:
Kanijeli Siyavuş Paşa


Hadim Mesih Mehmed Paşa Hakkında Bilgi


Hadim Mesih Mehmed Paşa
Hadim Mesih Mehmed Paşa

Hadim Mesih Mehmed Paşa Hakkında Video


Hadim Mesih Mehmed Paşa konusunu görüntülemektesiniz.
Hadim Mesih Mehmed Paşa nedir, Hadim Mesih Mehmed Paşa kimdir, Hadim Mesih Mehmed Paşa açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video