Ermeni Apostolik Kilisesi


Hıristiyanlık

İnançlar

Teslis (Üçlü birlik)
Baba Tanrı • Oğul İsa • Kutsal Ruh

Ekümenik Konsiller • Vatikan
Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması
Haçlı Seferleri • Engizisyon

Protestan Reformu
John Wycliffe • Jan Hus
Martin Luther • Huldrych Zwingli
Jean Calvin

Kişiler

Zekeriya • Vaftizci Yahya
Meryem • İsa

Magi (Üç müneccim)
Kasper • Melhiyor • Baltazar

12 Havari
Petrus • Andreas • Büyük Yakup
Yuhanna • Filipus • Bartalmay
Tomas • Matta • Küçük Yakup
Yehuda (Taday) • Simun
Yehuda (İşkariot) • Matthias

Teoloji

Tek Kutsal ve Apostolik Kilise
Hristiyan İbadeti
Lütuf
Kurtuluş
On Emir

Kitab-ı Mukaddes

Eski Antlaşma
Yeni Antlaşma

İncil

Matta • Markos
Luka • Yuhanna

Apokrif Metinler

Mezhepler

Ortodoksluk
Konstantinopolis Patrikhanesi
İskenderiye Patrikhanesi
Antakya Patrikhanesi
Kudüs Patrikhanesi
Gürcü Ortodoks (Gürcü Patrikhanesi)
Sırp Ortodoks (Sırp Patrikhanesi)
Bulgar Otrodoks (Bulgar Patrikhanesi)
Rus Ortodoks (Moskova Patrikhanesi)
Ukrayna Ortodoks • Romen Ortodoks
Yunan Ortodoks • Kıbrıs Ortodoks
Amerikan Ortodoks
Arnavut Ortodoks • Leh Ortodoks
Çekoslovakya Özerk Ortodoks
Finlandiya Özerk Ortodoks

Katoliklik

Monofizit Kiliseler
Ermeni Apostolik • Süryani Kadim
Kipti Ortodoks • Hint Ortodoks
Habeş Ortodoks • Eritrea Ortodoks

Diofizit Kiliseler
Nasturi • Keldani

Uniat Kiliseler

Protestanlık
Anglikanizm
Kalvenizm

Bayramlar

Epifani • Lent
Paskalya • Pentekost
Advent • Noel

Diğer Dinler

Diğer Dinler

İslam • Musevilik

Ermeni Apostolik Kilisesi (Ermenice: Հայ Առաքելական Եկեղեցի, Hay Arakelagan Yegeğetzi), ya da Ermeni Lusavoriçagan Kilisesi dünya Ermenilerinin büyük bir çoğunluğunun üye olduğu dünyanın eski milli Hıristiyan kiliselerinden biri olduğu söylenen mezhep.

Ermeni Apostolik Kilisesi Hıristiyanlığın diğer mezhepleri tarafından monofizit bir kilise olarak tanımlanır. Monofizit görüş İsa'nın hem insani hem de tanrısal olmak üzere iki değişik tabiatı bulunduğunu savunan görüştür. 451 yılında toplanan Kadıköy (Khalkedon) Konsili bu görüşü reddetti. Ermeni Apostolik Kilisesi Kalkedon Konsili kararlarını tanımayarak Ortodoksluktan ayrılan kiliselerden biridir. Ancak Ermeni Apostolik Kilisesinin kendisi monofizit tanımlamasını reddetmektedir. Anlaşmazlığın İsa'nın insani ve tanrısal tabiatlarının birliği konusunda değil, Kalkedon Konsili'nin verdiği kararın anlatım biçiminden kaynaklandığı görüşündedir.

Eçmiadzin'deki Katedral

Ermeni Apostolik Kilisesi'nin en büyük ruhani liderine Katolikos denir. Günümüzde bu görevi Ermenistan'ın Eçmiadzin kentindeki II. Karekin yürütmektedir. Ermenistan dışında Rusya, Gürcistan, Fransa, ABD, Lübnan, Suriye, Kanada, Türkiye ve İran'da Ermeni Ortodoks Kilisesine bağlı toplumlar mevcuttur. Türkiye'deki Ermenilerin ruhani lideri İstanbul Ermeni Patriği'dir. Şu andaki patrik Mesrob II Mutafyan'dır. Ama Mesrob Mutafyan 2008'de Alzheimer hastalığına yakalandığından ve halen patrik ve başpiskopos olsa da, fiilen tüm görevlerinden çekildi.

Ana idari yapı şu şekildedir;

  • Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı
  • Kilikya Kutsal Makamı
  • İstanbul Ermeni Patrikhanesi
  • Kudüs Ermeni Patrikhanesi

Kaynakça

  1. ^ It was the first nation to adopt Christianity as its official religion. The Journal of Ecclesiastical History – Page 268 by Cambridge University Press, Gale Group, C.W. Dugmore
  2. ^ The Armenian Massacres, 1894–1896: 1894–1896 : U.S. media testimony – Page 131 by A. Dzh. (Arman Dzhonovich) Kirakosian
  3. ^ Asbarez.com: Mutafyan Diagnosed with Early Alzheimer 31 Temmuz 2008 (İngilizce)Ermeni Apostolik Kilisesi Hakkında Bilgi

Ermeni Apostolik Kilisesi

Ermeni Apostolik Kilisesi
Ermeni Apostolik Kilisesi

Ermeni Apostolik Kilisesi Hakkında Video


Ermeni Apostolik Kilisesi konusunu görüntülemektesiniz.
Ermeni Apostolik Kilisesi nedir, Ermeni Apostolik Kilisesi kimdir, Ermeni Apostolik Kilisesi açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video