Erzurum Büyükşehir Belediyesi


Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'un büyükşehir sınırlarının içinde belediye işlerini yürüten kamu kuruluşudur. Mevcut belediye başkanı Ahmet Küçükler'dir.

Sorumluluk alanı

Ana madde: Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Büyükşehir belediyelerinin, 2004 yılında çıkan 5216 sayılı yasa ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır.

  • İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
  • Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
  • Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hakkında Bilgi


Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hakkında Video


Erzurum Büyükşehir Belediyesi konusunu görüntülemektesiniz.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi nedir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi kimdir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru