Thu . 20 Jun 2020

Picts

Picts, Geç Demir Çağı ve Erken Ortaçağ dönemlerinde bugün doğu ve kuzey İskoçya'da yaşayan bir kabile halk konfederasyonu idi. Etnik olarak Keltlerin yaşadığı ve kültürlerinin coğrafi olarak nasıl çıkarılabileceği düşünüldü. Broşürlerin, Brittonic yer adı öğelerinin ve Pictish taşlarının dağıtımı Picts, Britanya'nın Roma'yı fethinden 10'uncu yüzyıla kadar, nehirlerle kuzeyde yaşadıkları Gael'lerle birleştiği düşünüldüğünde, yazılı kayıtlarda onaylanmıştır. ve Clyde, güneylerinde yaşayan Britanyalılar tarafından konuşulan Kelt Britton dili ile yakından ilişkili olduğu düşünülen, şimdi soyu tükenmiş Pictish dilini konuştu. [1]
Picts'in soyundan geldiği sanılıyor. Caledonii ve Roma tarihçileri tarafından ya da Ptolemy Pictland dünya haritasından bahseden kabilelerin bazıları, ayrıca Gaeli ile birleştirilen bazı kaynaklar tarafından Pictavia olarak da adlandırılır. Alba İskoçya Krallığı'nı oluşturmak için Dál Riata krallığı Alba daha sonra, Strathclyde ve Bernician Lothian'ın İngiliz krallığını özümseyen Alba, 11. yüzyılda, Pictish kimliğinin halkların bir araya gelmesiyle “İskoçlar” topluluğuna aktarıldı. kuzey Avrupa’daki pek çok Demir Çağı toplumuna özgü idi, komşu gruplarla “geniş bağlantıları ve paralellikleri” vardı [2] Arkeoloji, Pictish’in yazdığı günden bu yana, Pictish’in yazılmasından bu yana, Pictish’in tarihinden beri çok az 6. yüzyılın sonları, Bede'deki Historia ecclesiastica gentis Anglorum, azizlerin Adomnán'dan Columba gibi yaşamlarını ve çeşitli İrlandalı yıllarını içeren çeşitli kaynaklardan bilinmektedir.
İçindekiler
1 Etimoloji
2 Tarihçe
3 Krallar ve krallıklar
4 Toplum
5 Din
6 Sanat
7 Dil
8 Miras
9 Edebiyat ve popüler kültürde
10 Ayrıca bakınız
11 Notlar
12 Kaynaklar
13 Ek okuma
14 Dış linkler
Etymolog y
Pict'lerin kendilerini ne adlandırdığı bilinmiyor [nb 1] Latince Picti kelimesi, ilk olarak, AD 297'de Eumenius tarafından yazılmış bir panegirikte meydana gelir ve Latince pingere'den "boyamak" anlamına gelen "boyalı veya dövmeli insanlar" anlamına gelir; 3] pictus, "boyalı", cf Yunanca "πυκτίς" pyktis, "resim" [4] Sally M Foster'ın belirttiği gibi, "Eski yazarların Picts tarafından ne kastedildiğine çok fazla mürekkep döküldü, ancak genel bir terim gibi görünüyor. Forth'un kuzeyinde yaşayan insanlar için Roma İmparatorluğu'na baskın yapan Clyde isthmus "[5]
Eski İngilizce isimleri [6] modern İskoçlara Pechts ve Galce kelimesi Fichti [gerekli alıntı] formunu verdi. adı Cruthin, Cruthini, Cruthni, Cruithni veya Cruithini Modern İrlanda: Cruithne, hem Pict'lere hem de Doğu Ulster'deki Ulaidi ile birlikte yaşayan başka bir gruba atıfta bulunmak için kullanıldı. [7] Britonnic / P-Celtic Pritani'nin Goidelic / Q-Celtic versiyonları [8] Bundan sonra Roma, Britanni geldi Şimdi İngilizler olarak adlandırılanların adı [7] [8] [9] Cruthin’in, Romalılar tarafından fethedilmeyen tüm Britanyalılara atıfta bulunduğu ileri sürüldü - Hadrian Duvarı'nın kuzeyindeki Roma Britannia dışında yaşayanlar [9]
Tarihçe
Daniel Ross, Rosemarkie, Easter Ross'da bulunan bir slab parçası olarak bulundu.
Bir Geçtiğimiz antik dönemde bir dizi kabileden bir Pictish konfederasyonu kuruldu. Roma İmparatorluğunun büyümesine karşılık olarak [10]
Pictland, daha önce Romalı yazarlar ve coğrafyacılar tarafından Caledonii'nin evi olarak tanımlanmıştı. [11] Bu Romalılar, aynı zamanda, o bölgede yaşayan kabilelere atıfta bulunmak için başka isimler de kullandılar. Verturiones, Taexali ve Venicones [12] Fakat bu diğer isimleri aynı grup veya gruplar için farklı isimler kullanmış olabilecek Brittonic veya Gaulish dillerinin konuşmacılarından sadece ikinci veya üçüncü elden duymuş olabilirler [13]
Pictish kaydedilmiş tarih Karanlık Çağlarda başlıyor Görünüşe göre Picts Bu süre boyunca Kuzey İngiltere'deki baskın iktidar olmadı [kaynak belirtilmeli] Dai Riata'nın Galerileri, bugünün ne olduğunu kontrol ediyordu. Bir süredir Argyll, 7. yüzyılın ilk üç ayında bir seri yenilgiye uğradılar. Bernicia’nın açıları, biri Deira’nın Egemen krallığı, sonraları İngiltere’nin en güçlü krallığı haline gelen komşu İngiliz krallıklarının altını çizdi. [15] Picts, Bridei mac saltanatına kadar Northumbria’ya bağlıydı. Beli, 685'te Anglikalılar kuzeydeki genişlemelerini durduran Dun Nechtain Savaşı'nda bir yenilgiye uğradıkları zaman Northumbrians, Pictish döneminin geri kalan kısmı için Güney İskoçya'ya hakim olmaya devam etti
Whitecleuch Zinciri, yüksek statülü Pictish Silver zinciri, MS 400 ile 800 arasında uzanan, bilinen on taneden biri
Dál Riata, 729-761 hükümdarlığı döneminde Pictish kralı Óengus mac Fergusa'ya maruz kaldı ve kendi k 760'larda başlayanlar, siyasi bağımsızlığını Pict'lerden kurtarmış görünmüyor [16] Daha sonra Pictish kralı Caustantín mac Fergusa 793–820, oğlu Domnall'ı Dál Riata 811–835 tahtına yerleştirdi [17] Pictish Alt Clut Dumbarton Britanyalılarına benzer bir baskınlık kazanma girişimleri başarılı olamadı [18]
Viking Çağı, İngiltere ve İrlanda'da, İskoçya'da başka bir yerden daha az değil, büyük değişiklikler getirdi. 9. yüzyılın ortalarında, Ketil Flatnose Vikinglerin Adalar Krallığı'nı kurduğu söylenirken, Vikinglerin Northumbria krallığını yok ettiği, Strathclyde Krallığını büyük ölçüde zayıflattığı ve York Krallığı'nı kurduğu 839'da büyük bir savaşta Vikingler Erigan mac Fortriu kralı öldürdü. Dál Riata Áed mac Boanta kralı Óengusa ve diğerleri [19] Sonrasında, 840'larda Cínaed mac Ailpín Kenneth MacAlpin, Picts'in kralı oldu [kaynak belirtilmeli]
Cínaed'in torunu, Caustantín döneminde Mac Áeda 900 –943, yabancılar bölgeyi Picts krallığı yerine Alba krallığı olarak adlandırmaya başladı, ancak bunun yeni bir krallık kurulduğundan mı yoksa Alba’nın Pictish adının yakın bir yaklaşımı olduğunu bilmiyoruz. Picts Ancak, Pictish dili birdenbire kaybolmamış olsa da, nesiller daha önce başlamış olabilecek bir gazlaştırma süreci, Caustantín ve haleflerinin hüküm sürdüğü dönemlerde açıkça yaşanıyordu. Belli bir noktaya göre, muhtemelen 11. yüzyıl boyunca, Alba’nın tüm sakinleri vardı. tamamen Galyalı Scots oldu ve Pictish kimliği unutuldu [20] Daha sonra, Picts'in bir kabilesi olduğu fikri efsane ve efsanede yeniden gündeme geldi [21]
Krallar ve krallıklar
Ayrıca bakınız: Picts Kralları Listesi
Burada verilen bilgilere dayanarak Pictish krallıklarının yaklaşık konumu,

Pictland'ın ilk tarihi belirsizdir. Sonraki dönemlerde, birden fazla kral vardı, ayrı krallıklara hükmederek, bir kralla, bazen iki, az ya da daha az dominatla daha az komşularını [22] geç bir belge olan De Situ Albanie, Pictish Chronicle, Duan Albanach ve İrlanda efsaneleriyle birlikte yedi Pictish krallığının varlığını savunmak için kullanılmıştır; cesur olanların krallara sahip oldukları veya Pictish döneminde başka bir şekilde onaylandıkları biliniyor: Modern Mar ve Buchan, modern Caithness ve Sutherland'da bulunan
Ce, modern Mar ve Buchan
Circinn'de modern Angus ve Mearns'te [23] yer almaktadır

Fib, bu gün 'Fife Krallığı' olarak bilinen modern Fife

Fidach, bilinmeyen fakat muhtemelen Inverness yakınında [24] [25] [26 ]
Fotla, modern Atholl Ath-Fotla [27]
Fortriu, Romalıların Verturionları ile aynı fikirde; Son zamanlarda Moray merkezli olduğu gösterildi [28]
Daha küçük krallıklar var olabilir Bazı kanıtlar, bir Pictish krallığının Orkney'de de bulunduğunu ileri sürüyor [29] De Situ Albanie, kaynakların en güvenilir olmadığını ve krallık sayısının çok fazla olduğunu, Picts'in kurucusu olan Cruithne'nin yedi oğlunun her biri için bir tanesi, inançsızlık için yeterli bir dayanak olabilir [30] Asıl krallık ve isimlerinden bağımsız olarak, Pictish milleti birleşik değildi. Fortriu krallığı ve komşuları c 800'ün yaklaşık alanlarını ve Alba c 900 krallığını gösteren

Pictish'in kayıt tarihinin çoğunda, Fortriu krallığı hakimdir, öyle ki Fortriu kralı ve Picts kralı olabilir. yıllıklarda bir ve aynı şey demek Bu daha önce Perth ve güney Strathearn çevresindeki alanda olduğu düşünülüyordu. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, Moray’ın bu alanda çalışanları Yüksek Orta’daki çok daha geniş bir alana atıfta bulunan bir isim olduğuna ikna etti. Sayıdan daha küçük Moray y, Fortriu'nun özü idi [31]
Picts'in sık sık İrlandalı efsanelere dayanan bir matrilin krallığı peşinde koşduğu ve Bede tarihinin bir ifadesi olduğu söylenir [32] [33] Bede yazıyordu ki, eski bir Pictish kralının kızı olan anneleri Der Ilei'nin tahtını talep eden Der Ilei'nin oğulları Bridei ve Nechtan'dı [34]
İrlanda'da kralların, Kral olan büyükbabam [35] Kral babalar sık sık başarılı olmadılar, Pictlerin matrilin ardışık uyguladıkları için değil, genellikle kendi erkek kardeşleri ya da kuzenleri tarafından takip edildiklerinden, otoriteyle erkeklerin daha deneyimli olmaları nedeniyle ve kral olmak için gereken destek [36] Bu tanime benziyordu. Krallığın doğası, Pictish tarihinin yüzyılları boyunca önemli ölçüde değişti. Önceki krallar, otoritelerini sürdürmek için başarılı savaş liderleri olmak zorundayken, krallık daha az pe oldu. bu dönemde rsonalize ve daha kurumsal bir hale geldi Bürokratik krallık, Pictland'ın Alba olduğu dönemde gelecekte çok uzaktaydı, ancak kilisenin desteği ve az sayıda ailenin sonraki 7. yüzyıldan itibaren, önemli bir süreklilik derecesi sağlandı Aynı dönemde, Dál Riata ve Northumbria'daki Picts'in komşuları, daha önce kendilerine fayda sağlayan üstünlük ve kuralların istikrarı gibi, [34]
Pictish zamanlarında ortaya çıktığı ve Northumbrian kullanımlarından kopyalandığı ya da onlardan ilham aldığı düşünüldü [38] Mormaer'ların aslen eski krallar, kraliyet memurları ya da yerel soylular veya bunların aynı şekilde birleşimi olduğu belirsizdir. Daha sonra izleri bulunan Pictish tellerinin ve ücretlerinin güney komşularından benimsendiği düşünülmektedir [39]
Toplum
Dupplin'in harpisti Cross, Scotland, c 800 MS
Arkeolojik kayıt, Picts'in maddi kültürüne dair kanıtlar sunar Bir topluma, İngiliz, Galyalı veya Anglo-Sakson komşularından kolayca ayırt edilemeyeceğini söyler [40] “Kelt” olarak adlandırılan topluluklar, kendileri için hiç kullanmadıkları bir terim olan, faydalı bir rehber olabilir; bunlar, Roma Öncesi Galya veya 13. yüzyıl İrlanda'sına dayanarak, 6. yüzyıldaki Pict'lerin rehberine dayanan, çok geniş bir alana yayılmış olan faydalı bir rehber olabilir. analoji çok ileride takip edilirse, yanıltıcı olabilir.
Geç Antik Dönem'de Avrupa'nın kuzeyindeki çoğu insanda olduğu gibi, Pict'ler küçük topluluklarda yaşayan çiftçilerdi. Sığırlar ve atlar zenginlik ve prestij belirtisidir, koyun ve domuzlar çok sayıda tutuldu ve yer isimleri, insanlık dışılığın yaygın olduğunu gösteriyor. Hayvanlar, daha sonra standartlara göre küçüktü. Bununla birlikte, İngiltere'den atlar yerli atları büyütmek için İrlanda'ya cins hayvan olarak ithal edildiler. büyüklük için rekabetçi sığır yetiştiriciliği yapan ve bu Pictland'daki durum olabilirdi aynı zamanda Carvings, köpeklerle avcılığını gösterir ve ayrıca İrlanda'da aksine, şahinlerle birlikte Buğday, arpa, yulaf ve çavdar dahil olmak üzere Tahıl mahsulleri lahana, lahana içeren sebzeler, soğan ve pırasa, bezelye ve fasulye ve şalgam, ve süpürgelik gibi bazı türler artık yaygın değildir Yabani sarımsak, ısırgan otu ve su teresi gibi bitkiler vahşi doğada toplanmış olabilir. Pastoral ekonomi, deri ve derinin hazır bulunabileceği anlamına gelir. Kıyafet ve keten için ana lif kaynağı da yaygındı, ancak lifler için, yağ için veya bir gıda maddesi olarak yetiştirilip yetiştirilmedikleri açık olmasa da, balıklar, kabuklu deniz hayvanları, foklar ve balinalar kıyılar ve nehirler boyunca sömürüldü. Hayvanlar, et ve süt ürünlerinin sıradan insanların beslenmesinin önemli bir parçası olduğunu öne sürerken, élite, tarım ve avcılıktan elde edilen et açısından zengin bir diyet yemiş olacak [41]
Pictish, daha yoğun bölgelere eşlik etmedi Galya ve güney İngiltere'deki önemli kalelerin etrafındaki yerleşim ya da diğer önemli kentsel yerleşimler bilinmektedir, Burghead Fort gibi kraliyet kaleleri etrafında bulunan ya da dini vakıflarla ilişkilendirilen daha büyük, ancak büyük olmayan yerleşim yerleri [42] 12. yüzyıla kadar İskoçya [43]
Gündelik hayatın teknolojisi iyi kaydedilmemiş, ancak arkeolojik kanıtlar İrlanda ve Anglo-Sakson İngiltere’dekine benzer olduğunu gösteriyor Son zamanlarda Pictland’daki su değirmenlerine ait kanıtlar bulundu [44]. ] Buğday veya arpa çekirdeklerini kurutmak için fırınlar kullanılıyordu, değişken, ılıman iklimde başka türlü kolay değildi [45]
Loch Tay'de yeniden inşa edilen kranton
İlk Picts, Roma Britanya kıyılarında korsanlık ve baskınlarla ilişkilidir. Geç Ortaçağ'da bile tüccarlar ve korsanlar arasındaki çizgi belirsizdi, bu yüzden Pictish korsanları diğer durumlarda muhtemelen tüccarlardı. Genellikle ticaretin Roma İmparatorluğu ile bozulduğu varsayılır, ancak bu durumdan bahsetmek için, Pictland ile uzun mesafeli ticaretin sadece sınırlı kanıtı var, ancak Galya'dan muhtemelen İrlanda Denizi'ne taşınan sofra ve depolama gemileri bulundu. Bu ticaret, Dunadd’dan Dál Riata’da kontrol edilmiş olabilir. bu tür malların ortak olduğu görülüyor Pictish zamanlarında uzun mesafeli yolculuklar olağandışı iken, misyonerlerin öyküleri kadar bilinmeyen bir şeydi, seyahat görevlileri ve sürgünler gösterileri [46]
Brochs popüler olarak Picts ile ilişkilendirildi. Demir Çağı'nın başlarında, MS 100 civarında sona eren inşaatla, Neolitik İskoçya'da ortaya çıkabilen Pictish döneminin [47] içinde ve ötesinde kullanılmaya devam ettiler. Bazıları, halen Picts [48] En yaygın bina türleri, yuvarlak evler ve dikdörtgen ahşap salonlar olurdu [49] Birçok kilise tahtadan yapılmış olsa da, 8. yüzyılın başlarından itibaren, daha önce olmasa da bazıları taştan inşa edilmiştir [50] > Pict'lerin çoğu zaman kendilerini dövme yaptıkları söylenir, ancak bunun kanıtı sınırlıdır. Açıkça dövmeler olmadan, erkek ve dişi Pictish soylularının, avcılarının ve savaşçılarının doğal tasvirleri, anıtsal taşlarda bulunur. Bu taşlar Latince ve ogham senaryosundaki yazıtları içerir. hepsi deşifre edilmedi Taşların üzerinde ve başka yerlerde bulunan iyi bilinen Pictish sembolleri anlamsız, belirsizdir. Çeşitli ezoterik açıklamalar önerilmiştir, ancak en basit sonuç, bu sembollerin, yükseltenlerin isimlerini temsil ettiği olabilir. ya da anılırsa, Pictish sanatı 1850'lere kadar bulunmayan bir terim olan 'Celtic' olarak sınıflandırılabilir ve daha sonra Insular [51] İrlanda şairleri Pictish meslektaşlarını kendileri gibi tasvir ettiler [52]
Din
Ana makale: İskoçya’nın Hristiyanlaşması
20. yüzyıl başlarında Saint Columba’nın 7. yüzyılın sonlarında Vita Columbae’nın sonlarında Vita Columbae’da anlatılan kalesinin kapısındaki mucizesinin tasviri
Anim Aziz Ninian'ın Adalet Hazinesi'nden başlarda
Erken Pictish dininin genel olarak Kelt çok tanrılığını andırdığı düşünülüyor, ancak yalnızca yer isimleri Hristiyanlık öncesi dönemden kalsa da, Pictish seçkinleri Hristiyanlığa çevrildiğinde belirsiz, ancak gelenekler Saint Palladius’u İrlanda'dan ayrıldıktan sonra Pictland ve Abernethy'i Kildare'in Saint Brigid'i [53] ile ilişkilendirdi. Saint Patrick "apostate Picts" anlamına gelirken, Y Gododdin şiiri Picts'e paganlar olarak bahsetmiyor. [54] 589 yılında ölen Moville'li Saint Finnian ile güneydeki Pict'leri dönüştürdü [55] Portmahomack'taki son arkeolojik eser, 6. yüzyılın sonlarında, en son dönüştürülen arasında olduğu düşünülen bir alan olan manastırın temelini oraya yerleştirdi [56] ] Bu Bridei mac Maelchon ve Columba ile çağdaş, ancak Pictland'da Hristiyanlık kurma süreci çok daha uzun bir süre boyunca uzayacak. Pictland sadece Iona'dan etkilenmedi. d İrlanda Ayrıca, Nechtan mac Der Ilei döneminde görüldüğü gibi, Northumbria'daki kiliselerle de bağları vardı. Nektan tarafından 717'de İyonyan rahiplerinin ve din adamlarının ihracı, Paskalya tarihine dair tartışmalarla ilgili olabilir. Nechtan'ın Roma kullanımlarını desteklediği görülüyor, ancak aynı zamanda kilisenin üzerindeki kraliyet gücünü arttırması da amaçlanmış olabilir [57] Bununla birlikte, yer isimlerinin kanıtı Pictland'da geniş bir İyon etkisi olduğunu göstermektedir [58] Cáin Adomnáin Adomnán Yasası, Lex Innocentium, Nechtan'ın kardeşi Bridei'yi garantörlerinin arasında sayar.
Pictland'daki manastır merkezlerinin önemi, belki de İrlanda'daki kadar büyük değildi. Strathspey ve Perthshire gibi incelenen alanlarda, göründüğü kadarıyla Orta Çağ'ın paroşiyal yapısının erken orta çağda var olduğu Doğu Pictland'ın başlıca dini bölgeleri arasında Portmahomack, Cennrígmonaid ve St Andrews, Dunkeld, Abernethy ve Rosema idi. Bunların, önemli derecede kraliyet himayesi ve kilisenin kontrolünü ele alan Pictish kralları ile ilişkili olduğu anlaşılıyor [59] Özellikle Portmahomack, Martin Carver tarafından yayınlanan son zamanlarda yapılan kazı ve araştırmaların konusu olmuştur [60] > Azizler kültü, Hristiyan topraklarında olduğu gibi, sonraki Pictland'da da büyük öneme sahipti. Krallar, Neçtan durumunda Saint Peter ve belki de ikinci macusus mac Fergusa durumunda Saint Andrew gibi büyük Azizler’i korudular. daha az azizler, bazıları artık belirsizdi, önemli değildi Pictish Saint Drostan, 12. yüzyılda unutulmuş olmasına rağmen Culross Saint Serf'in Nechtan'ın kardeşi Bridei ile ilişkili olmasına rağmen, daha önceki zamanlarda kuzeyde geniş bir takip süresine sahip görünüyor. [61] Daha sonraki zamanlarda iyi bilindiği gibi, soylu akraba gruplarının kendi koruyucu azizlerine ve kendi kiliselerine veya manastırlarına sahip oldukları anlaşılmaktadır [62]
Sanat
Rogart broş, İskoçya Ulusal Müzeleri, FC2 Pictish penann ular broş, 8. yüzyılda, yaldızlı ve camlı gümüş Fowler H3 tipi olarak sınıflandırılmıştır [63]
Aberlemno Kirkyard Taşı, Sınıf II Pictish taşı
Pictish sanatı taşlar, metal işleri ve küçük taş ve kemik nesnelerinde görülür. 7. ve 8. yüzyıl İrlanda ve Northumbria Insular sanatından artan etkileriyle La Tène stilinin genel Kelt Erken Ortaçağ gelişiminin ayırt edici bir şekli ve daha sonra Erken Ortaçağ dönemi gibi Anglo-Saxon ve İrlanda sanatının sürdüğü en göze çarpan hayatta kalanlar. Pictland'ın her tarafında bulunan, Inverness'ten Lanarkshire'a kadar uzanan birçok Pictish taşı Bu taşların resimli bir kataloğu, J Romilly Allen tarafından İskoçya'daki Erken Kilise Anıtlarının bir parçası olarak, sembol ve kalıplarının bir listesi ile üretildi. Pictish Beast, "dikdörtgen", "ayna ve tarak", "çift disk ve Z-çubuk" ve "hilal ve V-çubuk" dahil, diğerleri arasında Patron ve mercekler de vardır. h pelta ve spiral tasarımlar Kalıplar kıvrımlıdır. Döşemeler eğridir. Sözde çapraz plakalar, Pictish semboller, Insular türetilmiş interlace ve Hristiyan imgeleri ile oyulsa da, yorumlama çoğu zaman aşınma ve gizlilik nedeniyle zordur. Arpçı Davut, Daniel ve Aslan gibi taşlar veya çölde St Paul ve St Anthony sahneleriyle karşılaşılan taşlar, Insular el yazması geleneğinden etkilenmiştir [64]
Pictish metal işçiliği, Pictland günümüz İskoçya'sında bulunur. ve ayrıca daha güneyde; Picts, muhtemelen daha güneye doğru basmaktan veya sübvansiyonların ödenmesini engellemek için sübvansiyonların ödenmesi gibi önemli miktarda gümüşe sahip görünüyordu. Traprain Yasası'nda bulunan Roma hackilver'in çok büyük bir tehlikesi her iki şekilde de ortaya çıkmış olabilir. Pictish metal işçiliğinin 1819'da Fife'deki Norrie Yasası'nda bulundu, ancak ne yazık ki çok şey dağıldı ve eritildi Hazinelerin buluntularına ilişkin İskoç yasası her zaman korumaya yararsızdı. Yukarıda gösterilen iki ünlü 7. yüzyıl gümüşü ve emaye plakaları, Pictish sembollerinden biri olan "Z-rod" özellikle iyi korunmuş ve zarif bir biçimde; Maalesef karşılaştırılabilir parçaların sayısı çok az kaldı [65] Bu süre zarfında, bazıları 05m'den uzun olan on ağır gümüş zincir bulunmuştur; çift bağlantılı Whitecleuch Zinciri, penannüler bir halkaya sahip olan yalnızca iki taneden biridir; emaye içeren sembol süslemeli, bunların muhtemelen "gerdanlık" kolyeleri olarak nasıl kullanıldığını gösterir [66]
8. ve 9. yüzyıllarda Hıristiyanlıktan sonra Pictish elitleri, İrlanda’lı Celtic broşlarının özel bir biçimini benimsemiş, loblu terminalli gerçek penannüler broşları tercih etmiştir. Bazı eski İrlandalı sahte penanüler broşlar, Pictish stiline uyarlanmıştır, örneğin Breadalbane Broş İngiliz Müzesi St Ninian'ın Isle Treasure; Pictish formlarının en iyi koleksiyonu Pictish metal işinin diğer özellikleri noktalı arka planlar veya Tasarımlar ve Insular sanatından etkilenen hayvan formlarıdır. 8. Yüzyılda Monymusk Reliquary, Pictish ve İrlanda stilinin öğelerini içerir [67]
Dil
Ana makale: Pictish dili
Pictish dili soyu tükenmiş Kanıtlar yer isimleri, anıtlarda bulunan insanların isimleri ve çağdaş kayıtlarla sınırlıdır es ve kişisel isimler, Pict'lerin daha güneydeki İngiliz dili ile ilgili Insular Celtic dilleri konuştuğunu şiddetle savunuyor [68] Bir dizi Ogham yazıtının Celtic olarak tanımlanamadığı iddia edildi ve bu temelde Celtic olmayanların önerildiği öne sürüldü. diller de kullanılıyordu [69]
Pictish'te hayatta kalan yazılı malzemenin yokluğu - Ogham senaryosundaki belirsiz "Pictish yazıtları" indirgenmişse - okur-yazarlık öncesi bir topluma işaret etmez. ve ayinsiz belgeler üretmek için kopyalayıcılar olmadan işlev göremezlerdi Pictish ikonografisi kitapların okunup taşındığını gösterir ve doğal tarzı bu tür görüntülerin gerçek hayattan olduğunu düşünmek için her türlü nedeni verir. Okuryazarlığın yaygın olmadığını, üst düzey din adamlarının ve manastırların arasında olduğunu , yeterince yaygın olurdu [70]
Yer isimleri, genellikle İskoçya’daki tarihi Pictish yerleşim bölgelerinin varlığını tespit etmemize izin verir. "Aber-", "Lhan-" veya "Pit-" = "peth" i ekleyen bir şeyin, geçmişte Pict'lerin yaşadığı bölgeleri gösterdiği iddia edilmektedir: örneğin Aberdeen, Lhanbryde, Pitmedden, vb. Bunlardan bazıları; Pictish zamanından sonra "Pit-" kısmı, pay oluşturmuş olabilir ve önceki "teller" veya "fazlalıklar" anlamına gelebilir [71]
Yer isimlerinin kanıtı, Gaelic’in Pictland As’a ilerlemesini de gösterebilir. Yeni İrlanda anlamına gelen Atholl, 8. yüzyılın başlarında tasdik edildiği anlamına gelir. Bu, Gaelic Fortriu’nun ilerlemesinin bir göstergesi olabilir. Ayrıca, Gael’in yerleşimini ya da Gael’i etkilediğini öne süren yer isimleri de içerir. Moray'ın girişinde olduğu gibi 'kuzey geçişi' veya 'kuzey yolu' anlamına gelen Athfocla, Gaelic Athfotla'nın eksi c için eksi cümle tarafından yanlış okunması anlamına geldiğini öne sürüyor [73]
Legacy
Ortaçağ Galli geleneği kuruluşa itiraz etti Gwynedd'in Pict'lere [74] ve asıl kraliyet ailelerini (Aberffraw ve Dinefwr Evleri) Cunedda Wledig'e kadar izlemesi. kuzey Galler’i Lothian’dan istila etti.
Edebiyat ve popüler kültürdeAna makale: Edebiyat ve popüler kültürde eserler
Ayrıca bakınız
Caledonians
Duan Albanach
Fortriu
Kings Resimdeki Parçalar
Mormaer
Alba Krallığının Kökenleri
Boyalı çakıl taşları
Resimdeki taşlar
Fantezideki resimlere
Tarih öncesi İskoçya
St Andrews Lahit
Erken İskoçya Orta Çağ
Kelt kabilelerinin listesi
Notlar
^ Máel Coluim mac Domnaill döneminde, Alba Krallarının Chronicle'sinde bulunan bir isim olan Albidosi adını verdikleri öne sürüldü. itiraz edildi Bkz. Broun, "Alba", s. 258, not 95; Woolf, Pictland'dan Alba'ya, sf 177–181

Referanslar
Dipnotlar
^ Katherine Forsyth, Pictland'da Dil Hintli-Avrupa-olmayan Pictisch'e Karşı Dava, Studia Hamelina 2, Utrecht 1997
^ Foster 1996 p 17
^ pingo, Charlton T Lewis, Charles Kısa, A Latince Sözlüğü, Perseus Dijital Kütüphanesi
^ Fotoğraflar, Henry George Liddell, Robert Scott, Perseus Dijital Kütüphanesi'ndeki Yunanca İngilizce Sözlük, ^ Foster 1996 s 11
^ Anglo-Sakson Chronicle pihtas ve pehtalara sahiptir
^ ab Ó Cróinín, Dáibhí İrlanda'nın Yeni Tarihi: Tarih Öncesi ve Erken İrlanda Oxford Üniversitesi Basını, 2008 Sayfa 213
^ ab Chadwick, Hector Munro Erken İskoçya: Resimler, İskoçlar ve; güney İskoçya Galibi CUP Arşivi, 1949 Sayfa 66-80
^ ab Dunbavin, Paul Picts ve eski Britanyalılar: Pictish kökenli bir keşif. Üçüncü Millennium Publishing, 1998 Page 3
^ Fransa'dan Önce Geary'deki Frank Konfederasyonu, 2. bölüm
^ örneğin Tacitus, Ptolemy ve Ammianus Marcellinus Ptolemy tarafından Dicalydonii olarak İskoçya'nın batısına deniz denilen Oceanus Duecaledonius
^ örneğin Ptolemy, Ammianus Marcellinus
^ Caledonii, Roma Britanya'daki bir mezar işaretçisi tarafından onaylandı
^ Bu yüzyılın ilk on yılında Degsastan'da ve üçüncü ve dördüncü on yılda Domnall Brecc altında birkaç kez
^ Bernicia ve Northumbria hakkında daha fazlası için, bkz. Örneğin, Northumbria Krallığı Higham
^ Broun, "Pictish Kings", Dál Riata'nın karışık geç dönem tarihini yeniden kurmaya çalışıyor İrlandalı Annals'daki sessizlik, "Pictland'ın İskoç Devri ve Columba'nın kalıntıları" başlıklı kişi tarafından yok sayılıyor "
^ Broun'a Göre," Pictish Ki ngs "- ama sonra Dál Riata'nın tarihi belirsizdi." ^ Cusus mac Fergusa'nın başarısız denemelerinde başarısız oldu. ^ ^ Ulster ve 839 yılındaki Annals: "Vikingler, Fortriu ve Eóganán’a karşı savaş kazandı. Aengus'un oğlu, Óengus'un Bran oğlu, Boanta'nın Aed oğlu ve diğerleri sayısız yere düştü "
^ Broun," Dunkeld ", Broun," Ulusal Kimlik ", Forsyth," İskoçya'dan 1100 ", s. 28-32 , Woolf, "Constantine II"; cf Bannerman, "Scottish Takeover", "geleneksel" görünümü temsil eden bir tutku.
^ Örneğin, Pechs ve belki de Pixies Ancak Sally Foster, John Toland’dan 1726’da alıntı yapıyor: " kökeni bilmezler "Aynısı efsanedeki Pict'ler için de söylenebilir
^ Broun," Kingship ", örneğin İrlanda için, Byrne, İrlanda Kralları ve Yüksek Kralları ve daha genel olarak Ó Cróinín, Erken Ortaçağ İrlanda
^ Forsyth, "Kayıp Pictish Kaynağı", Watson, Celtic Yer İsimleri, sf 108-109

Orta Doğu'da İskoçya # Küçük krallıklar
^ maraş küpeleri Irvinemcleancom 2010-12-15 2014- 06-20
^ ross küpleri Irvinemcleancom 2011-04-22 2014-06-20 tarihinde alındı

Bruford, "Caledonian'lara ne oldu", Watson, Celtic Yer İsimleri, s. 108–113
^ Woolf, "Dun Nechtain"; Yorke, Dönüşüm, p 47 Foster, Picts, Gaels ve Scots gibi daha önceki eserleri karşılaştırın, p 33
^ Adomnán, "Columba'nın Hayatı", s. 342-343, pp.
^ Woolf, "Dun Nechtain"
^ Bede, Ben, c 1
^ Kadın Kraliyet Hattı: Picts arasında matrilin ardışık
^ Clancy, "Nechtan"
^ Byrne, İrlanda Krallar ve Yüksek Krallar, ss. 35–41 & amp; s. 122–123, ayrıca s. 108 & amp; s 287, derbfhine İrlanda'daki cruithni'ler tarafından uygulandığını belirterek,
^ Byrne, İrlanda Kralları ve Yüksek Kralları, p 35, "Akraba, yönetmenlik için değer, kilise için bilgelik" Ayrıca bakınız Foster, Picts, Gaels ve İskoçyalılar, s. 32–34, Smyth, Savaş Lordu ve Kutsal Adamlar, sf 67ff
^ Broun, "Kingship", Broun, "Pictish Kings"; Dál Riata için, Broun, "Dál Riata", daha olumlu bir görüş için Sharpe, "Dalriada'nın Gelişmesi"; Northumbria, Higham, Northumbria Krallığı, pp 144–149
^ Woolf, "Asalet"
^ Barrow, "Feodal Öncesi İskoçya", Woolf, "Asalet"
^ Bkz. örneğin Campbell, Saints ve Britanyalılar, Lowe, Melekler, Aptallar ve Zalimler için İngilizler ve Denizciler için Deniz Kralları
Foster, Picts, Gaels ve İskoçlar, s. 49–61 Fergus Kelly, Erken İrlanda Çiftçiliği: temel olarak yapılan bir çalışma 7. ve 8. Yüzyılların Hukuk Metinleri AD Kelt Etütleri Okulu / DAIS, Dublin, 2000 ISBN 1-85500-180-2, Orta Pictish döneminde İrlanda'da çiftçiliğin kapsamlı bir incelemesini sunmaktadır. Burghead'deki kale yaklaşık 12 dönümlük 5 hektar büyüklüğünde idi, bkz. Driscoll, "Burghead"; Verlamion için daha sonra çok daha büyük ölçekte güneyli bir İngiliz yerleşimi olan Roman Verulamium, bkz. örneğin Pryor, İngiltere AD, s. 64–70
^ Dennison, "Kentsel yerleşim: ortaçağ"

Carver 2008
^ Foster, Picts, Gaels ve İskoçlar, s. 52–53
^ Ticaret, bkz Foster, Picts, Gaels ve İskoçlar, s. 65–68; genel olarak denizcilik, örneğin Haywood, Karanlık Çağ Deniz Gücü, Rodger, Denizin Korunması
^ Armit, Kuzeydeki Kuleler, bölüm 7
^ Crone, "Crannogs ve Chronologies", PSAS, cilt 123, s 245 –254
^ Foster, Picts, Gaels ve İskoçlar, pp 52–61
^ Bkz. Clancy, "Nechtan", Foster, Picts, Gaels ve İskoçlar, p 89
^ Genel olarak sanat için Foster'a bakınız, Picts, Gaels ve Scots, s. 26-28, Laing ve amp; Laing, s. 89ff, Ritchie, "Picto-Celtic Kültür"

^ Forsyth, "Kayıp bir Pictish Kaynağının Kanıtları", s. 27–28
^ Clancy, "'Nennian gerilemesi'", s. 95–96, Smyth, Savaş Lordu ve Kutsal Adamlar, s. 82-83

^ Markus, "Hristiyanlığa Dönüşüm"

Bede, III, 4 Ninian / Finli kimlikleri için bkz. Yorke, s 129
^ Foster fakat Tarbat Keşif Programından daha fazla bilgi edinilebilir: bakınız Dış bağlantılar
^ Bede, IV, cc 21–22, Clancy, "Kilise kurumları", Clancy, "Nechtan"
^ Taylor, "Iona abbots "
^ Clancy," Kilise kurumları ", Markus," Dini hayat "
^ See Carver, Portmahomack
^ Clancy," Azizlerin Kültü ", Clancy," Nechtan ", Taylor," Iona abbots "
^ Markus, "Dini hayat"
^ Youngs, no 111, dekorasyonu daha iyi gösteren bir tabağa sahip; Laing, 310
^ Henderson, Isabel,‘"The "David Cycle" in Pictish Art' Early Medieval Sculpture Ed JHiggitt Oxford, 1986 pp 87-113, ‘The Meeting of Saint Paul and Saint Anthony: Visual and Literary Uses of a Eucharistic Motif' Keimelia Eds P Wallace and G M Niocaill Galway, 1989 pp 1-58
^ Youngs, 26-28; Poor image of 19th-century illustration
^ Youngs, 28
^ Youngs, 109-113
^ Forsyth, Language in Pictland, Price "Pictish", Taylor, "Place names", Watson, Celtic Place Names For KH Jackson's views, see "The Language of the Picts" in Wainwright ed The Problem of the Picts
^ Jackson, "The Language of the Picts", discussed by Forsyth, Language in Pictland
^ Forsyth, "Literacy in Pictland"
^ For place names in general, see Watson, Celtic Place Names; Nicolaisen, Scottish Place Names, pp 156–246 For shires and thanages see Barrow, "Pre-Feudal Scotland"
^ Watson, Celtic Place Names, pp 225–233
^ James E Fraser, The New Edinburgh History Of Scotland Vol1 - From C aledonia To Pictland, Edinburgh University Press2009 ISBN 978-0-7486-1232-1
^ The statement Nid oedhynt y Picteit onyd yr hen Gymry "The Picts were none other than the old Cymry" ie, Welsh is recorded in Peniarth MS 118 Op cit Wade-Evans, Arthur Welsh Medieval Law "Introduction" Oxford Univ, 1909 Accessed 30 Jan 2013
Bibliography
Alcock, Leslie 2003 Kings & Warriors, Craftsmen & Priests: In Northern Britain AD 550-850 Edinburgh: Society of Antiquaries of Scotland Monograph Series ISBN 978-0-903903-24-0 
Foster, Sally M 1996 Picts, Gaels and Scots London: BT Batsford/Historic Scotland ISBN 978-0-7134-7486-2 
Adomnán, Life of St Columba, tr & ed Richard Sharpe Penguin, London, 1995 ISBN 0-14-044462-9
Armit, Ian, Towers In The North: The Brochs Of Scotland Tempus, Stroud, 2002 ISBN 0-7524-1932-3
Bannerman, John, "The Scottish Takeover of Pictland and the relics of Columba" in Dauvit Broun & Thomas Owen Clancy eds, Spes Scotorum: Hope of Scots Saint Columba, Iona and the Scotland T & T Clark, Edinburgh, 1999 ISBN 0-567-08682-8
Barrow, G W S "Pre-feudal Scotland: shires and thanes" in The Kingdom of the Scots Edinburgh UP, Edinburgh, 2003 ISBN 0-7486-1803-1
Broun, Dauvit 2005, "Alba: Pictish homeland or Irish offshoot", in O'Neill, Pamela, Exile and Homecoming Papers from the Fifth Australian Conference of Celtic Studies, University of Sydney, July 2004, Sydney Series in Celtic Studies, 8, Sydney: The Celtic Studies Foundation, University of Sydney, pp 234–275, ISBN 1-86487-742-1 
Broun, Dauvit, "Dál Riata" in Lynch 2001
Broun, Dauvit, "Dunkeld and the origin of Scottish identity" in Broun & Clancy 1999
Broun, Dauvit, "National identity: early medieval and the formation of Alba" in Lynch 2001
Broun, Dauvit, "Pictish Kings 761–839: Integration with Dál Riata or Separate Development" in Sally M Foster ed, The St Andrews Sarcophagus: A Pictish masterpiece and its international connections Four Courts, Dublin, 1998 ISBN 1-85182-414-6
Broun, Dauvit 2007, Scottish Independence and the Idea of Britain From the Picts to Alexander III, Edinburgh: Edinburgh University Press, ISBN 978-0-7486-2360-0 
Broun, Dauvit, "The Seven Kingdoms in De situ Albanie: A Record of Pictish political geography or imaginary map of ancient Alba" in EJ Cowan & R Andrew McDonald eds, Alba: Celtic Scotland in the Medieval Era John Donald, Edinburgh, 2005 ISBN 0-85976-608-X
Bruford, Alan, "What happened to the Caledonians " in Cowan & McDonald 2005
Byrne, Francis John, Irish Kings and High-Kings Batsford, London, 1973 ISBN 0-7134-5882-8
Campbell, Ewan, Saints and Sea-kings: The First Kingdom of the Scots Canongate, Edinburgh, 1999 ISBN 0-86241-874-7
Carver, MOH 2008, Portmahomack: monastery of the Picts, Edinburgh: Edinburgh University Press, ISBN 978-0-7486-2442-3, retrieved February 6, 2010 
Clancy, Thomas Owen, "Church institutions: early medieval" in Lynch 2001
Clancy, Thomas Owen, "Ireland: to 1100" in Lynch 2001
Clancy, Thomas Owen, "Nechtan son of Derile" in Lynch 2001
Clancy, Thomas Owen, "Scotland, the 'Nennian' Recension of the Historia Brittonum and the Libor Bretnach in Simon Taylor ed, Kings, clerics and chronicles in Scotland 500–1297 Fourt Courts, Dublin, 2000 ISBN 1-85182-516-9
Clancy, Thomas Owen, "Columba, Adomnán and the Cult of Saints in Scotland" in Broun & Clancy 1999
Cowan, E J, "Economy: to 1100" in Lynch 2001
Cowan, E J, "The Invention of Celtic Scotlan d" in Cowan & McDonald 2005
Crone, B A, "Crannogs and Chronologies", PSAS, vol 123 1993, pp 245–254
Cummins, W A, The Age of the Picts Sutton, Stroud, 1998 ISBN 0-7509-1608-7
Dennison, Patricia, "Urban settlement: to 1750" in Lynch 2001
Driscoll, Stephen T, "Burghead" in Lynch 2001
Dyer, Christopher, Making a Living in the Middle Ages: The People of Britain 850–1520 Penguin, London, 2003 ISBN 0-14-025951-1
Forsyth, Katherine, Language in Pictland : the case against 'non-Indo-European Pictish' Studia Hameliana no 2 De Keltische Draak, Utrecht, 1997 ISBN 90-802785-5-6
Forsyth, Katherine, "Literacy in Pictland" in Huw Pryce ed, Literacy in Medieval Celtic Societies Cambridge UP, Cambridge, 1998
Forsyth, Katherine, "Evidence of a lost Pictish Source in the Historia Regum Anglorum of Symeon of Durham", with an appendix by John T Koch, in Taylor 2000
Forsyth, Katherine, "Picts" in Lynch 2001
Forsyth, Katherine, "Origins: Scotland to 1100" in Jenny Wormald ed, Scotland: A History, Oxford UP, Oxford, 2005 ISBN 0-19-820615-1
Foster, Sally M, Picts, Gaels, and Scots: Early Historic Scotland Batsford, London, 2004 ISBN 0-7134-8874-3
Fraser, James E 2009 From Caledonia to Pictland: Scotland to 795 New Edinburgh History of Scotland 1 Edinburgh: Edinburgh University Press ISBN 978-0-7486-1232-1 
Geary, Patrick J, Before France and Germany: The creation and transformation of the Merovingian World Oxford UP, Oxford, 1988 0-19-504457-6
Hanson, W, "North England and southern Scotland: Roman occupation" in Lynch 2001
Haywood, John, Dark Age Naval Power Anglo-Saxon Books, Hockwold-cum-Wilton, 1999 ISBN 1-898281-22-X
Henderson, Isabel, "Primus inter pares: the St Andrews Sarcophagus and Pictish Sculpture" in Foster 1999
Higham, N J, The Kingdom of Northumbria AD 350–1100 Sutton, Stroud, 1993 ISBN 0-86299-730-5
Jackson, Kenneth H, "The Pictish Language" in FT Wainwright ed, The Problem of the Picts Nelson, Edinburgh, 1955 Reprinted Melven Press, Perth, 1980 ISBN 0-906664-07-1
Laing, Lloyd & Jenny Lloyd, The Picts and the Scots Sutton, Stroud, 2001 ISBN 0-7509-2873-5
Lowe, Chris, Angels, Fools and Tyrants: Britons and Angles in Southern Scotland Canongate, Edinburgh, 1999 ISBN 0-86241-875-5
Lynch, Michael ed, The Oxford Companion to Scottish History Oxford UP, Oxford, 2001 ISBN 0-19-211696-7
Markus, Fr Gilbert, OP, "Religious life: early medieval" in Lynch 2001
Markus, Fr Gilbert, OP, "Conversion to Christianity" in Lynch 2001
Nicolaisen, WFH, Scottish Place-Names John Donald, Edinburgh, 2001 ISBN 0-85976-556-3
Ó Cróinín, Dáibhí, Early Medieval Ireland: 400–1200 Longman, London, 1995 ISBN 0-582-01565-0
Oram, Richard, "Rural society: medieval" in Lynch 2001
Price, Glanville, "Pictish" in Glanville Price ed, Languages in Britain & Ireland Blackwell, Oxford, 2000 ISBN 0-631-21581-6
Pryor, Francis, Britain AD Harper Perennial, London, 2005ISBN 0-00-718187-6
Ritchie, Anna, "Culture: Picto-Celtic" in Lynch 2001
Rodger, NAM, The Safeguard of the Sea A Naval History of Great Britain, volume one 660–1649 Harper Collins, London, 1997 ISBN 0-00-638840-X
Sellar, WDH, "Gaelic laws and institutions" in Lynch 2001
Sharpe, Richard, "The thriving of Dalriada" in Taylor 2000
Smyth, Alfred P, Warlords and Holy Men: Scotland AD 80–1000 Edinburgh UP, Edinburgh, 1984 ISBN 0-7486-0100-7
Snyder, Christopher A 2003 The Britons Blackwell Publishing ISBN 0-631-22260-X
Taylor, Simon, "Place names" in Lynch 2001
Taylor, Simon, "Seventh-century Iona abbots in Scottish place-names" in Broun & Clancy 1999
Watson, WJ The History of the Celtic Place-names of Scotland
Woolf, Alex, "Dun Nechtain, Fortriu and the Geography of the Picts" in The Scottish Historical Review, Volume 85, Number 2 Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006 ISSN 0036-9241
Woolf, Alex, "Nobility: early medieval" in Lynch 2001
Woolf, Alex 2007, From Pictland to Alba, 789–1070, The New Edinburgh History of Scotland, 2, Edinburgh: Edinburgh University Press, ISBN 0-7486-1234-3 
Woolf, Alex, "Ungus Onuist son of Uurgust" in Lynch 2001
Yorke, Barbara, The Conversion of Britain: Religion, Politics and Society c600–800 Longman, London, 2006 ISBN 0-582-77292-3
Youngs, Susan ed, "The Work of Angels", Masterpieces of Celtic Metalwork, 6th–9th centuries AD, 1989, British Museum Press, London, ISBN 0-7141-0554-6
Further reading
James E Fraser, The New Edinburgh History Of Scotland Vol1 - From Caledonia To Pictland, Edinburgh University Press2009 ISBN 978-0-7486-1232-1
Fraser Hun ter, Beyond the Edge of Empire: Caledonians, Picts and Romans, Groam House Museum, Rosemarkie 2007 ISBN 978-0-9540999-2-3
Alex Woolf, The New Edinburgh History Of Scotland Vol2 - From Pictland To Aba, Edinburgh University Press,2007 ISBN 978-0-7486-1234-5
Benjamin Hudson: The Picts Wiley Blackwell, 2014 ISBN 978-1-4051-8678-0 cloth; ISBN 978-1-118-60202-7 paperback
External links
Wikimedia Commons has media related to Picts
Glasgow University ePrints server, including Katherine Forsyth's
Language in Pictland pdf and
Literacy in Pictland pdf
CELT: Corpus of Electronic Texts at University College Cork
The Corpus of Electronic Texts includes the Annals of Ulster, Tigernach, the Four Masters and Innisfallen, the Chronicon Scotorum, the Lebor Bretnach, Genealogies, and various Saints' Lives Most are translated into English, or translations are in progress
Scotland Royalty
The Chronicle of the Kings of Alba
Annals of Clonmacnoise at Cornell
Bede's Ecclesiastical History and its Continuation pdf, at CCEL, translated by AM Sellar
Annales Cambriae translated at the Internet Medieval Sourcebook
Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland PSAS through 1999 pdf
Tarbat Discovery Programme with reports on excavations at Portmahomack
SPNS the Scottish Place-Name Society Coma nn Ainmean-Áite na h-Alba, including commentary on and extracts from Watson's The History of the Celtic Place-names of Scotland
The Picts and Scots in history
Historic Scotland website on Pictish stones
Ancient Scotland: Caledonia and Pictavia
v
e
Prehistoric Shetland
Neolithic
Benie Hoose
Funzie Girt
Hjaltadans Stone Circle
Pettigarths Field Cairns
Scord of Brouster
Standing Stones of Yoxie
Stanydale Temple
Vementry
Heel-shaped cairn
Iron Age
Crucible of Iron Age Shetland
Broch of Clickimin
Broch of Culswick
Broch of Mousa
Burra Ness Broch
Clumlie Broch
Huxter Fort
Ness of Burgi Fort
Snabrough Broch
Broch of West Burrafirth
Pictish
St Ninian's Isle Treasure
Lunnasting stone
Multi-period
Jarlshof
Old Scatness
v
e
Prehistoric Scotland
By location
Inner Hebrides
Kilmartin Glen
Outer Hebrides
Orkney
Shetland
Architecture
Atlantic roundhouse
Chambered cair n
Court cairn
Crannog
Hillforts
Roman era
Wheelhouse
Artefacts
Art
Carved Stone Balls
Grooved ware
Unstan ware
Economy
Agriculture
Tribes
Caledonians
Caereni
Carnonacae
Cat
Cornovii
Creones
Damnonii
Decantae
Lugi
Maeatae
Novantae
Picts
Selgovae
Scoti
Smertae
Taexali
Vacomagi
Venicones
Warfare
Battle of Mons Graupius
Great Conspiracy
Timeline
Roman Interlude
v
e
Celts
Ancient Celts
Celtic studies
Peoples
Names
Gaels
Britons
Picts
Gauls
Iberian Celts
Galatians
Places
Gaelic Ireland
Dálriata / Alba
Iron Age Britain / Roman Britain / Sub-Roman Britain
Dumnonia
Iron Age Gaul / Roman Gaul / Brittany
Gallaecia
Britonia
Brigantia ancient region
Cisalpine Gaul
Balkans
Transylvania
Galatia
Religion
Polytheism
Christianity
Animism
Mythology
Irish
Scottish
Welsh
British
Breton
Corn ish
Society
Calendar
Law
Warfare Gaelic warfare
Coinage
Art
Insular
Pictish
Brooches
Carnyx
High cross
Interlace
Knotwork
Mazes
Triple spiral
Taranis
Modern Celts
Celtic Revival
Modern Celtic nations
Pan-Celticism Celtic Congress
Celtic League
Music Rock
Neopaganism
Reconstructionist
Celtic Wicca
Neo-Druidism
Languages
Italo-Celtic
Proto-Celtic
Insular Celtic
Brythonic
Goidelic
Continental Celtic
Celtiberian
Gaulish
Galatian
Gallaecian
Lepontic
Noric
Festivals
Samhain/Calan Gaeaf
Imbolc/Gŵyl Fair
Beltane/Calan Mai
Lughnasadh/Calan Awst
Lists
Celts
Tribes
Deities
English words of Celtic origin
Spanish words of Celtic origin
Galician words of Celtic origin
French words of Gaulish origin


Picts

Random Posts

Amorphous metal

Amorphous metal

An amorphous metal also known as metallic glass or glassy metal is a solid metallic material, usuall...
Arthur Lake (bishop)

Arthur Lake (bishop)

Arthur Lake September 1569 – 4 May 1626 was Bishop of Bath and Wells and a translator of the King Ja...
John Hawkins (author)

John Hawkins (author)

Sir John Hawkins 29 March 1719 – 21 May 1789 was an English author and friend of Dr Samuel Johnson a...
McDonnell Douglas MD-12

McDonnell Douglas MD-12

The McDonnell Douglas MD-12 was an aircraft design study undertaken by the McDonnell Douglas company...