Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı


Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kısa adıyla EKPSS, resmi gazetede yer alan "Özürlü" tanımı yerine "engelli" ibaresinin kullanılması hükmüne göre ; ÖSYM 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tanımı resmi olarak kullanılmıştır.

Konu başlıkları

 • 1 Tarihçe
 • 2 Yıllara göre başvuru istastikleri
  • 2.1 2012 ÖMSS başvuru istatistikleri
  • 2.2 2010 Sağlık Bakanlığı başvuru istatistikleri
  • 2.3 2010 MEB başvuru istatistikleri
 • 3 Yıllara göre yapılan Merkezi Sınav Puanıyla yapılan Atamaları
 • 4 Yıllara göre yapılan Kura ile (ilköğretim dengi mezun) Engelli Memur Atamaları
 • 5 Kaynakçalar

Tarihçe

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS), özürlü (engelli) statüsündeki lise ve üniversite mezunlarının atama amacıyla tabi tutulduğu sınav.

3 Ekim 2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, bu sınav ortaöğretim, ön lisans veya lisans diplomasına sahip olan özürlüler için eğitim durumları ve özür gruplarına göre hazırlanan sorularla ve sınava girecek kişilerin ulaşabilirlik şartları göz önüne alınarak yapılır. Belirtilen eğitim seviyesi dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41 inci maddesine göre asgari eğitim şartını sağlayanlar, kura sistemiyle alınır.

Sınav veya kura sonucunda yerleştirme yapılacak olan kurum tarafından oluşturulan 5 kişilik bir komisyon kişinin fiziki engel durumunu, yapacağı işin fiziki gerekliklerine uygun olup olmadığı yönünden değerlendirir, sınavda yüksek puan almış olmak tek başına atama için hak sağlamaz.

Yıllara göre başvuru istastikleri

2012 ÖMSS başvuru istatistikleri

 • 81 il merkezinde, toplam 968 binada, 12.128 salonda, 41.756 görevli
Özür Durumu Başvuru Sayısı Orta Öğretim (iş okulu) Önlisans Lisans
Genel 39,553 30,883 (166) 4,972 3,698
Görme 9,969 7,725 (28) 1,194 1,050
İşitme 7,492 6,303 (35) 833 356
Zihinsel 3,353 3,241 (1,934) 72 40
Toplam 60,367 48,152 (2,163) 7,071 5,144

2010 Sağlık Bakanlığı başvuru istatistikleri

Özür Durumu Başvuru Sayısı ilköğretim Orta Öğretim Ön-Lisans Lisans
ORT.GÖRME.DİĞER 31,912 11,704 16,306 2,432 1,470
İşitme 5,829 1,936 3,252 466 175
Zihinsel 2,176 1,158 852 97 69
Toplam 39,917 14,798 20,410 2,995 1,714
 • eğitim seviyesine göre il tercih sıralamaları
 • görsel tablo olarak derlenmiş hali

2010 MEB başvuru istatistikleri

Özür Durumu Başvuru Sayısı Orta Öğretim Yüksek Öğretim
ORT.GÖRME.DİĞER 25,184 19,849 5,335
İşitme 3,769 3,163 606
Zihinsel 1,045 925 120
Toplam 30,977 23,937 6,061

,

Yıllara göre yapılan Merkezi Sınav Puanıyla yapılan Atamaları

sınavı düzenleyen kurum Sınav ve Sonuç Tarihleri sınav soruları ve cevap anahtarı Nitelikli Kariyer Mesleklere atamalar Genel İdari Hizmetler ; Büro Memurluğu atamaları Yardımcı Hizmetler ; Hizmetli atamaları yapılacak alım sayıları atamalar sonrası boş kalan kontenjanlar
ÖSYM ÖMSS 2014/1 alımları (2012 ÖMSS paunlarına göre) bakınız 2012 öms

sınavına

1194 adet memur 1194 426
 • OrtaÖğretim 426
 • 2 Yıllık YüksekÖğretim 384
 • Lisans(4 Yıllık YüksekÖğretim) 810
 • Genel Toplam  : 1620 (kuralı atama dahil)
 • Ortaöğretim
 • 2 Yıllık Yükseköğretim
 • Lisans (4 Yıllık Yükseköğretim) 4
 • TOPLAM 4
ÖSYM ÖMSS 2013/1 alımları (2012 ÖMSS paunlarına göre) bakınız 2012 öms

sınavına

 ?  ?  ?
 • OrtaÖğretim 5,103
 • 2 Yıllık YüksekÖğretim 1,642
 • Lisans(4 Yıllık YüksekÖğretim) 779
 • Genel Toplam (kuralı atama dahil) 8,115
 • Ortaöğretim 1
 • 2 Yıllık Yükseköğretim 99
 • Lisans (4 Yıllık Yükseköğretim) 95
 • TOPLAM 195
ÖSYM 29 Nisan 2012 - 29 Mayıs 1. atama sonuçları : (9 Ağustos 2012) bakınız 2012 öms

sınavına

 ?  ?  ?
 • Ortaöğretim 3,052
 • 2 Yıllık Yükseköğretim 1,574
 • Lisans (4 Yıllık Yükseköğretim) 2,132
 • TOPLAM 6,758
 • Ortaöğretim 878
 • 2 Yıllık Yükseköğretim 481
 • Lisans (4 Yıllık Yükseköğretim) 1,133
 • TOPLAM 2,492
MEB 13 Kasım 2010 Sağlık Bakanlığı alımları :

10 Mühendis, 20 Biyolog, 20 Psikolog, 15 Çocuk Gelişimcisi, 30 Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Hemşire, 150 Ebe, 20 Fizyoterapist, 10 Tekniker, 10 Teknisyen, 210 Sağlık Memuru, 140 Sağlık Teknikeri

Memur (yüksek öğretim ve lise mezunu)

BAŞVURU SAYISI :

 • 20410 lise mezunu.
Hizmetli (ilköğretim mezunu)

BAŞVURU SAYISI :

 • 14798 ilköğretim mezunu
2000 kişi
MEB 4 Temmuz 2010 MEB 1000 engelli Öğretmen alımı,
 • BAŞVURU SAYISI: 979 kişi
   • başvuran sayısının az olması nedeniyle çalışabilir tüm öğretmenler kamuda istihdam edilmiştir. !
2000 Memur alımı

BAŞVURU SAYISI : 6079

 • 5335 (ORT.GÖRME.DİĞER)
 • 606 (İŞİTME/DİL/KONUŞMA)
 • 120 (ZİHİNSEL)
2000 Hizmetli alımı

BAŞVURU SAYISI : 23917

 • 19849 (ORT.GÖRME.DİĞER)
 • 3163 (İŞİTME/DİL/KONUŞMA)
 • 925 (ZİHİNSEL)
5000 kişi  ?
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 27 Ağustos 2010 Orman ve Su İşleri Bakanlığı alımları :

5 adet Orman Mühendisi, 5 adet Çevre Mühendisi, 3 adet Bilgisayar Mühendisi, 3 adet Kimya Mühendisi, 4 adet Biyolog, 4 adet Veteriner Hekim, 4 adet Şehir Plancısı, 5 adet Teknisyen, 11 adet Mutemet || 36 adet Memur

 ?  ?  ?  ?
MEB 1 Mart 2009 Türkiye İstatistik Kurumu  ?  ?  ?  ?
MEB 2007 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 100 - 100  ?

Yıllara göre yapılan Kura ile (ilköğretim dengi mezun) Engelli Memur Atamaları

Kura tarihi Kurayı düzenleyen kurum personel alımı yapan kurum Nitelikli Kariyer Meslekleri Genel İdari Hizmetler ; Büro Memurluğu Yardımcı Hizmetler ; Hizmetli toplam atama sayısı
2012 ÖSYM  ?  ?  ?  ?  ?


Kaynakçalar

 1. ^ http://www.osym.gov.tr/belge/1-19303/2014-sinav-takvimi.html
 2. ^ a b c "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik - 28073 sayılı Resmî Gazete". Resmi Gazete. 3 Ekim 2011. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111003-7.htm. Erişim tarihi: 01 Ocak 2012. 
 3. ^ http://www.osym.gov.tr/belge/1-13423/2012-ozurlu-memur-secme-sinavi-omss-genel-bilgiler-2704-.html
 4. ^ http://www.ozurluveyasli.gov.tr/tr/haberler/s/63
 5. ^ http://personel.saglik.gov.tr/memur-id2857-2845.html
 6. ^ http://img137.imageshack.us/img137/8817/2010sbl.png
 7. ^ http://engelliler.gen.tr/f58/m-e-b-buyuk-bir-yanlislik-yapti-1333-engelli-daha-almak-zorunda-1148/index2.html#post2897
 8. ^ http://personel.meb.gov.tr/sayisal_veriler/2010/Ozurlu_Personel_Sayi.pdf
 9. ^ http://www.osym.gov.tr/dosya/1-71485/h/2014-omss-yerlestirme-sayisal-bilgiler.pdf
 10. ^ http://www.osym.gov.tr/dosya/1-71485/h/2014-omss-yerlestirme-sayisal-bilgiler.pdf
 11. ^ http://www.dpb.gov.tr/dosyalar/htmlv1/ozur/ortaogretim.htm
 12. ^ http://www.dpb.gov.tr/dosyalar/htmlv1/ozur/onlisans.htm
 13. ^ http://www.dpb.gov.tr/dosyalar/htmlv1/ozur/lisans.htm
 14. ^ http://www.osym.gov.tr/dosya/1-66790/h/2013-omss-yerlestirme-sayisal-bilgiler.pdf
 15. ^ http://www.osym.gov.tr/belge/1-13480/2012-omss-sinav-sonuclarinin-aciklanmasi-29052012.html
 16. ^ http://www.ozurluveyasli.gov.tr/tr/haberler/s/137
 17. ^ http://osym.gov.tr/dosya/1-60691/h/2012-omss-yerlestirme-sayisal-bilgiler.pdf
 18. ^ http://personel.saglik.gov.tr/memur-id2857-2845.html
 19. ^ http://personel.saglik.gov.tr/UserFiles/File/Ozurlu_Sonuc/Memur_lise_2.pdf
 20. ^ http://personel.saglik.gov.tr/hizmetli-id2856-2845.html
 21. ^ http://personel.saglik.gov.tr/UserFiles/File/Ozurlu_Sonuc/Hizmetli_2.pdf
 22. ^ http://personel.meb.gov.tr/sayisal_veriler/2010/Ozurlu_Personel_Sayi.pdf
 23. ^ http://personel.meb.gov.tr/sayisal_veriler/2010/Ozurlu_Personel_Sayi.pdf
 24. ^ http://personel.meb.gov.tr/sayisal_veriler/2010/Ozurlu_Personel_Sayi.pdf
 25. ^ 2012-ÖMSS: Kura Usülü Yerleştirme Başvuru Bilgileri (14.05.2012)


Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Hakkında Bilgi


Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Hakkında Video


Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı konusunu görüntülemektesiniz.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı nedir, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kimdir, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video