Sun . 20 Feb 2020
TR | RU | UK | KK | BE |

List of administrative divisions of Taiwan

list of administrative divisions of taiwan news, list of administrative divisions of taiwan semiconductor
The following is a list of 22 major divisions of Taiwan, including six special municipalities, three provincial cities, and 13 counties Data is current as of December 2014 and was sourced from the Ministry of the Interior

Contents

 • 1 List
 • 2 Map
 • 3 See also
 • 4 External links

Listedit

Name Mandarin
Pinyin
Taiwanese
Pe̍h-ōe-jī
Hakka
Pha̍k-fa-sṳ
Type Flag Area
km2
Population
Jan 2016
Population
density
City/County Seat
Changhua County 彰化縣 Zhānghuà Xiàn Chiong-hoà koān Chông-fa yen County 1,0743960 1,289,295 1,20002 Changhua City 彰化市
Chiayi City 嘉義市 Jiāyì Shì Ka-gī chhī Kâ-ngi sṳ Provincial
city
600256 270,273 4,50263 East District 東區
Chiayi County 嘉義縣 Jiāyì Xiàn Ka-gī koān Kâ-ngi yen County 1,9036367 519,482 27289 Taibao City 太保市
Hsinchu City 新竹市 Xīnzhú Shì Sin-tek chhī Sîn-tsuk sṳ Provincial
city
1041526 434,258 4,16944 North District 北區
Hsinchu County 新竹縣 Xīnzhú Xiàn Sin-tek koān Sîn-tsuk yen County 1,4275369 542,513 38003 Zhubei City 竹北市
Hualien County 花蓮縣 Huālián Xiàn Hoa-liân koān Fâ-lièn yen County 4,6285714 331,845 7169 Hualien City 花蓮市
Kaohsiung City 高雄市 Gāoxióng Shì Ko-hiông chhī Kô-hiùng sṳ Special
municipality
2,9518524 2,778,729 94135 Lingya District
Fengshan District
苓雅區
鳳山區
Keelung City 基隆市 Jīlóng Shì Ke-lâng chhī Kî-lùng sṳ Provincial
city
1327589 372,019 2,80222 Zhongzheng District 中正區
Kinmen County 金門縣 Jīnmén Xiàn Kim-mn̂g koān Kîm-mùn yen County 1516560 132,995 87695 Jincheng Township 金城鎮
Lienchiang County 連江縣 Liánjiāng Xiàn Liân-kang koān Lièn-kông yen County 288000 12,533 43517 Nangan Township 南竿鄉
Miaoli County 苗栗縣 Miáolì Xiàn Biâu-le̍k koān Mèu-li̍t yen County 1,8203149 563,489 30956 Miaoli City 苗栗市
Nantou County 南投縣 Nántóu Xiàn Lâm-tâu koān Nàm-thèu yen County 4,1064360 509,162 12399 Nantou City 南投市
New Taipei City 新北市 Xīnběi Shì Sin-pak chhī Sîn-pet sṳ Special
municipality
2,0525667 3,971,250 1,93477 Banqiao District 板橋區
Penghu County 澎湖縣 Pénghú Xiàn Phêⁿ-ô͘ koān Phàng-fù yen County 1268641 102,355 80681 Magong City 馬公市
Pingtung County 屏東縣 Píngdōng Xiàn Pîn-tong koān Phìn-tûng yen County 2,7756003 840,931 30297 Pingtung City 屏東市
Taichung City 臺中市 Táizhōng Shì Tâi-tiong chhī Thòi-chûng sṳ Special
municipality
2,2148968 2,746,112 1,23984 Xitun District 西屯區
Tainan City 臺南市 Táinán Shì Tâi-lâm chhī Thòi-nàm sṳ Special
municipality
2,1916531 1,885,550 86033 Anping District
Xinying District
安平區
新營區
Taipei City 臺北市 Táiběi Shì Tâi-pak chhī Thòi-pet sṳ Special
municipality
2717997 2,704,974 9,95209 Xinyi District 信義區
Taitung County 臺東縣 Táidōng Xiàn Tâi-tang koān Thòi-tûng yen County 3,5152526 222,244 6322 Taitung City 臺東市
Taoyuan City 桃園市 Táoyuán Shì Thô-hn̂g chhī Thò-yèn sṳ Special
municipality
1,2209540 2,108,786 1,72716 Taoyuan District 桃園區
Yilan County 宜蘭縣 Yílán Xiàn Gî-lân koān Ngì-làn yen County 2,1436251 458,037 21367 Yilan City 宜蘭市
Yunlin County 雲林縣 Yúnlín Xiàn Hûn-lîm koān Yùn-lìm yen County 1,2908326 699,236 54169 Douliu City 斗六市

Mapedit

Administrative divisions since 2014 Taipei New Taipei Keelung Taoyuan Hsinchu County Hsinchu City Miaoli Taichung Changhua Penghu Nantou Yunlin Chiayi County Chiayi City Tainan Kaohsiung Pingtung Yilan Hualien Taitung Taiwan Province Kinmen Lienchiang Matsu Fujian Province

See alsoedit

 • List of heads of governments of special municipalities, counties and provincial cities in Taiwan
 • List of cities in Taiwan
 • List of townships, cities and districts of Taiwan

External linksedit

 • Taiwanese national bureau of statistics
 • MOI Statistical information service

list of administrative divisions of taiwan earthquake, list of administrative divisions of taiwan high-speed, list of administrative divisions of taiwan news, list of administrative divisions of taiwan semiconductor


List of administrative divisions of Taiwan Information about

List of administrative divisions of Taiwan


 • user icon

  List of administrative divisions of Taiwan beatiful post thanks!

  29.10.2014


List of administrative divisions of Taiwan
List of administrative divisions of Taiwan
List of administrative divisions of Taiwan viewing the topic.
List of administrative divisions of Taiwan what, List of administrative divisions of Taiwan who, List of administrative divisions of Taiwan explanation

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Random Posts

Picts

Picts

The Picts were a tribal confederation of peoples who lived in what is today eastern and northern Sco...
Visual prosthesis

Visual prosthesis

A visual prosthesis, often referred to as a bionic eye, is an experimental visual device intended to...
Mini rugby

Mini rugby

Mini rugby, also known as New Image Rugby, is a form of rugby union designed to introduce the sport ...
List of synthetic polymers

List of synthetic polymers

Synthetic polymers are human-made polymers From the utility point of view they can be classified int...