Ekümenik konsilKatolik Kilisesi

Yönetim

Papa

Papa I. Franciscus
Kutsal Makam • Kardinaller Heyeti
Ekümenik Konsil
Piskoposçu Yönetim
Latin Kilisesi • Doğu Katolik Kiliseleri

Geçmiş

Tarihçe

Hıristiyanlık • Katoliklik
Apostolik Veraset
Kilise'nin Dört İşareti • On Emir
İsa'nın Çarmıha Gerilmesi
Dirilişi & Göğe Yükselişi
Meryem'in Göğe Kabulü
Katolik Kilisesi'ne Eleştiriler

Teoloji

Üçlü Birlik

Baba Tanrı • Oğul İsa • Kutsal Ruh
Katolik Teolojisi • Apolojetik
İlahi lütuf • Sakramentler
Araf (Hıristiyanlik) • Kurtuluş
Orijinal Günah • Azizler • Dogma
Bakire Meryem • Meryemoloji
Siret-i Meryem

Litürji ve Tapınma

Katolik Litürji
Efkaristiya • Tapınma Duası
Litürjik Yıl • Kanonik İncil

Ayin ve Tören

Roman Ayini • Ermeni Ayini
İskender Ayini • Bizans Ayini
Antakya Ayini
Batı Süryani Ayini
Doğu Süryani Ayini

Diğer Konular

Kilise ve bilim • Ekümenizm
Evrim Teorisi • Monastisizm
Dua • Müzik • Sanat

Bu şablonu:
 • gör
 • tartış
 • değiştir
Ana hiristiyan tarihi

Ekümenik konsil, Kilise'nin hıristiyan inanç esaslarını tespit ve tahkîm etmek, âyinlerin icrâsı konusunda kararlar almak ve Hıristiyanlık ahlāk ve disiplininin esaslarını te'yid ve tahkîm etmek üzere Kilise'ye bağlı bütün piskoposların katılımıyla yaptığı toplantı.

Bugüne kadar 21 ekümenik konsil toplanmıştır. Bunlardan ancak sekizi, Kilise'nin 1054 târihinde Katoliklik ve Ortodoksluk diye ikiye bölünmesinden önce vuku bulmuş olduğu için, Ortodokslar tarafından tanınmaktadır.

Ana hiristiyan hizipleşmeleri ve alakalı erken dönem konsilleri
Ekümenik konsiller

Katolik Kilisesi tarafından kabül edilen konsillerin isimleri ve târihleri şöyledir:

 1. İznik Konseyi (325)
 2. Birinci İstanbul Konsili (381)
 3. Birinci Efes Konsili (431)
 4. Kadıköy Konsili (451)
 5. İkinci İstanbul Konsili (553)
 6. Üçüncü İstanbul Konsili (680)
 7. İkinci İznik Konsili (787)
 8. Dördüncü İstanbul Konsili (869)
 9. I. Laterano Konsili (1123)
 10. II. Laterano Konsili (1139)
 11. III. Laterano Konsili (1179)
 12. IV. Laterano Konsili (1215)
 13. I. Lyon Konsili (1245)
 14. İkinci Lyon Konsili (1274)
 15. Vienne/Fransa Konsili (1311)
 16. Constance Konsili (1414-1418)
 17. Basel Konsili (1431)
 18. V. Laterano Konsili (1512-1517)
 19. Trento Konsili (1545-1563)
 20. Birinci Vatikan Konsili (1869-1870)
 21. İkinci Vatikan Konsili (1962-1965)


Ekümenik konsil Hakkında Bilgi

Ekümenik konsil

Ekümenik konsil
Ekümenik konsil

Ekümenik konsil Hakkında Video


Ekümenik konsil konusunu görüntülemektesiniz.
Ekümenik konsil nedir, Ekümenik konsil kimdir, Ekümenik konsil açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru