Tue . 19 Nov 2019

Türk Boğazları

Türk Boğazları Türkçesi: Türk Boğazları, kuzeybatı Türkiye’de, Ege ve Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan bir dizi uluslararası su yolu.
Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğaz’dan oluşuyor. Türkiye'nin egemen deniz bölgesi ve iç sular rejimine tabi tutulur. Bunlar, geleneksel olarak Avrupa ve Asya Türkiye kıtaları arasındaki sınırın yanı sıra, uluslararası ticarette stratejik öneme sahip olmaları nedeniyle Avrupa Türkiye ile Asya Türkiye arasındaki ayrım çizgisi olarak kabul edilir. Türk siyaseti, siyaset ve savaş, Avrupa ve dünya tarihinde önemli bir rol oynadı ve o zamandan beri 1936 Montrö Sözleşmesine uygun olarak yönetiliyor
İçindekiler
1 Coğrafya
2 Boğazlar Soru
3 Ayrıca bkz
4 Referanslar
Geographyedit
Deniz suyolları olarak, Türk Boğazları Doğu Akdeniz, Balkanlar, Yakın Doğu ve Batı boyunca çeşitli denizleri birbirine bağlar. Özellikle Avrasya Boğazlar, Karadeniz'den Ege ve Akdeniz'e, Cebelitarık yoluyla Atlantik Okyanusu ve Süveyş Kanalı yoluyla Hint Okyanusu'ndan deniz bağlantılarına izin vererek, özellikle su geçişi için çok önemli uluslararası su yollarını oluşturuyor. Rusya'dan gelen mallar
Türk Boğazları aşağıdaki su yollarından oluşuyor;
Boğaziçi; Türkçe: Boğaziçi veya İstanbul Boğazı, "İstanbul Boğazı", yaklaşık 30 kilometre 19 mil uzunluğunda ve sadece 700 metre genişliğinde, 2.300 metre genişliğinde, kuzeydeki Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlar. İki kıtada yer almaktadır. Boğaz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve su altı Marmaray demiryolu tüneli üç asma köprüyle geçilmiştir. Yol kullanıcıları için şu anda yapım aşamasında olan ikinci bir sualtı tüneli bulunmaktadır. çeşitli aşamalarda tartışılıyor
Çanakkale Boğazı Türkçesi: Çanakkale Boğazı, "Çanakkale Boğazı", 68 km 42 mil uzunluğunda ve 12 km 075 mil genişliğinde, güneybatısındaki Marmara Denizi'ni Çanakkale ili yakınında Klasik dönem, Çanakkale Boğazı, Hellespont olarak biliniyordu. Boğazı ve Gelibolu Gelibolu yarımadasının batı kıyıları boyunca, Gelibolu Savaşı sırasında e Birinci Dünya Savaşı Şu anda, boğaz boyunca hiçbir geçiş yok, ancak son yıllarda ulusal karayolu ağına önerilen genişlemelerin bir parçası olarak bir asma köprü projesi için planlar teklif edildi
Straits Questionedit
Ana madde: Türk Boğazları kriz
Troia Savaşı Ege girişinin yakınında savaştığından beri Boğazlar acil deniz stratejik öneme sahipti. Osmanlı İmparatorluğu'nun düşüş günlerinde "Boğazlar Sorunu" Avrupa ve Osmanlı Devleti'nin diplomatlarını içeriyordu. Londra Boğazları Sözleşmesi’nin şartları, 13 Temmuz 1841’de, Avrupa’nın Büyük Güçleri - Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya ve Prusya - Avrupa İmparatorluğu’nun "eski kuralı" arasında, Türk boğazlarının kapatılmasıyla yeniden kuruldu. Tüm savaş gemileri için, padişahın müttefiklerini savaş sırasındaki müttefikleriyle sınırlandırarak, Rusların pahasına İngiliz deniz gücünden faydalandı. br> Anlaşma, Boğaziçi, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'na erişim ile ilgili bir seridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Boğazlar'ın özel olarak kullanılmasını güvence altına aldığı 1833 Hünkâr İskelesi Unkiar Skelessi Antlaşması'ndan evrimleşmiştir. Karadeniz Güçleri "yani Osmanlı Devleti ve Rusya İmparatorluğu genel bir savaş durumunda savaş gemileri
İlişkileri kontrol eden modern anlaşma, halen yürürlükte olan Türk Boğazlarının Rejimi ile ilgili 1936 Montrö Konvansiyonu’dur. Türkiye, boğazlara giren savaş gemilerini kontrol altında tutuyor, ancak barış zamanlarında sivil gemilerin serbest geçişini garanti ediyor
Ayrıca bkz.

Uluslararası


Boğazlar'daki deniz olaylarının listesi
Marmara Bölgesi
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Deniz Hukuku
Referencesedit
^ Christos L Rozakis 1987 Türk Boğazları Martinus Nijhoff Yayınları s. 24–25
Koordinatlar: 40 ° 43′21 ″ N 28 ° 13′29 ″ E / 407225 ° N 282247 ° E / 407225; 282247


Turkish Straits

Random Posts

B♭ (musical note)

B♭ (musical note)

B♭ B-flat; also called si bémol is the eleventh step of the Western chromatic scale starting from C ...
Fourth dimension in art

Fourth dimension in art

New possibilities opened up by the concept of four-dimensional space and difficulties involved in tr...
Holt Renfrew

Holt Renfrew

Holt, Renfrew & Co, Limited, commonly known as Holt Renfrew or Holt's,1 is a chain of high-end C...
Later Silla

Later Silla

Later Silla 668–935, Hangul: 후신라; Hanja: 後新羅; RR: Hushila, Korean pronunciation: ...